Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Marinus Philippus Schaeffer (1875 - 1945)
  1889 : Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam
 • Fredrik Jacob Keizer (1898 - 1945)
  1916 : Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam Gezagvoerder Gouvernementsmarine Hr.Ms. FAZANT In 1942 door eigen bemanning tot zinken gebracht in TandJong Priok
 • Anne Charlotte Christine Gooszen (1941 - 1942)
  Militaire begraafplaats PEUTJOET Peutjoet was de militaire begraafplaats op Atjeh tijdens de Atjeh-oorlog en werd de laatste rustplaats van 2.200 soldaten van het Nederlands-Indische leger. De naam wo...
 • Albert Herst (1872 - 1945)
 • Ambrosius Abas (1897 - 1942)

Japanse burgerkampen ‧ 1942-1945 ‧ v/m Ned.Oost-Indië


Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Nederlands-Indië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden gescheiden van de vrouwen-en-kinderen. Vanaf 1944 werden oudere jongens ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongenskampen.
Op japanse burgerkampen staan per kamp de belangrijkste gegevens, zoals de in- en uitgaande transporten, literatuur en plattegrond, alsmede verwijzingen naar naamlijsten en foto’s/tekeningen.

Bevrijding liet op zich wachten
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, maar dit bericht bereikte bewoners van krijgsgevangenen- en burgerinterneringskampen niet direct. Pas op 22 augustus deelde het hoofd van de interneringskampen op Java mee: Op last van de Keizer van Japan zijn de vijandelijkheden gestaakt. Op grond hiervan is de status van geïnterneerde beëindigd met dien verstande, dat de vrijlating wacht op de aankomst van vertegenwoordigers van geallieerde zijde. Dit tijdstip is echter thans nog niet bekend. Tot het ogenblik van de overdracht is het Japanse leger verantwoordelijk voor de verzorging van rust en orde in de kampen.

De geallieerden zochten contact met de kampbewoners door grote hoeveelheden strooibiljetten te verspreiden. Maar het wachten op de bevrijders duurde veel mensen te lang en men verliet het kamp op eigen initiatief. Om dit bolossen tegen te gaan gaven de Japanse autoriteiten op 6 september 1945 te Batavia een proclamatie uit met de nadrukkelijke vermelding dat krijgsgevangenen en burger-geinterneerden van geallieerde landen op hun huidige plaatsen moesten blijven, totdat de autoriteiten van de bezettingstroepen het bevel gaven voor verplaatsing.

JAVA

West-Java

 • Serang : Gevangenis
 • Tangerang :
  • Gevangenis • LOG • Tanahtinggi •
 • Batavia :
  • ADEK • Boekit Doeri • Glodok • Grogol • Halimoen • Kampong Makassar • Kramat • Mater Dolorosa • Sint Vincentius • Struiswijk • Tjideng • Tjipinang •
 • Buitenzorg :
  • Kedoengbadak • Kedoeng Halang • Kelapoenggal • Kota Paris • Pledang-Gevangenis • Sempoer • Ursulinen-Klooster •
 • Soekaboemi :
  • Juliana-School • Politieschool • Rosali • SOG-Meisjeshuis •
 • Tjimahi :
  • 4e en 9e Bataljon • Baros 5 • Baros 6 • Goenoeng Haloe: • Militair Hospitaal: • Padalarang: • Treinkampement •
 • Bandoeng :
  • 15e Bataljon • Bangka • Bantjeui: • Bloemenkamp • Dick de Hoog • Kareës • Lengkong • LOG • Palace-Hotel • Pasar Andir • Rama • Soekamiskin • Stella Maris • Tjiboenoet • Tjihapit • Tjitaroemplein • Zeelandia •
 • Tjitjalengka :
  • Spoorweg-kamp • Cheribon • Gevangenis •

Midden-Java

 • Tegal :
  • Gevangenis
  • Todanstraat
 • Pekalongan :
  • Goedang Garam • MULO • Nieuwe Gevangenis • Oude Gevangenis •
 • Poerwokerto :
  • Broederschool • Chinees Huis • Gevangenis
 • Semarang :
  • Bangkong • Boeloe-Gevangenis • Broederschool • Djatingaleh • Gedangan • Halmaheira • Karangpanas • Lampersari • Sompok Lama •
 • Ambarawa :
  • Ambarawa 6 • Ambarawa 7 • Ambarawa 8 • Ambarawa 9 • Bandoengan • Banjoebiroe 10 • Banjoebiroe 11 • Banjoebiroe 12 • Kalitjeret • Soemowono

