Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hanseatic League and Bourgeoisie in Bergen.

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • George Wallace (1689 - 1719)
  Kjøpmann George Wallace f.Baff i Scotland i 1689. Fikk borgerskap i Bergen 1711. Antas å være kommet til Bergen på slutten av 1600- tallet sammen med broren James. Kilde: Slektstre tegnet av B.M Sæbø 1...
 • Mathias Rasmussen Ibsen (c.1686 - 1730)
  Mathias Ibsen Seilskuteskipper. Mathis Ibsen tegnet kart 1723 over Altafjorden i Finnmark, Norge. Lakseskipper og kartograf. Han var i Alta 1723 med sin hukkert "Egebom" (seilskip) for å hente ...
 • Michel Erichssøn Normann (1665 - 1717)
  Begravet 7 jun. 1717, «i det nordre Hiørne af Korset med alle Klocker og Ligprædicken» i Nykirken, Bergen. Fra 1711 står Michel Normann anført som bruker av gården Husby. Michel Normann blir ikke len...
 • Henrich Lexow (1668 - 1737)
 • Esau Jahnsen (c.1570 - d.)
  Borgerskap i Bergen 1612. Bekvemmelighets-borgerskap: På 15- og 1600-tallet lå Nederland og Spania i krig. Spansk salt var en viktig byttevare i trelasthandelen med Norge. Krigen førte til at nederland...

Project:

"Hanseatic League and Bourgeoisie in Bergen"

 • "Hansaforbundet og borgerskap i Bergen".
 • This project has as its aim to create on *Geni.com an accurate representation of the genealogical information present in the Hanseatic League and Bourgeoisie in Bergen literature that present a reasonably coherent picture.
 • Hanseatic League started about 1070 "Kontor in Bergen" and ceaced about 1669, and the members in Bergen become "bourgeoisie in Bergen". The Hansa office was dissolved in 1766.
 • Håkon VI Magnusson den yngre (1340-1380) regjeringstid 1355-1380 Norges konge i 25 år og svensk konge i 2 år. Han arvet et Norge svekket av Svartedauen og kampen om makten i Sverige. Til krigføringen lånte han penger av tyske kjøpmenn. Dette bidro til det mektige HANSAFORBUNDET s store innflytelse i Norge. Håkon ble gift med Margrete (datter av dansk kong Valdemar) og fikk sønnen Olav. Det ble opptakten til 400 års union med Danmark.
 • About projects on Geni Wiki

Related projects:

List of members in Hanseatic League, Bergen:

Bourgeoisie in Bergen 1569 and 1571:

 • Cort Piil, Morten Pederssøn, Anders Pederssøn, Niels Lauritssøn, Jørgen Jacobssøn, Ewert Kopal, Jørgen Skotte, Gert Pewe, Morten Blancke, Clawes Biendorp, Grott Seuerin, Johan Sohm, Klein Gertt, Gerlch Hardinggh, Niels Helgessøn, Claus Torulfssøn, Jon Pederssøn.

Sources:

Literature:

Links:

Pictures:

Bergensborgere med handelsinteresser i Finnmark som ble styrt av fullmektiger på hvert sted:

 • 1676-1677: Hendrich Helberg, Ifuer Christensen, Hans Christensen, Christopher Ehrhorn (born ca 1614 in Hamburg) - fishtrading in Vadsø area, Anne Michels, Gjertrud Mogens, Thormøhlen, Heller Sars - fishtrader in Loppa, Herman Skult (Schultz), Anders Bastian, Hendrich Jansen Formand - fishtrading in Vadsø area, Hendrich Nielsen, Giertrud Michels, Arent Thomassen, Marchus Erichsen, Hans Dreyer, Giert Doett (Dodtz), Hans Jensen Ørbech (rådmann), Zacharias Andersen, Jacob Andersen - fishtrading in Vadsø area, Anders Bastiansen (Hess) - fishtrader in Vadsø area, Peder Ludt (Luden) - fishrader in Vadsø area. Endel av dem pleide å reise hvert år til Finnmark for å ha tilsyn med sine utredere der.

Byregnskaper, Bergen 1699 - 1710 (ligning over båtsmanns- og barberer- og trompeterskatten av Bergen kjøpstad)

 • Jens Hanssen (farer på Findmarchen - Den første rode 1710), Henrich Mortensen Blanche (Den 7. rode 1710),

Other:

 • Hundsvær, Sunnmøre *soga.no (by: Bjørn Jonson Dale)

Geni: