Harald "Blue Tooth", king of Denmark

How are you related to Harald "Blue Tooth", king of Denmark?

Connect to the World Family Tree to find out

Harald "Blue Tooth", king of Denmark's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Harald "Bluetooth" Gormsson (Jelling), King of Denmark

Danish: Harald "Blåtand" Gormsøn (Jelling), Konge af Danmark, Swedish: Harald Gormsson, King of Denmark, Norwegian: Harald Gormsson, King of Denmark, Norse, Old: Haraldr Gormsson, King of Denmark
Also Known As: "King Herald I of Denmark", "Haraldr Blátönn", "Harald Blåtann", "Harald Blåtand", "Harald The Blue Tooth Gormsson of Denmark", "Blue Tooth"
Birthdate:
Birthplace: Jelling, Danmark (Denmark)
Death: between circa 985 and 986
Denmark
Place of Burial: Roskilde, Sjælland, Danmark
Immediate Family:

Son of Gorm "den Gamle", dansk konge and Thyra "Danebod", Dronning af Vest Danmark
Husband of Gunhild; Tove Mistivojsdatter, af Danmark; Gyrid Olafsdotter, Danish queen consort; Unknown Wife or Concubine and Åsa "Söm-Åsa" Atlesdotter
Father of Gunhild Haraldsdotter; Sigrid Haraldsdotter; Håkon Haraldsøn; Sweyn I "Forkbeard", king of Denmark, Norway & England and Thyra Haraldsdotter, Queen of Norway
Brother of Knud "Danaast" Gormsen and Gunhild Gormsdotter «Mother of Kings» Kongemor

Occupation: Dansk konge ca. 938 - 986, , Kung i Danmark och Norge, kung av Danmark ca 940 – ca 986, Kung av Danmark, Kung av Danmark 985-992 samt 993-1014, Kung av England 1013-1014, King of Denmark, Konge af Danmark, Danakung, Kung i Danmark, KING of DENMARK, King
House: House of Gorm
King of Denmark: c. 958 - c. 986
King of Norway: c. 970 - c. 975/86
Managed by: Anette Guldager Boye
Last Updated:

About Harald "Blue Tooth", king of Denmark

https://edition.cnn.com/style/article/danish-king-treasure-found-st...

He built the many Ring fortresses in Denmark. One just found resently. This was done to consolidate his power. Han byggede de mange ringborge i Danmark. En fundet for nylig. Dette blev gjort for at styrke hans magtposition. http://www.gmanetwork.com/news/story/378696/scitech/science/king-bl... http://sciencenordic.com/evidence-found-harald-bluetooth-built-viki...

Jelling

https://en.wikipedia.org/wiki/Jelling_stone_ship

http://jelling.natmus.dk/en/about-jelling/the-rune-stones/harald-bl...

http://viking.archeurope.info/index.php?page=jelling

According to the saga of Palnatoke he was killed by Palnatoke with an Arrow. Different explanations for this. One was an early Wilhelm Tell like story. He was made to shout of an Aple of his sons head. Hence he took revenge in the end by killing the king.

http://www.fortidensjelling.dk/jellinge5.htm

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/harald...

http://heimskringla.no/wiki/Harald_Blaatand

https://da.wikipedia.org/wiki/Harald_Bl%C3%A5tand

https://books.google.dk/books?id=kXGaAwAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=s...D. SENEST 987 HARALD 1. BLÅTAND

Harald 1. Blåtand (død senest 987), søn af Gorm den Gamle og Dronning Thyra. Indskriften på den store Jellingesten fortæller, at han erobrede hele Danmark og Norge; men den præcise geografiske udstrækning af hans kongemagt er uvis. Betydelige bygningsanlæg fra omkring 980 \endash ringborge, udbygningen af Dannevirke og broen over Ravning Enge \endash tyder dog på en vis rigssamling. Det anføres på samme Jellingesten, at han kristnede danerne, og opførelsen af den første trækirke i Jelling tilskrives ham. Hans tilnavn skyldes formentlig en iøjnefaldende dårlig tand.

