Genealogy Projects tagged with Alta on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • I-BY3805 (Y-DNA)

  DNA-prosjekt for en slekt som kom til Finnmark med Isak Olsen og Niels Andersen . Testeren er patrilineær etterkommer av sistnevnte. Det finnes trolig nålevende patrilineære etterkommere av Isak Olsen, i linje fra sønnesønnen Nils Olsen . Han er imidlertid gitt feil opphav i Hasvik bygdebok. Se , og etterlysning her:

 • Bekkarfjord - Talvik prestegjeld - Norge

  Bekkarfjord er et sted på Seiland øy i Altafjorden i Finnmark, Norge. I dag er stedet ubebodd og er i Seiland nasjonalpark. Fra ca 1600 til ca. 1960 har det bodd folk på dette stedet og det er i denne sammenheng dette prosjektet er laget. For tiden før 1600 er det funnet bosettingsspor og spor etter fangstinnretninger fra steinalderen og jernalderen. Man kan se rester etter bosetting ved sjøkan...

 • Gardshistorie. Talvik, Alta i Finnmark, Norge.

  (The text is written in Norwegian). Dette prosjektet inneholder gårdshistorie for området Talvik prestegjeld og Alta prestegjeld i vest Finnmark, Norge. De forskjellige bondegårdene og boplassene med beboere og grunneiere er beskrevet. Nålevende personer er ikke tatt med i prosjektet. Prosjektet er laget for å brukes i forbindelse med slektsgransking. Det er behov for å skille ut personer m...

 • Hedmark - Norge - Norway

  (The text is written in Norwegian) Dette prosjektet er laget i forbindelse med slektsgransking der det er behov for å finne profiler på en enkel måte. Noen profiler for personer født i Hedmark fylke og bosatt i Hedmark fylke og andre steder er linket til dette prosjektet. Flere personer som var født i Hedmark flyttet til Nordland og Troms og Finnmark. Spesielt de som flyttet til Finnmark er v...

 • Talvik, Alta - Norway.

  This project contents genealogical information about people born in Alta area and Talvik area, Finnmark, Norway. Genealogy / Slektsforskning, wikipedia Norwegian immigrants to United States. Goldminers in Alaska. Shipwrecks along the Norwegian coast. Genealogyproject on Geni . Northernlights route, pictures and history, Tromsø University Northernlights observatory on Haldde - Alta - N...

 • Kven - Kainu - Kvenland

  (The text is written in Norwegian). Om kvenbegrepet Ordet kven er registrert første gang brukt i kong Ottar s omtale på slutten av 800 tallet (ca 890). Historisk bakgrunn De første skriftlige belegg for kvensk bosetning i Nord Norge er i skattemanntall fra 1520 tallet. Om kvensk språk Kvensk / kainunkieli er et finsk-ugrisk språk. Og ble brukt i Kvenland / Kainunmaa. Og blir brukt i...

 • Alten Copper Mines - Kaafjord - Finnmark - Norway.

  (The text is written in Norwegian) Alten Copper Mines i Kåfjord, Alta, startet opp 1826 og ble nedlagt 1909. Koppergruvene ligger inne i Kåfjord i nåværende Alta kommune i Finnmark, Norge. Fra 1826 til 1878 het verket Alten Copper Mines. Det verserer også navn Alten Copper Works på dette verket. Fra 1896 til 1909 het verket Altens Kobbergruver. Alt på bruket hadde engelsk preg. Kobbermalm b...

 • Talvik handelsted, Finnmark, Norge

  (The text is written in Norwegian) Talvik handelsted var et handelshus beliggende på Jansnes i Talvik i Finnmark. Handelshuset forpaktet Altaelva og er nært tilknyttet denne elva. Stedet har også hatt navn Alten handel. Dette navnet må ikke forveksles med Bossekop handelsted i Alta. Selve handelstedets virksomhet besto i omsetning av laks fisket om sommeren i Altaelva og saltet i tønner, og s...

 • Voldstrand. Alta

  (The text is written in Norwegian) Dette prosjektet belyser tyske kystfort i Alta og de personene som var der. I genealogisammenheng anvendes dette prosjektet. "Voldstrand", Isnestoften MKB 7./514 Voldstrand MKB = Marine-Küsten-Batterie Kystfort. Beliggenhet ved veg til Isnestoften inni og rundt et lite fjell Storhaugen. Operativ status fra februar 1944. Evakuert november 1944 til Jøs...

 • Talvik kirkegård

  (The text is written in Norwegian) Talvik kirkegård i Finnmark fylke i Norge ble opprettet 1705 og nåværende gravsteiner er av nyere dato. De fleste gamle gravsteinene er fjernet og nye graver er laget over de gamle. Det er 60 års foreldelsesfrist for å slette de gamle gravene og dermed blir nye graver laget oppå de gamle. I tidsrommet 1694 til 1704 var kirkegården og kirken på Årøya i Alta...

  Tags:
 • Sulitjelma gruber, Nordland, Norge

  Sulitjelma Gruber i Fauske kommune, Nordland, Norge ble startet 1887 og nedlagt 1991 Direktører hos Sulitjelma Gruber: Friederich Adam Vatter, direktør 1890-1892 Olaf Aabel Corneliussen, direktør 1892-1897 Julius Emil Knudsen, direktør 1897-1908 (født 1856 i Drammen) Holm Egeberk Holmsen, direktør 1908-1912 (født ca 1868 i Kongsberg) Andreas Quale, direktør 1912-1941 (født 1875 i ...

 • I-Y23716 (Y-DNA)

  Family Tree DNA, Y-DNA Haplotree I-M223 Y-DNA Haplogroup Project - Y-DNA Classic Chart Null425 Project - Y-DNA Classic Chart The Norway DNA Project - Norgesprosjektet - Y-DNA Classic Chart Norway-NRL Nordland - Y-DNA Classic Chart Ønskelig med flere testere for å kunne utelukke NPE. Se og Making the Most of your Y-DNA Test (John Cleary)

 • Peldo slekten i Finland og Beldo slekten i Norge.

  (The text is written in Norwegian). Peldo er familienavn oppstått i Tervola, Lappland, nord Finland. Personer fra denne slekten utvandret fra Finland til Vadsø og Alta og Peldo er i Norge blitt til Pelto og Beldo. Det er også en annen slekt med samme etternavn Pelto / Ylipelto som utvandret fra Tervola området i Finland til Alta og dette navnet er blitt til Beldo i Norge. I dette prosjekt...