Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Per Johan Pettersson (1862 - 1893)
  Petterson kallad Alftamördaren dömdes till döden för mord på två poliser. Mördarens far och två bröder var även de inblandade i morden, men dömdes till lägre straff.
 • Magnus Melander (1718 - 1750)
  Magnus Melander , häradshövdingen, född 1718, död 1750, broder till kanslirådet Daniel Melander, adlad Melanderhielm . Gift 1746-06-26 med Emerentia Catharina Linderstedt .
 • Axel Tigerström (1752 - 1826)
  Axel Tigerström , född 1752-08-16 i Gävle. Landskamrerare i Visby 1776. Avsked 1798. Död 1826-03-31 Bönders. Han ägde Stenstugu i Endre socken , Gotlands län. Gift 1:o 1789 med Magdalena El...
 • Lars Johan Melin (1875 - 1948)
 • Emma Kristina Melin (1871 - 1955)

Projekti aloitettu/start 11.11.2017.

History

Old town (Gamla stan)
It is believed that the name Gävle derives from the word gavel, meaning river banks in Old Swedish and referring to the Gavleån (Gävle River). The oldest settlement was called Gävle-ägarna, which means "Gavel-owners". This name was shortened to Gävle, then Gefle, and finally Gävle.

Gävle is first mentioned as a town in official history books in the year 1413 but only received its official town charters in the year 1446.[4]

For a long time Gävle consisted solely of small, low, turf or shingle roofed wooden buildings. Boat-houses lined the banks of Gavleån, Lillån, and Islandsån. Until the 18th century the town was built, as was the practice then, around the three most important buildings: the church, the regional palace, and the town hall. Over the last 300 years Gävle has been ablaze on three different occasions. After the fire of 1776 the town was rebuilt with straight streets and rectangular city blocks. The number of stone and brick houses also started to increase. The biggest town fire occurred 1869, when out of a population of around 10,000 approximately 8,000 inhabitants lost their homes, and about 350 farms were destroyed. Almost the whole town north of Gavleån was burnt down. All the buildings south of Gavleån were saved. An area of the old town between the museum and the library has been preserved to this day as a historic reserve, Gamla Gefle.

After the catastrophe of the fire Gävle developed its characteristic grid plan with large esplanades and green areas. It is now a green town with wide avenues. Stopping the spread of future town fires was the main idea behind this development.

An extensive redevelopment of the central town area was started during the 1950s. Around 1970 Gävle became a large urban district when it was united with the nearby municipalities of Valbo, Hamrånge, Hedesunda, and Hille. New suburbs like Stigslund, Sätra, Andersberg, and Bomhus have grown up around the central city. https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle

Projekti aloitettu/start 11.11.2017.

Ni välkomna att ansluta personer till detta projekt, om personen i fåga har bott i Gävle under sin livstid. You are welcome to add a person to this project, if that person has been living in Gävle during his lifetime.

First Actions (Verktyg) > Join to to the Project. After being accepted to Project > Actions (Verktyg) Add Profiles (Lägg till Profiler)

Tidigare Gefle

Historia

Gävle nämns för första gången som stad 1413 men dess äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Staden fungerade som utskeppningshamn för norra Bergslagen och Gävlefiskarna hade tidvis kungligt monopol på fiske längs en stor del av Norrlands kust. Gävle var tidigt stapelstad och konkurrerade till och med med Stockholm, men det så kallade bottniska handelstvånget 1636, framtvingat efter klagomål från huvudstadens borgerskap, hämmade stadens handel då utrikes sjöfart inte tilläts. 1673 återfick staden sina rättigheter som stapelstad, men Karl XII:s krig hindrade då dess uppblomstring på nytt.[3]

Under det stora nordiska kriget undgick staden det öde som drabbade de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att skövlas och brännas av ryssarna. Det ryska anfallet mot Gävle 1719 slogs tillbaka av svensk militär. På 1700-talet repade sig handeln och sjöfarten och särskilt från slutet av seklet hade staden en mycket positiv ekonomisk utveckling. År 1792 höll Gustav III sin sista riksdag här i en tillfällig byggnad vid Gävle slott. Den positiva trenden fortsatte med korta avbrott de följande hundra åren, då särskilt sjöfarten och varvsindustrin var betydande och flera andra stora industrier anlades, men i början av 1900-talet hade denna utveckling i det närmaste upphört.[4]

Staden har drabbats av ett flertal stadsbränder bland annat 1603, 1645 och 1776. År 1669 brann nästan hela staden ned.[3] och den senaste branden 1869 lade större delen av staden norr om Gavleån i aska.