Ringborgene, Trelleborg, Nonnebakken, Fyrkat, Aggersborg og Vallø Borgring tillægges Harald Blaatand

kilde: http://genealogi.singlehand.dk/phfam/2251.htmHarald Bluetooth, kung av Norge och Danmark fr ca 940-986.

view all 42

Harald "Blue Tooth", king of Denmark's Timeline

910
910
Helligbjuk, Danmark (Denmark)
920
920
Denmark
935
935
Jelling, Danmark (Denmark)
956
956
Jelling, Danmark (Denmark)
958
958
- 987
Age 23
958
- 986
Age 23
Danmark, Jelling, Denmark
958
- 987
Age 23
Denmark
958
- 985
Age 23
Danmark
958
- 987
Age 23
Vejle, Syddanmark, Denmark

Harald Blåtann som konge
Med sin hustru Gunnhild fikk Harald sønnen Svein som ble døpt sammen med resten av familien. I tillegg til navnet Svein fikk sønnen også navnet til den tysk-romerske keiseren, Otto. Et navn som Svein Tjugeskjegg tilsynelatende aldri brukte siden.

Med absolutt autoritet i Danmark kunne Harald Blåtann også vende oppmerksomheten utover landets grenser. Han kom gjentatte ganger til hjelp for Rikard I av Normandie (i årene 945 og 963). Han tok også Harald Hårfagres sønn Harald Gråfell under sin beskyttelse i dennes kamp om den norske kongetronen, og sviktet ham igjen senere som en del av det taktiske spillet med å spille ulike aktører ut mot hverandre. Ved å sette opp en felle for Harald Gråfell i 970 som fikk ham drept, satset Harald Blåtann i steden på Håkon jarl, som hadde vært med på å forsvare Daneveldet mot tyskerne. Det viste seg at Håkon jarl var en langt sluere hersker enn danskekongen hadde ventet, og jarlen ristet av seg båndene til Danmark straks han var kommet til makten.

De norrøne kongesagaene, spesielt de av Snorre Sturlason, har framstilt Harald Blåtann i et negativt lys. Han ble tilsynelatende to ganger tvunget til å underkaste seg den svenske vikinghøvdingen Styrbjørn Sterke; først ved å gi Styrbjørn en flåte med skip og menn, og deretter med å gi ham sin datter Tyra Haraldsdatter, og deretter for andre gang ved å gi Styrbjørn flere skip. Styrbjørn Sterke seilte nord til Uppsala i Sverige for å ta den svenske tronen med makt fra kong Erik Seiersæl, men da brøt Harald Blåtann sitt troskapsløfte og flyktet tilbake til Danmark og unngikk å møte den danske hæren ved Fyrisvall.

En konsekvens av at Harald Blåtanns hær tapte for tyskerne i 974 var at hans grep om Norge ble svekket og at tyskerne bosatte seg ved grensen av Danmark i sør. I 983 ble de tyske bosetterne drevet ut av en hær bestående av et slavisk folk, obotrittere, og Haralds krigere. Kort tid etter var dog Haralds tid som konge over. Ikke av ytre krefter som fra Norge eller fra Tyskland, men av hans egen sønn, Svein Tjugeskjegg.

Harald Bluetooth as king
With his wife Gunhild was Harald's son Svein was baptized along with the rest of the family. In addition to the name Svein had a son also named to the German-Roman Emperor, Otto. A name that Sweyn apparently never used since.

With absolute authority in Denmark Harald Bluetooth could also turn their attention beyond its borders. He came several times to help Richard I of Normandy (in the years 945 and 963). He also took Harald Fairhair son Harald Gråfell under his protection in his battle for the Norwegian throne, and failed him again later as part of the tactical game with different players to play off against each other. By setting up a trap for Harald Gråfell in 970 that got him killed, Harald Bluetooth focused instead on the earl, who had helped to defend Daneveldet against the Germans. It turned out that Earl Hakon was a much cunning ruler than the Danish king had expected, and the Earl shook off his ties to Denmark as soon as he had come to power.

The Norse King Sagas, especially those of Snorri Sturluson, Harald Bluetooth has portrayed in a negative light. He was apparently twice forced to submit to the Swedish Viking chief Styrbjørn Strong, first by giving Styrbjørn a fleet of ships and men, and then to give him his daughter, Tyra, Harold's daughter, and then for the second time by giving Styrbjørn more ships . Styrbjørn Strong sailed north to Uppsala in Sweden to the Swedish throne by force from King Erik the Victorious, but then broke Harald Bluetooth's oath of allegiance and fled back to Denmark and avoided confronting the Danish army at Fyrisvall.

One consequence of that Harald Bluetooth Army lost to the Germans in 974 was that his grip on Norway was weakened and that the Germans settled on the border of Denmark to the south. In 983, the German settlers were driven out by an army consisting of a Slavic people, obotrittere and Harald's warriors. Shortly after, however, Steve's time as king over. Not by external forces from Norway or Germany, but by his own son, Sweyn.