Lars Michaël Camin

您也姓Camin吗?

考证Camin氏源流

Lars Michaël Camin的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Lars Michaël Camin

生日 (61)
出生地 Gävle, Sverige
逝世 1829年4月19日 (61)
Stockholm, Klara fg, Sverige
直接亲属

父母: Anders Camin, 3s 2dMagdalena Törnberg
妻: Margareta Magdalena NybergSofia Catarina Enebom
子女: Lars Adolf Camin; Laurentius Adolf Camin; Carl Gustaf CaminFredrik Ludvig Camin
兄弟姐妹: Elisabet Magdalena Lundström; Michael Andreas Camin, Död som barn; Anders CaminSara Catharina Fernström
异母(或异父)兄弟姐妹: Peter Halfward MörtenbergLars Erik Mörtenberg

Occupation: Apotekare
管理员 Per Anders (PA) Johannssen
最近更新

About Lars Michaël Camin

Apotekare.

Köpte år 1797 apoteket Morianen i Stockholm samma år som han avlade apotekarexamen och utsågs till Amiralitetsapotekare. År 1803 utsågs han till änkedrottning Sofia Magdalenas hovapotekare och sedermera till kronprins Carl Johans hovapotekare. I samband med kronprinsens födelsedagsfirande 1812 utfäste apotkare Camin, att han så länge han ägde apoteket Morianen skulle lämna ett årligt bidrag av fria medikamenter till ett värde av 100 riksdaler banco till vården av medellösa ståndspersoner vid Stranbergska Läkare-inrättningen i Stockholm. Camin sålde apoteket till apotekare Carl Carlsson1820.

År 1818 utnämndes han till assessor. Invaldes som Ledamot av Svenska läkaresällskapet och i direktionen Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm.

A.J. Bruzelius har lämnat en omfattande biografi över apotekare Camin och hans yrkesgärning och personliga liv. En "anonymiserad" skrift utgavs av en av Camins anställda laboranter och skriften heter Den putslustige Apotekaren Assessor L. M. Rymnius upptåg samt lefnad och lefnadsvanor, jemte korta biografier öfver hans omgifning och de i teckningen förekommande personerne, samlade och utgifne av Krushufvud, Laborant å Svarta afrikan, Förra delen, Stockholm, Lundberg& Komp, 1847. 8:o

Efter Camins död drevs en arvstvist om hans kvarlåtenskap i Svea Hovrätt. Hans efterlämnde förmögenhet var betydande och invändningarna mot hans testamente var flera. Arvstvisten var vid Bruzelius tryckning av Sveriges Apotekare-historia (1878) ännu inte avgjord. I testamentet står uttryckligen att sedan "enda laglige bröstarfvinge, Studerande Lorenttin Adolf Camin aflidit", så önskade han disponera arvet efter sig som grund för välgörande ändamål efter att han lämnat bidrag till sitt hushålls personal.

查看全部

Lars Michaël Camin的年谱

1767
1767年11月3日
Gävle, Sverige
1799
1799年9月9日
31岁
1801
1801年1月15日
33岁
Stockholm, Klara fg, Sverige
1805
1805年12月28日
38岁
Stockholm, Klara fg, Sverige
1807
1807年10月18日
39岁
Stockholm, Klara fg, Sverige
1829
1829年4月19日
61岁
Stockholm, Klara fg, Sverige