Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all 729

Profiles

 • Johan Hansson Godenhjelm (c.1654 - 1714)
  In Sweden the family has been ennobled as Godenhielm whereas in Finland it has been ennobles as Godenhjelm Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Johan Gode , aateloituna Godenhielm , Johannes Johannis, Sa...
 • Emanuel Danielsson Reuter (c.1650 - 1723)
  Reuter, Emanuel Danielis (K 1723) Reuther, Emanuel Danielsson S ilmeisesti Sahalahti 1650-luvulla. V Sahalahden , myöhemmin Oriveden kirkkoherra Daniel Laurentii Reuter ja hänen 1. puolisonsa Elisa...
 • Per Persson (c.1716 - 1772)
 • Anna Göransdotter (1711 - 1790)
 • Per Mårtensson (1670 - c.1718)
  Övertog fädernehemmanet i Asterholma 1704. Eftersom sonen Per var född 1716 och änkan omgift och födde barn 1720, torde Per Måftensson ha dött omkring 1718 under flykten i Sverige.

Stora ofreden (isoviha på finska) benämner i Finlands historia tiden från Stora nordiska krigets utbrott 1700 till freden i Nystad 1721. I trängre bemärkelse begagnas uttrycket för den ryska ockupationen av landet 1713—1721. Efter den ryska segern vid Poltava 1709 intogs de finska städerna Viborg och Kexholm 1710 av ryssarna vilket öppnade vägen för fortsatt expansion in i Finland. Tsar Peter landsteg i Helsingfors 1713, och de ryska trupperna hade under det följande året tagit kontroll över hela landet. Den gamla förvaltningen slutade att fungera och ett rent militärvälde blev rådande. En stor del av landets befolkning flydde ur landet. Vid freden 1721 utrymdes landet av ryssarna, med undantag av södra och sydöstra Karelen med Viborg, Kexholm och Sordavala, vilka områden avträddes till Ryssland. Efter freden ökade befolkningen åter snabbt i antal. Skolorna och administrationen återupprättades och man fick betydande skattelättnader.

Tanken med detta projekt är att samla så många som möjligt av de som var tvungna att lämna sina hem och gårdar, och Många återvände aldrig

Åland

Åland tömdes nästan helt på sin befolkning åren 1714-1721 och gårdar och Kyrkböcker Brändes

Under våren 1715 företog man på kunglig befallning veritabla räddningsaktioner från Stockholm till Åland. Skepp seglade över för att rädda de ålänningar som inte ännu kunnat fly. En stor del av de räddade personerna var så illa medfarna, att de togs till ett sjukläger i Rörstrand, inom det nuvarande Stockholms gränser.

Nyland

Länkar

Stora ofreden (isoviha på finska) benämner i Finlands historia tiden från Stora nordiska krigets utbrott 1700 till freden i Nystad 1721. I trängre bemärkelse begagnas uttrycket för den ryska ockupationen av landet 1713—1721. Efter den ryska segern vid Poltava 1709 intogs de finska städerna Viborg och Kexholm 1710 av ryssarna vilket öppnade vägen för fortsatt expansion in i Finland. Tsar Peter landsteg i Helsingfors 1713, och de ryska trupperna hade under det följande året tagit kontroll över hela landet. Den gamla förvaltningen slutade att fungera och ett rent militärvälde blev rådande. En stor del av landets befolkning flydde ur landet. Vid freden 1721 utrymdes landet av ryssarna, med undantag av södra och sydöstra Karelen med Viborg, Kexholm och Sordavala, vilka områden avträddes till Ryssland. Efter freden ökade befolkningen åter snabbt i antal. Skolorna och administrationen återupprättades och man fick betydande skattelättnader.

Tanken med detta projekt är att samla så många som möjligt av de som var tvungna att lämna sina hem och gårdar, och Många återvände aldrig

Åland

Åland tömdes nästan helt på sin befolkning åren 1714-1721 och gårdar och Kyrkböcker Brändes

Under våren 1715 företog man på kunglig befallning veritabla räddningsaktioner från Stockholm till Åland. Skepp seglade över för att rädda de ålänningar som inte ännu kunnat fly. En stor del av de räddade personerna var så illa medfarna, att de togs till ett sjukläger i Rörstrand, inom det nuvarande Stockholms gränser.

Nyland

Länkar

Stora ofreden (isoviha på finska) benämner i Finlands historia tiden från Stora nordiska krigets utbrott 1700 till freden i Nystad 1721. I trängre bemärkelse begagnas uttrycket för den ryska ockupationen av landet 1713—1721. Efter den ryska segern vid Poltava 1709 intogs de finska städerna Viborg och Kexholm 1710 av ryssarna vilket öppnade vägen för fortsatt expansion in i Finland. Tsar Peter landsteg i Helsingfors 1713, och de ryska trupperna hade under det följande året tagit kontroll över hela landet. Den gamla förvaltningen slutade att fungera och ett rent militärvälde blev rådande. En stor del av landets befolkning flydde ur landet. Vid freden 1721 utrymdes landet av ryssarna, med undantag av södra och sydöstra Karelen med Viborg, Kexholm och Sordavala, vilka områden avträddes till Ryssland. Efter freden ökade befolkningen åter snabbt i antal. Skolorna och administrationen återupprättades och man fick betydande skattelättnader.

Tanken med detta projekt är att samla så många som möjligt av de som var tvungna att lämna sina hem och gårdar, och Många återvände aldrig

Åland

Åland tömdes nästan helt på sin befolkning åren 1714-1721 och gårdar och Kyrkböcker Brändes

Under våren 1715 företog man på kunglig befallning veritabla räddningsaktioner från Stockholm till Åland. Skepp seglade över för att rädda de ålänningar som inte ännu kunnat fly. En stor del av de räddade personerna var så illa medfarna, att de togs till ett sjukläger i Rörstrand, inom det nuvarande Stockholms gränser.

Nyland

Länkar