Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lid van een RIDDERSCHAP

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Cornelis van der Goes, heer van Naters en Pancrasgors (1766 - 1836)
  1814 : Lid NOTABELEN-vergadering geneagraphie.com... ; c. Henriëtte Cornelie Clemente van Lidth de Jeude , geboren te Delft op 19 februari 1778, overleden te Delft 22 september 1853, huwde te Del...
 • Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren van Enghuizen (1785 - 1862)
  : Officier in het Bataafse leger - vocht zowel voor Pruisen als voor Napoleon in Duitsland en Rusland : Verlies van een been maakt einde militaire carrière : Ordonnans-officier 1806 : Luitenant R...
 • Lodewijk van Heeckeren van de Cloese, baron (1768 - 1831)
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Opleiding bij de Marine 1783-1788 : Luitenant ter zee 1788 : Kapitein commandant INFANTERIE in Statendienst 1792-1795 : Kapitein commandant infanterie...
 • Evert van Heeckeren, heer van Ruurlo en Nettelhorst (1490 - 1562)
  Evert van HEECKEREN zou bij zijn vrouw 24 kinderen hebben verwekt, terwijl hij voorts meewerkte aan het op de wereld zetten van 25 bastaarden. Heer van Ruurlo en Nettelhorst EVERT VAN HEECKEREN, ge...
 • Gerrit Jurrien Johan Adriaan Adolf van Dorth tot Holthuyzen (c.1755 - d.)
  lid van een gezin dat zich volgens een tjdgenoot ‘befaamt heeft gemaakt door geweldadige acten’ : moeder bewerkt uit woede met een bijl de slaapkamerdeur van haar dochter, vader en Gerrit die hun 'snap...

Lid van een RIDDERSCHAP

De staatkundige invloed van de ADEL kreeg in de Nederlanden 'n eigen karakter doordat edelen zich aaneensloten in RIDDERSCHAPPEN, organen die vanaf de 15e eeuw bestuurlijke status kregen. Dat 'verbond' ontstond zowel in gewestelijk, provinciaal als in stedelijk verband.

In 1425 is bijvoorbeeld voor 't eerst sprake van de 'ridderscap uyt Drenthe', aanduiding voor de gehele Drentse adelsgroep. In deze ontwikkeling van individuele edelen naar adel als groep onderscheidt Drenthe zich niet van andere Nederlandse gewesten. Aanvankelijk was de ridderschap in -nu provincie- Drenthe een bisschoppelijk adviesorgaan en het was de landsheer die de toelating bepaalde. Hij koos daarvoor edelen die persoonlijk door de bisschop voor een LANDS-DAG werden opgeroepen. Maar gaandeweg vormde de ridderschap steeds meer een lichaam tegenover de niet-edele EIGEN-ERFDEN.

In 1603 resulteert deze ontwikkeling in totstandkoming van de Staten van Drenthe die bestond uit Ridderschap en Eigen-erfden. De in 1795 bij de Bataafse omwenteling afgeschafte ridderschap werd in 1814 hersteld.

In de grondwet van 1814 kreeg de ADEL in het nieuwe koninkrijk een belangrijke positie. Ridderschappen in de verschillende provincies leverden een kwart van de zetels van de Staten-Generaal. Anders dan vóór 1795 werd lidmaatschap van de ridderschap niet bepaald op grond van aantal HAVEZATEN, maar adeldom in combinatie met VERMOGEN. Omdat in Drenthe na 1814 weinig nieuwe adel gecreëerd werd, treffen we daar dezelfde families als vóór 1795 aan in de ridderschap. Met de invoering van de Provinciewet van 1850 kwam een einde aan de staatsrechtelijke bevoorrechting van de Nederlandse adel.

Ridderschap van Groningen en Ommelanden

Lijst van Ridders van Groningen vanaf 1814 tot 1853

 • Reference: Steven Bouman 2012: De Ridderschap der Provincie Groningen 1814 - 1853. Nummer 3 in de reeks van publicaties van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht - en Wapenkunde. Den Haag. Netherlands.

Volgorde niet alfabetisch maar zoals in Steven Bouman 2012

 • Jhr Mr Onno Reint Alberda van Ekenstein

geb. Groningen, ged ald. 6 febr 1752 overl. h. Ekenstein Tjarnsweer gem. Appingedam 21 okt 1821

 • Mr Onno Tamminga baron Alberda van Rensuma

geb Groningen, ged 19 juni 1754, overl. h. Rensuma, Uithuizermeeden, 12 juni 1829

 • Jhr Mr Gerhard Alberda van Menkema

Geb. Menkemaborg, 31 aug, ged Uithuizen 2 sept 1764, overl. Menkemaborg 7 mei 1828

 • Jhr Mr Goossen Geurt Alberda van Dijxsterhuis

geb. Menkemaborg 17 mei 1766, overl. k. Dijxsterhuis, Pieterburen 20 mei 1830

 • Jhr Mr Edzard Jacob Alberda van Bloemersma

geb. Groningen 1768, overl. Den Haag 17 mei 1817

 • Jhr Gerhard Horenken Alberda van Bloemersma

geb. Groningen, ged. 7 juli 1775, overl. Groningen 27 sept. 1831

 • Jhr Mr Onno Joost Alberda van Ekenstein
 • Jhr Mr Balthasar Georg Joseph van Asbeck
 • Mr Justus Hendrik Ludovicus baron d'Aulnis de Bourouill
 • Jhr Mr Jan Ernst Polman Gruys
 • Jhr Mr Joost Jarges
 • Mr Jan Carel Ferdinand baron von Inn - und Kniphausen
 • Mr Haro Casper baron von Inn - und Kniphausen
 • Mr Gustaaf Willem baron van Imhoff
 • Jhr Arend Willem van Imhoff
 • Jhr Mr Egbert Lewe van Middelstum
 • Jhr Mr Carolus Justus Lewe van Aduard
 • Jhr Mr Edzard Jacob Lewe van Middelstum
 • Jhr Edzard Willem Lewe van Nijenstein
 • Jhr Unico Evert Lewe van Nijenstein
 • Jhr Abraham van Panhuys
 • Mr Willem Frederik Schratenbach baron Rengers
 • Lamoraal Ulbo baron Rengers
 • Jhr Mr Pieter Rembt Sickinghe
 • Jhr Ludolf Tjarda van Starkenborgh op Borgweer
 • Otto Ernst Gelder graaf van Limburg Stirum
 • Jhr Mr Berend Lewe tot Aduard
 • Jhr Mr Onno Joost Sickinghe
 • Jhr Jan evert Lewe van Aduard
 • Jhr Mr Willem Hora Siccama
 • Jhr Mr Oncko van Swinderen
 • Jhr Mr Johan hora Siccama van de Harkstede
 • Jhr Mr Adriaan Joseph Trip
 • Jhr Mr Jan Ernst Willem van Gesseler op Nijenstein
 • Jhr Johan Hora Siccama
 • Jhr Mr Onno Joost Quintus
 • Jhr Mr Willem Alberda van Ekenstein
 • Jhr Mr Reneke de Marees van Swinderen
 • Jhr Mr Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
 • Jhr Mr Unico Allard Alberda van Menkema
 • Jhr Antoon Hendrik Pieter Carel van Suchtelen van de Haare
 • Jhr Mr Ulrich Willem Frederik van Panhuys

Geboren Groningen 5 febr 1806, lid Ridderschap 1829-1853, overleden Groningen 15 febr 1882, zoon van Jhr Abraham en Berendina Ernestina Harmanna Polman Gruys, tr. Leek 22 mei 1830 Wendelina Cornera barones von Inn und Kniphausen, geb. h Nienoord, Midwolde 9 nov. 1805, overl. Groningen 6 nov. 1878, dr. van baron Mr. Haro Caspar, heer van Nienoord en Vredewold, en Susanna Elisabeth Alberda van Bijma

 • Jhr Mr Wicher Meijnard de Marees van Swinderen
 • Jhr Mr Unico Allard Alberda van Bloemersma
 • Jhr Wiardus Hora Siccama
 • Jhr Scato Ludolph Lewe van Aduard
 • Jan Willem Cornelis baron van Ittersum
 • Mr Frederic Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill
 • Mr Ferdinand Folef baron d'Aulnis de Bourouill
 • Jhr Mr Witius Hendrik de Svornin Lohman
 • Jhr Mr Mello Backer
 • Jhr Mr Maurits Adriaan de Savornin Lohman
 • Mr Jan Carel Ferdinand baron d'Aulnis de Bourouill
 • Jhr Mr Oncko Quirijn Jacob Johan van Swinderen
 • Jhr Theodorus van Swinderen
 • Jhr Mr Evert Joost Lewe van Aduard
 • Mr Gustaaf Willem Handrik baron van Imhoff
 • Jhr Mr Hendrik Ludolf Wichers
 • Jhr Willem Jan Quintus
 • Jhr Mr Willem Laman Trip
 • Jhr Willem Louis Benjamin van Panhuys
 • Jhr Jean Francois Adrien van Panhuys
 • Jhr Mr Roelof Antonius Quintus

Ridderschap in FRIESLAND

'Ridderscap uyt Drenthe'

Ridderschap in OVERIJSSEL

Ridderschap van ZUTPHEN

Ridderschap in GELDERLAND

Ridderschap in Utrecht

 • Cornelis van Amstel van Mijnden

Ridderschap in HOLLAND - Noord- of Zuid

Ridderschap van ZEELAND

 • Zie subproject

AANVULLING WELKOM, bij voldoende aanwas kan een specifiek project volgen....