Genealogy Projects tagged with Kontiolahti on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Locality Kontiolahti, Finland

    Kontiolahti locality project =Genealogy project for Kontiolahti and the neighbouring areas.In addition to this locality project, please register also to the larger entity, Finland and Karelia Project , that builds family tree in the whole Finland and Karelia. Please register also to the relevant village projects (list below). Joining projects: in the project page, click "Actions" > "Join projec...

  • Suur-Liperin sukututkimus

    Suur-Liperi.=Tässä katsauksessa kerrotaan lyhyesti Liperin hallinnollisista ja alueellisista muutoksista, kunnan nimen alkuperästä ja menneisyyden merkkihenkilöistä. Historiakatsauksen on laatinut Pentti Pirhonen 14.5.2003.Leimaa antavana piirteenä Liperin varhaisemmissa vaiheissa oli sen sijainti idän ja lännen, Venäjän ja Ruotsin, raja-alueella. Tällä tavoin se oli molempien laajentumis- ja v...

  • Kinahmonsaari

    Kinahmonsaari (Kinahmosaari, Kinamonsaari, Kinahmo)=Kinahmonsaaren asukkaiden ja heidän sukulaisuussuhteidensa selvittämiseksi luotu projekti.Alustavat Kinahmonsaaren Hyttisiä, heidän perhesuhteitaan ja tilojaan koskevat tiedot on yhdistelty Tapani Kovalaisen ja Pekka Sukevan SukuForumilla esittämistä tiedoista sekä Veijo Saloheimon muistiinpanoista saaduista tiedoista. Ne kootaan aikaa myöten ...