Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all 123

Profiles

 • Atzo Nicholai, ds (1639 - 1701)
 • Willem Cornelis Lamain (1904 - 1984)
 • ds. Pieter Adriaansz van Dijke (1812 - 1883)
  Pieter van Dijke [61] (zn. van Va), geb./ged. Sint Philipsland 9/16-7-1812, predikant, overl./begr. Sint Philipsland 3/8-3-1883, tr.(1) [20] Sint Philipsland 25-8-1832 Pieternella Marina Mol [100], geb...
 • John (Ian) Couper (1560 - 1603)
  GEDCOM Source ===15 MAR 2019 14:37:03 GMT -0500 WikiTree MyHeritage www.wikitree.com Collection 10109 4 John Couper, Jr<br>Geslacht: Man<br>Geboorte: Ongeveer 1568 - Edinburgh, Midlothian, Scotland<br>...
 • ds. Everard du Marchie van Voorthuijsen (1901 - 1986)
  Everard du Marchie van Voorthuysen (ook geschreven als Voorthuijsen) (Driebergen, 8 september 1901 - Ede, 18 maart 1986) was een Nederlandse predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. D...

--WORK-in-PROGRESS---

Protestantisme ‧ Predikant van beroep ‧

DOMINEE in NEDERLAND

Groningen

Friesland : gemeente classis ring

--A--
 • Aalsum en Wetsens - Hervormde Gemeente - Dokkum - Dokkum link
 • Achlum - Hitzum - Hervormde Gemeente - Franeker - Franeker link
 • Achlum - Gereformeerde Kerk - Franeker - ink
 • Akkerwoude-Murmerwoude - Hervormde Gemeente - Dokkum - Akkerwoude link
 • Akkrum - Gereformeerde Kerk - Heerenveen - link
 • Anjum - Gereformeerde Kerk - Dokkum - link
 • Anjum - Protestantse Gemeente - Dokkum - link
 • Appelscha - Gereformeerde Kerk - Drachten - link
 • Arum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden - link
--B--
 • Bakkeveen - Gereformeerde Kerk - Drachten link
 • Beetgum

Gereformeerde Kerk Leeuwarden link

 • Beetgum

GK-A Leeuwarden link

 • Beetgum

GK-B Leeuwarden link

 • Bergum

Gereformeerde Kerk

 • Buitenpost - link

Blija - Holwerd Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden - link

 • Blija

Gereformeerde Kerk

 • Dokkum - link
 • Bolsward

Gereformeerde Kerk

 • Franeker - link
 • Bolsward

GK-A

 • Bolsward - link
 • Bolsward

GK-B - Bolsward link

 • Boornbergum - Kortehemmen

Gereformeerde Kerk Drachten - link

 • Boornbergum - Kortehemmen

vGKN - Noord - link

 • Broeksterwoude Andreas

Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden link

 • Broeksterwoude

Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden link

 • Broeksterwoude-Petrus

Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden link

 • Buitenpost - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Buitenpost - link

Damwoude - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden - link

--D--
 • Damwoude

Doopsgezinde Gemeente link

 • Damwoude

Gereformeerde Kerk Dokkum link

 • Damwoude

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Buitenpost link

 • Dantumawoude

Hervormde Gemeente

 • Dokkum Akkerwoude link

Dokkum Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden link

 • Dokkum

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Buitenpost link

 • Dongjum

Hervormde Gemeente

 • Franeker Franeker link

Donkerbroek Gereformeerde Kerk

 • Drachten link
 • Donkerbroek-Haule - Hervormde Gemeente
 • Drachten Oosterwolde link
 • Drachten - CGG - link
 • Drachten - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden - link
 • Drachten - Gereformeerde Gemeente - Kampen - link
 • Drachten - Gereformeerde Kerk - Drachten - link
 • Drachten - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Drachten link
 • Drachten-Nijega

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

 • Drachten link

Drachten-Oost Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten link Drachten-Zuidoost Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

 • Drachten link

Drachten-Zuidwest Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Drachten link Drachtstercompagnie Gereformeerde Kerk - Drachten link Drachtstercompagnie - vGKN - Noord link Driesum - Gereformeerde Kerk - Dokkum link Driesum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost link

