Surnames » le Riche » Documents

All documents associated with this surname

base.ged

People: Private User, Aubin Garnache-Creuillot, Marie Herminie GIRARD and 299 others.

MOOC8/5.42 Susanna Fouchet

Inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen, als ’er ab intestato sijn naargelaten en met ’er dood ontru...

People: Louis le Riche SV/PROG

MOOC8/7.12 Maria le Ries

Inventaris vangoederen met er dood ontruijmt door Maria le Rries laatst huijsvrouw van den landbouwer Daniel Russouw

People: Maria Rossouw

Op Stellenbosch gedoop (1733 - 1788) p 4 - 5 1733 - 1734 record_image 3+.jpg

November 29, 1733

NGK Stellenbosch

1733. 29. Novbr. Johannes De Vader Louis Fouri de Jonge De Moeder Susanna Leries Getuijgen Jan Nel en Susanna Fouri

People: Johannes Fourie, Louis Fourie, b6 and Susanna Elizabeth le Riche

1-29 of 29 documents