Is your surname Bökman?

Research the Bökman family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Hans Bökman

Also Known As: "Hans Dysterbach"
Birthdate:
Birthplace: Germany
Death: before October 01, 1548
Stockholm
Immediate Family:

Husband of Katarina Bökman
Father of Johan Bökman; Didrick Hansson Bökman; Marina Hansdotter Bökman and Dordi Hansdotter Bökman

Occupation: Köpman, Rådman
Managed by: Private User
Last Updated:

Om Hans Bökman (svenska)

Hans Bökman

Kan möjligen ha hetat Hans Dysterbach Bökman

Kan haft en senare släkting Hans Dysterbach:

Biografi

Bokbindare verksam i Stockholm. Kallades även Hans von Wittenberg. Arvid Hedberg skriver att D. var verksam 1560-talet – 1591, men refererar samtidigt till en boskillnadshandling daterad 1586, där ordalydelsen ”salige framlidne Hans Dusterbach” ingår (Hedberg [1949] 34). Düsterbachs stämplar kan efter 1586 ha använts av exempelvis Mickel Han och Frans bokbindare.

Källa Hedberg, Arvid (1949). Stockholms bokbindare 1460-1880: anteckningar. 1, Tiden från 1460 till omkring 1700. Stockholm, s. 33-37; Walde, Otto (1921). En svensk boksamlare från Vasatiden: Hogenskild Bielke och hans bibliotek. Uppsala, s. 254 f. samt fig. 3-5.

Ägde ett hus på Baggensgatan 25 den 18 november 1527 norr om S.t Birgitta Klostret även kallad Papistelkyrkan.

Krutkonspirationen 1536, Gustav Vasa skulle mördas med en bomb i Storkyrkan

Konspirationen i Sverige leddes av tyska borgare i Stockholm. Till dem anslöt sig flera missnöjda svenska herrar, bland dem myntmästaren Anders Hansson. De ledande tyskarna var Kort Druwehagel och Hans Bökman. Efter att ha misslyckats med ett giftmordsförsök och ett knivattentat beslöt de att försöka med en explosion.

Ref: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/artic...

Då Gustav Vasa skulle sprängas i bitar

Våren 1536 planerade en grupp borgare i Stockholm att spränga Gustav Vasa i luften under söndagspredikan i Storkyrkan. Gruppens kärna bestod av en handfull tysk-svenska handelsmän som alla förlorat på Gustav Vasas pågående krig mot den mäktiga Hansastaden Lübeck. För att fixa till sina sviktande ekonomiska konjunkturer hade handelsmännen nu beslutat sig för att göra sig av med kungen och det med en smäll. Till gruppen fanns också en äktsvensk vid namn Anders Hansson. Anders Hansson arbetade som kunglig myntmästare i Västerås och hade av oklar anledning kommit att avsky sin herre.

Planen var tänkt att igångsättas palmsöndagen 1536. Idén var att placera ut en fjärding krut under kungens stol i Storkyrkan; en fjärding som kopplades samman med en stubin igenom ett undangömt kopparrör. När kungen väl slagit ned sin majestätiska bak på stolen för att åhöra söndagspredikan var det tänkt att man skulle tända på stubinen och med ett hejdundrande brak förpassa kungen till den andra sidan.

Kvällen innan det planerade attentatet mötes några av attentatsmännen för att dryfta detaljerna. Med på mötet fanns den invigde skepparen Hans Vindrank. Sagde Hans Vindrank gillade att dricka alkohol och det i stora kvantiteter. Efter mötet stötte Vindrank, full i hågen, utanför sitt hus på Bredgränd på sin grannfru Britta för vilken han i alla förtrolighet berättade om planerna på att spränga kungen. Britta förde informationen vidare till sin make som å sin tur hastade upp till slottet Tre Kronor och varnade myndigheterna. Samma natt greps samtliga attentatsmän av Stockholms slottsfogde Germund Svensson och dennes män.

Rättegången mot de sammansvurna tog sin början den 5 maj uppe på slottet. Gustav Vasa närvarade personligen. Domstolen leddes av riksrådet Knut Lillie, medan slottsfogden Germund Svensson agerade som åklagare. Det anklagade bar namn som; Hans Bökman, Clemet Renzel, Brandt Gottskalksson, Dietrich Boven, Berend to Geist, Kort Druvenagel och Gerd Krutmakare. Alla var ledande borgare i Stockholm. Både Bökman och Druwehagel satt med i stadens råd. Under rättegången framkom att de sammansvurna efter att ha sprängt kungen planerat att ta över kontrollen av Stockholms slott, vars murar gentemot staden de tänkt riva. Målet var att därpå överlämna staden och slottet till Lübeck och Hansan.

Rättegången tog inte lång tid. Redan samma dag föll domarna som löd dödsstraff för samtliga huvudanklagade. De dömdas gods och förmögenheter konfiskerades samtidigt av kronan. De flesta dödsdomar verkställdes under maj månad. En av de anklagade Clemet Renzel lyckades bli benådad igenom att punga ut en enorm lösensumma till kungen. Anders Hansson å sin tur försökte undvika en neslig avrättning igenom att begå självmord; under sin fängelsevistelse på slottet i Stockholm kastade han sig ut ifrån ett tornfönster och slog ihjäl sig. Detta till trots fördes hans sönderslagna lik av kungens knektar till avrättningsplatsen och halshöggs, andra revolutionärer och konspiratörer till varning.

Ref: https://texteromhistoria.wordpress.com/2016/02/19/da-gustav-vasa-sk...

SDHK-nr: 38745

Utfärdat: 15270000, Stockholm Innehåll: Borgaren i Stockholm Hans Bökman säljer jord i Östra Gottröra by i Gottröra socken till fru Märta på Mörby.

Han blev i maj 1536 anklagad för delaktighet i krutkonspirationen mot konungen, fick förmodligen med höga böter sona sitt brott och måste afgå ur rådet. Han lefde ännu 1545 6/6, men var död före 1548 1/10

om Hans Bökman på sid 135: ”295. Hans Bökman, tysk köpman, var kvartermästare i östra kvarteret 1525, kyrkvärd 1526-29, satt 1529 i domstolen öfver de upproriska västgötaherrarna, blef rådman och kämnär 1531, rättafogde [32], skottherre 33 och satt i rätten [34]. Han blef i maj 1536 anklagad för delaktighet i krutkonspirationen mot konungen, fick förmodligen med höga böter sona sitt brott och måste afgå ur rådet. Han lefde ännu 1545 6/6, men var död före 1548 1/10. - G.m. Katarina*//!!min not, se nedan!!// död före 1563 22/2, dotter till borgmästaren Peder Jönsson och änka efter rådmannen Erik Helsing.

Barn:

  • Marina Hansdotter, g.m. borgaren Henrik Skotte;
  • Dordi Hansdotter.”

KATARINA Persdotter och gift med HANS BÖKMAN efter 30/1 1525 samt efter dennes död omgift med borgaren Eskil Eriksson, vilket framgår av notisen för hennes förste make Erik Helsing på sid 123.

ref: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/10504.html?948513858 sid referenser till "Personalian om Stockholms rådmän och borgmästare ingår som del II i "Stockholms rådhus och råd", som utgavs 1915 till rådhusets invigning. Matrikeln i del II är sammanställd av Frans de Brun, Gustaf Elgenstierna, Ivar Simonsson och Nils Östman."

Ägde huset på nuvarande Baggensgatan no 25 alldeles norr om S:t Birgittas klosterhus(Papistekyrkan).

Mer om Hans Bökman finns att läsa på stockholmskällan (Strödda anteckningar om några bokbindare i det gamla Stockholm): http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0021900_01.pdf

Om Rådhusrätten och Kämnär kan man läsa mer : http://www.stockholmgamlastan.se/lang_sv/historia/domstol_radhusrat...

I följande medeltidsbrev http://xml.ra.se/sdhk/Postvisning.aspx?Brevnr=38745 Kan man läsa följande:

Övr. eftermedeltida avskrift: Avskr. (omkr. 1700) i Gimo bruks arkiv (tillh. Korsnäs Sågverks AB), Mörbyboken, pag. 473

Borgaren i Stockholm Hans Bökman säljer jord i Östra Gottröra by i Gottröra socken till fru Märta på Mörby.

Om Hans Bökman enligt Wrangel Stockholmiana Volym 3 och därur tagna från Stockholms tänkebok: http://archive.org/stream/stockholmianaan00wrangoog#page/n196/mode/1up

  • Hans Böökman hemmålas en tompt vid Skarpennor
  • Dito en tompt på Södermalm

Register till Stookholms stads Tånkeböcker för åren 1533—88 I Stockholmstänkeboks register skall Hans Böökman finnas registrerad på sidorna 127, 135, 136, 138.

Se ref: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:507547/FULLTEXT01 dvs "STUDIER RÖRANDE STOCKHOLMS HISTORIA UNDER GUSTAV VASA".


Förekommer en Anders Dysterbach 1612
En silfverkedja, »som hängde öfver bordet i rådstugan», betalades 1612 hos Anders Dysterbachs änka. »Rådstugugången» reparerades eller anlades sistnämnda år, då sten kördes dit för detta ändamål.

Förekommer en Dystebach i Stockholms tänkeböcker från år 1592, Del 9 skall ha varit guldsmed.

Är troligen den guldsmed som omtalas i Borgare och byråkrater: omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637 och där omnämns som Anders.

Kåsa av Anders Düsterbach, Stockholm (verksam -1588-1612). Senrenässans.

view all

Hans Bökman's Timeline