Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

van Amstel van Mijnden

view all

Profiles

The van Amstel family from Mijnden near Loenen in the province of Utrecht, the Netherlands. This families progenitor is Egidius van Amstel van Mijnden (heer van 1200-1235).

Gijsbrecht I van Amstel schonk aan zijn jongste zoon Egidius van Amstel het grondgebied ten oosten van de rivier de Vecht, dat wij nu aanduiden als Oud Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht en Mijnden. In Mijnden liet hij omstreeks 1227 een groot en sterk kasteel bouwen, dat door zijn strategische ligging op de plaats waar de Drecht in de Vecht uitmondt, vermoedelijk ook een militaire functie heeft gehad. Egidius noemde zich Heer van Amstel van Mijnden.

Documentation: Kees de Kruijter en Harry Pieron, 2004: Heren en vrouwen van Kasteel Kronenburg. In: Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis TVE 22e jaargang nummer 1-2. Mei 2004 ISSN 0169-9334

Kasteel Kronenburg werd in 1122 gebouwd door Jan van Kronenburg vlakbij Mijnden. In 1156 in het Oorkondenboek Sticht Utrecht deel 1, 414 pagina 373-374 wordt het land van Willem van Velzen genoemd dat bij Loenen moet hebben gelegen. Willem was een voorouder van Gerard van Velzen die eind dertiende eeuw heer van Kronenburg was.

Amelis IV van Mijnden kreeg in 1446 van Philips van Bourgondie toestemming om zijn wapen te wijzigen in dat van het oude wapen van de Van Amstels. Na een intermezzo van twee eeuwen hadden de van Amstels het dus toch weer voor het zeggen in Loenen en omstreken.

Amelis V van Amstel van Mijnden was Heer van Kronenburg bij Loenen van 1494-1539. De getoonde kwartierstaat van hem is gepubliceerd in het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde: De Nederlandse Leeuw, Jaargang CXXVII, No 1, Februari 2010. Het kasteel Kronenburg bestaat niet meer. De geschiedenis van het Kasteel inclusief zijn bewoners is beschreven in het Themanummer De Gemeente Loenen van het tijdschrift voor regionale geschiedenis Tussen Vecht en Eem, TVE 22e jaargang nummer1-2, mei 2004.