 • Driesum - Hervormde Gemeente
 • Dokkum Akkerwoude link -
 • Drogeham - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden link

Drogeham - Gereformeerde Kerk - Buitenpost link

 • Drogeham

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost link

 • Drogeham

Hervormde Gemeente - Buitenpost Buitenpost link Drogeham Protestantse Gemeente

 • Buitenpost link

Echtenerbrug ‧ Oosterzee Gereformeerde Kerk - Heerenveen link

--E--
 • Eernewoude - Gereformeerde Kerk - Buitenpost link
 • Eestrum - Gereformeerde Kerk - Buitenpost link

Engwierum - Gereformeerde Kerk - Dokkum link

--X--
 • Ferwerd - Gereformeerde Kerk

Dokkum - link Ferwerd - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden link Ferwerd Hervormde Gemeente Dokkum Holwerd link Ferwerd Protestantse Gemeente Dokkum link Franeker Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden link Franeker Gereformeerde Kerk - Franeker - link

 • Franeker - GK-A - Franeker - link
 • Franeker - GK-B - link
 • Franeker - Hervormde Gemeente Franeker Franeker link
 • Franeker - Protestantse Gemeente - Franeker - link
 • Franeker-Sexbierum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden - link
 • Frieschepalen - Siegerswoude - Gereformeerde Kerk - Drachten link
 • Frieschepalen-Siegerswoude - vGKN - Noord link
--X--
 • Gerkesklooster - Stroobos - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Grootegast - link
 • Gerkesklooster - Gereformeerde Kerk - Grootegast link
--X--
 • Hallum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden - link
 • Hantum–Hantumhuizen - Hervormde Gemeente - Dokkum - Akkerwoude - link

Hardegarijp - Hervormde Gemeente - Buitenpost - Bergum - link

 • Harkema - Opeinde - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost - link
 • Harkema - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link
 • Harkema - GKHV - link
--H--
 • Harkema - Hervormde Gemeente

Buitenpost Buitenpost link Harkema - vGKN - Noord link Harlingen - Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden - link

 • Harlingen - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Leeuwarden - link

 • Haulerwijk - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Assen - link

 • Heeg - Hervormde Gemeente - Sneek IJlst link

Heerenveen - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden link Heerenveen - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden link Heerenveen - Hervormde Gemeente - Heerenveen Heerenveen link Heerenveen - Nederlands Gereformeerde Kerk - regio Noord-Nederland link Herbajum - Hervormde Gemeente - Franeker Franeker link Hindeloopen - Gereformeerde Kerk - Sneek - link Hindeloopen - Hervormde Gemeente

 • Sneek Workum link

Holwerd - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden link Idskenhuizen GGOK - link Idskenhuizen Gereformeerde Kerk- Heerenveen link IJlst - Hervormde Gemeente - Sneek IJlst link Jutrijp-Hommerts - Gereformeerde Kerk - Sneek link Jutrijp-Hommerts - GK-A - Sneek link Jutrijp-Hommerts - GK-B - Sneek link Jutrijp-Hommerts - Hervormde Gemeente - Sneek IJlst link Jutrijp-Hommerts - Protestantse Gemeente - Sneek link

--K--
 • Kollum - Hervormde Gemeente - Buitenpost Buitenpost link

Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost link

 • Kollumerzwaag - Gereformeerde Kerk - Buitenpost link
 • Kollumerzwaag - Hervormde Gemeente - Buitenpost Akkerwoude link
 • Kootstertille - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link
 • Kootstertille - Hervormde Gemeente - Buitenpost - Buitenpost link
 • Koudum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden - link
 • Koudum - Hervormde Gemeente - Sneek - Workum link
--L-
 • Langezwaag - Hervormde Gemeente - Drachten Oosterwolde link

Leeuwarden - Huizum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden link Leeuwarden - Christelijke Gereformeerde Kerk

 • Leeuwarden link

Leeuwarden Gereformeerde Gemeente Kampen link Leeuwarden GK (2)