• Tangsi Perlindoengan •

 • Salatiga : Djoen Eng •
 • Moentilan : Moentilan •
 • Djokjakarta :
  • Gevangenis
  • Vredeburg
 • Soerakarta : Ziekenzorg/Boemikamp •
 • Pati : Pakis Tajoe •

Oost-Java

 • Ngawi : Fort van den Bosch
 • Madioen : Redjosari
 • Kediri :
  • Galoehan
  • Gevangenis
  • Kawarasan
  • Sentono Pande
 • Soerabaja :
  • Boeboetan-Gevangenis
  • Darmowijk
  • Werfstraat-Gevangenis
 • Batoe : Sanatorium
 • Malang :
  • De Wijk
  • LOG
  • Lowokwaroe-Gevangenis
  • Marinekamp
 • Dampit : Soember Gesing
 • Bondowoso :
  • in huizen
  • Lagere School
 • Kesilir : Kesilir

SUMATRA

Noord-Sumatra

 • Koeta Radja : Kazernes
 • Koetatjane : Lawesigalagala
 • Bindjei : diverse kampen
 • Belawan : Unie Kampong
 • Medan :
  • Belawan Estate
  • Gloegoer
  • Kampong Baroe
  • Poelau Brajan A,B,C,E
  • Poelau Brajan D
  • Soengei Sengkol
  • St Jozef-school
 • Tandjoeng Morawa : in huizen
 • Brastagi : Brastagi
 • Kaban Djahe : diverse gebouwen
 • Tebing Tinggi :
  • Gevangenis
  • in huis
 • Pematang Siantar :
  • Dokter Fonds
  • Gevangenis
 • Tandjoeng Balei : diverse kampen •
 • Rantau Prapat :
  • Aek Pamienke I
  • Aek Pamienke II
  • Aek Pamienke III
  • Padang Halaban
  • Si Rengorengo

Midden-Sumatra

 • Fort de Kock : Diverse kampen •
 • Padang :
  • Brits kamp
  • Gevangenis
  • Kath.Soc.Bond
  • Missiecomplex
  • MV-gebouw
  • Provoosthuis
 • Padangpandjang : Kazerne
 • Rengat : diverse kampen
 • Sawahloento : diverse kampen
 • Soengei Penoeh : diverse kampen
 • Bangkinang :
  • Bangkinang mannen
  • Bangkinang vrouwen

Zuid-Sumatra

 • Muntok :
  • Barakkenkamp
  • Gevangenis
 • Palembang :
  • Barakkenkamp
  • Boekit Besar
  • Gevangenis
  • Pladjoe
  • Talang Semoet
 • Loeboek Linggau :
  • Belalau ma
  • Belalau vr

BORNEO

Noord-West-Borneo

 • Jesselton : in huizen
 • Kuching : in huizen
 • Pontianak : in huizen
 • Sambas : in huizen
 • Sandakan : in huizen
 • Singkawang : in huizen
 • Kuching-Serawak :

Zuid-Oost-Borneo

 • Bandjermasin : Kazerne
 • Samarinda : in huis
 • Tarakan : Kazerne
 • Kandangan : Kandangan
 • Poeroektjau : Poeroektjau

CELEBES

Noord-Celebes

 • ♂ Menado :
  • St Jozef
  • Gevangenis
  • Teling
 • ♀ Tomohon : St Walterus
 • ♀ Kaäten : Kaäten
 • ♀ Airmadidi : Airmadidi

Zuid-Celebes

 • ♂ Makassar : Politiekazerne
 • ♂ Parepare : Parepare
 • ♂ Bodjo : Bodjo
 • ♂ Bolong : Bolong
 • ♀ Makassar : Politiekazerne
 • ♀ Malino : Malino
 • ♀ Kampili : Kampili

Oostelijke ARCHIPEL

 • ♀♂

Nederlandse Erevelden in Indonesië

Birma-spoorweg of Dodenspoorlijn

---2022-V-27-vr-10:33---jMVu---

Voorwoord, inleiding & toelichting

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Nederlands-Indië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden gescheiden van de vrouwen-en-kinderen. Vanaf 1944 werden oudere jongens ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongenskampen.
Op japanse burgerkampen staan per kamp de belangrijkste gegevens, zoals de in- en uitgaande transporten, literatuur en plattegrond, alsmede verwijzingen naar naamlijsten en foto’s/tekeningen.

Bevrijding liet op zich wachten
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, maar dit bericht bereikte bewoners van krijgsgevangenen- en burgerinterneringskampen niet direct. Pas op 22 augustus deelde het hoofd van de interneringskampen op Java mee: Op last van de Keizer van Japan zijn de vijandelijkheden gestaakt. Op grond hiervan is de status van geïnterneerde beëindigd met dien verstande, dat de vrijlating wacht op de aankomst van vertegenwoordigers van geallieerde zijde. Dit tijdstip is echter thans nog niet bekend. Tot het ogenblik van de overdracht is het Japanse leger verantwoordelijk voor de verzorging van rust en orde in de kampen.

De geallieerden zochten contact met de kampbewoners door grote hoeveelheden strooibiljetten te verspreiden. Maar het wachten op de bevrijders duurde veel mensen te lang en men verliet het kamp op eigen initiatief. Om dit bolossen tegen te gaan gaven de Japanse autoriteiten op 6 september 1945 te Batavia een proclamatie uit met de nadrukkelijke vermelding dat krijgsgevangenen en burger-geinterneerden van geallieerde landen op hun huidige plaatsen moesten blijven, totdat de autoriteiten van de bezettingstroepen het bevel gaven voor verplaatsing.

JAVA

West-Java

 • Serang: • Gevangenis •
 • Tangerang: • Gevangenis • LOG • Tanahtinggi •
 • Batavia: • ADEK • Boekit Doeri • Glodok • Grogol • Halimoen • Kampong Makassar • Kramat • Mater Dolorosa • Sint Vincentius • Struiswijk • Tjideng • Tjipinang •
 • Buitenzorg: • Kedoengbadak • Kedoeng Halang • Kelapoenggal • Kota Paris • Pledang-Gevangenis • Sempoer • Ursulinen-Klooster •
 • Soekaboemi: • Juliana-School • Politieschool • Rosali • SOG-Meisjeshuis •
 • Tjimahi: • 4e en 9e Bataljon • Baros 5 • Baros 6 • Goenoeng Haloe: • Militair Hospitaal: • Padalarang: • Treinkampement •
 • Bandoeng: • 15e Bataljon • Bangka • Bantjeui: • Bloemenkamp • Dick de Hoog • Kareës • Lengkong • LOG • Palace-Hotel • Pasar Andir • Rama • Soekamiskin • Stella Maris • Tjiboenoet • Tjihapit • Tjitaroemplein • Zeelandia •
 • Tjitjalengka: • Spoorweg-kamp • Cheribon • Gevangenis •

Midden-Java

 • Tegal: • Gevangenis • Todanstraat •
 • Pekalongan: • Goedang Garam • MULO • Nieuwe Gevangenis • Oude Gevangenis •
 • Poerwokerto: • Broederschool • Chinees Huis • Gevangenis
 • Semarang: • Bangkong • Boeloe-Gevangenis • Broederschool • Djatingaleh • Gedangan • Halmaheira • Karangpanas • Lampersari • Sompok Lama •
 • Ambarawa: • Ambarawa 6 • Ambarawa 7 • Ambarawa 8 • Ambarawa 9 • Bandoengan • Banjoebiroe 10 • Banjoebiroe 11 • Banjoebiroe 12 • Kalitjeret • Soemowono • Tangsi Perlindoengan •
 • Salatiga: • Djoen Eng •
 • Moentilan: • Moentilan •
 • Djokjakarta: • Gevangenis • Vredeburg •
 • Soerakarta: • Ziekenzorg/Boemikamp •
 • Pati: • Pakis Tajoe •

Oost-Java

 • Ngawi: • Fort van den Bosch •
 • Madioen: • Redjosari •
 • Kediri: • Galoehan • Gevangenis • Kawarasan • Sentono Pande •
 • Soerabaja: • Boeboetan-Gevangenis • Darmowijk • Werfstraat-Gevangenis •
 • Batoe: • Sanatorium •
 • Malang: • De Wijk • LOG • Lowokwaroe-Gevangenis • Marinekamp •
 • Dampit: • Soember Gesing •
 • Bondowoso: • Huizen • Lagere School •
 • Kesilir: • Kesilir •

SUMATRA

Noord-Sumatra

 • Koeta Radja: • Kazernes
 • Koetatjane: • Lawesigalagala
 • Bindjei: • Diverse kampen
 • Belawan: • Unie Kampong
 • Medan: • Belawan Estate • Gloegoer • Kampong Baroe • Poelau Brajan A,B,C,E • Poelau Brajan D • Soengei Sengkol • St Jozef-school •
 • Tandjoeng Morawa: • Huizen
 • Brastagi: • Brastagi •
 • Kaban Djahe: • Diverse gebouwen
 • Tebing Tinggi: • Gevangenis • Huis •
 • Pematang Siantar: • Dokter Fonds • Gevangenis •
 • Tandjoeng Balei: • Diverse kampen •
 • Rantau Prapat: • Aek Pamienke I • Aek Pamienke II • Aek Pamienke III • Padang Halaban • Si Rengorengo •

Midden-Sumatra

 • Fort de Kock: • Diverse kampen •
 • Padang: • Brits kamp • Gevangenis • Kath.Soc.Bond • Missiecomplex • MV-gebouw • Provoosthuis •
 • Padangpandjang: • Kazerne •
 • Rengat: • Diverse kampen •
 • Sawahloento: • Diverse kampen •
 • Soengei Penoeh: • Diverse kampen •
 • Bangkinang: • Bangkinang (ma • Bangkinang (vr •

Zuid-Sumatra

 • Muntok: • Barakkenkamp • Gevangenis •
 • Palembang: • Barakkenkamp • Boekit Besar • Gevangenis • Pladjoe • Talang Semoet •
 • Loeboek Linggau: • Belalau (ma • Belalau (vr •

BORNEO

Noord-West-Borneo

 • Jesselton: • Huizen •
 • Kuching: • Huizen •
 • Pontianak: • Huizen •
 • Sambas: • Huizen •
 • Sandakan: • Huizen •
 • Singkawang: • Huizen •
 • Kuching-Serawak: • Batoe Lintang -♂- • Batoe Lintang -priesterkamp- • Batoe Lintang -♀- •

Zuid-Oost-Borneo

 • Bandjermasin: • Kazerne •
 • Samarinda: • Huis •
 • Tarakan: • Kazerne •
 • Kandangan: • Kandangan •
 • Poeroektjau: • Poeroektjau •

CELEBES

Noord-Celebes

 • ♂ Menado: • St Jozef • Gevangenis • Teling •
 • ♀ Tomohon: • St Walterus •
 • ♀ Kaäten: • Kaäten •
 • ♀ Airmadidi: • Airmadidi •

Zuid-Celebes

 • ♂ Makassar: • Politiekazerne •
 • ♂ Parepare: • Parepare •
 • ♂ Bodjo: • Bodjo •
 • ♂ Bolong: • Bolong •
 • ♀ Makassar: • Politiekazerne •
 • ♀ Malino: • Malino •
 • ♀ Kampili: • Kampili •

Oostelijke ARCHIPEL

 • ♀♂

EREVELDEN

 • Ereveld AMBON : in 1967 zijn stoffelijke resten van Nederlandse slachtoffers overgebracht naar JAVA en herbegraven op het Nederlandse ereveld KEMBANG. Het nog bestaande Ambon WAR Cemetery herbergt 10.000 gravem vam vrn. soldaten uit Engeland, Amerika, India en Pakistan.
KUNING in Surabaya
 • Ereveld Menteng Pulo
 • Ereveld Ancol
 • Ereveld Pandu
 • Ereveld Leuwigajah
 • Ereveld Kalibanteng
 • Ereveld Candi
 • Ereveld Kembang Kuning
 • Birma-spoorweg -
 • Ereveld Chungkai
 • Ereveld Kanchanaburi
 • Ereveld Thanbyuzayat