Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Aland Islands ~ Åland ~ Ahvenanmaa

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Matts Mattsson (c.1725 - d.)
  Eckerö församlings arkiv - Rippikirja 1780-1797, jakso 27: Storby, No 13; Kansallisarkisto: / Viitattu 4.11.2021
 • Walborg Mattsdotter (c.1724 - d.)
  Eckerö församlings arkiv - Rippikirja 1780-1797, jakso 27: Storby, No 13; Kansallisarkisto: / Viitattu 4.11.2021
 • Matts Björkman (1762 - d.)
  Eckerö församlings arkiv - Rippikirja 1809-1815, jakso 20, sivu 20: Kyrkoby, Klockaren; Kansallisarkisto: / Viitattu 4.11.2021
 • Walborg Mattsdotter (1763 - d.)
  Eckerö församlings arkiv - Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1669-1779 (1669-1713, 1722-1779), jakso 196, sivu 362-363: 1762, 1763, Syntyneet; Kansallisarkisto: / Viitattu 4.11.2021 Eckerö församli...
 • Johan Erik Björkman (1805 - d.)
  Eckerö församlings arkiv - Rippikirja 1809-1815, jakso 20, sivu 20: Kyrkoby, Klockaren; Kansallisarkisto: / Viitattu 4.11.2021 Eckerö församlings arkiv - Rippikirja 1842-1855, jakso 27, sivu 27: Kyrkb...

Aland Islands ~ Åland ~ Ahvenanmaa

Objective:

This project is about a island in the middle of Baltic sea between Finland and Sweden and its people All the project that is related to this region is located here and everybody is welcome to join the project
it is not a name drop project it is a project portal

Andra Projekt:

We know a lot of persons that left this reign and went to America and other countries, but there our knowledge of them ends.

 • (En dokumentation över pesonerna som bodde och levde på Ytternäs)
 • Byn som försvann

Ålands Kommuner:

Städer:

Mariehamn

Är den enda staden på Åland, där också hälften av befolkningen bor. som tidigare hört till Jomala, grundades 1859 och fick sina privilegier 1861. Avskildes till eget pastorat 1900, vilket förverkligades 1905.

Mariehamn 150 år

Landsbygdskommuner:

Jomala

Egen kyrkoherde redan år 1356. Mariehamns stad hörde till Jomala församling från grundandet 1861 tills det blev ett eget pastorat år 1900

 • Förteckning över präster - Jomala
 • Families & farms on Jomala / Åland Islands Byar: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Djurvik, Gölby, Gottby, Hammarudda, Hinderböle, Ingby, Jomalaby, Karrböle, Kila, Kungsöby, Möckelby, Möckelö, Norrsunda, Ödanböle, Önningeby, Österkalmar, Överby, Rasmansböle, Ringsböle, Södersunda, Sviby, Torp, Ulvsby, Vargsunda, Västansunda, Västerkalmar, Ytterby, Ytternäs

Hammarland

Torde ha varit eget pastorat redan i början av 1400-talet.

Eckerö

Tidigare kapell under Hammarland, grundat före år 1413 och bildade ett eget pastorat år 1872.

Finström

En av de äldsta församlingarna på Åland, nämnd redan 1332, med Geta som kapell.

Byar: Ämnäs, Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström, Brantsböle, Emkarby, Enbolsta, Finström, Godby, Grelsby, Kulla, Markusböle, Ottböle, Pålsböle, Pettböle, Rågertsböle, Stålsby, Strömsvik, Svartsmara, Tärnbolsta, Tjudö, Torrbolsta, Västanträsk

Geta

Kapell under Finström grundat före år 1483, eget pastorat år 1906.

Byar: Andersö, Bolstaholm, Dånö, Finnö, Gräggnäs, Höckböle, Isaksö, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs (Olsnäs), Östergeta, Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö, Västergeta

Saltvik

Nämns redan med egen kyrkoherde år 1322.

Byar: Antböle, Åsgårda, Bertby, Boksö, Borgboda, Daglösa, Främmanby, Germundö, Haga, Haraldsby, Hjortö, Hullby, Kuggböle, Kvarnbo, Laby, Lagmansby, Långbergsöda, Lavö, Lavsböle, Liby, Näs, Ödkarby, Ovanåker, Rangsby, Ryssböle, Ryssö, Saggö, Sålis, Sonnröda, Strömma, Syllöda, Tengsöda, Toböle, Vassböle

Sund

Nämnt som pastorat redan år 1352.

Byar: Berg, Björby, Brännbolsta, Domarböle, Finby, Gästerby, Gunnarsby, Högbolsta, Hulta, Jussböle, Kulla, Lappböle, Lövvik, Mångstekta, Persby, Prästö, Rosenberg, Sibby, Smedsböle, Strömbolsta, Sundby, Svensböle, Tosarby, Tranvik, Träsk, Vivasteby

Lemland

Den äldsta församlingen på Åland med Lumparland som kapell. Ruinerna efter Lemböte kapell härstammar från 1200-talet.

Byar: Bengtsböle, Bistorp, Flaka, Granboda, Haddnäs, Hellestorp, Järsö, Knutsboda, Lemböte, Nåtö, Norrby, Rörstorp, Söderby, Stackskär, Västeränga, Vessingsboda

Lumparland

Kapell under Lemland, nämnt redan år 1544.

Byar: Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumpoby, Norrboda, Skag, Svinö

Skärgårdskommuner

Vårdö

Hört till Sund, grundat som kapell senast före slutet av 1500-talet. Eget pastorat år 1866.

Byar: Ängö, Bergö, Bussö, Grundsunda, Listersby, Lövö, Mickelsö, Sandö, Simskäla-Österö, Simskäla-Västerö, Töftö, Vårdö, Vargata

Kumlinge

Grundad under katolska tiden och avskild från Sund efter år 1403. Var ett eget pastorat år 1540. Brändö var ett kapell under Kumlinge åtminstone sedan år 1544, avskildes till eget pastorat år 1864.

Brändö

Kapell under Kumlinge åtminstone redan år 1630. Eget pastorat år 1864.

Byar: Asterholma, Åva, Baggholma, Björnholma, Brändö, Fiskö, Jurmo, Koskenpää, Lappo, Torsholma

Sottunga

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4f/f6/23/12/5344483a34bae597/sottunga_t.jpg

Byar: Finnö, Hästö, Husö, Mosshaga, Sottunga

Families & farms on Sottunga

Till Föglö hörande kapell som omnämns första gången år 1544. Hade egen präst åren 1708-1861, därefter gemensam präst med Kökar och från år 1898 egen präst som samtidigt skulle verka som folkskollärare.

Föglö

Pastorat från katolska tiden med kapellen Kökar och Sottunga. Kökar blev eget pastorat år 1905.

Byar: Bänö, Björkör, Björsboda, Brändö, Bråttö, Degerby, Finholma, Flisö, Granboda, Hastersboda, Horsholma, Hummersö, Järsö, Jyddö, Kallsö, Klåvskär, Nötö, Överö, Sanda, Skogboda, Sommarö, Sonnboda, Stentorpa, Ulversö

Kökar

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c1/a1/90/79/5344483a34609841/kokar_large.jpg

Byar: Finnö, Hellsö, Karlby, Kyrkogårdsö, Österbygge, Överboda

Families & farms on Kökar

Avskilt som eget pastorat från Föglö år 1905. Grundat ca år 1544.