Auden Torsteinson Veidholmen

Is your surname Veidholmen?

Research the Veidholmen family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Auden Torsteinson Veidholmen (Aspa)

Also Known As: "Audun", "Torsteinsson"
Birthdate:
Birthplace: Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Death: circa 1598 (58-76)
Åsgaard, Stangvik, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Immediate Family:

Son of Torstein Eriksson Ohr and Gudrun Jonsdatter
Husband of Lisbet Eriksdatter Aspa and Anne Olsdatter Aspa
Father of Torstein Audenson Aspa; Guri Audensdotter Aspa; Erik Audunson på Kvalvaag; Synnøve Audunsdotter Mumme; Ivar Audunsson Aspen and 7 others
Brother of Synnive Torsteinsdatter; Ivar Torsteinsen Veien; Marit Torsteindsdtr Veien and Ingeborg Torsteinsdatter Veien

Managed by: Anne Bakmand
Last Updated:

About Auden Torsteinson Veidholmen

ABT 1530 - ABT 1590

RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa

BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun) Aspa, Tingvoll, MR

BAPTISM: 'på Veien'

DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR

Father: Torstein Erikson ASPA

Mother: Gudrun JONSDOTTER

Family 1 : Lisbet

+Guri AUDENSDOTTER

+Torstein AUDENSSON

+Torstein ÅNDAL

+Ivar Audensson ASPA

+Erik Audensson KVALVÅG

+Mille AUDENSDOTTER

+Marit Audensdotter ASPA

+Synnøve Audensdotter ASPA

+Ingeborg AUDENSDOTTER

Kilde: nermo.org


Ouden Torsteinsen Aspa http://www.xn--wraas-sra.com/genealogy/getperson.php?personID=I2669...

Auden Torsteinson ASPA http://www.nermo.org/slekt/d0022/g0000078.html#I5547

(Noen sønn 'Auden Audensen' av Auden Torsteins. på Veien har neppe eksistert). Auden fikk først i 1578 tilbake det jordegodset (bl.a. Aspa) som siden 1473 (bestemt av erkebiskop Olav Trondsson) skulle ligge til St. Olav Domkirke i Trondhjem i 30 år etter hans død (dvs. til 1504).

ABT 1530 - ABT 1590

  * RESIDENCE: 1572, Veien (Veiholmen), 1578: Aspa
  * BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun) Aspa, Tingvoll, MR
  * BAPTISM: 'på Veien'
  * DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR 

---------------------------------------------

Tanja Vean skrev:

Ouden nevnes i brev av 20.mai 1551 i forbindelse med at han kjøpte en part i Hala i Todalen (NST XIII, s.209ff).. Audun Torsteinson også kjent under navnet "på Veien".

Audun Torsteinson tok over på Veien eller Veidholmen utenfor Smøla etter faren, Torstein Eriksson. Audun bodde på Veidholmen i 1572 da han reiste sak for å ta igjen jordegodset fra domkirken. Han tapte. Bedre gikk det i 1578 da "erlig suend Ouden Torsteinsøn i Aspen" bragte saken inn for Herredagen i Trondheim. Endelig gikk saken i orden. Ingen kan med sikkerhet vite hvor og hvorledes dette storfolket bodde ute på Veidholmen. Derimot kan vi ta med litt om nybygget Audun Torsteinson satte opp inne på Aspa i Frei i 1584 - ættesmedlemmene skiftet vissnok på å oppholde seg ute på Veidholmen og inne på Aspa. En svær røykstue som oppnådde å bli kalt "Herrestuen" eller "Kongsstuen". Presten Hans Grøn Bull skrev om den 213 år etter at den var bygd: "....Tømmeret er Gandske overordentlig langt og bredt. Aabningen til Døren udgjør kun 3 1/2 Stok i Bredde, dog sagde de, at Karl paa Hest har redet derigjennem, men da maatte han vist bukke sig. Nok, Tømret er overmaade stor og godt vedligeholdt. I stedet for Mose skal det være tættet med fint rødt Klæde, som nu vilde koste 4 Rdlr. Alen. Bevis, at rige og anseelig Folk have i gamle Dage beboet Gaarden....".

     Ouden Torstensøn fikk Øvre Aspen. Han bygde den kjente herrestuen eller kongestuen i Aspen i 1584. Han nevnes siste gang i 1588. Han giftet seg med Lisbeth på Veien. 

Aspa

Aspa-ætten er en samlebetegnelse for en gruppe sammenvevde norske slekter med adelige innslag som i middelalderen spilte en betydelig rolle i norsk politisk og kirkelig historie. Hovedsetet var på og omkring gårdene Aspa og Boksaspa på Aspeya, nå i Tingvoll kommune

Ætten kan hovedsakelig deles i tre

• Aslak Jonssons slekt

• Trond Toraldssons slekt

• Torstein Erikssons slekt

De første sikre medlemmer av ætten var Asiek Jonsson (død for 1463) og hans kone fru Gro Frue-tittelen viser at hun tidligere var gift med en ridder.

Aslak nevnes i 1443 da han overlater blant annet halve Aspa til sin datter Jorann, som var gift med Trond Torakisson. De var foreldre til erkebiskop Olav Trondsson (død 1474). Hans bror Iver Trondssoni

Aspa (neit 1453-89) overtok gården etter moren. Han var muligens gift med en kvinne av ætten Teiste.

Olav og lvar donerte i 1473 store deler av sitt jordegods. som bestod av en rekke gårder på Nordmøre, til Nidaros domkirke for en 30-årsperiode. Det skulle imidlertid kreve over hundre år og flere klager før det ble gitt tilbake. Ved herredagen i Trondheim den 11 september 1578 ble Ivars oldebam Audun Torsfensson i Aspa tildømt hele godset som rette arving

Hans dattersonn Audun Ågesson slo seg opp på Molde som eier av blant annet Reknes-gården (se der) I andre grener av slekten opptrer senere slektsnavnet Trygge, uten at dets opphav er klarlagt1.1.1.2.2.1.1. Ouden Torstenssøn Trygge født OMK 1520?, gift

Lisbeth Aasgaard, født OMK 1540?, død 1624. Ouden døde ETT 1598.

Nevnt 1551. Bodde på Aasgaard.

Lisbeth: Nevnt 1597.Veldig jorddrot, rik. Bodde på Aspen 1560-1590. Bygget "kongestova" 1584. (Veidholmen en tid) Vant proses som kongegods mot kongskapitlet i Nidaros 157o.

Barn: Oudun, Mille (g. med sognepr. Michel Christensen i Hemne (såkalt "Trelast-Mikkel")ABT 1530 - ABT 1590 RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun/Ouden/Odin) Aspa, Tingvoll BAPTISM: 'på Veien' (Veiholmen, Smøla) DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MRHan bodde i Aspa og var stor jordeier


GEDCOM Note

ABT 1530 - ABT 1590 <p>&nbsp</p> <p>RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa </p> <p>&nbsp</p> <p>BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun) Aspa, Tingvoll, MR </p> <p>&nbsp</p> <p>BAPTISM: 'på Veien' </p> <p>&nbsp</p> <p>DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR </p> <p>&nbsp</p> <p>Father: Torstein Erikson ASPA </p> <p>&nbsp</p> <p>Mother: Gudrun JONSDOTTER </p> <p>&nbsp</p> <p>Family 1 : Lisbet </p> <p>&nbsp</p> <p>+Guri AUDENSDOTTER </p> <p>&nbsp</p> <p>+Torstein AUDENSSON </p> <p>&nbsp</p> <p>+Torstein ÅNDAL </p> <p>&nbsp</p> <p>+Ivar Audensson ASPA </p> <p>&nbsp</p> <p>+Erik Audensson KVALVÅG </p> <p>&nbsp</p> <p>+Mille AUDENSDOTTER </p> <p>&nbsp</p> <p>+Marit Audensdotter ASPA </p> <p>&nbsp</p> <p>+Synnøve Audensdotter ASPA </p> <p>&nbsp</p> <p>+Ingeborg AUDENSDOTTER </p> <p>&nbsp</p> <p>Kilde: nermo.org</p> <p>&nbsp</p> <p>


