Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lid van een RIDDERSCHAP

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Lid van een RIDDERSCHAP

De staatkundige invloed van de ADEL kreeg in de Nederlanden 'n eigen karakter doordat edelen zich aaneensloten in RIDDERSCHAPPEN, organen die vanaf de 15e eeuw bestuurlijke status kregen. Dat 'verbond' ontstond zowel in gewestelijk, provinciaal als in stedelijk verband.

In 1425 is bijvoorbeeld voor 't eerst sprake van de 'ridderscap uyt Drenthe', aanduiding voor de gehele Drentse adelsgroep. In deze ontwikkeling van individuele edelen naar adel als groep onderscheidt Drenthe zich niet van andere Nederlandse gewesten. Aanvankelijk was de ridderschap in -nu provincie- Drenthe een bisschoppelijk adviesorgaan en het was de landsheer die de toelating bepaalde. Hij koos daarvoor edelen die persoonlijk door de bisschop voor een LANDS-DAG werden opgeroepen. Maar gaandeweg vormde de ridderschap steeds meer een lichaam tegenover de niet-edele EIGEN-ERFDEN.

In 1603 resulteert deze ontwikkeling in totstandkoming van de Staten van Drenthe die bestond uit Ridderschap en Eigen-erfden. De in 1795 bij de Bataafse omwenteling afgeschafte ridderschap werd in 1814 hersteld.

In de grondwet van 1814 kreeg de ADEL in het nieuwe koninkrijk een belangrijke positie. Ridderschappen in de verschillende provincies leverden een kwart van de zetels van de Staten-Generaal. Anders dan vóór 1795 werd lidmaatschap van de ridderschap niet bepaald op grond van aantal HAVEZATEN, maar adeldom in combinatie met VERMOGEN.
Omdat in Drenthe na 1814 weinig nieuwe adel gecreëerd werd, treffen we daar dezelfde families als vóór 1795 aan in de ridderschap. Met de invoering van de Provinciewet van 1850 kwam een einde aan de staatsrechtelijke bevoorrechting van de Nederlandse adel.

Ridderschap van Groningen & Ommelanden

Ridders van Groningen 1814-1853
 • Reference: Steven Bouman 2012: De Ridderschap der Provincie Groningen 1814 - 1853. Nummer 3 in de reeks van publicaties van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht - en Wapenkunde. Den Haag. Netherlands.

