Is your surname Bryning?

Research the Bryning family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Gert Bryning

Also Known As: "Gerd Brünik", "Gerdh Bryningh", "Gerd Brüning"
Birthdate:
Death: before September 23, 1514
Stockholm, Stockholms län, Sverige (Sweden)
Immediate Family:

Husband of Birgitta Ingvaldsdotter Torstensson
Brother of Henrik Bryning; Hermann Bryning and n.n. Bruning

Managed by: Per Olof Johansson
Last Updated:

About Gert Bryning

Gerd Brünik, brother of Heinrich. Lived in 1489 on Holstenstrasse 299 as a guardian. He moved to Stockholm, Sweden and became a merchant burgess. He dies there sometime before 1518.

An uncle of the above mentioned brothers was:

- Herman Brüning, a burgess in Lübeck. He lived in 1473 in Lübeck. In 1475 he lived on Mengestrasse 43. In 1470 he had married N.N. Wyndelke [earlier married to a Hinrich Urvat]. He died in 1507 in Lübeck.

Hustrv Birete Gerd Bryninx om the andrev° marl". 1520 10 december

Jtem samme tid sades fore, at hustrv Birete Gerd Bryninx skal lathe komme the v° marl j rettå, som igen sta aff thei danarff, som fallit år effter Gerd Bryning, Gnd hans siel nade.

  • Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1514-1520(-1524) jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520-1524 samt stadens kopiebok 1520-1522 Ser. 25

SDHK-nr: 35409

Utfärdat: 15060508, Stockholm Innehåll: Svante Nilsson intygar att han ger ”riichisins” och sin skatt och uppbörd från Kopparberget och Hälsingland så snart den inkommer till Nils Bese (fogde på Stockholms slott), Jon Jönsson, Erik Jönsson, Anders Svensson, Nils Skrivare, Jon Bengtsson, Hans Västgöte, Jöns Jonsson, Lasse Kuse, Jöns Nilsson, Olof Hansson, Knut Guldsmed, Lasse Västgöte Tyle Hampæ, Hans Fosser, Lambrekt Matsson, Anders Olsson, Ernst Muggel, Olof Olsson, Henrik Strabwk, Gerd Brynning, Hartwik Weydemann, Peder Olsson, Anders Henriksson, Hans Brabander, Herman Lyting, Simon Pedersson, Klaus Boye, Karl Guldsmed och Hans Meybom som betalning för det engelska, leidenska och hagenska kläde han anammat detta år utöver de 24 läster järn de redan mottagit och som ovanstående män har förskotterat för honom till de svenska och tyska köpmännen i staden.

SDHK-nr: 35712

Utfärdat: 15070208, Tierp Innehåll: Staffan Henriksson meddelar Svante Nilsson, Sveriges riksföreståndare, att då han i enlighet med Svantes befallning att kännas vid Nils Gäddas landbor i Våla härad eller i Tierp, kändes vid ett rättaredöme som räntar 27 mark i avrad, krävde fogden på Gäddesjö, Henrik Nilsson, samma pengar och sade att Svante förlänat dem till Åke Örjansson. De kom överens om att pengarna skulle överlämnas till Gerd (Gert) Bryning i Stockholm tills de fick besked från Svante. Ärkebiskop Jakob är i Umeå socken i Norrbotten i fastegångstiden. Staffan tackar för ett lagmansdöme men den man han från Hälsingland han skickat dit hindras av ärkebiskopen. Staffan ber om kläder och pengar till sina karlar för Mickel Eriksson vill inte ge något och han har ingen fogderänta från Hälsingland. Avraden från kungsgården i Uppsala kvarligger där. Staffan förlorade en häst i en råk i Hamrångefjärden på väg från Hälsingland. Han ber Svante hjälpa Hodal socken i Nörgdalen (?) i Hälsingland som hustru Karin i Nederby hade av Sten Sture d ä, översänder en vargskinnskjortel och erbjuder Svante köpa ett hans 18 lästers skepp i Uppsala som blivit förstört i Mälaren.

Gert Bryning enligt SDHK-nr: 37094 samt 37095 :

Utfärdandedatum 15110929

Syster Anna "Renholtzdotter", abbedissa i S:ta Klara kloster, erkänner att hon bortbytt Rörstrand i Solna socken till Gert Bryning, borggare i Stockholm, och dennes hustru "Birethæ" mot jord i Berg, Ytterselö socken, Selebo härad, varvid dock Rörstrand vid makarnas död skulle återgå till klostret.

Hennes fullständiga namn var Anna Reinholdsdotter Leuhusen. Hennes far kan ha varit Renhold Lehusen.

1511 byter stockholmsborgaren Gert Bryning, med sin hustru Birgittas samtycke, bort 0:0:10 i B, som räntar 0:0:10 pn, 20 spann korn och 1 pund fläsk ’som kallas mata’, till Anna Reinholdsdotter, abbedissa i S:ta Klara kloster; jorden har Gert Bryning ärvt efter sin förfader Anders Helsing som i sin tur ärvt den efter Sven Helsing som köpt den av Eggert Krummedige. I utbyte får Gert Bryning godset Rörstrand, Solna sn, vilket dock skall återgå till klostret efter makarnas död. (RAp 29/11 två brev)

Om G Bryning kan man läsa i Samfundet Sankt Eriks årsbok 1919, Kan ha haft en broder Henrik Bruning köpman i Stockholm och en i Lubeck , Hermann Bruning. Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Volym 79

se även http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-MEDIEVAL/2002-05/...

se även... Denkmal der Wieder-Eröffnung der deutschen Kirche in Stockholm zur ...

