Håkan Jonsson Läma (hjorthorn)

public profile

Is your surname Jonsson Läma (hjorthorn)?

Research the Jonsson Läma (hjorthorn) family

Håkan Jonsson Läma (hjorthorn)'s Geni Profile

Records for Håkan Jonsson Läma (hjorthorn)

794 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Håkan Jonsson Läma (hjorthorn)

Also Known As: "Ingeborgason", "Håkan Jonsson Læma", "Håkan Jonsson Lema"
Birthdate:
Death: between April 22, 1327 and July 29, 1339
Immediate Family:

Son of Johan, stamfar Läma and Ingeborg Gustavsdotter (2 stavliljor)
Husband of Ingeborg Ragvaldsdotter and Kristina Nilsdotter (Natt och Dag)
Father of Nils Håkasson (Läma); Ramfrid Håkansdotter (Läma); Birger Håkansson (Läma); Ulf Håkansson (Läma); Matts Håkansson (Läma) and 2 others
Brother of Tuke Jonsson (Läma) and Matts Jonsson (Läma)

Occupation: Riddare, marsk
Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Håkan Jonsson Läma (hjorthorn)

Håkan Jonsson / Ingeborgason Läma (d tidigast 1320) och i sitt sigill Håkan Läma Bengtsson; hans mors make, riddaren Bengt Petersson (3 framvända vingar), som enligt Erikskrönikan omkom under sitt deltagande i konung Birgers krigståg till Gotland 1313, uppger honom dock i brev 1297 och 1299 uttryckligen som hustruns — ej sin egen — son. Modern Ingeborg Gustafsdotter, som var syster till riksrådet Karl Gustafsson ( 2 korslagda stavliljor) — sannolikt identisk med Magnus ladulås' marsk med samma förnamn på 1270-talet — hade tidigare varit gift med en Nils Mikaelsson, som synes ha fått sina gods konfiskerade av konung Magnus (Rosén 1949). Denne har ansetts vara L:s far trots L:s patronymikon. L upptog sin svärfars fars, riddaren Birger Håkanssons, vapen, en schackrutad balk, överlagd med ett hjorthorn. Han var en av hertig Eriks anhängare och blev riddare mellan 1307 och 1315.

Utan att deras inbördes relationer i övrigt är kända, beseglades L:s morgongåvobrev 1306 av en annan Håkan L, som ägde gods framför allt i Närke, men även i Östergötland, Småland och Värmland. Denne kallas senare — för att kunna skiljas från sin namne — Håkan Jonsson L (d trol 1327). Han hade i sigillet först en tre gånger ginstyckad sköld och sedan en tre gånger styckad sådan. L var riddare redan 1304, då han tidigast säkert kan beläggas, och åtminstone från 1310 riksråd och konung Birgers marsk, från vilket ämbete han avgick i samband med konungens flykt till Danmark 1318. Som riksråd kvarstod han emellertid även under de följande åren. Enligt L:s testamente 1327 skulle han begravas i Alvastra kloster. Där påträffades av arkeologerna 1927 hälften av den sigillstamp av brons, med vilken testamentet beseglats (inventarienr 18401: 1 i Statens hist museum), invid ett skelett, som antogs vara hans.

Håkan Jonsson Läma kan säkert beläggas tidigast 1304. Då var han redan riddare. Senast fr o m 1310 var han riksråd och kung Birger Magnussons marsk. Marskämbetet lämnade han 1318 i och med kung Birgers flykt till Danmark. Hans bröder var Mathias (d mellan 1340 o 1343), vilken var domprost i Växjö åtminstone från 1320, och Tuke Jonsson (d 1321). (Källa: urn:sbl:10013)

Håkan Läma erkänner sig ha förpantat 13 örtugland av sin gård Mellringe (1 till biskop Isar i Strängnäs för 40 mark penningar gängse mynt med villkoret att dessa 13 örtugland skall tillfalla biskopen, om inte utfärdaren löser ut dem före nästkommande påsk. Därför förklarar han nu uttryckligen för alla och envar att varken han själv eller någon av hans arvingar kommer att ha möjlighet att återkräva nämnda stycke mark, om det inte har lösts ut före nämnda förfallodag, försåvitt inte biskopen själv ger sitt nådiga bifall till detta. Utfärdaren beseglar (SDHK-nr: 2034, 1303-09-16, Järna)

Ärkebiskop Olof i Uppsala, Birger Persson, Knut Jonsson, Tore Kettilsson, Bo Nilsson, Torkel Andersson, Stefan Röriksson och Tord Bonde intygar på herredag den förlikning som ingåtts mellan priorinnan i Kalmar kloster och hennes frände Håkan Läma rörande hennes donation av vissa gods till nämnda kloster. Ärkebiskop Olof i Uppsala, Birger Persson, Knut Jonsson, Tore Kettilsson, Bo Nilsson, Torkel Andersson, Stefan Röriksson, Tord Bonde och Håkan Läma. beseglar. (SDHK-nr: 41575, 1320-06-02) 

Biskop Bo i Växjö bortbyter sin andel i Åby till riddaren Håkan Läma för hans andelar i Hasslebäck, Getnö, Upvärman, Östholm m.m. Tore Kettilsson, Tyko Jonsson, Mathias, domprost i Växjö beseglar. (SDHK-nr: 2980, 1320)

Håkan Jonsson Lema bortbyter jord i Granberga och Älvesta i Botkyrka socken till Ingevald Estridsson mot jord i Kårby och Karleby i Östergötland. Utfärdaren samt Stockholms stad beseglar. (SDHK-nr: 3073, 1321.03-01)

Håkan Jonsson Läma erkänner sig vara skyldig abbedissan Rangfrid i Riseberga kloster 60 mark penningar till en nunnas underhåll och 20 mark för en bonad som han köpt, för vilken skuld han pantsätter sin gård Hammar. Skulden skall på bestämda terminer återbetalas. Utfärdaren beseglar. (SDHK-nr: 3326, 1325-03-26)

Riddaren Håkan Jonsson Läma testamenterar sin gård Nässja till Alvastra kloster, där han väljer sin grav, med förbehåll av årsbegängelse till evig tid; giver 100 mark penningar till Växjö domkyrka fö en mässa i varje vecka. Han bestämmer åtskilliga andra gåvor till bl. a. franciskanbröderna i Linköping, kaplanen Olof, snickaren Johannes. Till exekutorer utses Mathias, prost, Karl Tukeson, Ulf, Ragvald och Birger, abbot. Utfärdaren samt prosten Mathias (frater meus), Karl Tukeson, Ulf (filius meus), Ragvald (generus meus) och Birger, abbot. beseglar. (SDHK-nr: 3474, 1327-04-22)

Sköldemärket användes både på sätt som bilden utvisar och spegelvänd. 

Håkan Jonssons sigillstamp av brons påträffades 1927 vid utgrävningar i Alvastra i klosterkyrkans korskvadrat framför högaltaret, där han förmodas ha legat begravt.

Gift
Kristina Nilsdotter Natt och Dag Ansedel Död efter 1340-04-07. [3]

Ulf Håkansson (Läma). Ansedel Riddare mellan 1334 och 1337. [4]
Död mellan 1366 och 1369. [4]

Mathias Håkansson (Läma). Ansedel Domprost.

Nils Håkansson (Läma). Ansedel Häradshövding i Bråbo hd, Östergötland.
Död omkring 1377. [4]

Birger Håkansson Läma. Ansedel Riddare. [5]
Död efter 1361-03-31. [6]

Ramfrid Håkansdotter (Läma). Ansedel Död efter 1347. [7]


=Läma=


Svensk uradel, frälseätt från Småland.

Gallén och Liljeholm (1957) skriver (s. 76) att namnet Läma ofta har fungerat som samlingsbegrepp för ätter med två balkar i vapnet, medan det i själva verket under medeltiden bars av endast ett fåtal personer: dels av konung Birger Magnussons marsk Håkan Jonsson och hans samtida riddaren Håkan Ingeborgason, dels av några på 1400-talet levande personer tillhörande den förstnämndes ätt.

Referenser:

Gallén, Jarl & Liljeholm, A. Filip »Läma», ss. 76-81 i Wernstedt, Folke, red., Äldre svenska frälsesläkter, bd I, häfte 1. Stockholm: Riddarhusdirektionen. (1957)

Både Håkan Jonsson och Håkan Ingeborgason verkar vara samma person, Håkan Läma, Marsk


SDHK-nr: 1947

Utfärdat: 13010912, Kalmar Innehåll: Bengt Peterssons hustru Ingeborg kungör att hon med sin make Bengts och sin son Håkan Lämas samtycke till sin syster Margareta, syster i predikarorden i Kalmar, återlämnar allt gods, nämligen gården ”hargh” med landbor, kvarnar och övriga tillägor, en gård i Malma och en kvarn i ”knuzbro”, som Margareta med arvsrätt lämnat till henne. Därvid skall Margareta under sin livstid inneha nämnda gods och all avkastning härav, men efter hennes död skall allt gods tillhöra Ingeborg och hennes arvingar förutom kvarnen i ”knuzbro” och gården i Malma, vilka enligt Ingeborgs vilja skall tillfalla byggnadskassan för kyrkan vid dominkansystrarnas kloster i Kalmar. Vidare erkänner Ingeborg att hon med samtycke av sin make Bengt Petersson och sin son Håkan Läma givit systraklostret i Kalmar sin gård i ”Thylfstadh”, som hon fått av sin syster, i utbyte mot klostersystrarnas gård ”norby” i Närke. Sigillanter är utfärdaren, hennes make Bengt Petersson, hennes son Håkan Läma, herr Magnus Karlsson och herr Turir Kettilsson.

SDHK-nr: 3073

Utfärdat: 13210301, Stockholm Innehåll: Håkan Jonsson Lema bortbyter jord i Granberga och Älvesta i Botkyrka socken till Ingevald Estridsson mot jord i Kårby och Karleby i Östergötland.Utfärdaren samt Stockholms stad beseglar.


Läma, tillnamn, som blivit föremål för olika tolkningsförslag (Läffler; Liljeholm i E 9087). Det är tidigast belagt 1297 för en i Småland och Södermanland uppträdande Håkan L, som senare kallas Håkan Ingeborgason L (d tidigast 1320)

ref: http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10013

Dessa Håkan läma kan vara Håkan Bengtsson Läma

SDHK-nr: 1963

Utfärdat: 13020205, Kalmar Innehåll: Ingeborg Gustavsdotter upprättar sitt testamente; för det första skänker hon till dominikansystrarna i Kalmar, hos vilka hon väljer sin gravplats, föutom en gård i Malma och en kvarn i ”knutsbro”, som hon tidigare med samtycke av sin make Bengt Petersson och sin son Håkan Läma (”læme”) skänkt till systrarna, sin gård ”Norby” i Närke med alla tillägor för sin och sin son Håkans syndaförlåtelse, för att systrarna skall kunna försörjas på avkastningen av denna gård under firandet av mässor och gudstjänster. Därvid förordnar hon också att systrarna, om de någonsin skulle vilja sälja nämnda gård, skall erbjuda hennes son Håkan eller dennes arvingar att förvärva den för ett skäligt pris eller i utbyte mot likvärdigt gods. Vidare testamenterar hon till heliglandshjälp 20 mark lödigt silver, till munkar och bröder i Alvastra 1 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Skänninge 2 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Kalmar 1 mark lödigt silver, till varje kloster av alla ordnar i Sverige ’på denna sidan havet’ (Östersjön) 1 mark penningar, till varje hospital 1 mark penningar samt till varje kyrka i hennes socken? och till varje sockenpräst där 1 mark penningar. Till lösandet av dessa gåvor avsätter hon alla inkomster, som allt hennes gods i Värend årligen ger i avkastning, och förbjuder strängeligen att någon av hennes arvingar efter hennes död mottager något av dessa inkomster, innan allt det ovannämnda utbetalts. Till testamentsexekutorer utser hon sin make Bengt Petersson, sin son Håkan Läma, herr Magnus Karlsson och herr Torkel djäkne. Sigillanter är utfärdaren, herr Bengt Petersson, herr Magnus Karlsson, herr Torkel djäkne och Håkan Läma.

SDHK-nr: 2034

Utfärdat: 13030916, Gjerna Innehåll: Håkan Läma erkänner sig ha förpantat 13 örtugland av sin gård Mellringe (1 till biskop Isar i Strängnäs för 40 mark penningar gängse mynt med villkoret att dessa 13 örtugland skall tillfalla biskopen, om inte utfärdaren löser ut dem före nästkommande påsk. Därför förklarar han nu uttryckligen för alla och envar att varken han själv eller någon av hans arvingar kommer att ha möjlighet att återkräva nämnda stycke mark, om det inte har lösts ut före nämnda förfallodag, försåvitt inte biskopen själv ger sitt nådiga bifall till detta.

Utfärdaren beseglar.

 

SDHK-nr: 2048

Utfärdat: 13040120, Linköping Innehåll: Ställföreträdande lagmannen i Östergötland, Valdemar, kungör att han på ”lagtingsmannadagen” i biskopsgården i Linköping efter rådslag med lagkloka män och noggrann undersökning tilldömt domprosten Vimund i Linköping 2 åttingar i ”ørabyergh” i Rystad socken (Åkerbo härad), som denne fått av f.d. kyrkoherden i Näsby Salmund genom laga jordabyte, och därvid beviljat honom full och fri befogenhet att förfara som han ville med nämnda 2 åttingar och deras tillagor. Vittnen var herr Håkan Läma, herr Nils Trottesson, Johannes Ingesson, Sven från ”Læluby”, Sigge Tordsson och Öjar Nilsson m.fl. klerker och lekmän i Östergötland.

Utfärdaren och (vissa av) vittnena beseglar.

SDHK-nr: 2133

Utfärdat: 13060104, Nyköping Innehåll: Håkan Ingeborgsson kungör att han såsom morgongåva skänkt sin hustru Ingeborg, dotter till herr Ragnvald Ingeborgsson, sina gårdar ”Byerghæ” och ”faghernes” med all lös och fast egendom i ”vardhungi” på villkor bl.a. att förutnämnda gods skulle kunna köpas tillbaka för 40 mark lödigt silver inom ett år, om hustrun skulle dö barnlös, men att det skulle tillfalla henne och hennes arvingar för all framtid, om han skulle dö barnlös före henne. Sigillanter är utfärdaren, kung ”B”(irger) av Sverige, hertig ”E”(rik), hertig ”W”(aldemar), herr Peter Ragvaldsson, herr ”M” Karlsson, herr ”R”(örik) Birgersson, herr Håkan Läma, herr ”M” Kristineson, herr Mats Kettilmundsson, herr ”M” Marinason, herr Inge Ragvaldsson och Holmger Birgersson, vilka alla var fastar, samt lagmannen Filip och fogden Kristian, vilka var ’ordförande’ bland fastarna och vidervaromän..

SDHK-nr: 2338

Utfärdat: 13100305, Helsingör Innehåll: Kung Birger av Sverige skänker brevvisaren herr Folke Jonsson och hans arvingar sin gård ”Algö” med alla tillägor såsom tack för dennes många tjänster. Sigillanter är utfärdaren, kung E(rik) av Danmark samt kung Birgers rådsherrar biskop Magnus i Växjö, drotsen Leonard, skattmästaren Ture Kettilsson, marsken Håkan Läma, herr Knut Jonsson, herr Tuke Jonsson, herr Peter Likvidsson, herr Tore (”Törirus”) Birgersson, herr Håkan Haraldsson och herr Holmvid Elifsson.

SDHK-nr: 2479

Utfärdat: 13120220, Stegeborg Innehåll: Kung Birger av Sverige, drotsen Knut Jonsson, Folke Jonsson, marsken Håkan Läma, Ture Kettilsson, Tuke Jonsson, Rörik Birgersson i framlidne herr Leonards ställe, riddarna Peter Likvidsson och Håkan Haraldsson samt väpnarna Torsten Gudvastsson, Stefan Röriksson, Jedvard Filipsson, Sture Sturesson, Karl Turesson, Kettil Puke, Karl Orestesson, Birger Jonsson, Martin ”Houære”, Konrad ”Ysern” och Magnus Sibbesson kungör och erkänner att de gemensamt är skyldiga kung Erik av Danmark 2000 mark lödigt silver, kölnsk vikt, vilka skulle ha betalats kommande Johannes Döparens dag, men vilka genom framflyttande av förfallodag nu i stället skall betalas till kung Erik eller dennes arvingar närmast kommande mickelsmäss. Vidare lovar kung Birger att inställa sig i Söderköping och drotsen Folke Jonsson, Knut Jonsson samt övriga riddare och väpnare att inställa sig i Roskilde i Danmark, om nämnda summa silver inte skulle ha återbetalts till kung Erik eller hans arvingar på ovannämnda förfallodag, och att inte lämna dessa platser, förrän skulden är löst. Dessutom lovar kung Birger att ersätta var och en av ovannämnda riddare och väpnare, som skulle råka dö, innan silvret återbetalts, med en annan likvärdig riddare eller väpnare.

SDHK-nr:  4577

Utfärdat: 13400407 Innehåll: Håkan Lämas änka Kristina Nilsdotter ger sin son Nils Håkansson, utom lott och byte, en gård i Näsby (i Ekeby socken i Sköllersta härad i Närke). 9 vittnen namnges.

Utfärdaren samt domprosten Mathias, utfärdarens barn Birger Håkansson, Mathias Håkansson, Ramfrid Håkansdotter beseglar.


!!! Kan Ingeborg varit gift tidigare med en Johan ???

se även om Margareta http://sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_Gustafsdotter ("priorinnan")

SDHK-nr: 1855

Utfärdat: 12991115, "vid gamla Sigtuna" Innehåll: Margareta Gustavsdotter kungör att, eftersom biskop Lars i Linköping vid mötet i Tälje i närvaro av ärkebiskop Nils i Uppsala och övriga suffraganer biföll hennes anhållan och överlämnade henne och de...

SDHK-nr: 1948

Utfärdat: 13010912, Kalmar Innehåll: Systern av predikarorden i Kalmar, Margareta Gustavsdotter, berättar att hennes bror Karl och hennes syster Ingeborg på kung Magnus' tid i närvaro av biskop Anund i Strängnäs och hennes syster Ingeborgs make Bengt Petersson givit henne fullmakt och tillstånd att ge vad och hur mycket hon ville av sin lösa och fasta egendom till kloster, kyrkor och andra och att fritt äga resten av sitt gods. Därför kungör hon nu, eftersom hon vill undanröja alla tvistefrön och åstadkomma fred och endräkt mellan sina medsystrar i klostret och sina arvingar, att hon, då hon inträdde i klostret i närvaro av herrarna Magnus Karlsson, N. Sigridsson, N. Sestridsson m.fl., som då samlats i Kalmar, beträffande sitt gods förordnat på så sätt att hennes syster Ingeborg och dennas arvingar med full rätt efter hennes död skulle äga hennes gård "hargh" med nio landbor, fyra kvarnar och alla övriga tillägor, hennes gård i "thylfstadh", hennes gård i Malma i Närke och hennes kvarnar i "knutsbro" på villkor att dessa gods kom i hennes klosters bruk under hennes livstid, för att hon därigenom skulle förses med föda och kläder. Sina övriga lösa och fasta egendomar i Svealand, Närke och Östergötland har hon till förmån för klosterbygget skänkt till sina ordenssystrar i Kalmar, dock med undantag av sin gård i Hammar, vilken hon tilldelat sin brorson Gustav med förbehållet att gården, om brorsonen skulle dö utan avkomma, skall tillfalla systrarna i hennes kloster. Vidare gör hon, eftersom hennes till systrarna i Kalmar skänkta gård "Norby" ligger så långt från dessas övriga gods, med nämnda systrars samtycke ett jordabyte med sin syster, varvid systern och hennes arvingar får gården i "Norby" i sin ägo och klostersystrarna i Kalmar en gård i "thylfstadh". Sigillanter är utfärdaren, herr Magnus Karlsson, herr Torir Kettilsson, herr Bengt Petersson, provinsialpriorn i Dacien broder Olof, utfärdarens syster Ingeborg och systerns son Håkan "læme"


SDHK-nr: 3277

Utfärdat: 13240411, Kalmar Innehåll: Hertig Valdemars änka Ingeborg vidimerar ärkebiskop Olofs i Uppsala, Birger Perssons, Knut Jonssons, Tore Kettilssons, Bo Nilssons, Torkel Anderssons, Stefan Rörikssons och Tord Bondes intyg i Stockholm år 1320, beträffande den förlikning som blivit ingången mellan priorinnan i Kalmar kloster och hennes frände Håkan Läma rörande hennes donation av vissa gods till nämnda kloster. Utfärdaren samt Håkan Ingeborgsson beseglar.

SDHK-nr: 1963

Utfärdat: 13020205, Kalmar Innehåll:Ingeborg Gustavsdotter upprättar sitt testamente; för det första skänker hon till dominikansystrarna i Kalmar, hos vilka hon väljer sin gravplats, föutom en gård i Malma och en kvarn i "knutsbro", som hon tidigare med samtycke av sin make Bengt Petersson och sin son Håkan Läma ("læme") skänkt till systrarna, sin gård "Norby" i Närke med alla tillägor för sin och sin son Håkans syndaförlåtelse, för att systrarna skall kunna försörjas på avkastningen av denna gård under firandet av mässor och gudstjänster. Därvid förordnar hon också att systrarna, om de någonsin skulle vilja sälja nämnda gård, skall erbjuda hennes son Håkan eller dennes arvingar att förvärva den för ett skäligt pris eller i utbyte mot likvärdigt gods. Vidare testamenterar hon till heliglandshjälp 20 mark lödigt silver, till munkar och bröder i Alvastra 1 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Skänninge 2 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Kalmar 1 mark lödigt silver, till varje kloster av alla ordnar i Sverige ´på denna sidan havet´ (Östersjön) 1 mark penningar, till varje hospital 1 mark penningar samt till varje kyrka i hennes socken? och till varje sockenpräst där 1 mark penningar. Till lösandet av dessa gåvor avsätter hon alla inkomster, som allt hennes gods i Värend årligen ger i avkastning, och förbjuder strängeligen att någon av hennes arvingar efter hennes död mottager något av dessa inkomster, innan allt det ovannämnda utbetalts. Till testamentsexekutorer utser hon sin make Bengt Petersson, sin son Håkan Läma, herr Magnus Karlsson och herr Torkel djäkne. Sigillanter är utfärdaren, herr Bengt Petersson, herr Magnus Karlsson, herr Torkel djäkne och Håkan Läma.

SDHK-nr: 2133

Utfärdat: 13060104, Nyköping Innehåll: Håkan Ingeborgsson kungör att han såsom morgongåva skänkt sin hustru Ingeborg, dotter till herr Ragnvald Ingeborgsson, sina gårdar "Byerghæ" och "faghernes" med all lös och fast egendom i "vardhungi" på villkor bl.a. att förutnämnda gods skulle kunna köpas tillbaka för 40 mark lödigt silver inom ett år, om hustrun skulle dö barnlös, men att det skulle tillfalla henne och hennes arvingar för all framtid, om han skulle dö barnlös före henne. Sigillanter är utfärdaren, kung "B"(irger) av Sverige, hertig "E"(rik), hertig "W"(aldemar), herr Peter Ragvaldsson, herr "M" Karlsson, herr "R"(örik) Birgersson, herr Håkan Läma, herr "M" Kristineson, herr Mats Kettilmundsson, herr "M" Marinason, herr Inge Ragvaldsson och Holmger Birgersson, vilka alla var fastar, samt lagmannen Filip och fogden Kristian, vilka var ´ordförande´ bland fastarna och vidervaromän.

Sigillanter är utfärdaren, kung "B"(irger) av Sverige, hertig "E"(rik), hertig "W"(aldemar), herr Peter Ragvaldsson, herr "M" Karlsson, herr "R"(örik) Birgersson, herr Håkan Läma, herr "M" Kristineson, herr Mats Kettilmundsson, herr "M" Marinason, herr Inge Ragvaldsson och Holmger Birgersson, vilka alla var fastar, samt lagmannen Filip och fogden Kristian, vilka var ´ordförande´ bland fastarna och vidervaromän.

SDHK-nr: 2855

Utfärdat: 13180227, Helsingör Innehåll: Kung Birger av Sverige pantsätter Småland med Visingsö till kung Erik Menved i Danmark, som säkerhet för återbetalandet av de summor vilka sistnämnde kung kan behöva använda till kung Birgers understöd i kriget mot hertigarna Erik och Valdemar samt deras anhängare, intill dess fred kan vinnas med dem. Löftesmän med kungen är kung Birgers son Magnus, ärkebiskop Olof i Uppsala, biskoparna Israel i Västerås och Magnus i Växjö, välborna herrar Johannes Brunkowe, drots, Håkan Läma, marsk, Knut Jonsson, Stefan Röriksson, Peter Likvidsson, Tuko Jonsson, Bengt Boson, Rörik Birgersson, Peter Rangvaldsson, Hemming Ögisleson och Karl Oresteson, och skäliga männen Peter Andersson, Konrad Ysern, Sigmund Keldorsson, Magnus Bengtsson, Torsten Gudvastsson, Lyder Fos, Peter Sibbeson, Nils Magnusson, Birger Knutsson, Erik Kristiernsson, Likvid Kristiernsson, Bengt Turesson, Karl Turesson, Tyrgil Bengtsson, Martin Benesson, Karl Bengtsson, Johannes Sigtrygson, Johannes Huvud och Bo Huvud.

Utfärdaren samt Johannes Brunkowe, Peter Andersson, Peter Sibbeson beseglar.

SDHK-nr: 2934

Utfärdat: 13190708, Uppsala Innehåll: Ärkebiskop Olof samt biskoparna i Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö, drotsen Mats Kettilmundsson, lagmannen Birger Persson, Finvid Nilsson, Magnus Bengtsson, Lars Ulfsson lagman i Södermanland, Stefan Röriksson, Bo Nilsson, Knut Jonsson, Filip Ulfsson, Erik Turesson, Sune Jonsson av Öland, Tyko Jonsson, Tore Kettilsson, Knut Magnusson, lagman i Västergötland, Johannes Tolvsson, Gustav Tunasson, Erengisle Näskonungsson, Nils Björnsson, lagman i Närke, Håkan Jonsson Læma, Magnus Nilsson, lagman i Västmanland.

SDHK-nr: 2937

Utfärdat: 13190728, Lödöse Innehåll: Hertiginnan Ingeborg, drotsen Mats Kettilmundsson, lagmannen Birger Persson, Knut Jonsson, Håkan Läma, Tore Kettilsson, Bo Nilsson, Knut Magnusson, Erik Toresson, Nils Björnsson, Torkel Andersson, Sigge Halstensson, Sune Jonsson m. fl. rådsherrar lovar ärkebiskopen, biskoparna och prästerskapet att oförkränkta bibehålla och skydda alla åt kyrkan och de andliga av framfarna kungar och furstar beviljade samt av påven stadfästa privilegier.

SDHK-nr: 3073

Utfärdat: 13210301, Stockholm Innehåll: Håkan Jonsson Lema bortbyter jord i Granberga och Älvesta i Botkyrka socken till Ingevald Estridsson mot jord i Kårby och Karleby i Östergötland.Utfärdaren samt Stockholms stad beseglar.

SDHK-nr: 3277

Utfärdat: 13240411, Kalmar Innehåll: Hertig Valdemars änka Ingeborg vidimerar ärkebiskop Olofs i Uppsala, Birger Perssons, Knut Jonssons, Tore Kettilssons, Bo Nilssons, Torkel Anderssons, Stefan Rörikssons och Tord Bondes intyg i Stockholm år 1320, beträffande den förlikning som blivit ingången mellan priorinnan i Kalmar kloster och hennes frände Håkan Läma rörande hennes donation av vissa gods till nämnda kloster. Utfärdaren samt Håkan Ingeborgsson beseglar.

Har Ingeborg gift sig för tredje gången och är Håkan Ingeborgsson densamme som Håkan Läma?

SDHK-nr: 3137 Utfärdat: 13220718, Vånga Innehåll: Ärkebiskop Olof i Uppsala, biskop Karl i Linköping, drotsen Knut Jonsson, Mats Kettilmundsson, Knut Magnusson, Bo Nilsson, Håkan Läma, Filip Ulfsson, Erengisle Näskonungsson, rikets råd, vidimerar kun...

DF 353

22.4.1327, Näsby, latin

Håkan Jonsson Läma, riddare

Riddaren Håkan Jönsson Läma gifver i sitt testamente åt hvarje kloster i Sveriges rike två marker penningar samt åt hvarje hospital därsammastädes 1 mark. Dat. secunda ebdomada post pascha, feria qvarta.


Marsk, riksråd, riddare. Död efter 1327-04-22.

år 1325 finns Håkan Jonsson Läma upptagen som ägare till Hammr Gård i Bro Säffle Värmland. gården gick vidare till riddaren Gustaf Tunasson år1350. Samma år övergick ägandet till Gudhems kloster. Från och med 1540 ägde kyrkan egendomen. År 1574 byter säteriet ägare till ståthållaren Peter Carlsson Gyllenstråle.

Ref: Värmländska säterier


se mer http://www.adelsvapen.com/genealogi/Vinstorpa%C3%A4tten se TAB HT5 dock med några svagheter