Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Dutch Mennonites ‧ Doops-gezinden

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

—WORK-in-PROGRESS—col-legae welkom—2013-sep-09-ma-05:44+GMT-autumn-time—jMVu—

Doops-gezinden ‧ Mennonites

NL : Christenen zijn wereldwijd verenigd in verschillende kerken met uiteenlopende interpretaties van hun geloof : van heel vrij & liberaal tot streng & gesloten. Resultaat van die eeuwenlange geloofs-ontwikkeling zijn 'n waaier aan tradities & lokale culturele aanpassingen in geloofsbeleving & opvoeding van nieuwe wereldburgers.

in Nederland vormt de doopsgezinde geloofsgemeenschap - Doopgezinde Broederschap - 'n open groepering, zonder hiërarchische structuren en met gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen -broeders en zusters-. Wereldwijd zijn er NU 1,4 miljoen doopsgezinden, ook Mennonieten genoemd naar Menno SIMONS, of Brethren in Christ. De doopsgezinde broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference.

FR : ...toutes les traductions sont bienvenue...! EN : DE :

chronologisch

[Redactie COMPACTER & KORTER volgt]

 • c.1524 : enkele aanhangers van ZWINGLI's hervorming in Zürich keren zich af, omdat in de ogen van deze radicalen de hervormers als vanouds weer de steun van de overheden zochten, wat Jezus niet had geleerd. Zij zonderden zich van de 'wereld' af, bestudeerden ZELF de bijbel en stichtten (geheime) gemeenten waar iedereen vrijwillig, dankzij de doop voor volwassenen, lid van kon worden.
 • katholieken èn hervormers noemen hen 'ANA-baptisten' of 'WEDER-dopers' -> vervolging & ver-KETTER-ing
 • Doperse bewegingen in Zwitserland - Duitsland - Nederland kiezen -met taboe op dogmatische leerregels- 't evangelie als norm: de geloofs-gemeenschap dient 't leven in te richten naar Christus' voorbeeld.
 • 1534-1535 : Korte fase van religieus fanatisme & extremisme in het gewelddadige 'Nieuwe Jeruzalem' te Münster-DEU-eur
 • Ook ANA-baptists : the AMISH en HUTTERITEN
 • Menno SIMONS ‧ 1496-1561 ‧ ex-pastoor van Witmarsum-FL-NLD ‧ biedt 't verwarde doper-dom in NLD nieuw perspectief : hij neemt 't evangelie zo letterlijk mogelijk, preekt afzondering van de 'wereld en verbiedt 't dragen van wapens en het zweren van eden; geloof kwam minder op woorden en rituelen aan dan op daden ‧
 • Ook mennonieten of mennisten worden zwaar vervolgd: enkele duizenden volgelingen werden geëxecuteerd, anderen vluchtten vooral naar Polen-EUR. Hoewel ook Menno voortdurend op de vlucht was, slaagde hij erin het gemeenteleven te organiseren. Hij is dan ook de eerste en de enige (radicale) hervormer van Nederlandse bodem.
 • c.1550 : Calvinisme nieuwe concurrent
 • c.1578 : Afname vervolging leidt tot verdeeldheid onder min of meer getolereerde dopers.
 • Gouden Eeuw : de meest vooruit-strevende doopsgezinden laten afzondering van de wereld varen. Steeds kleiner deel -mennoniet- houdt vast aan oude leer en tradities
 • 1700-1800 : veel doopsgezinden zijn voorvechters van de VERLICHTING met haar ideaal van algemene tolerantie en politieke vrijheid. Gevolg : sterk ledenverlies
 • 1811 : oprichting Algemene Doopsgezinde Sociëteit - 2e bloei-periode Doopsgezind NLD - verdere ontwikkeling tot niet-dogmatische richting met focus op praktisch christendom.
 • begin 20ste eeuw : de Gemeentedag-beweging zorgt voor verdieping van 't geloofs-leven en her-ijking van teloorgegane principes - ontwikkeling broederschaps-huizen
 • Zo blijven met vallen en opstaan en dankzij 'n sterk individueel bepaald geloof beleefd-in-gemeenschap de belangrijkste geloofs-kenmerken overeind. Dat heeft de Nederlandse doopsgezinden 'anders', vrijzinniger gemaakt dan hun geloofs-genoten elders in de wereld-broederschap.
 • in de 20ste en 21ste eeuw resulteert Doopsgezind geloof & sociaal bewustzijn zich vaak in praktische hulp in Zuid Amerika, Afrika en Azië en de eigen leefomgeving in Nederland. Rentmeesterschap van de aarde & strijd tegen bewapening maken deel uit van 't werken aan een godsdienstig leven.

topografisch

alfabetisch

 • Menno SIMONS ‧ 1496-1561 ‧
MEER lezen?
 • 2011 : Arlette KOUWENHOVEN : De FEHRS - Kroniek van een Nederlandse mennonieten-familie ‧ uitg. ATLAS A'dam ‧ ISBN 978-90-450-2001-3 ‧ 247pg ‧
 • 2013 : Jabin ... boek over de VERLICHTING, zie ook BOEK-zoek-HOEK-project.