Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Encyclopedia of the Founders and Builders of Israel

אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Rivka Rosen (b. - 1998)
  אנציקלופדיה דוד תדהר
 • Mordechai Caspi (1885 - 1947)
  מרדכי כספי (זילברמן) באנציקלופדיה תדהר לחלוצי היישוב ובוניו מרדכי כספי בויקיפדיה
 • R' Moshe Avigdor Amiel, A.B.D. Svencionys (1883 - 1946)
  Rabbi Moshe Avigdor Amiel (1883-1946) , philosopher, active for Eretz Yisrael settlement. In 1905 rabbi of Svencian, in 1920 rabbi of Antwerp, in 1936 Chief Rabbi of Tel Aviv-Jaffa. Moshe Avigdor Amiel...
 • Abraham Szalkowitz (1866 - 1921)
  BEN-AVIGDOR (pen-name, Abraham Leib Shalkovich):Russian Hebrew novelist and publisher; born in Zheludok, government of Wilna, in 1867. He received the usual Biblical and Talmudical education, and was e...
 • Shmuel Segal (1880 - 1959)
  נולד בעיר טורופץ, רוסיה, כ"ז טבת תרמ"א (31.12 1880), לאביו ר' יעקב יוסף ברנשטיין-סגל, בן-תורה ממשפחה נכבדה וחובב-ציון נלהב. למד ב"חדר" שם, ובהיותו בן עשר עלה ארצה עם אביו, שהיה ממיסדי חדרה ויחד עם חברי...
 שמות של אישים שיש עליהם ערך 

באנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו

בעריכת דוד תדהר 

אישים יהודים שסייעו בבניית ארץ ישראל למן המחצית השנייה של המאה ה-19 ואילך.

שמות של אישים שיש עליהם ערך באנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו בעריכת דוד תדהר

אישים יהודים שסייעו בבניית ארץ ישראל למן המחצית השנייה של המאה ה-19 ואילך.

   אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו היא אנציקלופדיה בעריכתו של דוד תדהר המונה 19 כרכים ובהם 6,000 ערכים, המכילים חומר ביוגרפי על אודות אישים יהודים שסייעו בבניית ארץ ישראל למן המחצית השנייה של המאה ה-19 ואילך. 

הכרך הראשון פורסם ב-1947 והחומר אליו נאסף מספר שנים קודם לכך. הכרכים יצאו בערך אחד לשנה מאז 1947.

מטרתו של תדהר בכתיבת האנציקלופדיה הייתה איסוף חומר ביוגרפי על חלוצי היישוב ולהספיק לכתוב את החומר בטרם יילכו לעולמם. תדהר שלח אלפי שאלונים לצאצאי האנשים אשר הוגדרו על ידיו "חלוצי הישוב ובוניו" וביקש פרטים עליהם ועל מעשיהם.

בנוסף לכך, ליקט פרטים על האישים לפי הכתובות על מצבות בבתי הקברות.
תדהר השתמש גם בחומר מחקרי של חוקרים וסופרים אשר סקרו תקופה זו וראיין את "זקני הדור נושאי הזכרונות ועדי ראייה ושמיעה למעשים ולעושים" שהיו עדיין בחיים בעת חיבור ספרו.

תדהר לא המתין לסיום איסוף כל החומר לשם כתיבת האנציקלופדיה והפצתה. הייתה לכך גם סיבה כלכלית: לא היה בידו תקציב מספיק להפקת אנציקלופדיה מלאה בבת אחת. לפיכך, כאשר אסף נתונים מספיקים, כתב את הכרך הראשון וקיבל תרומות ממשפחות האישים עליהם כתב עבור הוצאת הכרך.
אישים ידועים נכללו באנציקלופדיה על פי החלטתו של תדהר (ואף זכו לכרך של האנציקלופדיה שבו נכללו ללא תשלום),
אולם תדהר היה מוכן לכלול באנציקלופדיה אנשי יישוב אחרים תמורת תשלום מינימלי של 5 לא"י (סכום לא גבוה באותה עת), ומי שסירב לשלם מינימום זה לא נכלל באנציקלופדיה.

בראשית הכרך הראשון פרסם קול קורא לקוראים בו ביקש כי יכתבו לו אילו ערכים חסרים. כמו כן הפציר בבני משפחה, שלדעתם אחד מבני משפחתם שייך לחלוצי היישוב ובוניו ושמו לא הופיע באנציקלופדיה, כי יפנו אליו וימסרו מידע.
לאחר שהפיץ את הכרך הראשון, המשיך באותה שיטה, פנה לאיסוף נתונים נוספים, אסף תרומות והוציא לאור כרכים נוספים, אשר כללו גם עדכון ערכים קיימים.

בכל כרך, החל מהכרך השני, יש מבוא המתאר את החידושים מאז הסתיימה כתיבת הכרך הקודם ועד למועד פרסום הכרך החדש. כתוצאה מכך, האנציקלופדיה אינה מסודרת לפי סדר, לא אלפביתי ולא כרונולוגי. כדי למצוא ערך מסוים באנציקלופדיה יש להיעזר במפתחות, הפזורים בסופי כרכים אחדים, כאשר המפתח המפורט ביותר נמצא בכרך ה-19 והאחרון.

בנוסף למפתוח כרונולוגי ואלפביתי קיים גם מיפתוח לפי קבוצות, למשל:
ביל"ויים, בנקאים, בעלי תעשייה, חוקרים ואנשי מדע, מורים ומחנכים, מייסדי מושבות וחקלאים, מייסדי תל אביב, סופרים ועיתונאים, עורכי דין, עסקני היישוב הישן, פקידי הברון, פקידי ממשלה (הכוונה לממשלה העות'מאנית והבריטית בארץ ישראל ומאוחר יותר - ממשלת ישראל), רבנים, רופאים, שופטים, אמנים, אנשי השומר, אנשי ניל"י, ראשי עיריות ומועצות ועוד.

העיתונות הישראלית עשתה בזמנו שימוש נרחב באנציקלופדיה כמקור לביוגרפיות, ובפרט לנקרולוגים (סקירה ביוגרפית עם מותו של אדם) – פעמים רבות תוך ציטוט קטעים שלמים ממנה – וללא מתן קרדיט למקור==

(ויקפדיה)