Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

—MMXX-mrt-29-zo-18:16+GMT-meteorological-SPRING-time—PdB—jM-Vu- Is genoemd boek in bezit bij geni-◉-genoot, druk dan gewoon even op deze virtuele bel om hem/haar te vragen of er iets van je gading in staat.

Boek-Zoek-HoekVeel genealogische informatie zit -hoe digitaal we ook kunnen denken- nog verscholen in antiquarische en nieuw verschenen boeken. Sommige daarvan zijn OF in kleine oplagen verschenen OF door de tijd-vraat, lees papier-ontbinding nu nauwelijks nog vindbaar om ze zelf te raadplegen. Ook specifieke hobby-boeken verschijnen vaak slechts eenmalig en worden nooit herdrukt, hoewel de inhoud voor belanghebbenden en belangstellenden van grote betekenis kan zijn. Daarom een nieuw project, waarin suggesties voor boeken zijn te plaatsen die hetzij algemeen genealogische informatie, educatie of documentatie bevatten, hetzij een specifieke familie-geschiedenis belichten en daarmee soms ook heel veel jaartallen en onderlinge relaties uit de schemering tevoorschijn toveren. Leuk om te hebben zo'n boek, nog leuker de inhoud te delen met anderen die er hun stamboom weer verder mee kunnen aanvullen. Daarom: sluit je aan, laat via de discussie weten welk interessant boek bij jou op de plank staat en of je dat bij een glaasje fris, wijntje of biertje wel eens voor iemand anders wil openslaan.... En als je een samenwerking hebt, kun je de jaartallen ook voor anderen in de boom hangen, dat scheelt weer scan-papier en levert milieu-spaar-geld op voor herbebossing in de Amazone. Geni staat of valt met uitwisseling, samenwerking en iets voor elkaar willen betekenen, in ons land noemen ze dat gewoon netwerken. Maar als echte Hollanders: voor wat, hoort wat, dus ook een wederdienst aanbieden is meestal een goede garantie voor een prettige samenwerking. Ben benieuwd hoeveel boeken we met elkaar digitaal gaan vinden. -jMVu-

P.S. Hier boek-info zo beknopt mogelijk, ISBN wijst ge-interesseerde via internet vanzelf naar winkel of bibliotheek in de buurt en naar mede-geni-ist.

boek GEZOCHT !

 • Rudi EKKART & Quentin BUVELOT ‧ Dutch Portraits ‧ the Age of Rembrandt and Frans Hals ‧ Zwolle‧uitg.Waanders -2007- 280pg ‧ ISBN‧9781857‧09362‧9-hb ‧ 9781857 ‧ 09354‧4-pb- ◉

boek GEVONDEN ?

genealogie algemeen

 • Roelof VENNIK - Gids voor Stamboomonderzoek -2005- ISBN.90.6100.5671
 • Rob van DRIE e.a. : Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis -1988- Stg.TELEAC Utrecht ISBN.90.6533.153.0
 • Régis de la HAYE : Limburgse Voorouders - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg - Stg. Vrienden van het Rijksarchief in Limburg‧Maastricht -1994-2edruk- ISBN.90.74341.04.7
 • Rob van DRIE : Stamboom-onderzoek voor Beginners - -2003- ISBN‧90‧5802‧001‧0 [WIE?%E2%97%89]
 • Ronald BALHAN & Rob v. DRIE : Uw Stamboom op de Computer - -2003- ISBN‧90‧5802‧033‧9 [WIE?%E2%97%89]
 • J.B. GLASBERGEN : Beroepsnamenboek — Beroeps-aanduidingen voor 1900 in Nederland en België - uitg. L.J. Veen A'dam -2004- ISBN 90‧204‧0459‧8
 • C. DENIG - Van Aakschipper tot Zwikker - uitg. Matrijs Utrecht -2006- ISBN‧978‧90‧5345‧245‧5
 • drs Hessel de WALLE : Friezen uit vroeger eeuwen - Opschriften uit Friesland 1280-1811 - uitg.Van Wijnen Franeker -2007- ISBN‧978‧90‧5194‧286‧6
 • D.E.H. de BOER & E.H.P. CORDFUNKE : Graven van Holland - Middeleeuwse vorsten in woord en beeld 880-1580 - Zutphen -2010- Walburg Pers ISBN‧978‧90‧0000‧000‧X
 • Jos de MEYERE : Utrechtse schilderkunst in de Gouden Eeuw - Honderd schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum - Utrecht -2006- uitg. MATRIJS ISBN‧90‧5345‧279‧6
 • Hans HOOGENDOORN & Ernest KURPERSHOEK : Huizen van Nassau - Gids langs de kastelen en paleizen van een vorstengeslacht ~ A guide to the Castles and Palaces of Nassau incl. description of the history of the House Nassau - Den Haag -2002- ANWB b.v. ISBN‧90‧18‧01451‧
 • Bruno LAGRANGE : ISLAM et CHRETIENTE. Deux siecle de guerre (1095-1270) Les croisades. Editions de Lodi. Opm: Mooi geillustreerde geschiedenis van de Kruistochten. Beautifully illustrated book on the Crusades.

nog meer boeken lezen we graag....

familie-geschiedenissen ~ literal family-history

Waarschijnlijk is straks een rangschikking op familienaam-alfabetisch het makkelijkst om te zoeken. De hoeveelheid boeken die in deze virtuele bibliotheek te vinden zullen zijn is vooralsnog ongewis, dus beschouw dit als een dynamisch project, dat voortdurend gewijzigd word. Baal je van steeds maar een bericht op je startpagina, stop dan met volgen of stel je filter op de startpagina bij. Boekenfreaks staat het vrij medewerker te worden, hoe meer hoe beter, want als bibliothecaris ben ik niet in de wieg gelegd. Vele handen maken licht werk is me vroeger vaak voorgehouden, dus dat zeg ik ook tegen ALLE lezers van deze project-pagina.

—A—

 • Family van Amstel
 • —C—
 • —D—
 • —E—
 • —F—
 • —G—
 • —H—
 • fam HEUFF :
  • Van linie en stamme Hueff: genealogie van het geslacht Heuff

—I— —J— —K —

 • —L—
 • LIMBURGSE verwantschappen:
  • Limburgse verwantschappen: Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs-Gilissen

—M

—N

—O

—P

—Q—

 • —R—
 • fam ROETERS van LENNEP:
  • C.E.G. ten HOUTE de LANGE : Roeters van Lennep, een tak van het Amsterdamse geslacht van Lennep -

—S—

—T—

—U—

—V—

 • fam Van REETH :
 • fam de VRIES
  • mr J.H. de VRIES : De Amsterdamsche Doopsgezinde Familie De Vries
 • fam Verkade
  • Jan Verkade documentatie prive stamboom, aanvullingen welkom: Jan Verkade, 30 December 2017: Over de voorouders van Adrianus Johannes Verkade (publiek pdf bestand)

—W—

 • —X—
 • —Y —
 • —Z—

—2012-jMu—