Didrick Hansson Bökman

Is your surname Bökman?

Research the Bökman family

Didrick Hansson Bökman's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Didrick Bökman (Böckman)

Also Known As: "Hindrich", "Didrich", "Didrik", "Bokman", "Bökman", "Didrick Hansson"
Birthdate:
Birthplace: Stockholm, Sweden
Death: 1609 (59-61)
Stockholm, Sweden
Immediate Family:

Son of Hans Bökman and Katarina Bökman
Husband of Maria Johansdotter and Emerentia Volger
Father of Majken Bökman; Johan Bökman; Beata Böckman and Melchior Bökman
Brother of Johan Bökman; Marina Hansdotter Bökman and Dordi Hansdotter Bökman
Half brother of Anna Eriksdotter

Occupation: Handelsman, Rådman
Managed by: Private User
Last Updated:

About Didrick Hansson Bökman

Didrick Bökman

Didrik Bökman was born 1548 in Stockholm, and died 1609 in Stockholm. He married Maria Johansdotter, daughter of Johan Eriksson and Gunhild Pedersdotter. She was born 1568 in Stockholm, and died 1584 in Stockholm.

Child of Didrik Bökman and Maria Johansdotter is: Majken Bökman.

ref: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=REG&db=janeur&id...

Om Didrick Hansson Bökman (svenska)

Didrick Bökman

Även känd i skrifterna som Didrik Hansson

Didrik ägde värdshuset "Blå Örnen" på Svartmansgatan. (vissa uppgifer gör gällande att Blå Örnen låg på Järntorget bägge uppgifterna kan möjligen vara sanna kan var så att den tidigare låg i Svartmangatan 6's källare och flyttades till Järntorget eller tvärtom)

Den som 1605 öppnade värdshuset med skylten Blå Örn vid Järntorget var handelsmannen och rådmannen Didrik Bökman (1548–1609) som under 1500-talets slut ägde tre tomter söder om torget. Men redan långt före kungens förordning hade Bökman en öppen källare och vinhandelsrörelse. Hans bror, Johan Bökman, hade samtidigt ett gårkök i en liten tvärgränd som löpte längs fastighetens södra sida. Efter Didrik Bökman död togs rörelsen över först av änkan Emerentia (född Volgers), sedan av dottern Beata och hennes man Mårten Wewitzer (adlad Rosenstierna).

I "Gamla Stockholm" av Claus Lundin och August Strindberg kan man läsa följande: "det finns en förordning av Carl IX år 1603 som specificerar deras utseende. I Stockholm skulle 6 öppna värdshus vara, säger han: det ena skulle Hindrik Dunsta uppehålla och skulle hänga ut tre kronor, det andra skulle vara uti Hindr. Bökmans hus, och där skulle uthängas en blå örn...".

I "Stockholmiana" av Fredrik Ulrik Wrangel kan vi läsa (Värdshus och vinkällare vid 1600-talets början): "Det andra värdshuset, det som skulle vara i Didrik Bökmans hus, låg sannolikt i stadens inre del, möjligen vid Svartmangatan, ty ehuru Didrik Bökman ägde hus och tomter just vid Järntorget, är ej troligt, att höga vederbörande skulle bestämt, att värdshuset »Blå örnen» skulle inrymmas där, alldeles intill Henrik Danitz'. (Bland annat ägde han ett gammalt brygghus, kalladt »Tasken», beläget mellan Söderport och Järntorget, hvilket hus omtalas redan i Gustaf I:s registratur.) Redan långt före den citerade förordningens utgifvande hade Didrik Bökman en öppen källare och vinhandelsrörelse, och en gång (Tankebok 1604, Fol. 92) var han på rådstugan ställd till rätta, därför att den på hans värdshusdörr uppspikade pristaflan öfver de varor, som tillhandahöllos hos honom, var öfverkorsad med rödkrita. Han ålades att skaffa reda på den, som gjort dådet, eller »blifwe sielf i Stampenn». Han intog i hufvudstaden en ganska betydande ställning genom sin förmögenhet, men äfven hans måg, den driftige och myndige Mårten Weiwitzer, adlad Rosenstierna, som dog 1638 såsom riksräntmästare och »direktör öfver kopparen», bidrog att öka Didriks inflytande.

