Genealogy Projects tagged with fugler on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Fuglafolk på Utsira

    (Birders at Utsira ) Utsiras Ornitologiske historie tok form da Briten James Lawrens Chaworth Musters i 1926 lanserte ideen om at alle sjeldenheter som var sett på Fair Isle burde påtreffes i Norge- Hans Thomas Lange Schaanning mente at dette brohodet burde være Utsira.. Dette prosjektet vil knytte samen de personer som har vært med å sette Utsira på fuglekartet.. Pionertid: 1927 - Jame...