 • Leeuwarden link

Leeuwarden GK Anglicaanse Kerk

 • Leeuwarden link

Leeuwarden GK Baptisten Gemeente

 • Leeuwarden link

Leeuwarden Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden link Leeuwarden-West Gereformeerde Kerk

 • Leeuwarden link

Leeuwrden GK (2) - Leeuwarden link

--M--
 • Metslawier-Niawier - Protestantse Gemeente - Dokkum link

Mildam - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden link Minnertsga - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden - link Minnertsga - Protestantse Gemeente - Franeker - link Munnekeburen - Gereformeerde Kerk - Heerenveen - link Nij Beets - Gereformeerde Kerk - Drachten - link Nij Beets - Protestantse Gemeente - Drachten - link Nijega - Opeinde Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten link Nijega-Opeinde Hervormde Gemeente

 • Drachten Drachten link

Noordbergum - Baptisten Gemeente - link Noordbergum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost link Noordwolde - Gereformeerde Kerk - Heerenveen - link

 • Noordwolde - vGKN - Noord link

Oenkerk - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost - link

 • Olterterp Gereformeerde Kerk - Hersteld - Noord - link
 • Oosterbierum - Hervormde Gemeente - Frankeker - Harlingen link

Oostermeer - Gereformeerde Kerk - Buitenpost link Oostermeer - Hervormde Gemeente - Leeuwarden Drachten link

 • Oosterwolde (FR) - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Assen link

Oosterzee - Hervormde Gemeente Heerenveen Joure link Oosthem - Gereformeerde Kerk Sneek link Oosthem - Hervormde Gemeente Sneek IJlst link Oosthem-Abbega-Folsgare Protestantse Gemeente - Sneek - link

 • Oude en Nieuwe Bildtzijl - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Leeuwarden - link

Oude-Bildtzijl - Vrije Evangelische Gemeente - Franeker - link Oudega (W) - Gereformeerde Kerk - Sneek - link Oudega (W) - Hervormde Gemeente - Sneek link Oudega - Protestantse Gemeente - Sneek - link Oudemirdum - Gereformeerde Gemeente - Kampen - link Oudemirdum Gereformeerde Kerk Sneek link Oudemirdum GKHV link Oudemirdum Hervormde Gemeente

 • Sneek Sloten link

Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel Protestantse Gemeente

 • Sneek link

Oudwoude - Westergeest Hervormde Gemeente Buitenpost Holwerd link Peins–Zweins Hervormde Gemeente

 • Franeker Franeker link

Ried Hervormde Gemeente

 • Franeker Franeker link

Rottevalle Gereformeerde Kerk Buitenpost link Rottevalle Hervormde Gemeente Buitenpost Drachten link Schalsum Hervormde Gemeente

 • Franeker Franeker link

Scherpenzeel-Fr. Hervormde Gemeente

 • Heerenveen Oosterwolde link

Schiermonnikoog Gereformeerde Kerk

 • Dokkum link

Schiermonnikoog Hervormde Gemeente

 • Dokkum Dokkum link

Schingen–Slappeterp Hervormde Gemeente

 • Franeker Franeker link

Sexbierum Gereformeerde Kerk Franeker link Sexbierum Hervormde Gemeente Franeker Harlingen link Siegerswoude-De Wilp Christelijke Gereformeerde Kerk

 • Leeuwarden link

Siegerswoude-Frieschepalen-GKV Drachten link Sint Johannesga Hervormde Gemeente

 • Heerenveen Joure link

Sint Nicolaasga Protestantse Gemeente

 • Heerenveen link

Sneek Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden link Sneek CGKV Sneek link Sneek Gereformeerde Kerk Sneek link Sneek Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden link Sneek Hervormde Gemeente