Svartmangatan n:r 6 (kv. Ceres n:r 13).

Till de först bebyggda delarna af det medeltida Stockholm torde man med fullt skäl kunna räkna det område, som i norr och söder begränsades af Stortorget och Svartmunkeklostret. Svartmangatan var också mycket tidigt flankerad af mer eller mindre betydande stenhusbyggnader, ja, man kan nästan försäkra, att i flertalet köpehandlingar rörande hus vid denna gata på femtonhundratalet omtalas stenhus. Den tomt, där det präktiga huset n:r 6 Svartmangatan är beläget, tyckes delvis genom arf från svärfadern Pontus De la Gardie, delvis genom köp ha kommit i riksrådet och riksskattmästaren Jesper Mattsson Cruus’ ägo. Åtminstone fick han den 25 september 1620 upplåtelse å ett hus, som han köpt af Didrik Hansson , hvilket hus var beläget vid »Swartmunkegatan», mellan hans eget hus och Didrik Böckmans arfvingars hus (Svartmangatan 4). ref: http://runeberg.org/wrangsto/0409.html Not: Didrick Hansson och Didrick Bökman är samma person

--- N:r 6 Svartmangatan, norra delen
Ej säkerställd på denna adress, men sannolik:

1484: Hustru Katarina , änka efter Peder skräddare , sålde sitt stenhus för 160 mark till Peder Prysse , som låg på den högra sidan när man gick från Stortorget till klostret.

1548, 1567: Kallades Gerlag van Emdens hus samt år 1597 det hus som Gerlag van Emden fordom ägde. Han var skriven här 1545-1560. Han och hans hustru Mechtild hade de två döttrarna Anna Gerlagsdotter , som var gift med rådman Olof Eriksson skeppare i dennes andra äktenskap, och en till namnet okänd dotter som fick sonen Didrick Hansson som sedermera ärvde fastigheten och stod skriven här 1595-1598, men han sålde detta korsverkshus med gårdsrum år 1620 för 450 daler (à 32 öre) till riksrådet Jesper Mattsson Kruus, som redan ägde den södra delen. Grannen i riktning mot Stortorget var Didrik Bökmans arvingar.

---

Se även vad som skrivs på Vasa Museets hemsida:

Kungens skeppsbyggmästare slagen på Bökmans källare!

Den 18 dec år 1616 hålls rättegång i Stockholms rådstuga. Organisten Johan Arendtsson står anklagad för att ha skadat mäster Henrik Hybertsson och orsakat honom sveda och verk. Johan ska dömas enligt sårmålabalken.

Vittnen berättar under ed att: Skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson, kapten Söfring Hansson och Per Olsson sitter tillsammans på Bökmans källare. Johan går fram till sällskapet och förolämpar Per, okvädningsorden flyger i luften. Då mäster Henrik säger åt Johan att avlägsna sig, slår Johan till Henrik.

Rätten dömer Johan att betala 14½ daler, drygt tre månadslöner för en båtsman.

