Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Eestlased Esimeses Ilmasõjas (eestlased I maailmasõjas)

Eestlased Esimeses Ilmasõjas (eestlased I maailmasõjas)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Jaan Rentsel (1874 - 1917)
  Vanamõisa valla perekonnakirja raamat: PR Keilas: Saaga EAA.1214.1.183:223 Suri Narvas sõjaväeteenistuses: Saaga EAA.5338.1.18:142
 • Arnold Friedrich Leonhard Tops (1898 - d.)
  Personaalraamat Polli. Pöögle, Morna, Tuhalaane; EAA.1276.1.342; 1909-1933 sünd - Saaga EAA.1276.1.314:380?972,1129,625,266,0 surm: Saaga EAA.5338.1.18:141
 • Jüri Meibaum (1875 - 1916)
  Saaga EAA.1243.1.200:335 Vaderid/Godparents:Tõnnis Parker, Mart Löverk, tüdruk (housemaid) An Tulpe, Johannes Leinemann Saaga TLA.1359.2.24:227?348,1443,4153,584,0 I pihtkonna II personaalraamat, l...
 • Karl Kustav Ostrov (1874 - d.)
  OSTROW : EELK Tori kogudus Personaalraamat. XIa M-R; EAA.1282.1.385; 1883-1939 Pärnu-Jaagupi: Saaga EAA.1280.1.224:77 Mobiliseeriti 1916: Ühisloome Karl Ostrov Suri Narvas sõjaväeteenistuses 1917...
 • Aleksander Kõva (1898 - 1917)
  Surm: Saaga EAA.5338.1.18:169

Head koostöölised, kes te liigute ringi erinevatel Eesti kalmistutel ja mujal maapiirkondades. Kui kohtate I MS's langenute monumenti, palun pildistage seda ja laadige foto siia projekti ülesse koos asukohainfoga. Hea oleks, kui pildilt on võimalik välja lugeda ka sõjameeste nimesid.

2014 möödus 100 aastat I maailmasõja algusest.


Sellest sõjast on kirjutatud raamatuid, siinkohal vaid väike kokkuvõte.

Proloog: Aasta 1914:

 • 28.06 – Serbia üliõpilane mõrvas Sarajevos Austria troonipärija Franz Ferdinandi ja tema naise
 • 23.07 – Austria-Ungari ultimaatum Serbiale,
 • 28.07 – Austria kuulutab sõja Serbiale,
 • 29.07– osaline mobilisatsioon Venemaal,
 • 31.07 –Saksamaa ultimaatum Venemaale ja sõjaseisukorra väljakuulutamine, üldmobilisatsioon Venemaal ja Austrias,
 • 1.08 – üldmobilisatsioon Saksamaal ja sõja kuulutamine Venemaale.

Sõda: 1914 algas lahingutega idarindel, kus mõlemad pooled kandsid suuri kaotusi:

Positsioonisõjale järgnesid lahinguid, sh:

 • 18.02.1915 vene 10. armee XX korpuse jäämine Augustovi metsades piiramisrõngasse. Vangi langes 92 000 meest.

Nii lääne- kui ka idarindel vaheldus 1916–1917 aastatel positsioonisõda lahingutega.

Idas tungisid saksa väed üha edasi:

 • 22.06.1915 - langes Lvov,
 • 1.09.1917 - langes Riia,
 • 26.10.1917 - toimus bolševike riigipööre Venemaal
 • 20.02.1918 - algas Eesti mandriosa invasioon Virtsust
 • 24.02.1918 - kuulutati Tallinnas välja Eesti Vabariik
 • 3.03.1918 - jõuti Narvani, idarinde sõjategevuse lõpp.

Sõda lõppes idarindel Brest-Litovski rahulepinguga 3.03.1918 kell 17.30 ja peale Saksamaa Novembrirevolutsiooni lõppes kogu sõda Compiegne'i vaherahuga 11.11.1918.

Mobilisatsiooni väljakuulutamisel tuli Eestis 2 päeva jooksul mitme aastakäigu tagavaraväelastel ilmuda kogunemispunktidesse. Oranienbaumis (nüüd Lomanossov) toimus väljaõpe ja väeosade komplekteerimine.

Nii algas sõjatee tuhandetele eesti meestele, kellest paljud ei naasnud. Paljud olid sõja lõpuni vangilaagrites. Üllatab sõjakeerises kirjavahetuse võimalus kodustega, võimalus saata vangidele raha ja toidupakke. Mälestagem oma esiisasid, kes käisid läbi selle sõjatee. Nii neid, kes tulid tagasi kui ka lahinguis langenuid! Koondame nende nimed käesolevasse projekti!

Loe Vikipeediast artikleid Eesti Esimeses maailmasõjas ja Esimene maailmasõda

Eesti rahvusväeosad olid 1917 ja 1918. aastal Esimese maailmasõja ajal eestlastest ja Eestimaa kubermangust mobiliseeritud sõjaväelastest moodustatud väeosad Venemaa relvajõudude koosseisus

icn_favorite.gif Rahvusarhiivi loodud ühisloome portaal (panustamise võimalus!): Eestlased Esimeses maailmasõjas - sõja ajal teenistusse võetud mehed - tulevikus võimalus otsida nime ja elukoha järgi.


