Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Hedvig Charlotta Posse (1755 - 1767)
  Adelsvapen - Posse nr 51 Hedvig Charlotta, född tvilling 1755-03-30, död 1767-09-14 Åsbärby
 • Emilia Charlotta Norén (1878 - 1952)
  Emilia Charlotta in Sweden Household Examination Books, 1820-1947 Birth : Aug 2 1878 Östuna Residence between 1876 and 1880 Mälsta, Husby-Långhundra , Uppsala, Uppland, Sweden
 • Sofia Albertina Wallenstierna (1794 - 1867)
  Sofia Albertina Wallenstierna , född 1794-06-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1867-12 -26 Forsby . Gift 1815-09-14 Skytteholm med sin kusin både på fädernet och mödernet kaptenen Elis Axel Gabriel Wa...
 • Anders Engelbertsson Bure (1571 - 1646)
  ødt: 14.08.1571- 04.02.1646 Dog i Husby, Långhundra. Han var Krigsråd. Kartograf. Allerede i 1602 deltok han i en kartleggelse av Stockholm og bedrev astronomiske-geografiske observasjoner der. Samme å...
 • Erik Svinhufvud af Qvalstad (1634 - 1688)
  Erik Svinhufvud af Qvalstad, till Markeby i Håtuna socken , Uppsala län samt Hacksta och Sjöberg, båda i Össebygarns socken, Stockholms län. Född 1634-10-13 . Student i Greifswald 1649. Underofficer vi...

Knivsta, Uppland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Knivsta, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Knivsta Municipality

Knivsta Municipality (Knivsta kommun) is a municipality in Uppsala County in Province of Uppland in east central Sweden. The seat of the municipality is located in the town of Knivsta. The population of the municipality is roughly 20,000.

The municipality consists of previous communities of Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, and Vassunda och Östuna. In the national reform of 1971 Knivsta was merged into Municipality of Uppsala and subsequently removed from the Stockholm County and into to the Uppsala County. On January 1, 2003 Knivsta was separated from Uppsala to once again form its own separate municipality, now located in the Uppsala County.
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/75/e9/06/5344485bf91c1b6b/knivsta_3_large.jpgKnivsta
Est'd 2020-11-14

Knivsta, Uppland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Knivsta kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Knivsta kommun

Knivsta kommun är en kommun i Uppsala län i landskapet Uppland. Kommunens centralort är Knivsta. Circa 20 000 invånare bor i kommunen.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

I Östuna socken finns det Kvalsta eller Qvalstad som gav namnet till ätten Svinhufvud af Qvalstad.

Vid kommunreformen 1952 sammanlades alla kommuner utom Husby-Långhundra i Knivsta landskommun. Husby-Långhundra landskommun uppgick då i Skepptuna landskommun.

År 1967 delades Skepptuna landskommun upp, och Husby-Långhundra uppgick då i Knivsta landskommun.

Knivsta landskommun uppgick vid kommunreformen 1971 i Uppsala kommun och området överfördes samtidigt från Stockholms län till Uppsala län. Knivsta kommun bildades 2003 genom en utbrytning ur Uppsala kommun av det området som före sammanslagningen 1971 utgjort Knivsta landskommun.

Det finns tre tätorter i Knivsta kommun, Knivsta, Alsike och Edeby.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/75/e9/06/5344485bf91c1b6b/knivsta_3_large.jpgKnivsta
Af 2020-11-14

Knivsta, Uplanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Knivsta-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Kinivstan kunta

Knivstan kunta (ruots. Knivsta kommun) on Uppsalan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Uplantiin. Kunnan keskustaajama on Knivsta. Kunnan asukasluku on noin 20 000.

Kuntajaon kehitys

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa Knivstan "suurkunta" muodostettiin aiemmista Alsiken, Knivstan, Laggan, Vassundan ja Östunan kunnista. Vuonna 1967 Skepptunan kunta jaettiin, jolloin Husby-Långhundra liitettiin Knivstaan. Vuonna 1971 koko Knivsta liitettiin Uppsalan kuntaan. Samalla Knivsta siirrettiin Tukholman läänistä Uppsalan lääniin. Knivstan kunta perustettiin uudelleen 1.1.2003, ja se sai samat rajat, jotka aiemmalla Knivstalla oli ollut 1967-1970. Tämän jälkeen Ruotsiin ei ole toistaiseksi muodostettu uusia kuntia.

Kunnassa on kaksi taajamaa, Knivsta ja Alsike. Pientaajamia ovat Björksta, Halmby, Lingsberg, Spakbacken, Stenhagen och Persborg, Vassunda, Älgboda ja Östunaby och Erkesberga. Entisiä pientaajamia ovat Eda ja Källbacken.

Östunan alueella Knivstassa Qvalstad tai Kvalsta, mistä suku Svinhufvud af Qvalstad on saanut nimensä.
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/75/e9/06/5344485bf91c1b6b/knivsta_3_large.jpgKnivsta
Luotu 2020-11-14