Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Amerikaans 'vergeten' Bombardement ∴ 1944 ∴ Nijmegen

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

work in progress

Amerikaans 'vergeten' Bombardement

∴ 1944 ∴ 22 februari ∴ 13:30 uur ∴

Nijmegen ∴ Nederland

.Historie

Slachtoffers
In termen van aantal slachtoffers is dit een van de grootste bombardementen op een Nederlandse stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Officieel kwamen 772 mensen in Nijmegen om het leven en 440 raakten zwaar gewond, maar waarschijnlijk ligt het aantal doden hoger, omdat veel verbrande lichamen niet terug gevonden konden worden en onderduikers niet meegeteld konden worden. Een voltreffer op de Montessori- kleuterschool 'Saint-Louis' van de zusters JMJ (voor outsiders Jezus-Maria-Jozef) aan de Raadhuishof veroorzaakte de dood van 24 kinderen en 8 zusters, 8 kinderen werden gered. Een groot deel van de historische binnenstad werd door Amerikaanse vliegers verwoest, waaronder de Grote of Sint-Stevenskerk.

Terugkeer route
Gedurende de oorlog was het per maand wel een tiental keer raak in Nijmegen, dan weer viel er een brisantbom of een paar brandbommen, dan waren er weer flessen met brandend fosforrubber gevonden. Soms bleef dat beperkt tot glasschade, maar ook konden er doden bij vallen. De geallieerde vliegroute van de RAF en de 8th Air Force waren zo gepland dat de terugkeer naar de basis na aanvallen op Nazi Duits grondgebied over het oosten van Nederland leidde. Op woensdag 25 maart 1942 tegen middernacht vielen er bommen bij ons in de buurt, het Canisius College en de Tuchtschool op de Berg-en-Dalseweg werden getroffen en overal vlogen de ruiten eruit. RAF bommenwerpers werden boven Nijmegen aangevallen door de Luftwaffe. Thé en Josina woonden in die tijd met hun 3 jonge zonen op de Barbarossastraat. Thé haalde direct de kinderen van hun slaapkamer en dirigeerden ze naar de kelder, daar hebben we tot de volgende morgen op een paar matrassen gelegen. Na een kwartier was het alweer voorbij, de volgende dag bleek ook op de St. Anna straat, Heumensoord, Hatertseweg en de Grote markt rond middernacht bommen te zijn gevallen.

Tapijtbombardementen
De geallieerden leerden steeds beter hun aanvoerlijnen te verbeteren en beschermen en hebben vanaf het begin van de oorlog zich gericht op het ontwrichten en vernietigen van de Nazi-Duitse logistiek. Daarvoor werd in 1942 de US 8th Air force ingezet, terwijl de Britse RAF al vanaf 1940 de Duitse strijd aangegaan was. Roosevelt en Churchill besloten om Duitsland dag en nacht te gaan bombarderen om grondstoffen, productie en logistiek te destabiliseren en te vernietigen. Deze strategische bombardementen waren niet meer gericht op een doel, maar bestreken grote gebieden en werden tapijtbombardementen genoemd. Omdat Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring in 1940 al Londen teisterde met zijn luchtmacht, was er al helemaal geen morele belemmering meer om Nazi-Duitsland het zelfde lot te laten ondergaan. De US Air force commodore Ira Eaker arriveerde in 1942 in Engeland en had de taak om bombardementen op Duitsland uit te voeren. De Britten bombardeerden Duitsland in de nacht en de Amerikanen overdag. Ondanks de hoge verliezen noemde commandor Eaker de missies een succes omdat ook de vijand veel verliezen leed en het op termijn toch zou afleggen tegen de Amerikaanse capaciteit. Begin 1944 werd Ira Eaker toch als commandant vervangen door James Doolittle, die de vernietiging van Duitse industrie intensiveerde tegen dezelfde hoge verliezen.

Bomber Harris
De Britse generaal “Bomber Harris” van de RAF werd belast met het uitvoeren van het Area Bombing Derective in februari 1942 , dat als doel had om een vuurstorm over Duitse steden te leggen. Harris stuurde Lancaster en Halifax bommenwerpers in raids naar het industriële Ruhrgebied in Duitsland. In maart 1942 werd voor het eerst een Duitse stad gebombardeerd met deze strategie, Lübeck; in mei volgde Keulen en in juli Hamburg. Hierdoor verharde de Nazi-Duitse houding in de bezette landen en werden na 1942 nog meer arbeidskrachten en grondstoffen geroofd en nam de terreur toe. Veel geallieerde bommenwerpers werden door Duits afweergeschut neergehaald om dat de afstanden te groot waren om de luchtvloot te beschermen met jagers; daar kwam in 1943 verandering in met de introductie van de Amerikaanse Mustang P51B met een actieradius van 1300 km, die een krachtige Rolls-Royce Merlin motor had en ook aan de vleugels afwerpbare brandstoftanks had. Vanaf 1943 ging de 8e luchtvloot van de Amerikaanse luchtmacht met succes Berlijn en andere grote steden bombarderen met lange afstand bommenwerpers (B17 Flying Fortress, B24 Liberator). Een van deze tapijtbombardement vond plaats op de Duitse stad Dresden in februari 1945, de Duitse industrie en transportlijnen waren toen al grotendeels vernietigd, maar Rooseveld koos er toch voor dit bombardement om de ook de Duitse burgermoraal te breken. Vanuit een later perspectief wordt dit vaak ook onnodig en dus misdadig genoemd. Het behalen van de tactische doelen van Bomber Command staat minstens binnen de top drie op de ranking list van acties die tot de geallieerde overwinning heeft geleid.

Big Week
Gedurende een week (The Big Week) werden luchtaanvallen op industriële gebieden in Midden-Duitsland uitgevoerd, als doelen werden gesteld: de Duitse steden Scheinfurt, Gotha, Leipzig, Ascherleben, Tutow en Halberstadt. In Engeland had men last van laaghangende bewolking en sneeuwstormen. Toch vertrekt Air Commander Col. Jacob Brogger (okt 1943-sept1944) met zijn 446 Bombgroup op dinsdag 22 februari 1944 maar de start verloopt al moeizaam. Van de 252 B-24's die gereed stonden stijgen er slechts 177 op en daarvan komen er uiteindelijk 74 in actie. Vele vliegers van de 3e bombardementsdivisie keerden vroegtijdig naar de basis terug omdat het onmogelijk bleek om tot een formatie te komen. De geallieerde piloten hadden in het kader van Operatie Argument de opdracht gekregen om de vliegtuigfabriek AGO Flugzeugwerke in Oschersleben, die o.a de Messerschmitt Bf 109 produceerde, en wagonwerkplaatsen Gothaer Waggonfabrik in Gotha (Messerschmitt Bf 110) te vernietigen. Vanwege slecht zicht in het doelgebied door mist onderbraken piloten hun missie en keerden met een grote bocht over oost-Nederland terug naar hun basis, ondertussen kozen zij een gelegenheidsdoel om het gewicht van de bommenlast te lozen. In onze huidige tijd is bewezen uit opnamemateriaal van radiografisch verkeer van de US luchtmacht, als mede vastgelegde uitlatingen van deelnemende piloten na terugkeer, dat hun vluchtpositie bekend was en dat men niet boven Duitsland vloog. Het Bombercommand heeft bevel gegeven om de bommenlast af te werpen, dat vereist was om met resterende brandstof terug te kunnen keren boven bevriend maar door Nazi Duitsland bezet gebied.
Door de slechte weersomstandigheden (een hoog wolkendek boven Duitsland dat de bommenwerpers desorienteerde) kon het hoofddoel niet worden bereikt en werden op de terugweg de steden Enschede, Deventer, Arnhem en Nijmegen gebombardeerd, die voor Duitse steden werden aangezien. Een formatie bommerwerpers kan niet zomaar omkeren, maar moet een grote bocht maken om terug naar Engeland te vliegen, daarbij kwamen zij over Oost-Nederland. Op 22 februari 1944 werd Nijmegen per ongeluk gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers (446th Bomb Group "The Bungay Buckaroos" ,706de squadron, 2e bomdivisie van de 20st Combat Wing , 8e luchtmacht US Army Airforces USAF ). Veertien B-24 Liberators werpen 144 vijfhonderdponds brisantbommen op het stadshart en de hoek Krayenhofflaan-Marialaan en 426 splinterbommen op de stad, waarvan 150 op en rond het Kelfkensbos en op het Stationsplein. Twee Liberators van de 453rd Bomb Group die zich aangesloten hadden bij het 446th, waren ieder uitgerust met 40 HNM41 clusterbommen bestaande uit zes kleinere bommen van 20 pond, een Liberator wierp er 9 niet af. Er werden 71 clusterbommen geworpen (dus 426 splinterbommen). De binnenstad werd voor 80% verwoest.
Tegenwoordig bestaan er ook sterke argumenten dat het niet ging om een vergissing, maar om een geoorloofd gelegenheids doel: het spoorwegemplacement van Nijmegen (Wikipedia. ■ Joost Rosendaal 2009 Nijmegen '44, verwoesting - verdriet - verwerking; Van Tilt Uitgeverij, ISBN 9789460040115).

