Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Emma Maria Hedlund (1876 - 1941)
  Födelse Kolbäck (U) C:7 (1875-1889) Bild 17 (AID: v72850.b17, NAD: SE/ULA/10531) Kolbäck Kolbäck (U) AI:16a (1871-1880) Bild 272 / sid 262 (AID: v72830.b272.s262, NAD: SE/ULA/10531) Kol...
 • Maj. Gen. Axel Didrik Meijendorff von Yxkull (1720 - 1798)
  Axel Didrik Meijendorff von Yxkull , född 1720-01-05 i Arboga. Volontär vid Livregementet till häst 1733. Korpral vid Livregementet 1736. Adjutant 1742. Kornett 1742. Löjtnant 1746. Ryttmästare 1750...
 • Carl Filip Bogislav von Schwerin (1878 - 1878)
  Carl Filip Otto Bogislav von Schwerin , född 1878-05-18 på [ Alvesta9, död på Alvesta 1878-07-03.
 • Anna Charlotta Lillieblad (1692 - 1736)
  Anna Charlotta Lillieblad , född 1692-09-28, död 1759-04-12. Gift 1720-01-15 med kaptenen Magnus Palmfelt , född 1690, död 1736.
 • Maj. Olof Olofsson Wallenstierna (1705 - 1752)
  Olof Wallenstierna , född 1705-11-30 i Reso socken. Volontär vid livgardet 1726. Förare därst. 1728. Sergeant 1732. Adjutant 1733. Löjtnant 1741. Avsked såsom major i armén 1743. RSO 1751. Död 17...

Start 8.4.2018.

Under construction

Eskilstuna (Swedish pronunciation: [%C2%B2%C9%9Bsk%C9%AAls%CB%8Ct%CA%89%CB%90na]) is a city and the seat of Eskilstuna Municipality, Södermanland County, Sweden. https://en.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna


Borås I Göteborg I Eskilstuna I Kalmar I Sundswall I Södertälje I Visby I Västerås I


History

Eskilstuna's history dates back to medieval times when English monk Saint Eskil made "Tuna" his base and diocese of the South coast of Lake Mälaren. Saint Eskil was stoned to death by the pagan vikings of neighbouring town Strängnäs, 30 kilometres (19 miles) east of Eskilstuna, trying to convert them to Christianity. Saint Eskil was buried in his monastery church in Tuna. Later the pagan city of Strängnäs was Christianised and was given the privilege of becoming diocese of South Lake Mälaren. Later "Eskil" was added in to the word "Tuna". However, the town of Eskilstuna did not receive municipal privileges due to its proximity to the medieval city of Torshälla. The monastery of Saint Eskil was completely destroyed by Swedish king Gustav Vasa during the Protestant Reformation and was replaced with the royal castle of Eskilstuna House. The city's first city privileges were granted in 1659, and its boundaries included Tunafors and the newly founded town of Karl Gustavs Stad ("City of Karl Gustav"), located on the west side of the river. Karl Gustavs Stad was built around the iron forges of master smith Reinhold Rademacher, encouraged by King Karl X Gustav. The first products of the forges were small arms and artillery.

Rademachersmedjorna
Karl Gustavs Stad was a free town from 1771, where manufacturers and craftsmen were allowed to establish tax-free workshops and factories. The town was merged with the rest of Eskilstuna in 1879.

Eskilstuna river.jpg The city grew enormously during the Industrial Revolution and became one of the most important industrial cities of Sweden, earning the nickname "Stålstaden" ("The City of Steel"). Aside from firearms, the city also produced cutlery, scissors, keys, machine tools and precision instruments. As a tribute to the steel industry, the figure of a steel worker is included in the city's coat of arms. Eskilstuna is sometimes called The Sheffield of Sweden. Both cities at their peak were home to numerous steel production companies. https://en.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna

Start 8.4.2018.

Under construction

Eskilstuna ([%CB%98%C9%9Bskilst%CA%89%CB%90na]) Ruotsissa sijaitseva Eskilstunan kunnan keskustaajama. Eskilstuna kuuluu historialliseen Södermanlandin maakuntaan ja nykyisessä Södermanlandin läänissä. Vuoden 1971 kuntauudistukseen asti Eskilstuna oli itsenäinen kaupunki. Väkiluvultaan Eskilstuna on lääninsä suurin taajama ja myös kunta on koko läänin suurin. Eskilstunassa asuu paljon ruotsinsuomalaisia.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna


Borås I
Göteborg I
Eskilstuna I
Kalmar I
Sundswall I
Södertälje I
Visby I
Västerås I


Historia

Eskilstunan historia ulottuu keskiaikaan saakka, jolloin kylä nimeltä Tunafors luostareineen sijaitsi nykyisen Eskilstunaån-joen rannalla. Kylä ei kuitenkaan saanut kaupunkioikeuksia, sillä lähellä sijaitsi Torshällan kaupunki. Luostari tuhottiin kokonaan protestanttisen reformaation yhteydessä. Paikalle rakennettiin kuninkaallinen Eskilstunahusin linna.

Kaupunkioikeudet annettiin 1659, jolloin kaupunkiin kuuluivat myös Tunafors sekä Karl Gustavs Stad joen länsirannalla. Jälkimmäinen kaupungeista oli rakennettu Kaarle X Kustaan tukeman mestariseppä Reinhold Rademacherin rautatakomoiden ympärille. Takomot tuottivat käsiaseita ja tykkejä.

Karl Gustavs Stad oli vuodesta 1771 vapaakaupunki, jonne valmistajat ja käsityöläiset saivat pystyttää verovapaita työpajoja ja tehtaita. Vapaakaupungissa lisäksi vallitsi uskonnonvapaus, päinvastoin kuin muualla maassa, jossa luterilaisuus määrättiin laissa. Karl Gustavs Stad yhdistettiin Eskilstunaan 1879.

Eskilstuna kasvoi voimakkaasti teollisen vallankumouksen aikana, ja siitä tuli yksi Ruotsin tärkeimmistä teollisuuskaupungeista ja se sai lempinimen Smestan (suom. seppäkaupunki). Aseiden lisäksi kaupungin teollisuus tuotti koneita sekä tarkkuusinstrumenttejä. Terästeollisuuden kunniaksi kaupungin vaakunassa on alasin ja moukari.

Vuoden 1971 kuntauudistuksessa kaupungista tuli osa Eskilstunan kuntaa. Nykyisinkin Eskilstunassa on tärkeä teollisuuskaupunki, jossa päämajaansa pitävät kansainvälisesti tunnetut yhtiöt kuten Volvo ja ASSA. Kaupungissa on myös yhdistetty eläintarha-huvipuisto Parken Zoo, joka on tunnettu valkoisista tiikereistään.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna

Start 8.4.2018.

Under construction

Eskilstuna är en tätort i Södermanland, centralort i Eskilstuna kommun och den största tätorten i Södermanlands län. I tätorten bodde den 31 december 2016 68 429 personer, vilket utgjorde cirka 67 procent av Eskilstuna kommuns då 103 684 invånare. Genom orten rinner Eskilstunaån. Orten fick sitt namn efter biskop Eskil av Tuna stift med biskopssäte i Tuna, motsvarande nutida Eskilstuna.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna


Borås I
Göteborg I
Eskilstuna I
Kalmar I
Sundswall I
Södertälje I
Visby I
Västerås I


Historia

Två handelsplatser kallades under hednatiden för Tuna och Fors, och var då ett handelscentrum för Rekarnebygden, belägen där sjövägen från Mälaren upphörde och handelsvägen genom skogen till Hjälmarebygden vidtog. På 1000-talet blev handelsläget mindre förmånligt till följd av landhöjningen, som skapade nya fall vid Torsharg, idag Torshälla.

