Genealogy Projects tagged with statssjef on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Norges Statsministere (Norwegian)

    NB: Statminister og Prime Minister er IKKE en del av en persons navn. Please do NOT add Prime Minister as part of a person's name, it is not. Norges statsminister er regjeringssjef i Norge og utpekes av Kongen til å lede Norges regjering med parlamentarisk grunnlag. Statsministerens embedsbolig er Statsministerboligen. Selv om tittelen statsminister ble introdusert i 1814, fikk den s...