Impressie van een gezin
Op de koude maar zonnige winter ochtend van dinsdag 22 februari 1944 om 11.05 uur gingen de sirenes van het luchtalarm in Nijmegen af en Josina zocht met enkele klanten en haar zoon veiligheid in de kelder. Ton zat toen in de kamer te lezen en de andere twee zoons waren op school. Nadat het luchtalarm om 13.12 beëindigd was keerde de rust terug. Veel mensen gingen naar buiten om te zien wat er was gebeurt. Maar om half twee klonk er vanuit het oosten een aanzwellende geronk van vliegtuigen in de lucht, het luchtalarm ging niet af. Ton rende de trap op naar de slaapkamer van Harry, want daar kon je met een laddertje het dak op. Het waaide daarboven met weinig kracht vanuit het westen. Onderweg hoorde hij al roffelende explosies en boven op het dak aangekomen zag hij de contouren van vliegtuigen weg vliegen en een grote wolk van stof boven het centrum in het westen, toen deze was neergedaald bleek de St. Stevenstoren te zijn ingestort. Overal waren er explosies en branden. Je voelde de luchtdruk op je lijf en je rook de brand en de explosies in de rookwolken die overdreven. Na nog geen minuut was het voorbij, maar de schade was ontzagwekkend. Op het Valkhofplein, Kelfkensbos en vooral bij de tramhalte vielen veel doden door splinterbommen. De eerste bommen vielen op Kelfkensbos en de St. Jorisstraat waar tante An woonde, en het spoor trok verder naar het oosten over de Burchtstraat waar op de hoek van de Hertogstraat bij de Wilhelminaboom waar ome Karel woonde, over de Lange Hezelstraat waar opa Johan zijn aardewerk en porselein winkel had, en verder richting stationsplein. Wonder boven wonder vielen de bommen een straat verder dan waar de familie woonde, en zij bleven ongedeerd. Moeder Josina was in paniek en rende zo snel ze kon naar de MULO om de twee jongere zoons van school te halen.

Puinruimen
De Nijmeegse bevolking heeft met man en macht gewerkt om de puinhopen weg te halen, waaronder ook de klas van Harry en Theo, wat een grote indruk bij hen heeft achter gelaten. Vooral ook omdat er ledematen onder het puin vandaan kwamen waarvan je niet wist van wie dat was. Broer Harry heeft zijn leven lang verteld over de armen, benen, handen en vingers die hij tussen het puin heeft gevonden. Overal hing een indringende kruit en rooklucht en gewonden werden kermend op draagbaars afgevoerd. De Nazi Duitsers waren verontwaardigd over deze misdaad van de Engelsen en probeerden er zoveel mogelijk een propaganda stunt van de maken “van je vrienden moet je het hebben”. Op 26 februari werden de slachtoffers van het bombardement op het kerkhof aan de Graafseweg en Daalseweg begraven, velen waren niet geïdentificeerd.

Militair succes
Big Week was voor de geallieerden een groot succes, 70% van de Duitse vliegtuigindustrie werd vernietigd en 500 Duitse vliegtuigen werden neergehaald, tegen 28 stuks van de Amerikanen. De P51 Mustang met zijn grote actieradius maakte dit overwicht mogelijk. De tegenreactie van van Nazi-Duitsland was een massale aanval met het nieuwste wapen op Londen: in juni 1944 werden er gedurende 10 dagen 700 V1’s (Vergeltungswaffe 1) op Londen afgevuurd. Tot september 1944 lanceerde Flakregiment 155 (Kol.Wachtel) vanaf de Franse Kanaalkust 8600 V1’s naar Londen, Kampfgeschwader KG53 lanceerde met Heinkels van uit de lucht 1600 V1’s naar Londen (sept’44 – jan’45), Londen werd 2500 keer getroffen. Vanaf december 1944 werden vanuit o.a. Ypenburg, Pernis, Puttershoek, Woensdrecht Lettele en Okkenbroek in de Achterhoek 8700 V1’s op Antwerpen afgevuurd door KG53, waarvan er 2448 doel troffen (bron: Duitse V-Wapens in de Tweede Wereldoorlog, M.Nederhof, KVBK 1984).

.

elders op internet

ooggetuigen

 • kent u in uw familie ooggetuigen, dan zijn hun 'oral stories' welkom in een discussie-inbreng

slachtoffers

Er vielen ca. 800 slachtoffers te betreuren. Onderstaande lijst is mede samengesteld op basis van Oorlogsdoden Nijmegen, opdat nabestaanden 'n gedocumenteerde 'herinnering' over hun oorlogs-lot in de 'BIG-geni-TREE' kunnen opnemen. Correcties, aanvullingen en attenderingen zijn welkom via een discussie-bijdrage. U wordt uitgenodigd hen -voorzover reeds in Geni aanwezig- te voorzien van een link naar hun directe familie-relaties door hun profiel aan deze pagina te linken.

Kleuterklasje Montessorischool zuster JMJ -centrum
 • 24 van de destijds 30 aanwezige kinderen kwamen om
Treinreizigers 13:30 uur Nijmegen-Elst

alfabetisch

—A—

 • Theodora Christina Maria van AARSSEN ‧ 1922-1944 ‧
 • Johannes Josephus Maria ALBERS ‧ 1904-1944 ‧
 • [ Johannes Wilhelmus ALBERS] ‧ 1907-1944 ‧
 • Elisabeth Bernardina Arnolda Maria ALBERS ‧ 1939-1944 ‧
 • Elisabeth Everdina Albers-GERRITS ‧ 1901-1944 ‧
 • Gerrittina Gezina ALBERTS ‧ 1928-1944 ‧
 • Kurt ARCHUT ‧ 1922-1944 ‧
 • Adriana Arends-TEUNISSEN ‧ 1876-1944 ‧
 • Gerarda Christina ARNDS ‧ 1944-1944 ‧
 • Heinz Johann ARNTZ ‧ 1936-1944 ‧
 • Maria Petronella ARTS ‧ 1938-1944 ‧
 • Hendrika ARTS ‧ 1939-1944 ‧
 • Wilhelmina Antonia Arts-van ELFEREN ‧ 1921-1944 ‧

