Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Johan Giös, till Prästkulla (1647 - 1697)
  Johan Giös, till Prästkulla i Tenala socken samt Vääksy i Kangasala socken, Käldinge i Nagu socken, Stensböle i Borgå socken och Mälkkila i Bjärnå socken, alla i Finland. Född 1647 . Kornett vid Nyl...
 • Mikael Munck, till Nuhjala (c.1540 - 1599)
  Mikael Påvelsson , adlad Munck, till Nuhjala i Vemo socken samt Fulkila i Halikko socken och Käldinge i Nagu socken, hans hustrus arvgods. Lagläsare. Kallas 1574 herr Henrik Claessons (Horn) tjänare. D...
 • Gotthard Strijk, till Morsel (1634 - 1692)
  Gotthard Strijk, till Morsel , Skogs-Ekeby, Norrby m. m. Född 1634-10-26 i Stettin. Student i Uppsala 1648. Disp. därst. 1654. Utrikes resor. Assessor i Svea hovrätt 1666. Lagman över Västmanland, Berg...
 • Nils Turesson, till Kråkerum (Bielke) (c.1320 - aft.1364)
  Nils Turesson, till Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län. Var lagman på Öland 1339 och kallas väpnare 1341. Blev riddare 1342, riksråd 1344 och drots 1344. Lagman i Tiohärad i Småland 1348-135...
 • Claes Horn af Kanckas, till Kanckas (1583 - 1632)
  Adelsvapen== Claes Horn af Kanckas, till Kanckas och Ingeris, samt Käggleholm i Ödeby socken Örebro län och Eksjö hovgård i Vallsjö socken Jönköpings län. Född 1583-09-15 i Narva. Under en resa kammarp...

Finlands lagsaga (Österlands lagsaga) omfattade under 1300-talet och början av 1400-talet de södra delarna av dagens Finland, det vill säga Finlands då ännu odelade lagsaga (delades 1435).
Söderfinne lagsaga var den ena av de två lagsagor, i vilka Finlands lagsaga delades 1435. Den omfattade Söderfinland med dess skär, Nyland, Tavastland, Savolax och Karelen. Under Johan III avskildes 1578 de bibehållna karelska trakterna till en ny lagsaga, den karelska. Efter Vasa hovrätts tillkomst 1776 och omorganisationen av de finska lagsagorna blev Söderfinne lagsaga till större delen Nylands och Tavastehus lagsaga medan de östligaste delarna tillsammans med de sydvästliga delarna av Karelens lagsaga blev Kymmene lagsaga. För fortsättningen se Finska lagsagor 1776–1868
Lagmän under medeltiden

1300 tal

1400 tal

1500 tal

1600 tal

1700 tal

Underlagmän

 • Mattias Kogger, 1352, 1381 , SDHK-nr: 6468 , SDHK-nr: 11977
 • Kettil Olofsson, 1382 , SDHK-nr: 11977
 • Jöns Djäken , 1406 , SDHK-nr: 16735
 • Olof Pedersson , 1483 , SDHK-nr: 43695

se även