Mitmesuguseid allikaid

 

Infot Maailmasõjas osalenud Eestimaa meestest leiab siit, paljud neist osalesid ka Eesti Vabadussõjas ja olid ka nõukogude represioonide ohvrid

Vikipeedia: Eesti ohvitserid Venemaa Keisririigi sõjaväes

Meie Mats sõjalehe numbrid avanevad siit: Leiab ka hulgaliselt fotosid meestest

Genis olev projekt World War I Wall of Honour

Kutsealused 1913 nimekirjad tsaariarmeesse Harjumaa I jaoskond


Kutsealused 1913 imekirjad tsaariarmeesse Harjumaa II jaoskond

Kutsealuste nimekirjad tsaariarmeesse 1914 - 1919: Lingid Harjumaal III jaoskonnast

1914 kutsealused, 1893 sündinud mehed põhiliselt

1915 kutsealaused, peamiselt 1894 sündinud mehed

1916 kutsealused, peamiselt 1895 sündinud mehed

1917 kutsealused, peamiselt 1896 sündinud mehed

1918 kutselauste nimekirjad, peamiselt 1897 sündinud mehed

1919 kutsealuste nimekirjad, peamiselt 1898 sündinud mehed

Head koostöölised, kes te liigute ringi erinevatel Eesti kalmistutel ja mujal maapiirkondades. Kui kohtate I MS-s langenute monumenti, palun pildistage seda ja laadige foto siia projekti ülesse koos asukohainfoga. Hea oleks, kui pildilt on võimalik välja lugeda ka sõjameeste nimesid.

2014 möödus 100 aastat I maailmasõja algusest.

 • Sellest sõjast on kirjutatud raamatuid, siinkohal vaid väike kokkuvõte.
 • Proloog: Aasta 1914:
 • 28.06 – Serbia üliõpilane mõrvas Sarajevos Austria troonipärija Franz Ferdinandi ja tema naise
 • 23.07 – Austria-Ungari ultimaatum Serbiale,
 • 28.07 – Austria kuulutab sõja Serbiale,
 • 29.07– osaline mobilisatsioon Venemaal,
 • 31.07 – Saksamaa ultimaatum Venemaale ja sõjaseisukorra väljakuulutamine, üldmobilisatsioon Venemaal ja Austrias,
 • 1.08 – üldmobilisatsioon Saksamaal ja sõja kuulutamine Venemaale.

Sõda: 1914 algas lahingutega idarindel, kus mõlemad pooled kandsid suuri kaotusi:

Positsioonisõjale järgnesid lahinguid, sh:

 • 18.02.1915 Vene 10. armee XX korpuse jäämine Augustovi metsades piiramisrõngasse. Vangi langes 92 000 meest.

Nii lääne- kui ka idarindel vaheldus 1916–1917 aastatel positsioonisõda lahingutega.

Idas tungisid saksa väed üha edasi:

Nii algas sõjatee tuhandetele eesti meestele, kellest paljud ei naasnud. Paljud olid sõja lõpuni vangilaagrites. Üllatab sõjakeerises kirjavahetuse võimalus kodustega, võimalus saata vangidele raha ja toidupakke. Mälestagem oma esiisasid, kes käisid läbi selle sõjatee. Nii neid, kes tulid tagasi kui ka lahinguis langenuid! Koondame nende nimed käesolevasse projekti!

Loe Vikipeediast artikleid:

[http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Esimeses_maailmas%C3%B5jas Eesti Esimeses maailmasõjas]
ja [http://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_maailmas%C3%B5da Esimene maailmasõda]==

Eesti rahvusväeosad olid 1917. ja 1918. aastal Esimese maailmasõja ajal eestlastest ja Eestimaa kubermangust mobiliseeritud sõjaväelastest moodustatud väeosad Venemaa relvajõudude koosseisus

icn_favorite.gif Rahvusarhiivi loodud ühisloome portaal (panustamise võimalus!): Eestlased Esimeses maailmasõjas - sõja ajal teenistusse võetud mehed - tulevikus võimalus otsida nime ja elukoha järgi.