 • Sneek Sneek link

Sneek Protestantse Gemeente

 • Sneek link

Sondel Hervormde Gemeente Sneek Sloten link Stavoren Gereformeerde Kerk Sneek link Stavoren Hervormde Gemeente Sneek Workum link - Suameer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Drachten - link Suawoude - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden - link Suawoude - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link Suawoude - Hervormde Gemeente - Buitenpost - Bergum link Surhuisterveen - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden - link Surhuisterveen - Doopsgezinde Gemeente - Buitenpost - link Surhuisterveen - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link Surhuisterveen - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost - link Surhuisterveen - Hervormde Gemeente - Buitenpost Holwerd link Surhuisterveen - Protestantse Gemeente - Buitenpost - link Terkaple - Hervormde Gemeente - Heerenveen Joure - link Ternaard - Gereformeerde Kerk - Dokkum -link Ternaard - Hervormde Gemeente - Dokkum Holwerd link Terwispel-Tijnje - Hervormde Gemeente - Drachten Heerenveen link Tijnje - Gereformeerde Kerk - Drachten - link Tjerkgaast - Hervormde Gemeente - Heerenveen - link Twijzel - Kollumerzwaag - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost link Twijzel - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link Twijzel - Hervormde Gemeente - Buitenpost Buitenpost link Twijzel vrije - Gereformeerde Kerk - link Twijzelerheide - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link Twijzelerheide - Hervormde Gemeente - Buitenpost Akkerwoude link Tzummarum-Firdgum - Protestantse Gemeente - Franeker - link Ureterp -Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Drachten link Veenwouden - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden link Veenwouden - Hervormde Gemeente - Dokkum Akkerwoude link Veenwouden - Oud Gereformeerde Gemeente - link - Veenwoudsterwal - Gereformeerde Kerk - Dokkum - link Visvliet - Gereformeerde Kerk - Buitenpost - link Wartena - Gereformeerde Kerk - Leeuwarden - link Welsrijp-Baijum -Hervormde Gemeente - Franeker - Franeker - link Wier - Hervormde Gemeente - Franeker - Stiens - link Wierum - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Buitenpost - link Wijnjewoude - Gereformeerde Kerk - Drachten - link Wijnjewoude - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Drachten - link Wijnjewoude - Hervormde Gemeente - Drachten - Drachten link Wolvega - Gereformeerde Kerk - Heerenveen link Wolvega - Hervormde Gemeente - Heerenveen Oosterwolde link Wolvega - Protestantse Gemeente - Heerenveen - link Wolvega Vrije - Gereformeerde Kerk - link Workum - Gereformeerde Kerk - Sneek - link Workum - Hervormde Gemeente - Sneek - Workum link Workum - Protestantse Gemeente - Sneek - link Wouterswoude - Hervormde Gemeente - Dokkum ▸ Akkerwoude link Wouterswoude - Hersteld Hervormde Gemeente - Noord link Zwaagwesteinde - Christelijke Gereformeerde Kerk - Leeuwarden - link Zwaagwesteinde - Gereformeerde Kerk - Dokkum - link Zwaagwesteinde - Hervormde Gemeente - Dokkum Akkerwoude

▶ HEERENVEEN

Drenthe

▶ ALTEVEER etc. zie project-pagina

▶ ASSEN

Overijssel

Gelderland

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

▶ SOMMELSDIJKE - Hervormde Gemeente

▶ ZIERIKZEE

 • Christelijke Gereformeerde Kerk - sinds 1892
 • Gereformeerde Gemeente in Nederland - sinds 1956
 • Gereformeerde Kerk - sinds 1878
 • Hervormde Gemeente - sinds 1572
 • Oud Gereformeerde Gemeente

Noord-Brabant

Limburg

▶ BRUNSSUM-Treebeek ◆ Baptisten Gemeente ▶ Brunssum-TREEBEEK ◆ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ▶ GELEEN ◆ Gereformeerde Kerk ▶ HEERLEN ◆ Gereformeerde Kerk ▶ MAASTRICHT ◆ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ◆ Ned. Gereformeerde Kerk ▶ ROERMOND ◆ Gereformeerde Kerk ◆ Protestantse Gemeente ▶ TREEBEEK ◆ Gereformeerde Kerk ▶ VENLO ◆ Gereformeerde Kerk ◆ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ▶ WEERT ◆ Gereformeerde Kerk ▶

---