Genealogy Projects tagged with letteren on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Prijs der Nederlandse Letteren ‧ since 1956

    Prijs der Nederlandse Letteren ‧ since 1956 NL : De Prijs der Nederlandse Letteren —de belangrijkste literaire prijs van Vlaanderen en Nederland— wordt elke drie jaar toegekend door de Nederlandse Taalunie op basis van 't advies van 'n onafhankelijke jury. De uitreiking vindt beurtelings in België en Nederland plaats en het staatshoofd van het gastland overhandigt de prijs. Uitzondering...