AvJohann Anton August Lüdeke

https://books.google.se/books?id=3Hc_AAAAcAAJ&pg=PA230&dq=anna+rein...


Gert Brynning införskaffade sig av klara kloster 1511 Rörstrand mot ett mindre område på Selaön.

ref: https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/TR0270009_10...


–'Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde · 1995', ,Volym 75 , SIDA 69

Zu diesen Faktoren gehörte Hinrik Vegesack , der diese Aufgabe schon vor 1500 übernommen hatte . ... Weidemann und hat als Liegerkollegen die späteren Lübecker Holmevarer Gerd Bruning , Hinrik van Dalen , Hermen Iserhel und Claus Vith .....

Om Jon Bengtsson se

SDHK-nr: 36907

Datering 1511 januari 27

Utfärdandeort Stockholm

Innehåll

Borgmästare och råd i Stockholm utfärdar ett fastebrev för Henrik Hansson Dragere på en västan mur i södra kvarteret i Peter Henrikssons gränd, belägen ”thrægardh”, vilken han köpt av syster Ragnhild, nunna i S:taClara kloster, vilkens ombud inför rätten var Jon Bengtsson.


Förekommer en Hans Bryning under senare tid kan vara en släkting, tex en far

SDHK-nr: 29728

Utfärdat: 14740300, (Uppsala) Innehåll: Bgm och råd i Uppsala om Hans Brynings begäran om ett nytt gårdsbrev etc.

SDHK-nr: 32754

Utfärdat: 14920511, Uppsala Innehåll: Borgmästare och råd i Uppsala intygar att Hans Bryning, sedan han givit sin hustru Birgitta en gård, sagt att en annan gård han ägde skulle säljas och att Birgittas andre man svennen Anders Fardesson tillöst sig denna av mäster Nils, kanik, och herr Magnus, prebendat.

Mer om Hans Bryning kan läsas i:

  1. Småstycken på forn svenska samlade af G. E. Klemming, by Klemming, Gustaf Edvard, 1823-1893
  2. År 1460 gem hustru Brigitta SJb 1 s. 280 säljer med maken Hans Bryning stenhus i Sthlm; Birgitta.pdf ,

Kommentar från SOF Namnarkivet i Uppsala (NAU)

SJb står för Stockholms stads jordebok. 1. 1420—74. 1876. 2. 1474—98. 1914. (Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 1. Jordeböcker.) Det rör sig om tryckta utgåvor av handskrifter från Stockholms stadsarkiv. Man kan läsa om Hans Bryning och lite om hans hustru Birgitta i Stockholms borgerskap under Sturetiden av C. C. Sjödén s. 286-. Upplysningen om Birgitta i artikeln att hon 1492 11/5 var g.m. (gift med) Anders Fardesson verkar vara felaktig, grundad på en sammanblandning av två Hans Bryning gifta med var sin Birgitta (se artikeln Hans 1453 resp. 1474 och Sjödén s. 289 samt Uppsala stads historia 2 s. 204). Se även artikeln Fardhe 1490.


Hustrv Birete Bryningx.

[23 sept 1514.] Jtem fredagin nest effter Matei aposioli et ewangeiiste wor ffogten Eric Kuse, Monges Gren, Staffan j Wpsale fforsamlade i radzsJwen med borgemesiere oc radit och hade hustrv Birete Bryningx til orde med them om the M marc peninje hon hade1) satffran sig i gode mens hender effter sin döde bonda, Gerd Bryning, Gud honum nade, hans arffuingom til gode oc til en råth gong om huem tecktes wnsåtie wor kiere herres och hoffnismans fogte, forscrine Eric Kuse, pa cronenis wegna med helfften aff the peninge, til hulkit hustrv Birete swarede, at huad j gode men raade oc såge mik före, ther later jag mik gerne at nogie, tog sa adj gode men alle sammen åre mik god för alt effter tal, hulkit the henne loffuade och gaffue henne theris besiligdhe breff ther på, oc samme tid wistes aff radzsiwen her Anders Hinri&sson borgemester, Lambert Matson til wor kiere forstinne frv Cristin at förhore hwad hennes wilie war her wtinan. Tha sade och swarde hon, at hon wil sta fasto med the danne men, om her komber noget efftertal om the v° march, ther skole the jnthet twile wdinan.

  • Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1514-1520(-1524) jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520-1524 samt stadens kopiebok 1520-1522 Ser. 25

Bryning

Bryning, släkt.En hansasläkt från Münster/Lübeck med koppling till borgmästare och rådsmän i 1400-talets Stockholm. Den äldste kände stamfadern var Henrik Bryning som år1482 sålde sitt hus i Lübeck och sedan troligen flyttade till Stockholm. Han hade en onkel med namn Herman Brüning som levde i Lübeck.

view all

Gert Bryning's Timeline

1514
September 23, 1514
Stockholm, Stockholms län, Sverige (Sweden)
????