Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Burgemeesters in de familie ?

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

—2012-08-24-15:08+GMT-summer-time—jMu—Aanvulleh-Meewerken-Corrigeren? Wekom ! Graag met profiel-e/o-document-links & attendering via discussie-bijdrage.

Zodra tenslotte van een genoemde burgemeester het geni-profiel correct is ingevoerd, volstaan hier voor- en achternaam met levensdata en vindt U verdere documentatie in toepasselijke talen in het profiel zelf. De inhoud daarvan blijft de verantwoordelijkheid van beheerders en die bepalen naar welke documentatie men verwijzen wil-mag-of-kan. Wat ons betreft krijgen ook NSB-burgemeesters hier kans op 'n plaats in ons collectief geheugen en van hun familie wellicht ook rehabilitatie. Deze lijst zal overigens altijd een dynamisch karakter houden !

Wanneer u ook in deze pagina zelf wil redigeren, moet U 'n verzoek richten aan het 'redactie-team' dat deze pagina min of meer beheert. De vormgeving is 'in progress' of 'under construction' en verandert regelmatig vanwege de zeer beperkte mogelijkheden die geni-wiki-opmaak biedt. Het is dan ook 'n stap-voor-stap zoektocht naar en ontwikkeling tot een project-pagina die zowel snel scanbaar is met niet al te lange lijsten, als bruikbaar om familie-namen direct te herkennen. Om die reden worden de namen ALFABETISCH achter-elkaar geplaatst en familie-namen in KAPITALEN vermeld. We hopen dat ook het vermijden van de functies vet en cursief er toe bijdragen dat ook 'beginners' kunnen leren redigeren, omdat we ook in de edit-stand praktische leesbaarheid nastreven.

Zoekt u mee naar het Geni-Profiel en de levens-jaartallen? Welkom zijn ook mooie-leerzame-leuke-internet-url's om profielen te illustreren e/o documenteren. We plaatsen ze hier 'onder' het vignetje . Profielbeheerders kunnen die naar wens overnemen op de persoons-pagina. Geen wiki-schrijf-ervaring? Noteer het dan als 'discussie' en de redactie zorgt voor de rest...

Burgemeesters~Mayors in de familie

 • algemene url's over burgemeesters-ambt welkom

NEDERLAND

BELGIE

Voor diverse grote steden in Belgie zijn inmiddels ook project-paginas gestart. We verwijzen U hiervoor naar de links hiernaast die kunnen leiden naar de verschillend pagina. O.a. voor Brugge, Antwerpen, Brussel, ..... aanvulling welkom !

DUITSLAND

Ook voor Duitsland is een eerste start gemaakt met overzichten van BURGERMEISTER. Vooralsnog gerangschikt naar Deelstaat, later te divergeren naar grote en kleinere steden.

Overige EUROPA

Dat is iets voor de langere termijn of via andere portalen....

NEDERLANDSE Burgemeesters

De burgemeesters van enkele grote steden worden ondergebracht in aparte project-paragrafen en verdwijnen uit deze lijsten. U kunt hen echter nog altijd aan dit project koppelen om te zorgen dat ze 'vindbaar' blijven voor nadere documentatie.

Burgemeesters gerangschkt per PROVINCIE

Om burgervaders van kleine e/o gemeenten VOOR de herindelingsgolf aan het einde van de vorige eeuw, steden e/o gehuchten~buurtschappen te 'verzamelen' zijn er project-pagina's voor elke provincie:

 • GRONINGEN - aparte pagina voor steden: Groningen -
 • FRIESLAND - aparte pagina voor steden: Leeuwarden
 • DRENTHE - aparte pagina voor steden:
 • OVERIJSSEL - aparte pagina voor steden:
 • GELDERLAND - aparte pagina voor steden:
 • FLEVOLAND - aparte pagina voor steden:
 • NOORD-HOLLAND - aparte pagina voor steden: Alkmaar - Amsterdam -
 • ZUID-HOLLAND - aparte pagina voor steden: 's-Gravenhage -
 • ZEELAND - aparte pagina voor steden:
 • prov-UTRECHT - aparte pagina voor steden:
 • NOORD-BRABANT - aparte pagina voor steden: 's-Hertogenbosch -
 • LIMBURG - aparte pagina voor steden:

P.S. heb ik ze nu allemaal, want sinds het Koninkrijksstatuut onlangs is gewijzigd hebben we er ook CARIBBEAN eilanden bij met die status.... Zie nu vast in subportiekjes :

een aanzet tot een alfabetisch register

zonder jaartal zijn waaarschijnlijk HUIDIGE burgemeester, komen nl. uit WIKI-pedia lijsten

╳ ‧ J. ALOFS · c.1682-d ‧ ‧ ╳ ‧ A. van AMSTEL · 1406-x ‧ ╳ ‧ G. van AMSTEL · c.1260-1342 ‧ ╳ ‧ G. van AMSTEL · 1170-c.1235 · ╳ ‧ G. van AMSTEL · c.1235-1303 · ╳ ‧ G. van AMSTEL · 1200-c.1252 · ╳ ‧ G. van AMSTEL · c.1140-c.1188 · ╳ ‧ S. van AMSTEL · c.1330-c.1400 · ╳ ‧ W. van AMSTEL · c.1075-c.1131 · ╳ ‧ J. de BERLIER · c.1440-x ‧ ╳ ‧ L.M.E. BRUMSTEEDE · 1851-1908 ‧ ╳ ‧ W. DAMMERIER · c.1615-x ‧ ╳ ‧ H.J.B. DELVAUX · 1795-1858 ╳ ‧ W. de la HAYE de St. ANDRE ‧ c.1550-1601 ‧ ╳ ‧ H. de la HAYE ‧ c.1515-c.1585 ╳ ‧ N. de la HAYE ‧ c.1520-1581 ‧ ╳ ‧ W. de la HAYE ‧ c.1547-c.1626 ‧ ╳ ‧ J.B.J. HENGST ‧ 1817-1892 ‧ ╳ ‧ O. HOES ‧ 19-x · ‧ ╳ ‧ W. JEKERMANS ‧ b-c.1600 ‧ ╳ ‧ C. KICKEN ‧ b -c.1629 ‧ ╳ ‧ M. KNUBBEN ‧ c.1475-x ‧ ╳ ‧ M. MERTENS ‧ b-1645 · ╳ ‧ T. MEUSSENS ‧ ‧ ╳ ‧ H. van der SCHAUT ‧ b-c.1368 · ╳ ‧ P.S. WYTSMA ‧ c.1658-d ‧ ╳ ‧

―A―

╳ ‧ Arie AALBERTS ‧ · ╳ ‧ Henk AALDERINK ‧ · ╳ ‧ Simone Dirven-van AALST ‧ · ╳ ‧ Jozias van AARTSEN ‧ ‧ ╳ ‧ Dieudonné AKKERMANS ‧ ‧ ╳ ‧ Ahmed ABOUTALEB ‧ · ╳ ‧ Jacobus ANKER ‧ · ╳ ‧ Lodewijk ASSCHER 1974 ‧ ╳ ‧

―B―

╳ ‧ Fons BAETEN ‧ · ╳ ‧ Joop BAKKER ‧ · ╳ ‧ Frans BANNING COCQ 1605-1655 ‧ ╳ ‧ Paulus van BERESTEYN ‧ · ╳ ‧ Sjoukje Haasjes-van den BERG ‧ · ╳ ‧ Bearn BILKER ‧ ‧ ╳ ‧ Jean de BERLIER ‧ ‧ ╳ ‧ Ank BIJLEVELD ‧ · ╳ ‧ Marja van BIJSTERVELDT ‧ · ╳ ‧ Feike de BOER w:c.1945 ‧ ╳ ‧ Oege Gerhardus de BOER ‧ 1922 ‧╳ ‧ ‧ ╳ ‧ Louis Martinus Everhard BRUMSTEEDE 1851-1908 ‧ ╳ ‧ Gijsbert -bert- BERGHOEF 1949 ‧ ╳ ‧ A.B. -bert- BLASE 1959 ‧ ╳ ‧ Johannes -hans- BEENAKKER 1966 ‧ ╳ ‧ Harald M. BERGMANN 1965 ‧ ╳ ‧ L.M.M. -lucas- BOLSIUS 1958 ‧ ╳ ‧ P.M. -piet- BRUINOOGE 1955 ‧ ╳ ‧ Jan BAAS ‧ · ╳ ‧ Ton BAAS ‧ · ╳ ‧ Henk BAKKER ‧ · ╳ ‧ Marijke van BEEK ‧ · ╳ ‧ Willem van BEEK ‧ ‧ ╳ ‧ Frank van BEERS ‧ ‧ ╳ ‧ Jan van BELZEN ‧ · ╳ ‧ Roland van BENTHEM ‧ · ╳ ‧ Cees BIJL ‧ · ╳ ‧ Joan de Zwart-BLOCH ‧ · ╳ ‧ Hein BLOEMEN ‧ · ╳ ‧ André BORGDORFF ‧ ‧ ╳ ‧ Pierre BOS ‧ · ╳ ‧ Harry BRINKMAN ‧ ‧ ╳ ‧ Clemens BROCKEN ‧ · ╳ ‧ Arno BROK ‧ ‧ ╳ ‧ Jean BRONCKERS ‧ · ╳ ‧ Marianne BURGMAN ‧ · ╳ ‧ Jan BOELHOUWER ‧ · ╳ ‧Els BOOT ‧ · ╳ ‧ Wil van den BERG ‧ · ╳ ‧ Dirk van der BORG ‧ · ╳ ‧ Bert BRUIJN ‧ ‧ ╳ ‧ John BERENDS ‧ · ╳ ‧ Ernst BAKKER ‧ ‧ ╳ ‧ Joop BOERTJENS ‧ · ╳ ‧ Patrick van den BRINK ‧ ‧ ╳ ‧ Tjeerd van BEKKUM ‧ ‧

―C―

╳ ‧ Roel CAZEMIER ‧ · ╳ ‧ Wim CORNELIS ‧ · ╳ ‧ Hans CORNELISSE ‧ ‧ ╳ ‧ Job COHEN 1947 ‧ ╳ ‧

―D―

╳ ‧ Wolter DAMMERIER drossaart & schout ‧ · ╳ ‧ Wim DEETMAN ‧ · ╳ ‧ Henri DELVAUX bm: 's Gravenvoeren ‧ ╳ ‧ Kor DIJKSTRA ‧ ‧

―E―

╳ ‧ Arie van ERK ‧ ·

―F―


―G―

╳ ‧ Molly GEERTSEMA ‧ ‧ ╳ ‧ Fred de GRAAF ‧ · ╳ ‧ Thom de GRAAF ‧ ‧ ╳ ‧ Andries de GRAEFF 1611-ca.1677 ‧ ‧ ╳ ‧ Cornelis de GRAEFF 1599-1664 ‧ ‧ ╳ ‧ Diederik Janszoon GRAEFF ca.1530-1589 ‧ ‧ ╳ ‧ Jacob Dirckszoon de GRAEFF ca.1570-1638 ‧ · ╳ ‧ Hans GROSHEIDE ‧ · ╳ ‧ Jaap GELOK ‧ ‧ ╳ ‧ Arjen GERRITSEN ‧ · ╳ ‧ Rob van GIJZEL ‧ · ╳ ‧ Melis van de GROEP ‧ · ╳ ‧ Emme GROOT ‧ · ╳ ‧ Hélène van Rijnbach-de GROOT ‧ · ╳ ‧

―H―

╳ ‧ Bert HAARS ‧ · ╳ ‧ Gijs van HALL 1907-1977 ‧ ╳ ‧ Hubert de la HAYE schout van Julémont ‧ · ╳ ‧ Nicolas de la HAYE schout Mortier & schepen Julémont ‧ · ╳ ‧ Winand de la HAYE Schout van Mortier ‧ Schepen van Julémont ‧ Schepen van Neufchateau ‧ · ╳ ‧ Winand de la HAYE schout van Mortier ‧ · ╳ ‧ Pieter Cornelisz. HOOFT 1581-1647 ‧ ╳ ‧ Guusje ter HORST ‧ ‧ ╳ ‧ Carel Hendrik Ver HUELL ‧ · ╳ ‧ Joan HUYDECOPER van MAARSSEVEEN 1599-1661 ‧ · ╳ ‧ Hetty HAFKAMP ‧ · ╳ ‧ Andries HEIDEMA ‧ · ╳ ‧ Jos HEIJMANS ‧ · ╳ ‧ Willem HOORNSTRA ‧ ‧ ╳ ‧ Jan HENDRIKX ‧ · ╳ ‧ Jos HOUBEN ‧ · ╳ ‧ Petra Dassen-HOUSEN ‧ · ╳ ‧ Marijke van Lente-HUISKAMP ‧ ·

―I―

╳ ‧ Piet IJSSELS ‧ · ‧

―J―

╳ ‧ Giel JANSSEN ‧ · ╳ ‧ Jacob Cornelisz. van NECK ook BANJAERT c.1605 ‧ · ‧ ╳ ‧ Wijnandus JEKERMANS schepen van Heer ‧ · ╳ ‧ Annemarie JORRITSMA ‧ ‧ ╳ ‧ Aat de JONGE ‧ ‧ ╳ ‧ Niels JOOSTEN ‧ · ╳ ‧

―K―

╳ ‧ Herman KAISER ‧ · ╳ ‧ Herman van KARNEBEEK ‧ · ╳ ‧ Jos van KEMENADE ‧ · ╳ ‧ Mathias KNUBBEN stadhouder Valkenburg ‧ · ╳ ‧ Cornelis de KOCK ‧ ‧ ╳ ‧ Frank KOEN ‧ · ‧ ╳ ‧ Hans KOLFSCHOTEN ‧ · ╳ ‧ Wim de KORT ‧ · ╳ ‧ Ralf KREWINKEL ‧ · ╳ ‧ Herman KAISER ‧ ‧ ╳ ‧ Dick KLAVERDIJK ‧ · ╳ ‧ Cees van der KNAAP ‧ ‧ ╳ ‧ Pauline Bouvy-KOENE ‧ · ╳ ‧ Gert de KOK ‧ · ╳ ‧ Amy KOOPMANSCHAP ‧ ‧ ╳ ‧ Yvo KORTMANN ‧ · ╳ ‧

―L―

╳ ‧ Eberhard van der LAAN 1955 ‧ ╳ ‧ Louis van de LAAR ‧ · ╳ ‧ Gerd LEERS ‧ · ╳ ‧ Arie LEMS ‧ · ╳ ‧ Hannie van LEEUWEN ‧ · ╳ ‧ P.J.M. -pieter- LITJENS 1968 ‧ ╳ ‧ Frans de LANGE ‧ ‧ ╳ ‧ Rianne Donders-de LEEST ‧ ‧ ╳ ‧ Henri LENFERINK ‧ ‧ ╳ ‧ Ria Oosterop-van LEUSSEN ‧ · ╳ ‧ Han van LEEUWEN ‧ · ╳ ‧ Jan Pieter LOKKER ‧ ‧ ╳ ‧ Marlies de LOO ‧ · ╳ ‧ Kees LUESINK ‧ ‧ ╳ ‧

―M―

╳ ‧ Victor MARIJNEN ‧ · ╳ ‧ Thomas MEUSSENS schout Cadier ‧ · ╳ ‧ Hilko MAK ‧ · ╳ ‧ Matthieu MEIJER ‧ · ╳ ‧ Bert MEULMAN ‧ ‧ ╳ ‧

―N―

╳ ‧ Alfons Maria Theodorus -fons- NATEROP 1956 ‧ ╳ ‧ Ed NIJPELS ‧ · ╳ ‧ Otto Frans Antoine Hubert van NISPEN tot PANNERDEN ‧ · ╳ ‧ Ruud NEDERVEEN ‧ ‧ ╳ ‧ Han NOTEN ‧ · ╳ ‧

―O―

╳ ‧ H.F. -eric- van OOSTERHOUT 1961 ‧ ‧ ╳ ‧ Kornelis OOSTERHUIS ‧ · ╳ ‧ Ivo OPSTELTEN ‧ · ╳ ‧ Pieter OUD ‧ · ╳ ‧ Wiert OMTA ‧ · ╳ ‧ Hans Martijn OSTENDORP ‧ ‧ ╳ ‧ Peter den OUDSTEN ‧ · ╳ ‧ Marco OUT ‧ ‧ ‧

―P―

╳ ‧ Schelto PATIJN w:c.1980 ‧ · ╳ ‧ Alexander PECHTOLD ‧ · ╳ ‧ Martinus PELINCK ‧ · ╳ ‧ Wim POLAK w:c.1979 ‧ ╳ ‧ Ryan PALMEN ‧ ‧ ╳ ‧ Han POLMAN ‧ · ╳ ‧ Gerd PRICK ‧ ‧ ╳ ‧

―Q―

╳ ‧

―R―

╳ ‧ Dirk RIJNDERS ‧ · ╳ ‧ Geert van RUMUND w:c.2009 ‧ · ╳ ‧ Anja Thijs-RADEMAKERS ‧ · ╳ ‧ Peter REHWINKEL ‧ · ╳ ‧ Rob van der RIET ‧ · ╳ ‧ Coos RIJSDIJK ‧ · ╳ ‧ Machteld RIJSDORP ‧ · ╳ ‧ Luciën van RISWIJK ‧ · ╳ ‧ Mark RöELL ‧ · ╳ ‧ Frans RONNES ‧ · ╳ ‧

―S―

╳ ‧ Ivo SAMKALDEN 1912-1995 ‧ ╳ ‧ Maarten SCHAKEL ‧ · ╳ ‧ Jan Nico SCHOLTEN ╳ ‧ Karel van SOEST ‧ · ╳ ‧ Franciscus SUIJS ‧ · ╳ ‧Edzard Tjarda van STARKENBORGH STACHOUWER ‧ · ╳ ‧Steven van SCHAIJCK ‧ · ╳ ‧ Milo SCHOENMAKER ‧ ‧ ╳ ‧Bernt SCHNEIDERS ‧ · ╳ ‧Koen SCHUILING ‧ · ╳ ‧ Peter SNIJDERS ‧ ‧ ╳ ‧Karel van SOEST ‧ ‧ ╳ ‧Jos SOM ‧ ‧ ╳ ‧Servaas STOOP ‧ · ╳ ‧ Boy SWACHTEN ‧ ‧ ╳ ‧

―T―

╳ ‧ Ed van THIJN 1934 ‧ ╳ ‧ Gijsbert van TIENHOVEN 1841-1914 ‧ ╳ ‧ Wim THOMASSEN ‧ · ╳ ‧ Egbertus Roelinus TONCKENS 1869-1943 ‧ ╳ ‧ Eltje Jacob TONCKENS 1865-1946 ‧ ‧ Johannes TONCKENS 1905-1937 ‧ ╳ ‧ Liesbeth TUIJNMAN ‧ · ╳ ‧ Klaas TAMMES ‧ ‧ ╳ ‧ Bas van den TILLAAR ‧ · ╳ ‧ Erik TRIEMSTRA ‧ · ╳ ‧

―U―

╳ ‧ Hans UBACHS ‧ ‧ ╳ ‧

―V―

╳ ‧ Meine van VEEN ‧ · ╳ ‧ Anton VERDIJK ‧ · ╳ ‧ Frederik Willem van VLOTEN ‧ · ╳ ‧ Henk VONHOFF ‧ · ╳ ‧ J.H.M. -jon- Hermans-VLOEDBELD 1954 ‧ · ╳ ‧ Pieter van VEEN ‧ · ╳ ‧ Fred VEENSTRA ‧ · ╳ ‧ Peter van der VELDEN ‧ · ╳ ‧ René VERHULST ‧ ‧ ╳ ‧ Bas VERKERK ‧ · ╳ ‧ Betty van VIEGEN ‧ ‧ ╳ ‧ Driek van de VONDERVOORT ‧ ‧ ╳ ‧

―W―

╳ ‧ Jacques WALLAGE ‧ · ╳ ‧ Marius Alphonse Marie WASZINK ‧ 1881-1943 ‧ ╳ ‧ Ko WIERENDAG ‧ · ╳ ‧ Herman Bernard Jan WITTE ‧ 1909-1973 ‧ ╳ ‧ Aleid WOLFSEN ‧ 1960 ‧ ╳ ‧ Pieter Sipkes WYTSMA ‧ · ╳ ‧ Marga WAANDERS ‧ ‧ ╳ ‧ Rob WELTEN ‧ · ╳ ‧ Theo WETERINGS ‧ · ╳ ‧ Jos WIENEN ‧ · ╳ ‧ Koos WIERSMA ‧ ‧ ╳ ‧ Ger van de Velde-de WILDE ‧ · ╳ ‧

―X―

╳ ‧ ―Y―
╳ ‧
―Z―
╳ ‧ J.H.C. -jan- van ZANEN 1961 ‧ ╳ ‧ Hendrik Jan -henk- ZEEVALKING 1922-2005 ‧ ╳ ‧ Tjeerd J. van der ZWAN 1954 ‧ ╳ ‧ Huib ZIJLMANS ‧ ‧ ╳ ‧ Henk ZOMERDIJK ‧ · ╳ ‧ Jan van ZOMEREN ‧ · ╳ ‧