Gävle slott anlades av Johan III 1583 med torn och spiror men efter branden 1727, då slottet totalförstördes, återuppfördes det i enklare stil.[3]

År 1642 blev Gävle residensstad i det dåtida Västernorrlands län, från 1776 i Gävleborgs län.

Garnisonsstaden[redigera | redigera wikitext]
Gävle var tidigare en garnisonsstad. 1717–1863 fanns ett mindre artilleridetachement i staden förlagt till Fredriksskans i stadens hamninlopp. Efter Finska kriget 1808–1809 var före detta Finska artilleriregementet förlagt till staden intill 1811. Hälsinge regemente (I 14) flyttade från sin övningshed, Mohed, 1909 in i nya kaserner på Kungsbäck. Grundutbildningen av värnpliktiga upphörde 1994. I dag (2009) utgörs garnisonen av hemvärnsgruppen Gävleborgsgruppen. Kasernbyggnaderna på Kungsbäck är idag campus för Högskolan i Gävle.

Industristaden[redigera | redigera wikitext] Under slutet av 1800-talet blev Gävle en betydande industristad. De främsta näringarna var pappersmasseindustri, representerad av Korsnäs sågverks AB:s fabrik i Bomhus, som drev sågverk, hyvleri och brädgårdsanläggning, textilindustri med Gävle manufaktur AB i Strömsbro och Gävle ångväveri AB, mekanisk verkstadsindustri med tillverkning av spisar, kaminer och gjutgods vid AB Gavleverken och Skoglund & Olson samt tillverkning av lantbruksmaskiner och redskap vid AB Gloriaverken, varvsindustri med Gävle varvs- och verkstads nya AB och kemisk-teknisk industri med AB Flora, Elfströms tvålfabrik, F. Ahlgrens tekniska fabrik samt konfektyrtillverkaren Pix AB.[3]. I början av 1900-talet lades grunden för Gefle Porslinsfabrik, på den plats där Gefle Kakelfabrik tidigare bedrivit verksamhet.[5]

Administrativa tillhörigheter[redigera | redigera wikitext] Gävle stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun där själva bebyggelsen bara tog upp en del av stadskommunens yta. Stadskommunen utökades 1969 för att 1971 uppgå i Gävle kommun där Gävle sedan dess centralort.[6]

Gävle hörde till Gävle församling som 1916 delades upp i Gävle Heliga Trefaldighets församling och Gävle Staffans församling. Efter utbrytningar tillhör delar av Gävle Gävle Maria församling (sedan 1978) och Bomhus församling (sedan 1995). Ortens successiva expansion innebär att även en del nu hör till Hille församling.[7]

Orten ingick till 1971 i domkretsen för Gävle rådhusrätt. Sedan 1971 ingår Gävle i Gävle domsaga.[8] https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle

media.geni.com/p13/f7/d1/4e/1c/53444846504bb9a3/gavle-gamla_stan_2_original.jpg?hash=00635bf18b86d3ee76049f256ad73923ef4a47e38d219525fc116c9cad5b48ef.1716447599

Smedjegatan, Gamla Gefle, Gävle. (Smedjegatan, Old town, Gävle, Sweden.) Carmen Hevia Date 28 February 2005 Source Self-published work by Baltica Author Baltica Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A4vle-Gamla_Stan_2.JPG


Städer
Bjurholm I Gävle I Norsjö I Robertsfors I Skellefteå I Stockholm I Umeå Uppsala I Vinden I Vännäs I Västerås I

Projekti aloitettu/start 11.11.2017.