—B—

 • Maria Bregitta Cornelia van BAAL ‧ 1905-1944 ‧
 • Johanna Christina van Baal-GODSCHALK ‧ Nijmegen 1887-1944 ‧ & Eugène Joseph van BAAL x-1936 - dochter van Theodorus J. G. & Jantje KERSTEN
 • Petrus Johannes van BAARDEWIJK ‧ c.1829-1944 ‧
 • Maria Margaretha van BAARDEWIJK ‧ x-1944 ‧
 • Jacoba A.I van BAARDEWIJK ‧ x-1944 ‧
 • Maria Margrietha Antonia van BAARLE ‧ x-1944 ‧
 • Hendrik Jozef Hubertus BACKUS ‧ 1878-1944 ‧
 • Michel M. BACKUS ‧ 1907-1944 ‧
 • Maria Joanna Backus-van GEFFEN ‧ 1881-1944 ‧
 • Gerardus Franciscus BAKKER ‧ 1934-1944 ‧
 • Franciscus Johannes Hubertus van BALLEGOOIJ ‧ 1913-1944 ‧
 • Johannes van BALLEGOOIJ ‧ 1886-1944 ‧
 • Gerhard BAYMANN ~ RAIJMANN ~ RAAIJMAN ‧ 1923-1944 ‧
 • Wilhelmus Johannes BECKS ‧ 1934-1944 ‧
 • Theodora Maria Becks-MAHLER ‧ 1911-1944 ‧
 • Geertruda Hendrica van BEEK ‧ 1922-1944 ‧ —
 • A.A. van BEEK ‧ x-1944 ‧
 • H. BELLIN ‧ x-1944 ‧
 • H.J. van den BERG ‧ x-1944 ‧
 • G. van den BERG ‧ x-1944 ‧
 • H.W. van den BERG ‧ x-1944 ‧
 • H. van den BERG ‧ x-1944 ‧
 • M.C. van den Berg-SCHÜRINGS ‧ x-1944 ‧
 • A.M.J. van den Berg-van LIEMPT ‧ x-1944 ‧
 • L.H. van de(n) BERGH ‧ x-1944 ‧
 • P.L. van de(n) BERGH ‧ x-1944 ‧
 • G.J. van de(n) BERGH ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Maria van de(n) Bergh-BEXKENS ‧ c.1891-1944 ‧
 • W.H.F. de BEST ‧ x-1944 ‧
 • J.A. van BEUNINGEN ‧ x-1944 ‧
 • Albertus Anthonius Maria van BEUSEKOM ‧ 1904-1944 ‧
 • B.H. BEVING O.F.M. ‧ x-1944 ‧
 • Cornelis Wilhelmus Joseph de BIE ‧ 1935-1944 ‧
 • Clasina Hendrika Maria de Bie-de HAAS ‧ 1905-1944 ‧
 • W.J. BIERMAN ‧ x-1944 ‧
 • P.C.BIJLARD ‧ x-1944 ‧
 • H. BINNENHEI ‧ x-1944 ‧
 • Elisabeth Johanna Maria Cijrina BLIJDENSTEIN ‧ 1940-1944 ‧
 • J.M. BLOEMBERG ‧ x-1944 ‧
 • E.A. BLOEMEN ‧ x-1944 ‧
 • A.M. BLOEMEN ‧ x-1944 ‧
 • E. BLOK ‧ x-1944 ‧
 • J.H. BLONDÉ ‧ x-1944 ‧
 • J.A. BOEKHOORN ‧ x-1944 ‧
 • W.F. Boekhorst-LEFEBER ‧ x-1944 ‧
 • P.J.J. de BOER ‧ x-1944 ‧
 • L. BOGERS ‧ x-1944 ‧
 • F.J. BOMERS ‧ x-1944 ‧
 • M.M. BONGERS ‧ x-1944 ‧
 • A.M. BORKUS ‧ x-1944 ‧
 • T. BOS ‧ x-1944 ‧
 • J.A. BOS ‧ x-1944 ‧
 • W.Ch.BOS ‧ x-1944 ‧
 • P.E.M. BOS ‧ x-1944 ‧
 • E.Th. Bos-JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • F. BOSMANS ‧ x-1944 ‧
 • A.M.J.M.J. BOVENDEERT ‧ x-1944 ‧
 • H.H. van BRAKEL ‧ x-1944 ‧
 • S.L. van den BRAND ‧ x-1944 ‧
 • C.W. BRESSERS ‧ x-1944 ‧
 • A.C.J. BRINKHOFF ‧ x-1944 ‧
 • W.J.L. BRINKHOFF ‧ x-1944 ‧
 • J.L.L. BRINKHOFF ‧ x-1944 ‧
 • M.W.G. BRINKHOFF ‧ x-1944 ‧
 • A.W. Brinkhoff-REIJNEN ‧ x-1944 ‧
 • G.J. BRINKMAN ‧ x-1944 ‧
 • H.J. van den BROEK ‧ x-1944 ‧
 • M. BRONEN / BRÖNEN ‧ x-1944 ‧
 • A. BROUWER ‧ x-1944 ‧
 • A.C BROUWERS ‧ x-1944 ‧
 • H.P.M. BRUGMAN ‧ x-1944 ‧
 • M. de BRUIJN ‧ x-1944 ‧
 • E. de Bruijn-de KLOET ‧ x-1944 ‧
 • J. de Bruijn-MAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • A.C.M. de Bruijn-van ROOIJEN ‧ x-1944 ‧
 • P. BRUIJNS ‧ x-1944 ‧
 • M. BRÖNEN ~ BRONEN ‧ x-1944 ‧
 • Th.P. BUIJTENDIJK ‧ x-1944 ‧
 • P.M.J. BURGERS ‧ x-1944 ‧
 • Cato BURGHOUTS ‧ c.1922-1944 ‧

—C—

 • Geertruida Alida van CAEM ‧ 1925-1944 ‧
  • dochter van Karel D. van C. & Geertruida Kool
 • Maria A.C. CLAESSEN ‧ 1911-1944 ‧
 • Johannes Gerardus Alphonsius COBELENS ‧ 01-10-1911 ‧
  • zoon van Pieter C. & Elisabeth Nooij
 • Antonia Alberdina COBUSSEN ‧ 1927-1944 ‧
  • dochter van Wilhelmus J. CC & Antonia van den Heuvel
 • Catharina Arnoldina Theresia van COOLWIJK ‧ 1925-1944 ‧
 • Emile Willem COULIER ‧ 1918-1944 ‧
 • Hendrikus Theodorus Jacobus COURBOIS ‧ 1911-1944 ‧ & Elisabeth Antonia Groothuizen
  • zoon van Hendrikus J. C. & Clasina C.A. Peters
 • Wilhelmus Hubertus COX ‧ 1915-1944 ‧
 • Karel Josef CROMBACH ‧ 1906-1944 ‧
 • Gerardus Marinus van CROMVOIRT ‧ 1877-1944 ‧ & Johanna van Herwijnen x-1943
  • zoon van Antonius Cromvoirt en Anna M. Wiegmans
 • Hubertina Elisabeth van Cromvoirt-WISSE ‧ 1924-1944 ‧ & Arnoldus Adrianus van Cromvoirt
  • dochter van Hubertus Petrus W. & Maria Saintfiet
 • Joseph Antonius Wilhelm CRONE ‧ 1891-1944 ‧ & Johanna Maria van Hulst
  • zoon van Johann A.W. Crone en Maria Th. Berendonk