Didrik Bökman var i andra giftet gift med en dotter (Emerentia Volger) till handelsmannen Melcher Volger (ej Tolgers), ägare bl. a. af det gamla hus vid Järntorget, som tillhört den illa beryktade borgmästaren i Stockholm, Gorius Holst, hos hvilken konung Kristian II någon tid gästade. Detta hus kom genom arf till Gorius Holsts hustrus systerson, Hans Leuhusen, som sålde det till Volger. Emellertid torde det ej varit där, som Didrik Bökmans värdshus var beläget, utan snarare är det att söka i stadens inre del, möjligen, såsom of van antydts, på Svartmangatan, där Didrik äfven ägde ett hus, som han likaledes fått med sin senare hustru Emerentia Melchiorsdotter Volger. Åtminstone är säkert, att Volgers änka, Gunilla Persdotter, år 1599 med kyrkoherden Ericus Olai Schepperus gjorde ett husbyte och då fick del i ett hus med tomt och gårdsrum på Svartmangatan och i utbyte lämnade ett annat hus på samma gata. Möjligt är, att Didrik Bökman på denna tomtdel inredt ett värdshus, måhända den »Blå örnen», som dock kanske snart nog försvann vid de omfattande regleringarna med anledning af Tyska kyrkans och dess områdens ordnande; dessutom är det äfven ganska antagligt, att det stora, ännu bibehållna Kruus-Lewenhauptska huset, som redan på 1620-talet uppfördes till härbärge för resande, till någon del kan stå på den Bökmanska tomten, ty när riksrådet Jesper Kruus 1620 den 25 september fick upplåtelse på en del af sin tomt, säges uttryckligen, att denna del var belägen mellan Jesper Kruus' eget hus och sal. Didrik Bökmans arfvingars hus. Kanske öfvergick så småningom äfven detta hus till Kruus? Dessa förmodanden tarfva dock bekräftelse."

Personhistorie

 • Årstal Alder Begivenhet
 • <1495 Modern Katarina Persdotter föddes före 1495 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1500 Fadern Hans Bökman föddes före 1500 Tyskland 1).
 • <1548 Föddes före 1548 Stockholm, Stockholm, Sverige. 1)
 • <1548 Fadern Hans Bökman dör före 01.10.1548 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1563 Modern Katarina Persdotter dör före 22.02.1563 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1568 Partnern Maria Johansdotter föddes före 1568 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • >1584 Partnern 5471 Maria Johansdotter dör etter 1584 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • 1609 Död 1609 Stockholm, Stockholm, Sverige. 1)

Källa 1) Marianne Fröding

Länkar

Mer info om Didrick Bökman finns här :

Noticer

Observera att han kan heta Didrich Böchman eller Böckman samt även hans förnamn skrivs ibland som Hindrich. se Didrick Hansson Bökman

Han dyker upp som ägare av Blå Örnen år 1605 och som Dirich Bökmanss efterlefuerscha i blå örnen. efter 1610 då emerentia tar över fram till 1616 då även hon troligen dör . ref: http://runeberg.org/wrangsto/0248.htmlMårten Weitizer står som handlare år 1618

Didrich är gift 2 gånger först med Maria sedan med hennes syster Emerentia

Dirich Böchman hustru skall ha dött 1587 och någon av deras barn 1586 enligt storkyrkans räkenskaper

Didrik Bökman var gift 3 ggr, men fick bara vuxna barn med hustrun Maria Johansdr. (oklar uppgift)


Svartmannagatan, där Didirk även ägde ett hus som han likaledes fått med sin senare hustru Emerentia Melchiorsdotter Volger. .... Volgers änka Gunilla (Gunhild) ...

ref: http://books.google.com/books?id=QodAAAAAIAAJ&q=emerentia+volgers&d...

Didrick Bökman som vägde för export i sitt eget namn, hade varit borgare i Kolding men blev genom gifte i stånd att deltaga i Melker Folgers kopparaffärer. Förmodligen blev han svensk medborgare 1584.

ref: http://books.google.se/books?id=YMlAAAAAIAAJ&q=didrich+b%C3%B6kman&...


Är det Didick och hans far Hans Bökman som omtalas nedan i Stockholms tänkebok från 1520 den 12 december:

Jtem beleuade borgemestere oc raadit en gönst och skenkning wor kiereste nadigeste herres stadthollere mester Dirik oc her Hans herolt.

