Genealogy Projects tagged with maatschappij on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Admiraliteit van Zeeland ‧ 1610-1793

  De admiraliteit hield zich bezig met : oorlogsvoering te water de heffing van accijnzen op de in- en export de convooiering van handels- en visserijschepen rechtspraak. De vroegste archiefstukken over de admiraliteit in Zeeland dateren vanaf 1460. De admiraliteit was achtereenvolgens gevestigd in Veere, Vlissingen en Middelburg. In 1586 werd de Zeeuwse admiraliteit ingesteld als é...

 • KPM : Koninklijke Paketvaart Maatschappij ‧ 1888-1967

  KPM : Koninklijke Paketvaart Maatschappij ‧ 1888-1967 'Krachtig Prachtig Machtig' De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM) was een scheepvaartbedrijf, dat de zeevaart verbindingen onderhield tussen de eilanden van Indonesië. Zij begon de diensten op 1 januari 1891 en fuseerde op 1 januari 1967 met de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen (KJCPL). De Engelse naam van deze maatscha...

  Tags:
 • KNSM : Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij ‧ 1856-1981

  KNSM : Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij ‧ 1856-1981 Royal Netherlands Steamship Company De Nederlandse rederij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij -KNSM- was gevestigd in Amsterdam en bestond tussen 1856 en 1981. In 1972 werd de naam KNSM BV en maakte deel uit van de moedermaatschappij KNSM Group NV. In 1981 werd de KNSM overgenomen door Nedlloyd. Founded...

  Tags:
 • SMN : Stoomvaart Maatschappij Nederland ‧ 1870-1970

  Semper Mare Navigandem voorwoord, inleiding & uitnodiging Anyone who has ancestors who worked on one of these ships of the SMN is invited to link their relatives to this project. Later it might become interesting to make different related projects for a distinct ship to gather persons who have histories, narratives, photographs and memories for trips made with that particular steam- of ...

  Tags:
 • KWIM : Koninklijke West-Indische Maildienst ‧ 1883-1927

  KWIM : Koninklijke West-Indische Maildienst ~ Royal West Indian Mail Service ‧ 1883-1927 NL: De Koninklijke West-Indische Maildienst -KWIM- begon in 1883 met verschepingen van Nederlands Guiana (Suriname) en andere West-Indische bestemmingen. Vanaf 1888 voer men ook van en naar New York. In 1912 nam de Kon.Ned.Stoomvaart Mij. de maatschappij over, maar schepen en bemanningen hielden een apart...

  Tags:
 • Vereenigde Oostindische Compagnie - 1602-1799

  The Dutch East India Company= Koepelproject met links naar externe sites en Geni-projecten die betrekking hebben op de VOC, het koloniale verleden van Nederland, en de genealogische 'consequenties' voor de VOC handelsposten wereldwijd. > Master project offering links to external sites and Geni projects that cover the VOC, Dutch colonial history, and the genealogical consequences for VOC trading...

 • VOC • kamer Zeeland ◦ Middelburg

  VOC ‧ kamer Zeeland De Kamer Zeeland van de Verenigde Oostindische Compagnie is na de Kamer Amsterdam de grootste. Zij heeft veel meer invloed dan de Kamers Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. Op lokaal niveau wordt de VOC bestuurd door bewindvoerders. Van de Zeeuwse bewindvoerders hebben vier afgevaarden zitting in de centrale vergadering van de Compagnie : de Heren XVII . * VOC ‧ kamer Zeel...

 • Middelburgsche Commercie Compagnie ‧ 1721-1802

  Middelburgsche Commercie Compagnie ‧ 1721-1889 ‧ ‧ ===Geschiedenis 1720 : Middelburgse kooplieden verenigen zich in de Middelburgsche Commercie Compagnie. De MCC dreef aanvankelijk vooral handel op de Middellandse Zee en West-Indië. Er waren handelscontacten met de Oostzee, de IJszee, de Witte Zee, Frankrijk en het Iberisch schiereiland: Spanje & Portugal. Men dreef ook handel op West-Afrika, v...