Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Nedre Eiker , is said to be the first county in Norway to be populated.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Census 1910

free pdf file

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiker , Eicker , Eker , Eikjar , Eger , Egher , Eier , Eyker , Æikium , Aikum

these are just some of the ways , the name of the county have been speled thru time.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

local online news

"Eikernytt"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

find the farm you look for

"map"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordførere i Nedre Eiker

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedre Eiker Kirke

Gravlagte i Kirken :

familien Kamstrup

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kamstrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakere

"Petter"

"Omar"

"Clausen"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finnemarka

"Lokal Historie Wiki"

"Historieboka"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blåfjell

 • Husmannsplassen BlaafjeldSletta "BlåfjeldSletta"
 • Gård : Temte Øvre
 • Bruks nr : 5
 • Gård nr : 30

"Olaves Guldbrandsen Temte"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skalpe

 • Skalpeid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grav

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skramnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viken

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solløs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjøndalen

 • Miøndalen , Miulnædalen (1417)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narverud

 • søndre , Mellom og Nordre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krokstad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eknes

 • Eikines
 • nordre og søndre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fallagsøen

 • Fallaxøen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asserud

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vines

 • Videnæs (1391)
 • nordre , store og lille

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasperpladsen

"Casper , mannen bak navnet på tomten"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møllenhoff

"Elida Pedersen"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heks i Eiker

"Ingerid Engelsdatter"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

local literature

"Eikerminne"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Books of interest

Odd Myklebust

: Eiker i krig. ISBN 82-990951-1-5

===Bengt Arne Røyne===

: hva de gamle fortalte fra Nedre Eiker.

===Ove Bjarnar===

: Eikers Historie (3 bind) . ISBN 82-99-3165-0-2

===Nedre Eiker kommune===

: Bilder av en bygd.

===Eyvind Lillevold===

: Nedre Eiker (ved kommunens 75 års jubileum og kirkens 100 års jubileum 1960.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Eiker Leksikon"

if YOU got any info,they are always looking for more history to add !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiker Industri

Spiker fabrikk :

Pelsen

Kalosjen

Papir industri : Eker Papirmølle grunnlagt av "Hans Nielsen Hauge"

Solberg Spinderi : Grunnlagt av "Hans Nielsen Hauge" og "Hovel Helseth".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nedre Eiker"

"Nedre Eiker Kirke"

"local historians"

"Eiker in numbers"

"wangensteen"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

historical profiles from Nedre Eiker

"Herman Wildenvey"

"Sofia i Bukken"

"Einar Gubbe Andersen"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hans Strøm"

noe av hans literatur om Eiker :

"Physisk Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield 1784"

"Om Eger Sognekald I Aggerhuus Stift i Norge"

"Anmærkninger paa en Reise 1788 fra Eger til Blaafarveværket paa Modum, tilligemed en kort Beskrivelse over samme Bergverk "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galleri Pus

"Karin Woll"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post

3050 MJØNDALEN

 • Poståpneri - Nedre Eiker (Buskerud)
 • Opprettet : 1870-01-01

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tildelt først i 1873 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

KROKSTADELVEN (nedlagt)

 • Brevhus - Nedre Eiker (Buskerud)
 • Opprettet : 1897-07-01
 • Nedlagt : 1907-03-31

Brevhuset KROKSTADELVEN ble lagt ned fra 1.4.1907 og samtidig omgjort til poståpneri. Sirk. 3, 25.1.1907.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 295.

KROKSTADELVEN (nedlagt)

 • Poståpneri - Nedre Eiker (Buskerud)
 • Opprettet : 1907-04-01
 • Nedlagt : 1924-12-31

KROKSTADELVEN poståpneri, i Nedre Ekers herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble opprettet fra 1.4.1907, med bipost til Mjøndalen poståpneri, i stedet for det tidligere brevhus Sirk. 17, 26.3.1907.

 • Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KROKSTADELVA.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne med inntil meget tykke og få tverrstreker ble tilsendt ved opprettelsen.

3055 KROKSTADELVA

 • Poståpneri - Nedre Eiker (Buskerud)
 • Opprettet : 1929-02-01

Postnr 3020 ble tatt i bruk fra 18.3.1968 og ble fra 1.4.1987 endret til postnr 3055.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3055 KROKSTADELVA tildelt postnr 3054.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne og oftest noe tykkere og ferre tverrstreker ble tilsendt ved opprettelsen.

3057 SOLBERGELVEN

 • Poståpneri - Nedre Eiker (Buskerud)
 • Opprettet : 1914-01-01

SOLBERGELVEN poståpneri, i Nedre Eker herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble opprettet den 1.1.1914 i stedet for det tidligere brevhus.

 • Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet SOLBERGELVA. Postnr 3022 ble tatt i bruk fra 18.,3.1968. Dette ble fra 1.4.1987 endret til postnr 3057. Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3057 SOLBERGELVA tildelt postnr 3056.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bauta ved Nedre Eiker Kirke" :

Til Minne om de

fra Nedre Eiker

som falt for fedrelandet

1940 - 1946

"Karl Andersen"

"Jacob Throndsen"

"Einar Teien"

"Rolf Borgersen"

"Johan Kristiansen"

"Sigurd Syversen"

"Gunnar Hansen"

"Martin Rasmussen"

"Harald Holth"

"Peder Johan Andreassen"

"Arthur Simensen"

"Knut Flaaum"

"Sverre Lauritzen"

"Bjørn Horgen"

"Anders Johansen"

"Rolf Wilson"

"Bjarne Hansen"

"Reidar Kristoffersen"

"Johan Rype"

"Erling Olsen"

"Trygve Nysæter"

Reist av bygdefolk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------