</p> <p>&nbsp</p> <p>Ouden Torsteinsen Aspa http://www.xn--wraas-sra.com/genealogy/getperson.php?personID=I2669...</p> <p>&nbsp</p> <p>Auden Torsteinson ASPA http://www.nermo.org/slekt/d0022/g0000078.html#I5547</p> <p>&nbsp</p> <p>(Noen sønn 'Auden Audensen' av Auden Torsteins. på Veien har neppe eksistert). Auden fikk først i 1578 tilbake det jordegodset (bl.a. Aspa) som siden 1473 (bestemt av erkebiskop Olav Trondsson) skulle ligge til St. Olav Domkirke i Trondhjem i 30 år etter hans død (dvs. til 1504). <p>&nbsp</p> <p>ABT 1530 - ABT 1590</p> <p>&nbsp</p> <p> * RESIDENCE: 1572, Veien (Veiholmen), 1578: Aspa</p> <p>&nbsp</p> <p> * BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun) Aspa, Tingvoll, MR</p> <p>&nbsp</p> <p> * BAPTISM: 'på Veien'</p> <p>&nbsp</p> <p> * DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR </p> <p>&nbsp</p> <p>---------------------------------------------</p> <p>&nbsp</p> <p>Tanja Vean skrev:</p> <p>&nbsp</p> <p>Ouden nevnes i brev av 20.mai 1551 i forbindelse med at han kjøpte en part i Hala i Todalen (NST XIII, s.209ff).. Audun Torsteinson også kjent under navnet "på Veien". </p> <p>&nbsp</p> <p>Audun Torsteinson tok over på Veien eller Veidholmen utenfor Smøla etter faren, Torstein Eriksson. Audun bodde på Veidholmen i 1572 da han reiste sak for å ta igjen jordegodset fra domkirken. Han tapte. Bedre gikk det i 1578 da "erlig suend Ouden Torsteinsøn i Aspen" bragte saken inn for Herredagen i Trondheim. Endelig gikk saken i orden. Ingen kan med sikkerhet vite hvor og hvorledes dette storfolket bodde ute på Veidholmen. Derimot kan vi ta med litt om nybygget Audun Torsteinson satte opp inne på Aspa i Frei i 1584 - ættesmedlemmene skiftet vissnok på å oppholde seg ute på Veidholmen og inne på Aspa. En svær røykstue som oppnådde å bli kalt "Herrestuen" eller "Kongsstuen". Presten Hans Grøn Bull skrev om den 213 år etter at den var bygd: "....Tømmeret er Gandske overordentlig langt og bredt. Aabningen til Døren udgjør kun 3 1/2 Stok i Bredde, dog sagde de, at Karl paa Hest har redet derigjennem, men da maatte han vist bukke sig. Nok, Tømret er overmaade stor og godt vedligeholdt. I stedet for Mose skal det være tættet med fint rødt Klæde, som nu vilde koste 4 Rdlr. Alen. Bevis, at rige og anseelig Folk have i gamle Dage beboet Gaarden....". <p>&nbsp</p> <p> Ouden Torstensøn fikk Øvre Aspen. Han bygde den kjente herrestuen eller kongestuen i Aspen i 1584. Han nevnes siste gang i 1588. Han giftet seg med Lisbeth på Veien. </p> <p>&nbsp</p> <p>
</p> <p>&nbsp</p> <p>Aspa </p> <p>&nbsp</p> <p>Aspa-ætten er en samlebetegnelse for en gruppe sammenvevde norske slekter med adelige innslag som i middelalderen spilte en betydelig rolle i norsk politisk og kirkelig historie. Hovedsetet var på og omkring gårdene Aspa og Boksaspa på Aspeya, nå i Tingvoll kommune <p>&nbsp</p> <p>Ætten kan hovedsakelig deles i tre </p> <p>&nbsp</p> <p>• Aslak Jonssons slekt </p> <p>&nbsp</p> <p>• Trond Toraldssons slekt </p> <p>&nbsp</p> <p>• Torstein Erikssons slekt </p> <p>&nbsp</p> <p>De første sikre medlemmer av ætten var Asiek Jonsson (død for 1463) og hans kone fru Gro Frue-tittelen viser at hun tidligere var gift med en ridder. </p> <p>&nbsp</p> <p>Aslak nevnes i 1443 da han overlater blant annet halve Aspa til sin datter Jorann, som var gift med Trond Torakisson. De var foreldre til erkebiskop Olav Trondsson (død 1474). Hans bror Iver Trondssoni <p>&nbsp</p> <p>Aspa (neit 1453-89) overtok gården etter moren. Han var muligens gift med en kvinne av ætten Teiste. </p> <p>&nbsp</p> <p>Olav og lvar donerte i 1473 store deler av sitt jordegods. som bestod av en rekke gårder på Nordmøre, til Nidaros domkirke for en 30-årsperiode. Det skulle imidlertid kreve over hundre år og flere klager før det ble gitt tilbake. Ved herredagen i Trondheim den 11 september 1578 ble Ivars oldebam Audun Torsfensson i Aspa tildømt hele godset som rette arving <p>&nbsp</p> <p>Hans dattersonn Audun Ågesson slo seg opp på Molde som eier av blant annet Reknes-gården (se der) I andre grener av slekten opptrer senere slektsnavnet Trygge, uten at dets opphav er klarlagt</p> <p>
</p> <p>1.1.1.2.2.1.1. Ouden Torstenssøn Trygge født OMK 1520?, gift</p> <p>&nbsp</p> <p>Lisbeth Aasgaard, født OMK 1540?, død 1624. Ouden døde ETT 1598.</p> <p>&nbsp</p> <p>Nevnt 1551. Bodde på Aasgaard.</p> <p>&nbsp</p> <p>Lisbeth: Nevnt 1597.</p> <p>
</p> <p>Veldig jorddrot, rik. Bodde på Aspen 1560-1590.</p> <p>Bygget "kongestova" 1584. (Veidholmen en tid)</p> <p>Vant proses som kongegods mot kongskapitlet i Nidaros 157o.</p> <p>&nbsp</p> <p>Barn: Oudun, Mille (g. med sognepr. Michel Christensen i Hemne (såkalt "Trelast-Mikkel")</p> <p>
</p> <p>ABT 1530 - ABT 1590</p> <p>RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa </p> <p>BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun/Ouden/Odin) Aspa, Tingvoll </p> <p>BAPTISM: 'på Veien' (Veiholmen, Smøla) </p> <p>DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR</p>

GEDCOM Note

I 1572 bodde Auden i Veien (Veidholmen), mens han i 1578 var bosatt i <p>Aspa pa Tingvoll.</p>

GEDCOM Note

 • RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa <p> * BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) Aspa, Tingvoll, MR</p> <p> * BAPTISM: 'på Veien'</p> <p> * DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR</p>

GEDCOM Note

SOURCE NOTES: <p>EAM T7; http://login.eunet.no/~omarov/Slekt/d0003/g0000098.html#I1669</p>

view all 18

Auden Torsteinson Veidholmen's Timeline

1530
1530
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1560
1560
Aspa, Frei, More og Romsdal, Norway
1565
1565
Aspa farm, Frei, Tingvoll Parish, Romsdal, Norway
1565
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1570
1570
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1575
1575
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1575
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1584
January 7, 1584
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1585
1585
Møre og Romsdal, Norway
1585
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge (Norway)