Genealogy Projects tagged with utrecht on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Lid van een RIDDERSCHAP

  Lid van een RIDDERSCHAP De staatkundige invloed van de ADEL kreeg in de Nederlanden 'n eigen karakter doordat edelen zich aaneensloten in RIDDERSCHAPPEN, organen die vanaf de 15e eeuw bestuurlijke status kregen. Dat 'verbond' ontstond zowel in gewestelijk, provinciaal als in stedelijk verband. In 1425 is bijvoorbeeld voor 't eerst sprake van de 'ridderscap uyt Drenthe', aanduiding voor de gehe...

 • Bisschoppen van Utrecht

  Bisschoppen van Utrecht ======chrono-logical===Grondleggers* 695-739 : Willibrord ‧ Heilige ‧ Aartsbisschop der Friezen met zetel in Utrecht ‧ * 739-754 : Bonifatius ‧ Heilige ‧ Aartsbisschop der Oost-Franken ‧ eeuwenlang beschouwd als opvolger van Willibrord en verantwoordelijke voor de Utrechtse kerk na diens dood ‧ stelde naar eigen zeggen een bisschop in Utrecht aan en verdedigde de Utrecht...

 • van Amstel van Mijnden

  The van Amstel family from Mijnden near Loenen in the province of Utrecht, the Netherlands. This families progenitor is Egidius van Amstel van Mijnden (heer van 1200-1235).Gijsbrecht I van Amstel schonk aan zijn jongste zoon Egidius van Amstel het grondgebied ten oosten van de rivier de Vecht, dat wij nu aanduiden als Oud Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht en Mijnden. In Mijnden liet hij omstreeks 12...

 • Luxzenburg

  Deze pagina is speciaal voor de afstammelingen van de families van Lutzenburg en van Luxzenburg en eenieder die een van Lutzenburg of van Luxzenburg kent!Doel van deze pagina en zuster pagina's op Google+ en facebook wordt er kennis en informatie gedeeld over de familie van Luxzenburg, het erfgoed van de familie beheert en familieleden ondersteunt bij hun ontwikkeling, carrière en ondernemingen...

 • Zilver uit Utrecht

  Utrechtse zilversmeden=nog in AlphaBeth invoegen:* x. van VIANEN*==schrijvers over utrechts zilver==* [Johannes Rein ter MOLEN] --- van Vianen : een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale…* [Louise E. van den Bergh-HOOGTERP] --- Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late Middeleeuwen ---* [* [==digitale documentatie==*==mondelinge toelichtingen==*==eigen waarnemingen==musea ...