Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Thorstein Skarning (c.1887 - 1939)
  birth place is mentioned as both Drammen & Eiker.* 30 nov 1887 & 1888 is mentioned as birth ! Folketelling 1900 Norwegian American Folk Music Portal Bismarck Tribune ; Thursday 5 october 1939.==Thorste...
 • Hans Peter Faye (1859 - 1928)
  Hans Peter Faye (1859-1928) was a Norwegian-born businessman who developed sugar cane plantations on west Kauai, Hawaii.Married 21 Dec 1893 in Moloaa, Hawaii with Margaret Bonnar Lindsay Children # Isa...
 • Severine Alethe Bagge (1807 - 1842)
 • Joseph Albrecht Moss (1776 - 1851)
 • Fridenich Kierulf (1780 - 1839)

Census 1910

free pdf file

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Drammen Kommune"

"Elvebyen Drammen"

"visit Drammen"

"Drammen på Wiki"

"gamle postkort fra Drammen"

"Halvorsen Filmene"

"Rundtom Drammen"

"Drammen Historielag"

"Drammens Tidene" the Local NewsPaper

"Aftenposten arkiv" 150 år med Aftenposten online (abonemang tjeneste).

"byavisadrammen"

"Drammen Bibliotek"

"Norges kirker wiki"

"Vigerust , kilderegister for Bragernes"

"Vigerust , kilderegister for Strømsø og Tangen"

"Norske Gårdsnavn" online bok side 8

"Tiden til 1662" online bok

"Made in Drammen" online bok


Kart

"by kart"


Webcam

"DT webkamera"


Bryggeri

SåpeFabrikker

Drammen Sepefabrikk "Frantz Gauer"

Bragerøen gml kirkegård


the last 5 - 6 graves there,is not easy to read.


the rest of the headstones,was taken away a couple of years ago.

Gårder på Bragernes


Kjøsterud

Berskaug

Li

Myhre

Madse Myre

Store Landfall

Lille Landfall

Øren

Hotvet

Hamborgstrøm

 • Strøm
 • Øde-strøm (den minste av to gårder,under Strøm)
 • Strøm Østenfor Liersund

Lajord

Tveitar

Brakar

 • Brager

Strøtvet

Brandtenborg

 • Ileberg

Gårder på Strømsø


Langum

Pukerud

Stormoen

 • Moen

Lillemoen

 • Moen

Rød

Rødskogen

 • Skogen
 • Nordre Skogen

Gulskogen

 • Skogen
 • Søndre Skogen

Marienlyst


Grønnvoll

 • Plassen

Sundland

Nedre Strøm

 • Strøm
 • Strøm Vestenfor Liersund
 • LasseStrøm

Øvre Strøm

 • Strøm
 • Strøm Vestenfor Liersund
 • SmithStrøm

Øvre Danvik

Nedre Danvik


Austad Gård

kjent fra 1300 tallet. var på 1500 og 1600 tallet 2 fullgårder. hovedhuset på brant ned i 1807. Den nye hovedbygningen ble oppført i årene 1808-1813, som sommerbolig for Peder von Cappelen. Det var svenske krigsfanger som bygget Austad, etter tegninger av en svensk artillerikaptein


Frydenhaug

Fjell

Kobbervik

Hedensrud

Nøste

Åskollen

Nordby

Nordre Solum

Store Solum


Bragernes borgerskap som har finansiert Drammens defensjonsverk, 18 juni 1710

Welfornemme Borgerskab her paa Bragnæs Nemblig

 • Peder Söfrensen Moss
 • Otto van Cappellen
 • Söfren Hansen Lemmiche
 • Niels Jversen Tyrholm
 • Gabriel van Cappellen
 • Stille Christensen
 • Söfren Jensen Hofgaard
 • Niels Nielsen Sæd
 • Hans Hansen Archtander
 • Phillip Boy
 • "Hendrich Madsen Holst"
 • Jacob Andersen
 • Gunder Gundersen
 • Claus Jespersen
 • Anders Hallensen
 • Petter Buch
 • Truls Andersen
 • Olluf Pedersen Löche
 • Petter Hallensen
 • Anders Simensen
 • David Brant
 • Anders Jensen Hofgaard
 • "Bertel Madsen Holst"
 • Christopher Hansen Archtander
 • Söfren Gundersen

Actum Bragnæs d 18de Juny 1710 UF Wendelboe


Festivaler


Kjente Drammensborgere

Kort historisk oversikt

 • 1340 Et brev datert 17. juni 1340 er det eldste kjente vitnesbyrd om trelasttrafikk ved munningen av Drammenselva
 • 1636 I et kongebrev foreligger den faktiske, om ikke formelle, anerkjennelse av ladestedene Bragernes og Strømsø-Kobberviktangen
 • 1715 Ladestedene Bragernes og Strømsø får hver for seg kjøpstadsrettigheter

1800-tallet

 • 1811 Bragernes og Strømsø blir slått sammen til kjøpstaden Drammen
 • 1812 Drammens bybro (vippebro) åpnes
 • 1816 Drammens Tidende etableres
 • 1850 44 hus brenner på Tangen
 • 1857 To storbranner: 66 hus går med
 • 1863 Drammen får vannverk
 • 1866 En storbrann ødelegger 388 hus. Om lag 5000 mennesker blir husløse
 • 1866 Jernbanen Drammen–Randsfjord åpnes
 • 1870 240 hus blir lagt i aske. Drammens Teater åpnes
 • 1872 Jernbanen Oslo–Drammen åpnes
 • 1880 Drammen får sin første telefon

1900-tallet

 • 1903 Elektrisiteten kommer til Drammen
 • 1936 Drammens nye bybro åpnes
 • 1951 Åssiden blir overført fra Lier til Drammen
 • 1964 Skoger kommune blir overført fra Vestfold til Buskerud og sammensluttet med Drammen
 • 1963 Holmenbrua åpnes
 • 1973 Dobbeltsporet jernbaneforbindelse med Oslo og tunnelen Asker–Lier åpnet
 • 1975 Den 1940 m lange E 18-broen over Drammen blir åpnet
 • 1986 Drammens Slip & Verksted, byens hjørnesteinsbedrift, nedlegges
 • 1993 Drammens Teater totalskadd i brann
 • 1997 Drammens Teater får Europa Nostra-prisen etter gjenoppbyggingen

2000-tallet

 • 2001 E 134 Drammen–Mjøndalen med Strømsåstunnelen åpnet
 • 2002 Bragernestunnelen åpnet
 • 2003 Drammen får miljøvernministerens bymiljøpris for målrettet miljøarbeid gjennom 15 år
 • 2008 Ypsilon bro åpnes
 • 2011 øvre Sund bro åpnes 20/9-2011
 • 2012 nye Strømsø torg ferdigstilt