—D—

 • Nicolaas Hendrikus DAALDEROP ‧ x-1944 ‧
 • Geertruida Maria DAAMS ‧ x-1944 ‧
 • Elisabeth DAANEN ‧ x-1944 ‧
 • Th.C. Daanen-FÖLLINGS ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Wilhelmina Theodora van DAM ‧ x-1944 ‧
 • Lambertus DAMEN ‧ x-1944 ‧
 • H.C.H. Damen-TIEZE ‧ x-1944 ‧
 • A.A.M. DANKERS ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Laurentius Antonius H. M. DECKERS ‧ x-1944 ‧
 • Theodora Wilhelmina van DEELEN ‧ x-1944 ‧
 • Hendrika Maria DEGEN ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Marinus DEGEN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Marie DEKKERS ‧ x-1944 ‧
 • Leendert Johan DELCLISEUR ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus Antonius DENIES ‧ x-1944 ‧
 • Catharina Adriana DENIES ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmina Denies-DUNKES ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Peter DERKS ‧ x-1944 ‧
 • Willem Antonius DERKSEN ‧ x-1944 ‧
 • E.B.C. DERKSEN ‧ x-1944 ‧
 • Geertruida Petronella DERKSEN ‧ x-1944 ‧
 • H.J. Derksen-ARENDS ‧ x-1944 ‧
 • Theodora Catharina DETMERS ‧ x-1944 ‧
 • Johannes George Hendrikus DIEBELS ‧ Nijmegen 1938-1944 ‧ zv.Johannes D. & G.P. BARDIE
 • Petrus Hendrikus Johannes M. DIEBELS ‧ Nijmegen 1940-1944 ‧ zv.Johannes D. & G.P. BARDIE
 • G. DIEPENDAAL ‧ x-1944 ‧
 • Catharina Maria Monica of M.S.M. van DIESSEN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmina van DIJK ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmina DITTERS JMJ ‧ x-1944 ‧
 • Hendrik DODDEMA ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus Cornelis van DONKELAAR ‧ x-1944 ‧
 • Hermina van DOORN ‧ x-1944 ‧
 • M.Th. van Doorn-HOFFMAN ‧ x-1944 ‧
 • Cornelis Theodorus DORRESTEIN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Bernardus Gerardus DORST ‧ x-1944 ‧
 • Hendrina Alida van DORST ‧ x-1944 ‧
 • Cornelis Maria DRAPER ‧ x-1944 ‧
 • Piet van DREMPT ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Marinus Jacobus van DREVEN ‧ x-1944 ‧
 • Augustinus van DRIEL ‧ x-1944 ‧
 • Pieter van DRIEL ‧ x-1944 ‧
 • Dirk van DRIEL ‧ x-1944 ‧
 • Cornelia Maria van DRIEL ‧ x-1944 ‧
 • Gerardina of M.P. van DRIEL JMJ ‧ x-1944 ‧
 • D. van Driel-KLOP ‧ x-1944 ‧
 • Theodoor Wouter Maria DUIJKERS ‧ x-1944 ‧
 • Willem DUIVENS ‧ x-1944 ‧
 • Thamis DUIVENS ‧ x-1944 ‧
 • Christina Johanna van DUREN ‧ x-1944 ‧

—E—

 • Antonius Bonaventura van EEKEREN ‧ Maasbommel 1907-1944 ‧ zv. Jacobus J. vE. & Maria B. van MEIJEL
 • Franciscus Arnoldus Lambertus van ELDRUM ‧ x-1944 ‧ & Maria Johanna ARTS
 • Johannes Theodorus van ELFEREN ‧ 1922-1944 ‧ zv. Johannes H. vE. & Theodora E. PETERS
 • Gerardus Wilhelmus van ELFEREN ‧ 1922-1944 ‧ zv. Jan W. vE. x-1945 & Elisabeth G. SCHLÜTER
 • van ELFEREN W.A. ‧ x-1944 ‧
 • Jacobus Marie van den ELSHOUT ‧ Loosduinen 1896-1944 ‧
 • Leonardus van EMMERIK ‧ Nijmegen 1892-1944 ‧ & Hermina Hubertina NILLESEN ‧ zv. Theodorus W. vE. & Petronella ALDERS
 • Herman Karel ENGELBRACHT ‧ A'dam 1911-1944 ‧
 • Breunis Jacobus Johannes van ENGELENBURG ‧ Nijmegen 1929-1944 ‧ zv. -onbekend- & Wilhelmina Johanna Antonia van ENGELENBURG
 • Robert Johannes Elisabeth ENGELS ‧ Nijmegen 1944-1944 ‧
 • Gerardus Marinus van ERP ‧ Oss 1921-1944 ‧ zv. Arnoldus vE. & Henrica J. van der ELZEN
 • Johannes Hendricus van ERP ‧ Oss 1913-1944 ‧ zv. Arnoldus vE. & Henrica J. van der ELZEN
 • Heinrich ESSER-s- ‧ c.1910-1944 ‧
 • Heinrich Johann ESSER-s- ‧ DEU-Kellen 1915-1944 ‧
 • Antonius EVERS ‧ 1883-1944 ‧
 • Margaretha Hermina Maria EVERS ‧ 1936-1944 ‧
 • Alberta Theodora Francisca Evers-TEELING ‧ 1898-1944 ‧

—F—

 • Maria Elisabeth FAASEN ‧ 1927-1944 ‧ dv. Antoon F. & Mathea HOFMANS
 • Johanna Maria Fagel-van LIT ‧ 1884-1944 ‧ & Jean F.
 • Wilhelmina Petronella FELDERHOFF ‧ 1928-1944 ‧ dv. Pauw F. & Lamberta A. van de VET
 • Hendrika Sjoukje FOKKER ‧ 1925-1944 ‧
 • Johanna FONK ‧ x-1944 ‧
 • Stephanus FONTEIN ‧ 1933-1944 ‧ zv. Lambertus Gerardus F. & Cornelia BUURMAN
 • Marcelis FRANCISSEN ‧ 1873-1944 ‧ zv. Antoon F. & Johanna H. FRANSSEN
 • Catharina Charlotte FRANK ‧ 1935-1944 ‧ dv. Johannes H. F. & Johanna M.H. VERHOECKX
 • Anthonia Franken-van EE ‧ x-1944 ‧ dv. Jan vE. & Helena J. RADEMAKER
 • Antonius Henricus Joseph FRANKENMOLEN o.f.m. ‧ 1890-1944 ‧
 • Theodorus Hermanus FRANSEN ‧ 1915-1944 ‧
 • Louko Yakoff FRANTSCHECHKOFF ‧ 1920-1944 ‧
 • Franciscus Petrus Maria FRIEDERICHS ‧ 1913-1944 ‧ zv. Franciscus M. F. & Hendrina van ANHOLT
 • Johanna FRONT ‧ 1925-1944 ‧

—G—

 • Johan Hendrik GAARENSTROOM ‧ 1882-1944 ‧
 • Helena Hendrika GEERTSEN ‧ 1924-1944 ‧
 • Gerardus Jacobus Wilhelmus GEERTSEN ‧ 1933-1944 ‧
 • Johanna Bernardina van de GEIJN ‧ 1921-1944 ‧
 • Johannes Antonius van GELLEKOM ‧ 1914-1944 ‧ & Johanna van DRUITEN
 • Joséphine Antoinette Thérèse GEMMEKE ‧ 1932-1944 ‧
 • Hendrina Hendrika GERRITS ‧ 1942-1944 ‧
 • Johannes Wilhelmus GERRITS ‧ 1940-1944 ‧
 • Wilhelmus Johannes Hendrikus GERRITS ‧ 1940-1944 ‧
 • Johanna Wilhelmina GERRITS ‧ 1936-1944 ‧
 • Johannes GERRITS ‧ 1901-1944 ‧ & Johanna FLINTROP
 • Theodora Maria Gerrits-CLAASSEN ‧ 1914-1944 ‧
 • Arie GERRITSEN ‧ 1907-1944 ‧
 • Coenraad Hubert van GERVEN ‧ 1923-1944 ‧
 • Gerardus Petrus Hendrikus GEURTS ‧ 1909-1944 ‧ & Mathilda van SUMMEREN
 • Franciscus Hendrikus GEURTS ‧ 1886-1944 ‧ & Wilhelmina E. SALARI
 • Mathilda Bernardina Geurts-van SUMMEREN ‧ 1910-1944 ‧
 • Petrus Franciscus GEUS ‧ 1924-1944 ‧
 • Geertruida Jacoba Gietman-KUIJLTJES ‧ 1907-1944 ‧
 • Wilhelmina Bernardina GIJSBERS ‧ 1926-1944 ‧
 • Maria Antonetta Gijsbers-JANSEN ‧ 1894-1944 ‧
 • Arnoldus van GISTEREN ‧ 1888-1944 ‧
 • Emma GLUNKEL ‧ 1890-1944 ‧
 • Catharina Henrica Mechtildis Antonia GOLSTEIJN ‧ 1933-1944 ‧
 • Petronella Johanna GOMMERS ‧ 1927-1944 ‧
 • Wilhelmina Christina GOOSSENS ‧ 1899-1944 ‧
 • Maria Mathilde GOULMY ‧ 1923-1944 ‧
 • Jan Gerard de GRAAF ‧ 1902-1944 ‧ & Elisabeth MOOIJBOER
 • Wilhelmus Petrus de GRAAFF ‧ 1903-1944 ‧ & Dina ter HAAR
 • Klaas GRANDIA ‧ 1924-1944 ‧
 • Maria GREMMEN ‧ 1879-1944 ‧
 • Gertruda Maria GREVERS ‧ 1904-1944 ‧
 • Henri Maria van der GRINTEN ‧ 1931-1944 ‧
 • Johan GRISEL ‧ 1918-1944 ‧
 • Arnoldus Antonius de GROOT ‧ 1926-1944 ‧
 • Wilhelmina Johanna de GROOT ‧ 1926-1944 ‧
 • Maria Christina Mechelina GROOTAARTS ‧ 1928-1944 ‧
 • Johannes Arnoldus Maria van GRUIJTHUIJSEN ‧ 1912-1944 ‧
 • Cornelis GRUITROOIJ ‧ 1878-1944 ‧ & Catharina PETERS
 • Anna Mathilda Grul-MOUWENS ‧ 1870-1944 ‧

—H—

 • D.A. van HAALEN ‧ x-1944 ‧
 • H.J.L. de HAAN ‧ x-1944 ‧
 • W.H.K. HAEFKENS ‧ x-1944 ‧
 • C.M.H. van HAEREN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Ignatius Paulus HALDERIET ‧ c.1871-1944 ‧
 • M.S.W. van Haren-GAL ‧ x-1944 ‧
 • Evert Johannes HARTENDORF ‧ 1943-1944 ‧
 • Geertruida Hartendorf-ORTH ‧ c.1922-1944 ‧
 • Johanna Petronella Hendrika Helena HARTGRING ‧ c.1927-1944 ‧
 • G.C. den HARTOG ‧ x-1944 ‧
 • Maria Elbertina Adriana Ignatia HATTINK ‧ c.1831-1944 ‧
 • Anna Jeanne Francisca Maria HATTINK ‧ c.1935-1944 ‧
 • Margaretha Maria Theresia HATTINK ‧ c.1937-1944 ‧
 • Jeanne Geertruida Hattink-van EMBDEN ‧ c.1904-1944 ‧
 • W. HEESBEEN ‧ x-1944 ‧
 • E.G. HEIJNEN ‧ x-1944 ‧
 • H. HEINE ‧ x-1944 ‧
 • D. HEINSIUS ‧ x-1944 ‧
 • J. HEISEN ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Johannes HENDRIKS ‧ x-1944 ‧
 • Hermina Gertrude HENDRIKS ‧ x-1944 ‧
 • Johana Soetekouw-HENDRIKS ‧ 1858-1944 ‧
 • Derk Petrus Antonius HENDRIKS ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus Antonius Cornelis HENDRIKS ‧ x-1944 ‧
 • H. Hendriks-LEEGSTRATEN ‧ x-1944 ‧
 • E. Hendriks-WENNEKES ‧ x-1944 ‧
 • E.J. HENDRIX ‧ x-1944 ‧
 • Th.A.M. HERMANS ‧ x-1944 ‧
 • H.A.J. HERMANS ‧ x-1944 ‧
 • J.P. HERMANS ‧ x-1944 ‧
 • H. Hermans-MULLER ‧ x-1944 ‧
 • E.M. HERMENS ‧ x-1944 ‧
 • H.W. HERMSEN ‧ x-1944 ‧
 • J.M. HERMSEN ‧ x-1944 ‧
 • P. Hermsen-HARTOGS ‧ x-1944 ‧
 • M. van den HEUVEL ‧ x-1944 ‧
 • M.A.M. HEUVEL JMJ ‧ x-1944 ‧
 • P.M. van den Heuvel-van VEGGEL ‧ x-1944 ‧
 • A.Th van HEZIK ‧ x-1944 ‧
 • P.F. van HEZIK ‧ x-1944 ‧
 • M.P.J. van Hezik-BRUGMAN ‧ x-1944 ‧
 • Joseph Antonius Ignatius Maria HILCKMANN ‧ c.1936-1944 ‧
 • George Gerhardus Henri HILCKMANN ‧ c.1904-1944 ‧
 • A.Th HISSINK ‧ x-1944 ‧
 • M.E. van HOEK ‧ x-1944 ‧
 • W.T. HOENSELAAR ‧ x-1944 ‧
 • A.M. HOFFMANS ‧ x-1944 ‧
 • F. Hofman-MULLMANN~Meuleman ‧ x-1944 ‧
 • M.G. HOFSTEDE ‧ x-1944 ‧
 • A.M.J. Hogenkamp-VERSTEGEN ‧ x-1944 ‧
 • W.A. HOLLAND ‧ x-1944 ‧
 • A.A.P.J. HOLLAND ‧ x-1944 ‧
 • M.A.W.J. HOLLAND ‧ x-1944 ‧
 • W.J.H. HOLLAND ‧ x-1944 ‧
 • M.G.J. Holland-GIEPMANS ‧ x-1944 ‧
 • E.J. HOOGVELD ‧ x-1944 ‧
 • J. HOOLMANN ‧ x-1944 ‧
 • A.M. HOORN ‧ x-1944 ‧
 • M.B. HORBEEK ‧ x-1944 ‧
 • P.J. HULSEN ‧ x-1944 ‧
 • H. HURKENS ‧ x-1944 ‧
 • C.J. HÖVEL ‧ x-1944 ‧

—I—

 • Jan IJPEIJ ‧ c.1906-1944 ‧
 • Hendrika van INGEN ‧ 1936-1944 ‧

—J—

 • Leonardus Lambertus JACOBS ‧ x-1944 ‧
 • J.C.L. Jacobs-van ELDIK ‧ x-1944 ‧
 • A. JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Catharina Frederica Johanna JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Augustinus JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Jacobus JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Francina JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Petrus Gerardus JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Gerardus JANSEN ‧ x-1944 ‧
 • G. Jansen-ARTS ‧ x-1944 ‧
 • M. Jansen-ERKENS ‧ x-1944 ‧
 • C. Jansen-MOM ‧ x-1944 ‧
 • F.E. Jansen-van NEERVEN ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Jozephus JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • Franciscus Alphonsus Maria Martin JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • Francisca Hendrika JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus Everardus JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Theodora JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • Petrus Antonius JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • A. JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • J.B. Janssen-ROELOFS ‧ x-1944 ‧
 • W. Janssen-van den HURK ‧ x-1944 ‧
 • N.I. de JONG ‧ x-1944 ‧
 • A. de Jong-STERK ‧ x-1944 ‧

