Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Admiraliteit van Zeeland ‧ 1610-1793

view all

Profiles

De admiraliteit hield zich bezig met :

 • oorlogsvoering te water
 • de heffing van accijnzen op de in- en export
 • de convooiering van handels- en visserijschepen
 • rechtspraak.

De vroegste archiefstukken over de admiraliteit in Zeeland dateren vanaf 1460. De admiraliteit was achtereenvolgens gevestigd in Veere, Vlissingen en Middelburg. In 1586 werd de Zeeuwse admiraliteit ingesteld als één van de vijf Nederlandse colleges belast met bestuur en rechtspraak in zeezaken. Vanaf die tijd zetelt de admiraliteit in de abdij in Middelburg.

De Admiraliteit in Zeeland was na dat van Amsterdam het belangrijkste admiraliteitscollege. Dit gold in het bijzonder voor de periode omstreeks 1600. Zeeland vervulde toen een rol die de gewestelijke belangen ver oversteeg. Het gewest stond aan de basis van de Nederlandse Opstand tegen de landsheer, en beleefde zijn grootste bloei tussen 1585, de Val van Antwerpen, en 1609, het begin van het Twaalfjarig Bestand.

Admiraliteit van Zeeland ‧ 1610-1793

 • Taak : organisatie Staatse --oorlogs-- Vloot tijdens Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
 • Overige admiraliteitscolleges
  • De Maze: Rotterdam • Amsterdam
  • Friesland: Dokkum ‧ na 1645: Harlingen
  • Zeeland: Middelburg
  • Noorderkwartier: Hoorn & Enkhuizen
  • Admiraliteitsraad Vlissiingen
 • Scheepswerven voor nieuwbouw‧uitrusting‧onderhoud‧bevoorrading in : Middelburg ‧ Veere ‧ Vlissingen ‧ Zierikzee ‧

Admiraliteitscollege ‧ Heren Raden of College ter Admiraliteit van Zeeland

 • 10 leden: zeven namens Zeeland & twee uit gewest Holland: Noorderkwartier: A'dam ‧ Zuiderkwartier: Delft‧Dordrecht-o-Rotterdam & een uit gewest Utrecht ‧
 • voorzitter : stadhouder in functie van admiraal-generaal ‧ waarnemer : de luitenant-admiraal, bijgestaan door advocaat-fiscaal & secretaris
functies aan de wal en overzee

w:periode werkzaam in fct.

LUITENANT-ADMIRAAL
 • 1627-1629 : Philips van DORP ‧ 1587-1652 ‧
 • 1629-1664 : nog geen gegevens
 • 1664-1666 : Johan EVERTSEN ‧ 1600-1666 ‧
 • 1665-1666 : Cornelis EVERTSEN de Oude ‧ 1610-1666 ‧
 • 1666-1684 : Adriaen BANCKERT ‧ x-1684 ‧
 • 1684-1706 : Cornelis EVERTSEN de Jongste ‧ 1642-1706 ‧
 • 1707-1721 : Geleyn EVERTSEN ‧ 1655-1721 ‧
 • 1721-1729 : Maarten Barendse BOOM ‧ 1663-1729 ‧
 • 1730-1745 : Jan Cornelis OCKERSE ‧ 1673-1745 ‧
 • 1746-1748 : Hermanus WILTSCHUT ‧ 1672-1748 ‧
 • 1750-1752 : Jacob IMANSE ‧ 1684-1752 ‧
 • Na 1752 is geen admiraal meer benoemd.
ADJUNCT ADVOCAAT-FISCAAL
ADVOCAAT-FISCAAL
 • 1581-1586 ‧ François VALERY~VALERIUS ‧ Middelburg ‧
 • 1586- --x-- ‧ Johan NICOLAÏ ‧ x-c.1604 ‧
 • 1597-1604 ‧ Adriaan NICOLAI ‧ c.1550-1632 ‧
 • 1604-1625 ‧ Sebastiaan OILLIAERTS ‧ Vlissingen x-1625 okt-19 Middelburg ‧
 • 1625-1627 ‧ Daniël de SLACHMULDER ‧ x ‧
 • 1627-1645 ‧ Willem COMANS ‧ x-1645 ‧ schepen van Middelburg
 • 1645-1652 ‧ Martinus VETH ‧ 1615-c 1672 ‧
 • 1652-1681 ‧ Daniël FANNIUS ‧ c.1618-1681 ‧
 • 1681-1719 ‧ Pieter van ESSE ‧ x ‧
 • 1719-1735 ‧ Caspar Adriaanszn. PARDUIN ‧ 1685-1735 ‧
 • 1735-1744 ‧ Omar van VISVLIET ‧ 1708-1744 mrt 25 ‧
 • 1744-1748 ‧ Jacob de VRIESE ‧ 1721-1748 ‧
 • 1749-1752 ‧ Hendrik TULLEKEN ‧ x-1752 apr ‧
 • 1753-1785 ‧ Johan STEENGRACHT ‧ 1727-1785 okt ‧
 • 1785-1795 ‧ Nicolaas STEENGRACHT ‧ 1754-1840 ‧
GECOMMITTEERDE

——B——

——C——

——G——

 • Henrick van GOCH ‧ 1606-1644 ‧ w:1642-44
 • Johan GODIN ‧ x ‧ w:1687-04
 • Jan Jaspersz. GOUTVELT ‧ c.1551-1616 ‧ w:1605-05
 • Pieter de GROOT ‧ x ‧ w:mrt1664-x
 • Johan GUISELING ‧ x-1653 ‧ w: 1649-53

——H——

 • Willem Hermansz. HALLINCG ‧ 1619-1679 ‧ w:1670-72
 • Michiel HEYNS ‧ x-c.1613 ‧ w:1584-x
 • Anthony HOFFER ‧ 1638-1697 ‧ w:1677-97
 • Eewoud de HUYBERT ‧ 1575-1624 ‧ w:1618-24
 • Johan HUYSSEN ‧ 1566-1634 ‧
 • Hendrick HUDDE ‧ 1619-1677 ‧
 • Adriaan de HUYBERT ‧ 1609-1665 ‧

——I——

 • Casper INGELS ‧ x-1679 ‧ w:1654-79
 • Appollonius INGELSEN ‧ x-1633 ‧ w:1631-33

——J——

 • Daniel JACOBI, dr. ‧ x-1606 ‧ w:1597-06
 • Job de JONGE ‧ 1594-1673 ‧ w:1659-62

——K——

 • Johan KIEN ‧ 1618-1670 ‧ w:nov1668-70
 • Jan de KNUYT ‧ 1587-1654 ‧ w:1631-50

——L——

——M——

——N——

——O——

 • Adriaen OILLAERTS, dr. ‧ 1543-1608 ‧ w: 1600-1608 ‧
 • Pieter OPMEER ‧ 1596-1639 ‧ w: 1632-1638 ‧

——P——

——R——

——S——

 • Johan van SANTEN, dr. ‧ 1567-1609 ‧ w: 1601-1602 ‧
 • Gerard Pietersz. SCHAEP ‧ 1599-1655 ‧ w: 1638-1647 ‧
 • Pieter Gerritsz. SCHAEP dr. ‧ 1570-1620 ‧ w: 1602-1620 ‧
 • Jan Florisz. van SEROOSKERKE ‧ x ‧ w: 1594-1596 ‧
 • Cornelis Cornelisz. SOETENS ‧ 1643-1686 ‧ w: 1681-1684 ‧
 • Cornelis Johansz. van SOMEREN ‧ 1593-1649 ‧ w: 1649-1649 ‧
 • Cornelis STAVENISSE ‧ 1621-1681 ‧ w: aug 1666-1673 ‧
 • Hubrecht STEENGRACHT, dr. ‧ 1565-1618 ‧ w: 1606-1618 ‧
 • Mathijs Cornelis van der STRATEN ‧ x-1654 ‧ w: 1634-1654 ‧

——T——

 • Cornelis TENYS ‧ x-1660 ‧ w: 1633-1649 ‧ w: 1651-1660 ‧
 • Steven Cornelisz. TENYS ‧ x-c.1630 ‧ w: 1605-1630 ‧
 • Hendrik THIBAUT ‧ 1604-1667 ‧
 • Hendrik van TUYLL van SEROOSKERKE ‧ 1574-1627 ‧ w: 1614-1625 ‧
 • Philibert van TUYLL van SEROOSKERKE ‧ 1580-1639 ‧ w: 1626-1639 ‧
 • Jeronimus van TUYLL van SEROOSKERKE ‧ 1615-1669 ‧ w: 1639-1656 ‧

——V——

 • Dirck van der VEEN ‧ 1628-1665 ‧ w: mei 1665-1665 ‧
 • Jan Cornelisz. VERHEE ‧ 1547-1599 ‧ w: ‧
 • Caspar van VOSBERGEN ‧ c.1540-1598 ‧
 • Johan van VOSBERGEN ‧ x-1644 ‧ w: 1625-1644 ‧
 • Jan Gijsbertsz. de VRIES ‧ 1570-1631 ‧
 • Levinus van VRIJBERGHE ‧ 1650-1716 ‧ w: 1675-1677 ‧
 • Willem Lievensz. van VRIJBERGHE ‧ 1625-1679 ‧ w: 1656-1675 ‧ w: 1677-1679 ‧

——W——

 • Bruno Nicolaesz. van WAERTHUYSEN ‧ 1623-1679 ‧ w: 1677-1679 ‧
 • Cornelis van WATERVLIET ‧ x-1669 ‧ w: 1669-1669 ‧
 • Fredrik van WATERVLIET ‧ x-1677 ‧ w: 1677-1677 ‧
 • Frans van WAVEREN ‧ 1619-1659 ‧ w: 1651-1654 ‧
 • Marinus WESTERWYCK ‧ x-1677 ‧ w: 1669-1677 ‧
 • Jacob WINCKELMAN ‧ x-1694 ‧ w: 1679-1691 ‧
 • Cornelis Fransz. de WITT ‧ 1545-1622 ‧

——Z——

 • Joos Marinusz. van ZUYDTLANDT, dr. ‧ x-1614 ‧ w: 1597-1614 ‧
GRIFFIER
PROCUREUR-GENERAAL
SECRETARIS
2e SECRETARIS:
EQUIPAGE- & AMMUNITIE-MEESTERS

De equipage- & ammunitie-meesters van de Admiraliteit van Zeeland, twee afzonderlijk genoemde functies die altijd en overal in dezelfde persoon verenigd waren, zorgden voor uitrusting, onderhoud en reparatie van de Zeeuwse oorlogsschepen. Ook de bevoorrading van de schepen met munitie, proviand e.d. behoorde tot hun taak. De equipage-meesters kregen hun opdrachten van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit. De Staten van Zeeland zelf bemoeiden zich slechts met een equipagemeester als er iets bijzonders aan de hand was, bij een geval van fraude of een extraordinaris (bijzondere) uitrusting.

——Veere——

 • 1577-1602 ‧ Pieter REYGERSBERGH ‧ x ‧
 • 1602-1613 ‧ Adriaen Bouwensse MUYNCK ‧ x ‧
 • 1614-1634 ‧ Govart DAVIDTSSE ‧ x ‧
 • 1634-1637 ‧ Gerrit van ATTEN ‧ x ‧
 • 1637-1647 ‧ Daniel THIJSSEN ‧ x ‧
 • 1648-1656 ‧ Niclaes Cornelissen BROUCKER ‧ x ‧
 • 1657-1665 ‧ Isaacq MAERTENSSEN ‧ x ‧
 • 1665-1667 ‧ Pieter de NEEFF ‧ x ‧
 • 1668-1684 ‧ Willem THIELENUS ‧ x ‧
 • 1684-1690 ‧ Cornelis DANKAARTS ‧ x ‧
 • 1690-1691 ‧ Laurens NEBBENS ‧ x ‧
 • 1691-1693 ‧ Cornelis de JONGE ‧ x ‧
 • 1694-1719 ‧ Abraham HUIJGE ‧ x ‧
 • 1720-1722 ‧ Heyndrik Haak KERKMAN ‧ x ‧
 • 1723-1751 ‧ Johan Louis VERELST ‧ x ‧
 • 1752-1753 ‧ Jacob MARINISSEN ‧ x ‧
 • 1754-1770 ‧ Paulus MEIJN ‧ x ‧
 • 1770-1795 ‧ Jan BIJLEVELD ‧ x ‧

