Genealogy Projects tagged with juridiikka on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Lagmän i Finland

    Finlands lagsaga (Österlands lagsaga) omfattade under 1300-talet och början av 1400-talet de södra delarna av dagens Finland, det vill säga Finlands då ännu odelade lagsaga (delades 1435). Söderfinne lagsaga var den ena av de två lagsagor, i vilka Finlands lagsaga delades 1435. Den omfattade Söderfinland med dess skär, Nyland, Tavastland, Savolax och Karelen. Under Johan III avskildes 1578 de...