—K—

 • Franciscus Bernardus Maria van KALMTHOUT ‧ x-1944 ‧
 • Joannes Antonius Canisius van KALMTHOUT ‧ x-1944 ‧
 • Jacoba Johanna Maria KARTHAUS ‧ c.1932-1944 ‧
 • Charlotte Cornelia KAUFFELD ‧ x-1944 ‧
 • H. KAULEN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Johannes Otto van KEMPEN ‧ x-1944 ‧
 • Franciscus Gerardus KERKHOFF ‧ x-1944 ‧
 • Grada Willemina KERSTEN ‧ x-1944 ‧
 • Peter Johan KERSTEN ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Hendrikus KERSTEN ‧ x-1944 ‧
 • Maria Sigrina Wilhelmina KERSTEN ‧ x-1944 ‧
 • A.M. KERSTEN ‧ x-1944 ‧
 • Martinus KERSTEN M. ‧ x-1944 ‧
 • Kersten-GERRITS J. ‧ x-1944 ‧
 • Kersten-GOOSSENS M.A. ‧ x-1944 ‧
 • Kessel-SENGERS van W.C.M. ‧ x-1944 ‧
 • Josephus Hendrikus KLAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • Helena Pieternella KLAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • Willemina Maria KLAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • Aleida Maria KLAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • Klaassen-REINDERS M. ‧ x-1944 ‧
 • Elisabeth Johanna Wilhelmina KLAASSENS ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Petrus Cornelis de KLEIJN ‧ x-1944 ‧
 • Theodora Maria de KLEIJN ‧ x-1944 ‧
 • Geertruida de KLEIJN ‧ x-1944 ‧
 • Lambertus Johannes KLEIJNE ‧ x-1944 ‧
 • David Coenraad KLEIJNE ‧ x-1944 ‧
 • Anna Catharina Maria KLEISTERLEE ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Andries KLEISTERLEE ‧ x-1944 ‧
 • Kleisterlee-GERRITS A.C. ‧ x-1944 ‧
 • Jan Johannes KLOMP ‧ x-1944 ‧
 • Jan Cornelis de KLUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Josephus Christianus KNIJF ‧ x-1944 ‧
 • Albert Cornelis KNOOP ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus KNOOP ‧ x-1944 ‧
 • Franciscus Gerhardus Johannes KOCK ‧ x-1944 ‧
 • Maria Antonia KOENDERS ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Reinerus KOENDERS ‧ x-1944 ‧
 • Koenders-NASS M.E. ‧ x-1944 ‧
 • Kok-ter VRUGT Th.A. ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Thomas van KOLCK ‧ x-1944 ‧
 • Henriette van KOLCK ‧ x-1944 ‧
 • Antonius van KOLCK ‧ x-1944 ‧
 • Arie Jacob de KONING ‧ x-1944 ‧
 • Maria de KONING ‧ x-1944 ‧
 • Herman Pieter de KONING ‧ x-1944 ‧
 • Koning-GELEIJNSE de J.R.D. ‧ x-1944 ‧
 • Kornelis-ARENDS M.P. ‧ x-1944 ‧
 • Arie KOUWENHOVEN A. ‧ x-1944 ‧
 • Geurt Jacobus van KRAAIKAMP ‧ x-1944 ‧
 • Theodora KRAMER ‧ x-1944 ‧
 • Hendrik Jan KRAMER ‧ x-1944 ‧
 • Kramer-van HELMOND Th.C. ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmina Catharina Maria KROPMAN ‧ x-1944 ‧
 • Kropman-ELDERS J. ‧ x-1944 ‧
 • H. KRÖGER ‧ x-1944 ‧
 • Anna Maria KUPPEN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Johan Theodorus KUPPEN ‧ x-1944 ‧
 • Theodorus Antonius KUPPEN ‧ x-1944 ‧
 • Kuppen-MEIJERINK M.J. ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus KWAKERNAAT ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus Bernardus KÖNNING ‧ x-1944 ‧

—L—

 • P.W. van Lagé-van HAREN ‧ x-1944 ‧
 • Teunis LAGEWAARD ‧ x-1944 ‧
 • J.M. LAMERS ‧ x-1944 ‧
 • Franciscus Johannes LAMERS ‧ x-1944 ‧
 • Arnolda LAMERS ‧ x-1944 ‧
 • Arie LANGELAAR ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Adriana LANGENDAM ‧ x-1944 ‧
 • K. LATSCH ‧ x-1944 ‧
 • Engelberta Engelina Josephina Maria LEENDERS ‧ x-1944 ‧
 • IJvonne Josephina Wilhelmina LEENDERS ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Theodorus Franciscus LELIEVELDT ‧ x-1944 ‧
 • Antonius Wilhelmus Johannes LENSEN ‧ x-1944 ‧
 • Jacoba Petronella van LENT ‧ x-1944 ‧
 • Johan Wilhelm Ludovicus van LENT ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Petrus Josephus van LENT ‧ x-1944 ‧
 • Petrus Willibrord Ludovicus Maria van LENT ‧ x-1944 ‧
 • Joseph Mattheus Maria van LENT ‧ x-1944 ‧
 • M.H. van Lent-van SUMMEREN ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Martinus LIEFRINK ‧ x-1944 ‧
 • Regina Johanna LIESKAMP ‧ x-1944 ‧
 • Oetze Otto van der LINDEN ‧ x-1944 ‧
 • Arnoldus LITJES ‧ x-1944 ‧
 • Bernardus Hendrikus Frederikus LODENSTIJN ‧ c.1914-1944 ‧
 • Arnoldus Johannes Marie van de LOGT ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Jacoba Gerarda van LOO ‧ x-1944 ‧
 • Maria Carolina Anna LOOSEN ‧ x-1944 ‧
 • Peter de LORIJN ‧ x-1944 ‧
 • M. de Lorijn-CLAASSENS ‧ x-1944 ‧
 • Angenieta Petronella LOUWERSE ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Gerardus LÜBECK ‧ x-1944 ‧

—M—

 • H. MAAS ‧ x-1944 ‧
 • H. MAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • Th.M. MAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • M.M. MAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • M.J. MAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • W.M. MAASSEN ‧ x-1944 ‧
 • J. Maassen-PIETERSMA ‧ x-1944 ‧
 • M.H. Maassen-SANDERS ‧ x-1944 ‧
 • J.J. MALEWSKI ‧ x-1944 ‧
 • W.M.J. MALI ‧ X-1944 ‧
 • E.M.A. MALI ‧ x-1944 ‧
 • M. MALLO ‧ x-1944 ‧
 • A.M. Mallo-TROUWGOD ‧ x-1944 ‧
 • G.A. de MAN ‧ x-1944 ‧
 • C.M.P. MANDERS ‧ x-1944 ‧
 • Th.P.C. MARTENS ‧ x-1944 ‧
 • J.P.Ch. MARTENS ‧ x-1944 ‧
 • H.J.M. MARTENS ‧ x-1944 ‧
 • J.M.Ch. Martens-HACFOORT ‧ x-1944 ‧
 • W. van der MEER ‧ x-1944 ‧
 • J.A.C. MEEUWSEN ‧ x-1944 ‧
 • A.J. van MEGEN ‧ x-1944 ‧
 • A. van MEGEN ‧ x-1944 ‧
 • F.L.A. MEIJER ‧ x-1944 ‧
 • M.E.A. MEIJER ‧ x-1944 ‧
 • E.H. Meijer-BRUNNINKHUIS ‧ x-1944 ‧
 • A.G.M. Meijer-OPSTEEG ‧ x-1944 ‧
 • P.A. MEIJERS~Meyers ‧ x-1944 ‧
 • J.A. MEINERS ‧ x-1944 ‧
 • G.M. MEINERS ‧ x-1944 ‧
 • E.L.M. MEUSSEN ‧ x-1944 ‧
 • H.W. MICHELS ‧ x-1944 ‧
 • H. van MIL ‧ x-1944 ‧
 • J.A. MINEUR ‧ x-1944 ‧
 • J. MITREITER ‧ x-1944 ‧
 • M.J. Mol-LIEFRINK ‧ x-1944 ‧
 • A.M. MOORS ‧ x-1944 ‧
 • J.P. MOUTON ‧ x-1944 ‧
 • Berend Jan Leonardus MUNNEKE ‧ 1943-1944 ‧
 • Margaretha Wilhelmina Elisabeth Munneke-van DOORN ‧ x-1944 ‧

—N—

 • Lamert NAB ‧ x-1944 ‧
 • Antonius Augustinus NANNINGS ‧ c.1942-1944 ‧
 • Anna Maria Nannings-GOOSSENS ‧ c.1918-1944 ‧
 • Hendrika Maria NATROP ‧ x-1944 ‧
 • J. Neu-PETERS ‧ x-1944 ‧
 • Aleida Gerarda Maria NICOLASEN ‧ x-1944 ‧
 • Maria den NIJS ‧ x-1944 ‧
 • Franciscus NOEVERS ‧ x-1944 ‧
 • Matheus Jacobus NOOIJEN ‧ x-1944 ‧
 • Maartje NOORDHOF ‧ x-1944 ‧
 • E.M.P. Nuij-van den ESSEN ‧ x-1944 ‧