------------------------------------------

se om inte någon av dessa kan vara söner till någon av damerna

 • Melker
 • Reinhold

Tänkebok
för år Namn Yrke eller annan anteckning Sida/sidor

 • 1631-1632 Reinhold Bökman 59
 • 1633 Johan Bökman avl., 94,159
 • 1634 Reinhold Bökman bryggare, 106
 • 1634 Melker Bökman handelsman, 180
 • 1635 Melker Bökman handelsman, 249
 • 1631-1632 Hans Bökman avl., 279
 • 1630 Melker Bökman handelsman, gästgivare, 11, 118, 119, 209
 • 1628 Melker Bökman handelsman 135, 150, 168, 305
 • 1633 Reinhold Bökman bryggare, 168, 176, 191, 194, 196, 199, 210, 216
 • 1629 Johan Bökman handelsman, Tyska kyrkans föreståndare, 2, 30, 47, 154, 181, 200, 205
 • 1629 Melker Bökman handelsman, 233, 237
 • 1629 Reinhold Bökman 30, 31, 151, 213, 228, 250
 • 1628 Johan Bökman handelsman, Tyska kyrkans föreståndare 45, 69, 70, 71, 72, 77, 130,
 • 1635 Reinhold Bökman handelsman, bryggare, gästgivare, 60, 115, 137, 142
 • 1633 Hans Bökman avl., 61, 242

sökt för Bökman via http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/tankebok/Personepi7.aspx

En Emerentia Bökman är dotter till en Melker Bökman enligt https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cederstedt_nr_1404

-----------------------------------------

ref : http://www.onystrom.com/pc7a424d2.html

Didrik hadde vertshuset "Blå Örnen" på Svartmansgatan. I "Gamla Stockholm" av Claus Lundin og August Strindberg kan man lese følgende: "det finns en förordning av Carl IX år 1603 som specificerar deras utseende. I Stockholm skulle 6 åoppna värdshus vara, säger han: det ena skulle Hindrik Dunsta uppehålla och skulle hänga ut tre kronor, det andra skulle vara uti Hindr. Bökmans hus, och där skulle uthängas en blå örn...". I "Stockholmiana" av Fredrik Ulrik Wrangel kan vi lese (Värdshus och vinkällare vid 1600-talets början): "Det andra värdshuset, det som skulle vara i Didrik Bökmans hus, låg sannolikt i stadens inre del, möjligen vid Svart-mangatan, ty ehuru Didrik Bökman ägde hus och tomter just vid Järntorget, är ej troligt, att höga vederbörande skulle bestämt, att värdshuset »Blå örnen» skulle inrymmas där, alldeles intill Henrik Danitz'. (Bland annat ägde han ett gammalt brygghus, kalladt »Tasken», beläget mellan Söderport och Järntorget, hvilket hus omtalas redan i Gustaf I:s registratur.) Redan långt före den citerade förordningens utgifvande hade Didrik Bökman en öppen källare och vinhandelsrörelse, och en gång (Tankebok 1604, Fol. 92) var han på rådstugan ställd till rätta, därför att den på hans värdshusdörr uppspikade pristaflan öfver de varor, som tillhandahöllos hos honom, var öfverkorsad med rödkrita. Han ålades att skaffa reda på den, som gjort dådet, eller »blifwe sielf i Stampenn». Han intog i hufvudstaden en ganska betydande ställning genom sin förmögenhet, men äfven hans måg, den driftige och myndige Mårten Weiwitzer, adlad Rosenstierna, som dog 1638 såsom riksräntmästare och »direktör öfver kopparen», bidrog att öka Didriks inflytande. Didrik Bökman var i andra giftet gift med en dotter till handelsmannen Melcher Volger (ej Tolgers), ägare bl. a. af det gamla hus vid Järntorget, som tillhört den illa beryktade borgmästaren i Stockholm, Gorius Holst, hos hvilken konung Kristian II någon tid gästade. Detta hus kom genom arf till Gorius Holsts hustrus systerson, Hans Leuhusen, som sålde det till Volger. Emellertid torde det ej varit där, som Didrik Bökmans värdshus var beläget, utan snarare är det att söka i stadens inre del, möjligen, såsom of van antydts, på Svartmangatan, där Didrik äfven ägde ett hus, som han likaledes fått med sin senare hustru Emerentia Melchiorsdotter Volger. Åtminstone är säkert, att Volgers änka, Gunilla Persdotter, år 1599 med kyrkoherden Ericus Olai Schepperus gjorde ett husbyte och då fick del i ett hus med tomt och gårdsrum på Svartmangatan och i utbyte lämnade ett annat hus på samma gata. Möjligt är, att Didrik Bökman på denna tomtdel inredt ett värdshus, måhända den »Blå örnen», som dock kanske snart nog försvann vid de omfattande regleringarna med anledning af Tyska kyrkans och dess områdens ordnande; dessutom är det äfven ganska antagligt, att det stora, ännu bibehållna Kruus-Lewenhauptska huset, som redan på 1620-talet uppfördes till härbärge för resande, till någon del kan stå på den Bökmanska tomten, ty när riksrådet Jesper Kruus 1620 den 25 september fick upplåtelse på en del af sin tomt, säges uttryckligen, att denna del var belägen mellan Jesper Kruus' eget hus och sal. Didrik Bökmans arfvingars hus. Kanske öfvergick så småningom äfven detta hus till Kruus? Dessa förmodanden tarfva dock bekräftelse."

