Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lagmän i Uppland, Sverige

Lagmän i Uppland, Sverige

Project Tags

view all

Profiles

 • Axel Andersson Lillie af Ökna (b. - c.1546)
  Den 6 juni 1523 :Den nyvalde konungens första omsorg blef att omgifva sig med ett fulltaligt riksens råd. Däruti upptogos nu Peder Erlandsson (Båt) , Ivar och Erik Fleming , Axel och Knut Andersson (Li...
 • Mickel Nilsson HALFHJORT (1475 - 1528)
  Lagman i Uppland. Vapen en båt med två drakhuvuden enligt Elgenstierna och Söderberg III. Tillhörde troligen inte "Svarte Skånings" släkten
 • Count Göran Gyllenstierna af Björksund och Helgö, till Björksund (1632 - 1686)
  Göran Gyllenstierna af Lundholm , greve Gyllenstierna af Björksund och Helgö , greve till Björksund i Tystberga socken, Södermanlands län, friherre till Lundholmen i Vrigstads socken, Jönköpings län, h...
 • Israel Andersson And (bef.1260 - 1289)
  Äldre svenska frälsesläkter I:1, s. 7-8. öd:1289 Lagman, Riddare, Godsägare Band 01 (1918), sida 647Meriter 1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunde...
 • Gustav Johansson (Tre rosor) (1531 - 1566)
  Gustav Johansson , riksråd, lagman och riddare. Vid nitton års ålder skickades Gustaf Johansson såsom sändebud till kejsar Carl V och uträttade sitt uppdrag så väl, att Gustaf I 1554 inkallade honom i ...

Lagmän under medeltiden

Underlagmän

 • Ingevald Djäken underlagman i Uppland 1383, 84 SDHK-nr: 12500 , SDHK-nr: 12683
 • Nils Petersson i Länna, underlagman i Uppland 1378 , SDHK-nr: 11317
 • Bengt i Våla, Underlagman i Uppland 1405
 • Nils Mattsson Underlagman i Uppland 1423,24 , SDHK-nr: 19983 , SDHK-nr: 20231
 • Sune Johansson Underlagman i Uppland 1439 , SDHK-nr: 23240
 • Bengt Larsson Underlagman 1446 , SDHK-nr: 24980
 • Tord Turesson Underlagman i Uppland 1450,56 , SDHK-nr: 26867
 • Nils Mattsson, underlagman i Uppland 1438
 • Erik Eriksson underlagman i Uppland 1486 , SDHK-nr: 39437
 • Knut Karlsson, underlagman i Uppland 1493

ref: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Lagm%C3%A4n_i_Uppland