—O—

 • Abraham Bernardus Hendricus OCKELOEN ‧ x-1944 ‧
 • Johan van OPHUIJSEN ‧ x-1944 ‧
 • Karel Aart OPPELAAR ‧ x-1944 ‧
 • A.M.ORIE ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Joseph Franciscus Jacobus ORTH ‧ x-1944 ‧
 • Andreas Hendrikus Petrus van OUDVORST ‧ x-1944 ‧

—P—

 • H.J. PAPENHOVEN ‧ x-1944 ‧
 • H.C. Papenhoven-HOPPENBROUWERS ‧ x-1944 ‧
 • E.W. PEETERS ‧ x-1944 ‧
 • J. PEKEL ‧ x-1944 ‧
 • R.F. PEKEL ‧ x-1944 ‧
 • H.H.L. PELJAK ‧ x-1944 ‧
 • M.F. PELJAK ‧ x-1944 ‧
 • H.F. PELJAK ‧ x-1944 ‧
 • J.G. PELJAK ‧ x-1944 ‧
 • M.W. Peljak-DRIESSEN ‧ x-1944 ‧
 • Th.A. van PELT ‧ x-1944 ‧
 • Theodora Francisca PEPERZAK ‧ c.1923-1944 ‧
 • J.M. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • R.H. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • J.W. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • A.J. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • J. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • Th. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • H. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • H.H. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • A.Th.H. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • D. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • L.W. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • M.E. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • G.M.H. PETERS ‧ x-1944 ‧
 • W. Peters-BRONS ‧ x-1944 ‧
 • A.P. PHOELICH ‧ x-1944 ‧
 • M.S. PIERLO ‧ x-1944 ‧
 • J.M. PIN ‧ x-1944 ‧
 • G.J. PIRON ‧ x-1944 ‧
 • W.L. PLUIM ‧ x-1944 ‧
 • A.J.P. Poelijoe-KLEISTERLEE ‧ x-1944 ‧
 • G.J. van de POL ‧ x-1944 ‧
 • J. POLMAN ‧ x-1944 ‧
 • A.P. PONTEN ‧ x-1944 ‧
 • E.M.G. POOS ‧ x-1944 ‧
 • E. Postma-van der VEEN ‧ x-1944 ‧
 • L.L.H. de PRETER ‧ x-1944 ‧
 • J.H. PRUDON ‧ x-1944 ‧
 • Petrus Johannes Matthijs PUIJN ‧ x-1944 ‧
 • Cornelis Wilhelmus PUIJN ‧ x-1944 ‧
 • Agnes Puijn-van TIEM ‧ x-1944 ‧
 • H.Th. PUTS ‧ x-1944 ‧
 • W. PÖHLS ‧ x-1944 ‧

—R—

 • Wilhemina Johanna RADEMAKER ‧ x-1944 ‧
 • Maria Louisa RADEMAKER ‧ x-1944 ‧
 • Gerhard Heinrich RAIJMANN ‧ x-1944 ‧
 • J.A. RECKMAN ‧ x-1944 ‧
 • Willem REEKERS ‧ x-1944 ‧
 • Grada Wilhelmina Theodora REIJERS ‧ x-1944 ‧
 • G. Remkes-van der MEER ‧ x-1944 ‧
 • Cornelia Maria RENIRIE ‧ c.1906-1944 ‧
 • Johanna Christina Maria REPKES ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Theodorus RIJNDERS ‧ x-1944 ‧
 • J.M. van der Rijt-TAP ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Wilhelmus ROELOFSMA ‧ x-1944 ‧
 • Koendert ROLINK ‧ x-1944 ‧
 • Barend ROLINK ‧ x-1944 ‧ & STUIVER
 • Maria Gerdina Jacoba ROLINK ‧ x-1944 ‧
 • Antoon ROLINK ‧ x-1944 ‧
 • Berendina Johanna Maria Rolink-STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmus Hendrikus Johannes Maria van ROOIJ ‧ x-1944 ‧
 • Anna Maria Catharina RUIJTERS ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Antonetta Josephina RUIKES ‧ x-1944 ‧
 • Petronella Christina RUTTEN ‧ x-1944 ‧
 • M. Rutten-SAINTFIET ‧ x-1944 ‧
 • R. RÖTHENGATTER ‧ x-1944 ‧

—S—

 • A.H.N. SACKERS ‧ x-1944 ‧
 • W.C. Sackers-JANSSEN ‧ x-1944 ‧
 • Elbart Johan Mari SAEDT ‧ 1879-1944 ‧ zv. Christianus Elisa S. 1855-1944 & Willemina Janssen 1854-1908 ‧
 • E.G. van der SANDE ‧ x-1944 ‧
 • M. SCHADE ‧ x-1944 ‧
 • Lutske Alts SCHALLENBERG ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus SCHEL ‧ x-1944 ‧
 • Bertus Henricus Wilhelmus Johannes SCHELLEN ‧ x-1944 ‧
 • Helena Emile SCHMIDTPOTT ‧ x-1944 ‧
 • Johannes Engelbertus SCHOESTER ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Marinus SCHOESTER ‧ x-1944 ‧
 • Johanna Maria SCHOONDERWOERD ‧ x-1944 ‧
 • Maria Catharina Hendrika SCHOUTEN ‧ x-1944 ‧
 • Marij Elisabeth SCHRETLEN ‧ x-1944 ‧
 • Gerardus Franciscus Antonius Maria SCHRETLEN ‧ x-1944 ‧
 • Antonius Hermanus SCHREVEN ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Johannes SCHREVEN ‧ x-1944 ‧
 • J.A. SCHUIJERS ‧ x-1944 ‧
 • Matheus SCHUTTEN ‧ x-1944 ‧
 • C.M.W. SEEGERS ‧ x-1944 ‧
 • Th.H.C. SEEGERS ‧ x-1944 ‧
 • A.H. SEGERS ‧ x-1944 ‧
 • H.W. SEPMEIJER ‧ x-1944 ‧
 • M.J. SERRÉ ‧ x-1944 ‧
 • L.H. SERRÉ ‧ x-1944 ‧
 • E. SEWALT ‧ x-1944 ‧
 • Th.C.H.E. SIMONS JMJ ‧ x-1944 ‧
 • T. SIP ‧ x-1944 ‧
 • J.C.A. SIP ‧ x-1944 ‧
 • Antoon SIROEN ‧ c.1884-1944 ‧
 • A.H. SMITS ‧ x-1944 ‧
 • J.P. SMITS ‧ x-1944 ‧
 • F.D.J. SOMERS ‧ x-1944 ‧
 • G.W. van SOMMEREN ‧ x-1944 ‧
 • G.P.J. SPEE o.f.m. ‧ x-1944 ‧
 • Johann van der STAAIJ ‧ x-1944 ‧
 • Anna Wilhelmina Maria STAPPER ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmina Augusta Maria STAPPER ‧ x-1944 ‧
 • Arnolda Cornelia Maria Stapper-van GRUIJTHUIJSEN ‧ x-1944 ‧
 • Maria Catharina Theodora STEENMANS ‧ x-1944 ‧
 • Cornelia Elisabeth STEER ‧ x-1944 ‧
 • Hendrikus Johannes STEVENS ‧ x-1944 ‧
 • Henk STOFFELS ‧ x-1944 ‧
 • Christina STOLTZ ‧ x-1944 ‧
 • Hans Albert STOLZ ‧ x-1944 ‧
 • A.H. Stolz-Le DUC ‧ x-1944 ‧
 • Ingeborg Friederike Maria STORMS (Peljak) ‧ x-1944 ‧
 • Theodorus Lambertus STRAATMAN ‧ x-1944 ‧
 • Magdalena Johanna van der STRATEN ‧ x-1944 ‧
 • Theodorus Johannes STRATEN ‧ x-1944 ‧
 • Petrus Johannes Hendrikus STRIK ‧ x-1944 ‧
 • Albertus Wilhelmus STRIK ‧ x-1944 ‧
 • Jeannette Petronella Wilhelmina STRIK ‧ x-1944 ‧
 • J.M. Struijs-VERHOEVEN ‧ x-1944 ‧
 • Barend STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Jacobus Johannes STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Hendrik STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Antonius Charles STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Berendina Juliana STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • Antonius Charles STUIVER ‧ x-1944 ‧
 • E.Th. Stuiver-WIJS ‧ x-1944 ‧
 • E. STÜNCKEL ‧ x-1944 ‧
 • A.M. Suppers-SCHROTH ‧ x-1944 ‧