SST 1593-08-15, s 147 Blev Dirich Bökman och Maties Mårtensson förordnade till hövitsmän och till deras fändrikar Dirik Skaekermann och Hans Hille och till deras löjtnanter Olof Nilsson och Mårten Fransson. (ej kontrollerad uppgift)

 • <1495 Moren 10941 Catarina Persdotter fødes før 1495 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1500 Faren 10940 Hans Bökman fødes før 1500 Tyskland 1).
 • <1548 Fødsel før 1548 Stockholm, Stockholm, Sverige. 1)
 • <1548 Faren 10940 Hans Bökman dør før 01.10.1548 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1563 Moren 10941 Catarina Persdotter dør før 22.02.1563 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1568 Partneren 5471 Maria Johansdotter fødes før 1568 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • >1584 Partneren 5471 Maria Johansdotter dør etter 1584 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • 1609 Død 1609 Stockholm, Stockholm, Sverige. 1)

1) Marianne Fröding

Ytterligare bok ref: http://books.google.se/books?id=YMlAAAAAIAAJ&q=didrich+b%C3%B6kman&...

SDHK-nr: 39056

Utfärdat: 15330111, Stockholm Innehåll: Kung Gustav I ger stockholmsborgaren Gorius Holste ett litet stenhus, ”Taskan”, som tidigare legat under Vadstena kloster men genom Västerås recess tillfallit konungen.


Notater

Didrik hadde vertshuset "Blå Örnen" på Svartmansgatan. I "Gamla Stockholm" av Claus Lundin og August Strindberg kan man lese følgende: "det finns en förordning av Carl IX år 1603 som specificerar deras utseende. I Stockholm skulle 6 åoppna värdshus vara, säger han: det ena skulle Hindrik Dunsta uppehålla och skulle hänga ut tre kronor, det andra skulle vara uti Hindr. Bökmans hus, och där skulle uthängas en blå örn...". I "Stockholmiana" av Fredrik Ulrik Wrangel kan vi lese (Värdshus och vinkällare vid 1600-talets början): "Det andra värdshuset, det som skulle vara i Didrik Bökmans hus, låg sannolikt i stadens inre del, möjligen vid Svart-mangatan, ty ehuru Didrik Bökman ägde hus och tomter just vid Järntorget, är ej troligt, att höga vederbörande skulle bestämt, att värdshuset »Blå örnen» skulle inrymmas där, alldeles intill Henrik Danitz'. (Bland annat ägde han ett gammalt brygghus, kalladt »Tasken», beläget mellan Söderport och Järntorget, hvilket hus omtalas redan i Gustaf I:s registratur.) Redan långt före den citerade förordningens utgifvande hade Didrik Bökman en öppen källare och vinhandelsrörelse, och en gång (Tankebok 1604, Fol. 92) var han på rådstugan ställd till rätta, därför att den på hans värdshusdörr uppspikade pristaflan öfver de varor, som tillhandahöllos hos honom, var öfverkorsad med rödkrita. Han ålades att skaffa reda på den, som gjort dådet, eller »blifwe sielf i Stampenn». Han intog i hufvudstaden en ganska betydande ställning genom sin förmögenhet, men äfven hans måg, den driftige och myndige Mårten Weiwitzer, adlad Rosenstierna, som dog 1638 såsom riksräntmästare och »direktör öfver kopparen», bidrog att öka Didriks inflytande. Didrik Bökman var i andra giftet gift med en dotter till handelsmannen Melcher Volger (ej Tolgers), ägare bl. a. af det gamla hus vid Järntorget, som tillhört den illa beryktade borgmästaren i Stockholm, Gorius Holst, hos hvilken konung Kristian II någon tid gästade. Detta hus kom genom arf till Gorius Holsts hustrus systerson, Hans Leuhusen, som sålde det till Volger. Emellertid torde det ej varit där, som Didrik Bökmans värdshus var beläget, utan snarare är det att söka i stadens inre del, möjligen, såsom of van antydts, på Svartmangatan, där Didrik äfven ägde ett hus, som han likaledes fått med sin senare hustru Emerentia Melchiorsdotter Volger. Åtminstone är säkert, att Volgers änka, Gunilla Persdotter, år 1599 med kyrkoherden Ericus Olai Schepperus gjorde ett husbyte och då fick del i ett hus med tomt och gårdsrum på Svartmangatan och i utbyte lämnade ett annat hus på samma gata. Möjligt är, att Didrik Bökman på denna tomtdel inredt ett värdshus, måhända den »Blå örnen», som dock kanske snart nog försvann vid de omfattande regleringarna med anledning af Tyska kyrkans och dess områdens ordnande; dessutom är det äfven ganska antagligt, att det stora, ännu bibehållna Kruus-Lewenhauptska huset, som redan på 1620-talet uppfördes till härbärge för resande, till någon del kan stå på den Bökmanska tomten, ty när riksrådet Jesper Kruus 1620 den 25 september fick upplåtelse på en del af sin tomt, säges uttryckligen, att denna del var belägen mellan Jesper Kruus' eget hus och sal. Didrik Bökmans arfvingars hus. Kanske öfvergick så småningom äfven detta hus till Kruus? Dessa förmodanden tarfva dock bekräftelse."

Personhistorie

 • Årstal Alder Begivenhet
 • <1495 Moren 10941 Catarina Persdotter fødes før 1495 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1500 Faren 10940 Hans Bökman fødes før 1500 Tyskland 1).
 • <1548 Fødsel før 1548 Stockholm, Stockholm, Sverige. 1)
 • <1548 Faren 10940 Hans Bökman dør før 01.10.1548 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1563 Moren 10941 Catarina Persdotter dør før 22.02.1563 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • <1568 Partneren 5471 Maria Johansdotter fødes før 1568 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • >1584 Partneren 5471 Maria Johansdotter dør etter 1584 Stockholm, Stockholm, Sverige 1).
 • 1609 Død 1609 Stockholm, Stockholm, Sverige. 1)

Kilder 1) Marianne Fröding

--------------------------------------

ytterligare en referens: http://www.onystrom.com/pc7a424d2.html

-------------------------------

ref: http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=44&post=3415...

Om Didrik Bökman står bara omnämnt i förbigående att han var borgare och blev utnämnd tillsammans med sin svåger rådmannen mm Anders Larsson 12/9 1598 till krigsråd (enligt vad jag kan utläsa av texten för AL, så bör Didrik B ha varit gift med en syster till AL; AL var son till borgmästaren i Älvsborg Lars Olofsson och hh Agnes Arvidsdotter). Rådman verkar Didrik B dock inte ha varit.

--------------------------------------------

DIDRIK Bökman

Yrke: Handelsman Rådman Far: HANS Bökman (1500 - 1548) Mor: CATARINA Persdotter (1495 - 1563)

Född: före 1548 Stockholm? 1) Död: 1609 Stockholm 1)

Familj med MARIA Johansdotter (1568 - 1584)

Vigsel: 1) Barn: MAJKEN Bökman

Familj med EMERENTIA Melchiorsdotter (- 1616)

Noteringar Innehade bördshuser "blå Örnen" på Svartmansgatan. I "Gamla Stockholm" av Claes Lundin och August Strindberg, står följande att läsa " det finns en förordning av Carl IX år 1603 som specificerar deras utseende. I Stockholm skulle 6 öppna värdshus vara, säger han: det ena skulle Hindrik Dunsta uppehålla och skulle hänga ut tre kronor, det andra skulle vara uti Hindr. Bökmans hus, och där skulle uthängas en blå örn...."

Källor

1) 	Urban Lilja

-------------------------------

Stockholms tänkeböcker, den 21 april år 1602

Kom för rättenn Thomas Höier, och på wälborne grefinnens frw Jbbes wägne, krafde h: Gunilld Melcher Volgers efterlefuerska 1000 daler, sakenn hafuer sigh således tilldragitt, att anno etc, 1564. annammede framledne Melchior Volger vtaf h: f: n:de ett tusend daler på ett weßelbref, som hann försäkrade h: nådh medh betalningenn att wederleggie vthi Antuerpenn 3 wekur efter som brefuitt skulle didh komme, der på inladhe Thomas Höier copierne vtaf weßelbrefuenn och hantschriftenn, och begärede att h: Gunnill måtte göre sinn mandz hantschriftt fÿllest, så och vpfÿlle all denn vmkostnatt, som der vpå i midler tijdh vpgångenn är. Det till suarede Dirich Bökmann, att efter denne saak hafuer nu stått så länge, i så mångh åhr, och hennes n:de ingenn tingh hafuer rörd der om, antingenn mädan framlidne Melcher Volger lefde eller och sedann, sÿnes wara vnderligitt, hui hennes nådhe kommer nu fram medh denne saak Bleff detta ärendett vpskuttitt till nästko mmande rådstuge dagh, dhå skall wälborde grefinnes tiennere för:de Thomas Höier hafue tilstädes medh sigh sielfue originals brefuenn, så och sielfue hantschriftenn

ref: http://www.fnf.nu/_filer/bagerfeldt/38%20F%C3%B6rf%C3%A4der%20-%20b...


Observera det skall finnas ett dokument om

1. Bökman, Melchior, borgare och gästgivare i Stockholm; 1633, fragment, fol. 161-164

 • Referenskod SE/RA/522/16/Supplement/9
 • ExtraID 9
 • Datering
 • 1630 – 1722 (Tidsomfång)
 • Arkivinstitution Riksarkivet

Kan vara någon släkting till Didrich Bökman

-----------------------------

Ytterligare ett barn kan finnas

Ahlberg Släktträd Synligt medlemsträd 1 källa  	Beata Didriksdotter Böckman [Beata Böckman] Födelse: dd mm 1593 Dödsfall: datum - Stockholm Vigsel: datum Make/maka: namn efternamn 	
 • K: Didrik Hansson Böckman
 • M: Emerentia Melchoirsdotter Volgers

se även

Didrick Hansson Bökman

view all

Didrick Hansson Bökman's Timeline

1548
1548
Stockholm, Sweden
1584
1584
1584
Stockholm, Sankt Nikolai, Sverige (Sweden)
1594
March 28, 1594
Stockholm, Sweden
1609
1609
Age 61
Stockholm, Sweden
????
????