Genealogy Projects tagged with compagnie on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Vereenigde Oostindische Compagnie - 1602-1799

    The Dutch East India Company= Koepelproject met links naar externe sites en Geni-projecten die betrekking hebben op de VOC, het koloniale verleden van Nederland, en de genealogische 'consequenties' voor de VOC handelsposten wereldwijd. > Master project offering links to external sites and Geni projects that cover the VOC, Dutch colonial history, and the genealogical consequences for VOC trading...

  • VOC • kamer Zeeland ◦ Middelburg

    VOC ‧ kamer Zeeland De Kamer Zeeland van de Verenigde Oostindische Compagnie is na de Kamer Amsterdam de grootste. Zij heeft veel meer invloed dan de Kamers Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. Op lokaal niveau wordt de VOC bestuurd door bewindvoerders. Van de Zeeuwse bewindvoerders hebben vier afgevaarden zitting in de centrale vergadering van de Compagnie : de Heren XVII . * VOC ‧ kamer Zeel...

  • Middelburgsche Commercie Compagnie ‧ 1721-1802

    Middelburgsche Commercie Compagnie ‧ 1721-1889 ‧ ‧ ===Geschiedenis 1720 : Middelburgse kooplieden verenigen zich in de Middelburgsche Commercie Compagnie. De MCC dreef aanvankelijk vooral handel op de Middellandse Zee en West-Indië. Er waren handelscontacten met de Oostzee, de IJszee, de Witte Zee, Frankrijk en het Iberisch schiereiland: Spanje & Portugal. Men dreef ook handel op West-Afrika, v...