——Vlissingen——

 • 1587-1593 ‧ Pieter Willemsz ‧ ‧
 • 1593-1608 ‧ Cornelis Claysse ‧ ‧
 • 1609-1611 ‧ Remeeus Bastiaenssen Elinck ‧ ‧
 • 1611-1625 ‧ Jan de Moor ‧ ‧
 • 1626-1633 ‧ Willem Janssen Honich ‧ ‧
 • 1633-1644 ‧ Maerten Thijssen ‧ ‧
 • 1645-1648 ‧ Abraham Crijnssen ‧ ‧
 • 1649-1669 ‧ Frans Janssen ‧ ‧
 • 1670-1676 ‧ Jan Pieterse Tandt ‧ ‧
 • 1676-1683 ‧ Abraham Musch ‧ ‧
 • 1683-1703 ‧ Bartholomeus Musch ‧ ‧
 • 1704-1706 ‧ Isaacq Rochussen ‧ ‧
 • 1707-1713 ‧ Evert Clijver ‧ ‧
 • 1714-1719 ‧ Jan van Royen ‧ ‧
 • 1720-1737 ‧ Nicolaas Lambrechtsen ‧ ‧
 • 1738-1766 ‧ Matthijs Pruyst ‧ ‧
 • 1766-1784 ‧ Maarten Haringman ‧ ‧
 • 1784-1794 ‧ Johannes Pruyst ‧ ‧

——Zierikzee——

 • 1591-1599 ‧ Mattheus Jacobsse Cocq ‧ ‧
 • 1599-1602 ‧ Cornelis Pous ‧ ‧
 • 1602-1622 ‧ Pieter Pous ‧ ‧
 • 1622-1635 ‧ Cornelis Stavenisse ‧ ‧
 • 1633-1637 ‧ Cornelis Melssen ‧ ‧
 • 1637-1648 ‧ Cornelis Joosse ‧ ‧
 • 1649-1650 ‧ Maerten Crijnssen Capelle ‧ ‧
 • 1651-1666 ‧ Lieven van Couwenburgh ‧ ‧
 • 1666-1718 ‧ Lieven Boeije ‧ ‧
 • 1708 ‧ Adriaan van Duijn ‧ ‧
 • 1718-1750 ‧ Izaac Boom ‧ ‧

——Middelburg——

 • 1652-1657 ‧ Nicolaas Cornelissen Oole ‧ ‧
 • 1658-1671 ‧ Joos van Breen ‧ ‧
 • 1672-1674 ‧ Adriaen Scheurwater ‧ ‧
 • 1675-1709 ‧ Gerson Panneel ‧ ‧
 • 1720-1724 ‧ Johan van Hoorn ‧ ‧
SCHEEPS BEMANNINGEN ‧ 1610-1793
 • P.F. POORTVLIET ‧ verzameld uit de monsterrollen ‧ publicatie werkgroep Prae1600Club ‧ afd. Zeeland vd Ned. Genealogische Vereniging ‧ De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland ‧ 1610‑1793 (1796) ‧ 26 delen ‧ Kapelle 1995‑1996 / den Helder 1997 ‧ Zeeuws Archief: NADT 72 ‧

OVERIGE

——jMVu-2022-X——2012-VIII——