Nota Bene : volgorde nog non-alfabetisch zoals in Steven Bouman 2012

 • jhr mr Onno Reint Alberda van Ekenstein ‧ Groningen ged 6 feb 1752 ~ h. Ekenstein Tjarnsweer-Appingedam 21 okt 1821
 • mr Onno Tamminga baron Alberda van Rensuma ‧ Groningen ged 19 jun 1754 ~ h. Rensuma - Uithuizermeeden 12 jun 1829 ‧
 • jhr mr Gerhard Alberda van Menkema ‧ Menkemaborg, 31 aug / Uithuizen 2 sep 1764 ~ Menkemaborg 7 mei 1828 ‧
 • jhr mr Goossen Geurt Alberda van Dijxsterhuis ‧ Menkemaborg 17 mei 1766 ~ k. Dijxsterhuis, Pieterburen 20 mei 1830 ‧
 • jhr mr Edzard Jacob Alberda van Bloemersma ‧ Groningen 1768 ~ Den Haag 17 mei 1817 ‧
 • jhr Gerhard Horenken Alberda van Bloemersma ‧ Groningen ged. 7 jul 1775 ~ Groningen 27 sep 1831 ‧
 • jhr mr Onno Joost Alberda van Ekenstein ‧
 • jhr mr Balthasar Georg Joseph van Asbeck ‧
 • mr Justus Hendrik Ludovicus baron d'Aulnis de Bourouill ‧
 • jhr Mr Jan Ernst Polman Gruys ‧
 • jhr Mr Joost Jarges ‧
 • mr Jan Carel Ferdinand baron von Inn- und Kniphausen ‧
 • mr Haro Casper baron von Inn- und Kniphausen ‧
 • mr Gustaaf Willem baron van Imhoff ‧
 • jhr Arend Willem van Imhoff ‧
 • jhr Mr Egbert Lewe van Middelstum ‧
 • jhr Mr Carolus Justus Lewe van Aduard ‧
 • jhr Mr Edzard Jacob Lewe van Middelstum ‧
 • jhr Edzard Willem Lewe van Nijenstein ‧
 • jhr Unico Evert Lewe van Nijenstein ‧
 • jhr Abraham van Panhuys ‧
 • mr Willem Frederik Schratenbach baron Rengers
 • Lamoraal Ulbo baron Rengers ‧
 • jhr mr Pieter Rembt Sickinghe ‧
 • jhr Ludolf Tjarda van Starkenborgh op Borgweer
 • Otto Ernst Gelder graaf van Limburg Stirum
 • jhr mr Berend Lewe tot Aduard ‧
 • jhr mr Onno Joost Sickinghe ‧
 • jhr Jan evert Lewe van Aduard ‧
 • jhr mr Willem Hora Siccama ‧
 • jhr mr Oncko van Swinderen ‧
 • jhr mr Johan hora Siccama van de Harkstede
 • jhr mr Adriaan Joseph Trip ‧
 • jhr mr Jan Ernst Willem van Gesseler op Nijenstein
 • jhr Johan Hora Siccama ‧
 • jhr mr Onno Joost Quintus ‧
 • jhr mr Willem Alberda van Ekenstein ‧
 • jhr mr Reneke de Marees van Swinderen ‧
 • jhr mr Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
 • jhr mr Unico Allard Alberda van Menkema ‧
 • jhr Antoon Hendrik Pieter Carel van Suchtelen van de Haare
 • jhr mr Ulrich Willem Frederik van Panhuys ‧ Groningen 5 febr 1806, lid Ridderschap 1829-1853 ~ Groningen 15 febr 1882
  • zv. jhr Abraham & Berendina Ernestina Harmanna Polman Gruys
  • & Leek 22 mei 1830 : Wendelina Cornera barones von Inn-und Kniphausen, geb. h Nienoord, Midwolde 9 nov. 1805 ~ Groningen 6 nov 1878
  • dv. baron mr. Haro Caspar, heer van Nienoord en Vredewold & Susanna Elisabeth Alberda van Bijma ‧
 • jhr mr Wicher Meijnard de Marees van Swinderen ‧
 • jhr mr Unico Allard Alberda van Bloemersma ‧
 • jhr Wiardus Hora Siccama ‧
 • jhr Scato Ludolph Lewe van Aduard ‧
 • Jan Willem Cornelis baron van Ittersum ‧
 • mr Frederic Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill ‧
 • mr Ferdinand Folef baron d'Aulnis de Bourouill ‧
 • jhr mr Witius Hendrik de Svornin Lohman ‧
 • jhr mr Mello Backer ‧
 • jhr mr Maurits Adriaan de Savornin Lohman ‧
 • mr Jan Carel Ferdinand baron d'Aulnis de Bourouill ‧
 • jhr mr Oncko Quirijn Jacob Johan van Swinderen ‧
 • jhr Theodorus van Swinderen ‧
 • jhr mr Evert Joost Lewe van Aduard ‧
 • mr Gustaaf Willem Handrik baron van Imhoff ‧
 • jhr mr Hendrik Ludolf Wichers ‧
 • jhr Willem Jan Quintus ‧
 • jhr mr Willem Laman Trip ‧
 • jhr Willem Louis Benjamin van Panhuys ‧
 • jhr Jean Francois Adrien van Panhuys ‧
 • jhr mr Roelof Antonius Quintus ‧

Ridderschap in FRIESLAND

'Ridderscap uyt Drenthe'

Ridderschap in OVERIJSSEL

Ridderschap van ZUTPHEN

Ridderschap in GELDERLAND

Ridderschap in Utrecht

 • Cornelis van Amstel van Mijnden

Ridderschap in HOLLAND - Noord- of Zuid

Ridderschap van ZEELAND

 • Zie sub-project

AANVULLING WELKOM, bij voldoende aanwas kan een specifiek project volgen....

---jMVu-2022-XI-10-do---