Historia

Gävle nämns för första gången som stad 1413 men dess äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Staden fungerade som utskeppningshamn för norra Bergslagen och Gävlefiskarna hade tidvis kungligt monopol på fiske längs en stor del av Norrlands kust. Gävle var tidigt stapelstad och konkurrerade till och med med Stockholm, men det så kallade bottniska handelstvånget 1636, framtvingat efter klagomål från huvudstadens borgerskap, hämmade stadens handel då utrikes sjöfart inte tilläts. 1673 återfick staden sina rättigheter som stapelstad, men Karl XII:s krig hindrade då dess uppblomstring på nytt.[3]

Under det stora nordiska kriget undgick staden det öde som drabbade de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att skövlas och brännas av ryssarna. Det ryska anfallet mot Gävle 1719 slogs tillbaka av svensk militär. På 1700-talet repade sig handeln och sjöfarten och särskilt från slutet av seklet hade staden en mycket positiv ekonomisk utveckling. År 1792 höll Gustav III sin sista riksdag här i en tillfällig byggnad vid Gävle slott. Den positiva trenden fortsatte med korta avbrott de följande hundra åren, då särskilt sjöfarten och varvsindustrin var betydande och flera andra stora industrier anlades, men i början av 1900-talet hade denna utveckling i det närmaste upphört.[4]

Staden har drabbats av ett flertal stadsbränder bland annat 1603, 1645 och 1776. År 1669 brann nästan hela staden ned.[3] och den senaste branden 1869 lade större delen av staden norr om Gavleån i aska.

Gävle slott anlades av Johan III 1583 med torn och spiror men efter branden 1727, då slottet totalförstördes, återuppfördes det i enklare stil.[3]

År 1642 blev Gävle residensstad i det dåtida Västernorrlands län, från 1776 i Gävleborgs län.

Garnisonsstaden[redigera | redigera wikitext]
Gävle var tidigare en garnisonsstad. 1717–1863 fanns ett mindre artilleridetachement i staden förlagt till Fredriksskans i stadens hamninlopp. Efter Finska kriget 1808–1809 var före detta Finska artilleriregementet förlagt till staden intill 1811. Hälsinge regemente (I 14) flyttade från sin övningshed, Mohed, 1909 in i nya kaserner på Kungsbäck. Grundutbildningen av värnpliktiga upphörde 1994. I dag (2009) utgörs garnisonen av hemvärnsgruppen Gävleborgsgruppen. Kasernbyggnaderna på Kungsbäck är idag campus för Högskolan i Gävle.

Industristaden[redigera | redigera wikitext]
Under slutet av 1800-talet blev Gävle en betydande industristad. De främsta näringarna var pappersmasseindustri, representerad av Korsnäs sågverks AB:s fabrik i Bomhus, som drev sågverk, hyvleri och brädgårdsanläggning, textilindustri med Gävle manufaktur AB i Strömsbro och Gävle ångväveri AB, mekanisk verkstadsindustri med tillverkning av spisar, kaminer och gjutgods vid AB Gavleverken och Skoglund & Olson samt tillverkning av lantbruksmaskiner och redskap vid AB Gloriaverken, varvsindustri med Gävle varvs- och verkstads nya AB och kemisk-teknisk industri med AB Flora, Elfströms tvålfabrik, F. Ahlgrens tekniska fabrik samt konfektyrtillverkaren Pix AB.[3]. I början av 1900-talet lades grunden för Gefle Porslinsfabrik, på den plats där Gefle Kakelfabrik tidigare bedrivit verksamhet.[5]

Administrativa tillhörigheter[redigera | redigera wikitext]
Gävle stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun där själva bebyggelsen bara tog upp en del av stadskommunens yta. Stadskommunen utökades 1969 för att 1971 uppgå i Gävle kommun där Gävle sedan dess centralort.[6]

Gävle hörde till Gävle församling som 1916 delades upp i Gävle Heliga Trefaldighets församling och Gävle Staffans församling. Efter utbrytningar tillhör delar av Gävle Gävle Maria församling (sedan 1978) och Bomhus församling (sedan 1995). Ortens successiva expansion innebär att även en del nu hör till Hille församling.[7]

Orten ingick till 1971 i domkretsen för Gävle rådhusrätt. Sedan 1971 ingår Gävle i Gävle domsaga.[8]
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle