Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 206 genealogy profiles with the Arnesson surname on Geni. Join now to find your relatives.

Arnesson Genealogy and Arnesson Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 206

Profiles

 • Finn Arnesson, Jarl of Halland (1005 - 1062)
  Finn Arnesson (died c. 1065), Norwegian nobleman Basics Father: Arne Armodsson Mother: Tora Torsteinsdatter Wife: Bergljot Halvdansdatter, daughter of Halvdan Sigurdsson Daughter: Ingebjør...
 • Kalv Arnesson, lendermand (c.990 - 1051)
  Ifølge Snorre, Olav den Helliges saga: Kalv Arnesson var en av kong Olav Haraldssons menn. Kongen gav ham enken etter Olve på Egge, Sigrid, etter at kongen hadde drept Olve. Sigrid overtalte ham sene...
 • Abraham Arnesson (1834 - 1912)
 • Albert Arnesson (1890 - 1975)
 • Alse Arnesson (1747 - d.)
  Husmannsplassen Ørjanshaugen vart frådelt Haugo i 1813. Ørjanshaugen (eller delar av den) vart også kalla Opheimshaugen (saman med 5-6 andre plassar), Haugeteig-eie og Hauge-plass. Åsehaugen vart pla...

About the Arnesson surname

Arnesson is a Nordic patronymic meaning "son of Arne".