—T—

 • A.M.M. TEELING ‧ x-1944 ‧
 • M.B. Teeling-JACOBS ‧ x-1944 ‧
 • E.G. TEIWSEN ‧ x-1944 ‧
 • H.W. TEKELENBURG ‧ x-1944 ‧
 • Th.M. Tersteeg-EICHELSHEIM ‧ x-1944 ‧
 • Cornelia Maria TESSER ‧ x-1944 ‧
 • Maria Canisia TESSER ‧ x-1944 ‧
 • Godefridus Wilhelmus TESSER ‧ x-1944 ‧
 • Wilhelmina TESSER ‧ x-1944 ‧
 • A.K.J.H. TEUNISSEN ‧ x-1944 ‧
 • F.C. TEUNISSEN ‧ x-1944 ‧
 • M.G. TEUNISSEN ‧ x-1944 ‧
 • H.F. Teunissen-GRISEL ‧ x-1944 ‧
 • J.W. THIJSSEN ‧ x-1944 ‧
 • W.A. THIJSSEN ‧ x-1944 ‧
 • H.A. THIJSSEN ‧ x-1944 ‧
 • M.J. THUS ‧ x-1944 ‧
 • M. Titselaar-STOEP ‧ x-1944 ‧
 • G.H. TOONEN ‧ x-1944 ‧
 • J.W. Toussaint-CORNELISSEN ‧ x-1944 ‧
 • J.Th. TROMP ‧ x-1944 ‧
 • J. TUIP ‧ x-1944 ‧

—U—

 • J.M. van Uden-ROSSEN van ‧ x-1944 ‧
 • J.S. UIJEN ‧ x-1944 ‧
 • C.J.Th. UITDENBOGERD ‧ x-1944 ‧

—V—

 • H.M. VELDHOVEN ‧ x-1944 ‧
 • A.N. VELDHUIS ‧ x-1944 ‧
 • E.M. van der VEN ‧ x-1944 ‧
 • J.J.M. van der Ven-van BUSSEL ‧ x-1944 ‧
 • W.H. Verburgh-PUIJN ‧ x-1944 ‧
 • J. VERGEER ‧ x-1944 ‧
 • H.H.M. VERHALLEN ‧ x-1944 ‧
 • A.J.A. Verhallen-BOEKHOUT ‧ x-1944 ‧
 • D. VERHEIJ ‧ x-1944 ‧
 • C.J. VERHOEVEN ‧ x-1944 ‧
 • E.M.H. VERMEULEN ‧ x-1944 ‧
 • P.C. VERMEULEN ‧ x-1944 ‧
 • M.C. VERPLAK ‧ x-1944 ‧
 • H.I. VERWAAIJEN ‧ x-1944 ‧
 • A.P. VERWEIJ ‧ x-1944 ‧
 • Th.R.J. VINK ‧ x-1944 ‧
 • A. VITTERS ‧ x-1944 ‧
 • F. VOGEL ‧ x-1944 ‧
 • G.D. VOGELVANG ‧ x-1944 ‧
 • A.A.M. van VONDELEN ‧ x-1944 ‧
 • A.A. de VOS ‧ x-1944 ‧
 • A. de VRIES ‧ x-1944 ‧
 • H.M. de Vries-CASSEE ‧ x-1944 ‧
 • M.D. de Vries-PETERS ‧ x-1944 ‧
 • M.W. VROLIJKS ‧ x-1944 ‧
 • M.C. VROLINGS ‧ x-1944 ‧

—W—

 • Geertruida Johanna Barbara Beatrix de WAAL ‧ 1942-1944 ‧
 • Marinus Gerardus de WAAL ‧ 1911-1944 ‧
 • Wilhelmina de Waal-LEENDERS ‧ 1916-1944 ‧
 • Jannes Gerrit van WAGENINGEN ‧ 1893-1944 ‧
 • WALESWSKI  ‧ x-1944 ‧
 • Theodora Theresia WALNER ‧ 1931-1944 ‧
 • Maria Wilhelmina WANNET ‧ 1923-1944 ‧
 • Hendrikus Franciscus van der WEERDEN ‧ 1867-1944 ‧
 • Helena Wilhelmina van der Weerden-HERMSEN ‧ 1897-1944 ‧
 • Johanna Theresia Maria WEIJERS ‧ 1938-1944 ‧
 • Godfried Johannes Antonius WEIJERS ‧ 1931-1944 ‧
 • Theresia Maria Johanna WEIJERS ‧ 1939-1944 ‧
 • Willi WEILAND ‧ 1900-1944 ‧
 • Maria Welbie-ECKELBOOM M. ‧ 1903-1944 ‧
 • Frans Cornelis van der WERF ‧ 1889-1944 ‧
 • Tijmen Gerrit Jan van der WERF ‧ 1933-1944 ‧
 • Thomas Matthias Adrianus WESSEL ‧ 1935-1944 ‧
 • Dirk WETTERS ‧ 1871-1944 ‧
 • Adriana Antonia van der Wielen-PAPENHOVEN ‧ 1902-1944 ‧
 • Antonia Johanna Petronella WIJERS ‧ 1935-1944 ‧
 • Johanna Hendrika Wijnands-BOHLANDER ‧ 1917-1944 ‧
 • Marinus Hubertus WILBRINK ‧ 1924-1944 ‧
 • Jacobus WILKENS ‧ 1938-1944 ‧
 • Gerardus Alphonsus Maria WILKENS ‧ 1940-1944 ‧
 • Hendrikus Wilhelmus WILLEMS ‧ 1905-1944 ‧
 • Theodora Jacoba Stephana Willems-van den DOBBELSTEEN ‧ 1912-1944 ‧
 • Catharina Winselaar-MIEDEMA ‧ 1919-1944 ‧
 • Petrus Gerardus de WINTER, O.P. ‧ 1914-1944 ‧
 • Josephine Leontine WISSE ‧ 1929-1944 ‧
 • Wilhelmina Sophia WITJES ‧ 1923-1944 ‧
 • Geertrui Nieske Witteveen-DIJKERS ‧ 1917-1944 ‧
 • Grada Henrietta Wolbrink-de WIT ‧ 1861-1944 ‧
 • Segorius Josephus WOLF ‧ 1935-1944 ‧
 • Geertruida Wilhelmina WOLFFERS ‧ 1926-1944 ‧
 • Petronella Wouters-PFEIL ‧ 1871-1944 ‧

—Z—

 • Marie Louis Henriette ZILKENS ‧ 1917-1944 ‧
 • Elsa Thea Johanna ZONDAG ‧ 1926-1944 ‧
 • Coenradina ZONNENBERG ‧ 1923-1944 ‧
 • Carolus Hendrikus ZWARTS ‧ 1934-1944 ‧
 • Peter ZWIJNENBERG ‧ 1943-1944 ‧

documentatie

 • Alfons E. BRINKHUIS - auteur van: De Fatale Aanval. Het bombarement op Nijmegen
 • Bart JANSSEN - auteur van: Monument van Herinneringen - boek met verhalen nabestaanden