 • Eestimaa kubermangu territoorium kuulus Peterburi sõjaväeringkonda. Liivimaa kubermangu territoorium kuulus Dvinski sõjaväeringkonda. Tallinna sõjasadama ümbrus koos Peeter Suure merekindlusega allus keisririigi Balti laevastikule.
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Esimeses_maailmas%C3%B5jas

Materjalid isikute otsimisteks

Ajalehtedest isikute otsimiseks:
Johan Jõgis Rakwerest, Erust Grau Kolga-Jaanist, Erich Hansen Haapsalust, Aleksander Nõmtak Narmast, Ailius Türnms Wõrust, Rudolf Krupp Narmast, Peeter Pihlik Petrogradist, Jaan Rosental W.-Kõpust, Heinrich Arnemann Pärnust, Paul Bõistrow Raplast, August Lind Kambjast, Aleksander Sõster Kadrinast, Georg Maurer Pärnu-Jakobist, Adolf Hüneman Tallinnast, Aleksander Mitnits Tartust, Aleksander Mihkelson Saarenmalt, Paul Tiss S.-Jaanist, Georg Tonliugas Petrogradist, Hugo Llckats Kanapnäst, Johan Sirk Wõrust, Willem Weskinmts Kodawerest, Wiktor Wegman Tallinnast, Rudolf Penno Kadrinast, Arkadi Herman Tartust, Artur Lifläuder Tallinnast, Oskar Kaunissaar Peetrist, Jaan Kokk Rõugest, August Kala Tarmastust. Kokku 28 meest. —n. Postimees (1886-1944), nr. 150, 7 juuli 1917

1914 Ilmasõda algus siit http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=q&r=126&results=1&e=-------et-25--101-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-Teated+s%C3%B5jameeste+%C3%BCle---------

surma saanud 15. now.: jefreitor Jaan Nostt, August Kolsar. Eduard Peetri p. Malkman. Jaan Peetri p. W a sser, Eduard Iljin, Tawet RaSwa, Eduard To mtng. Mihkel Mihkli p. Puusep. Jaan Jaani p. Pross, Juhan Säga, Kaarel Jaani p. Taa - man, Aleksander Peetri p. Wir o, Peeter Karli p. Toom, Tawet Raud, jefreitor Juhan Reinhold, Kaarel Jaani p. Pee l, Eduard Kaarli p. S u si, Juhan Mihkli p. Rätsep, Kaarel Aadami p. Rebane, Eduard Jaani p. Luik, Samuel Tomson, Wladimir Peetri p. Somme JuliuS Martini p. Karts, Ludwig Pankse p, Juhan Laul, Jaan Saral, Jaan Wut, Juhan JalakaS, Hans Kuusk, noorem alamohwitser Willem Oja, Heinrich Kiwi, Andrei Jakobi p. Kikas, Aleksander Juhani p. Sim m, Juhann Kaarli p. Raudsepp, Friedrich Kaarli poeg Raudsepp, Armin Madi e p. Leppik, wauem alamohwitser Jaan Peetri p. M õ« tus kõik teadmata kadunud 6. nowembril. Wauem alamohwitser August Jaani v. Waino, Taawet Jaani p. Pruwel, Juhann Kaarli p. Põder, Tawet Juhani p. OtS. JuliuS Jwask, Peeter Hindre'u p. noorem alamohwitser Eduard Eller, Pnawel Jaani p. Leht kõik haa ivatud S. nowembril. Wõrumaalt: Ludwig Gustawt p. Roman, surnud 5. nov. Woldemar Kuiw teadm. kad. 6. now. Wõnnu maak.: Jakob Abel. teadm. kad. S. »u»w.. Alfred O l te, teadln. kad. 6 now. Walga maak.: Peeter Mardi p. Treer, teadm. kad. 6 nov.: Karl Ki, S, teadm. kad. 6. now.; Eduard Leppa, teadm. kad. IZ. now. Saaremaalt: Daniel Georgi p. Kuust, teadm. kad. 6. now.; Priidu luliusc p. Salk, teadm. kad 6. now.; Juhan Prttdu p. Lember g, teadm. tad. 6. now. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19150918.2.13&srpos=100&e=-------et-25--76-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-georgi+auraha----------

Otsingusõnaga ajalehtest "Teated sõjameeste üle":

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=q&hs=1&r=1&results=1&oa=&txf=txIN%7CtxTI%7CtxAU%7CtxTA&txq=Teated+s%C3%B5jameeste+%C3%BCle&puq=&dafdq=&dafmq=&dafyq=&datdq=&datmq=&datyq=&laq=&e=-------et-25--1-byDA%2CbyAU%2CbyTI-txt-txIN%7CtxTI%7CtxAU%7CtxTA-arneman---------
 

Meie Mats sõjalehe numbrid avanevad siit: Leiab ka hulgaliselt fotosid meestest

GEORGI RISTI kavaleride otsimiseks:

* '''Eestimaalastest Georgi risti omanikud I Ilmasõjas projekt''' http://www.geni.com/projects/Georgi-rist-I-Ilmas%25C3%25B5jas-eestlased/32546

Venemaa allikatest nimekirjadest otsimińe

Veel nimekirjade otsimise linke:

 

Infot Maailmasõjas osalenud Eestimaa meestest leiab siit, paljud neist osalesid ka Eesti Vabadussõjas ja olid ka nõukogude represioonide ohvrid

Vikipeedia: Eesti ohvitserid Venemaa Keisririigi sõjaväes

=* Muu =

HARJUMAA valdade nimekirjad I Ilmasõjas osalejate kohta 1918: