Genealogy Projects tagged with Ulopolitanus on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Talvik, Alta, Norway.

    This project contains genealogical information about people born in Alta area and Talvik area, Finnmark, Norway. Genealogy / Slektsforskning, wikipedia Norwegian immigrants to United States. Goldminers in Alaska. Shipwrecks along the Norwegian coast. Genealogyproject on Geni . Northernlights route, pictures and history, Tromsø University Northernlights observatory on Haldde - Alta - N...

  • TORNBERGS SLÄKTFÖRENING

    (The text is written in Swedish and Norwegian) Våpen TORNBERGS SLÄKTFÖRENING SVR 581/2000 SKÖLD: I rött fält en av en tandskura, med tre spetsar underifrån, bildad ginstam av guld. I det röda fältet en av vågskuror bildad bjälke av silver belagd med en svart spjutspets. Rött hjälmtäcke fodrat med silver. HJÄLMPRYDNAD: En svart spets krönt av ett kors av guld framför en sol av guld. Va...