Genealogy Projects tagged with Kinahmonsaari on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kinahmonsaari

    Kinahmonsaari (Kinahmosaari, Kinamonsaari, Kinahmo)=Kinahmonsaaren asukkaiden ja heidän sukulaisuussuhteidensa selvittämiseksi luotu projekti.Alustavat Kinahmonsaaren Hyttisiä, heidän perhesuhteitaan ja tilojaan koskevat tiedot on yhdistelty Tapani Kovalaisen ja Pekka Sukevan SukuForumilla esittämistä tiedoista sekä Veijo Saloheimon muistiinpanoista saaduista tiedoista. Ne kootaan aikaa myöten ...