Tuna, som omtalas i skriftliga källor första gången 1104, blev under 1100-talet centrum för kulten kring Sankt Eskil. Enligt legenden från 1300-talet hade Eskil varit en engelsk munk som dödades av asatroende hedningar i Strängnäs i slutet av 1000-talet. Både Fors och Tuna kyrkor har förknippats med Sankt Eskil, men helgonlegenden utpekar Tuna. Tuna kyrka, som 1231 övertogs av Johanniterklostret har visat sig härröra från 1100-talet, men har haft en äldre föregångare på samma plats. Under den nuvarande Tuna kyrka från 1100-talet har rester av en stenkyrka från 1000-talet påträffats. Bland fynden från undersökningarna märks särskilt Eskilstunakistan från slutet av 1000-talet. Fors kyrka som fortfarande står kvar och vars äldsta delar härrör från 1100-talet, har visat sig haft en föregångare från 1000-talet. Under denna äldre stenkyrka fanns spåren efter en ännu äldre träkyrka. Utöver dessa kyrkor fanns här ytterligare en kyrka, Ekeby kyrkoruin, uppförd på 1100-talet.[6]

I Florensdokumentet 1120 omnämns Tuna som biskopssäte, men det förefaller som den endast var biskopssäte en kort tid, under en period innan några egentliga stift inrättats. Omkring 1180 anlades Johanniterklostret som var Johanniterordens svenska huvudkloster. Det är oklart hur pass omfattande bebyggelsen runt klostret och kyrkan var, men här fanns flera hantverkare och en kvarn. Någon gång före 1266 ändras namnet från Tuna till Eskilstuna.[6]

Vid reformationen indrogs klosteregendomarna, som gjordes till kungsgård, klosterbyggnaden revs, och istället uppfördes ett slott, Eskilstunahus, som var ett av Hertig Karls residens. Hertig Karl gynnade näringslivet i Eskilstuna, som han önskade göra till en industristad, särskilt för smide. Han anlade på 1570-talet ett järnbruk vid Tunafors. Tunafors lämpade sig för detta genom sitt centrala läge i landet, närheten till Bergslagen, krafttillgången från fallen, kolskogarna i söder, och jordbruksproduktöverskottet från Rekarneslätterna i nordöst. Genom Eskilstuna kanal gav han orten sjöförbindelse. Tunafors, hade vid denna tid spik- och vapensmedjor, såg- och mjölkvarnar, vadmalsväveri och liknande, men förvägrades stadsprivilegier till följd av närheten till Torshälla. Bostäder för arbetarna växte fram dels vid bruket men även utmed Köpmangatan och i det som kom att kallas för Nystaden väster om ån. 1620-talet innebar ett uppsving för bruket.[7]

Karl X Gustav, som bott i Eskilstuna, sökte emellertid där skapa en stor industristad, Karl Gustavs Stad, och utrustade livländaren från landskapet Svenska Livland Reinhold Rademacher med stora privilegier för att flytta dit dennes verkstäder vid Kirkholm. Planerna genomfördes endast till en femtedel. Stadens område omfattade nu både Tunafors och Nystaden. Befolkningsökningen innebar nu att Fors kyrka blev för liten. Genom en ombyggnation tredubblades dess volym, men trots detta förblev den trång. Efter Rademachers död gick dock manufakturverket sämre, och 1739 övergick det i privat ägo under Fredrik Rothoff. Rothoff lät bryta ur manufakturverket Carl-Gustafs stad ur den privilegierade staden, som nu kom att omfatta Nya staden och Nystaden, varvid den återtog namnet Eskilstuna. Vid mitten av 1700-talet hade staden omkring 500 innevånare.[7]

1771 lät kung Adolf Fredrik anlägga den så kallade Fristaden, där han lät arbetare inom stål-, järn-, och metallindustrin slå sig ned. Dessa fick förmånliga diskontlån, blev anvisade mark och fick rådgivning.[8] Detta ledde till en uppblomstring av Eskilstunas metallindustri. De olika delarna Gamla staden, Nystaden och Fristaden förblev dock åtskilda, 1833 förenades Eskilstuna och Karl Gustavs Stad till en enhet. Ända fram till 1879 utgjorde "Eskilstuna Fristad" ett eget område inom Eskilstuna stad. Behovet av bostäder var stort och år 1875 bildades därför en byggnadsnämnd. 1877 antogs en ny stadsplan som omfattande delar av Söder och hela Norr. År 1885 anställde man en stadsingenjör och 1898 började Gerdt Hallberg sin tjänst som stadsarkitekt.[9]

Under 1800-talet innebar den växande industri ett ökat behov av kommunikationer. En ny kanal byggdes förbi Torshällafallen och stod färdig 1865. Kanalen var i bruk fram till 1965 då den stängdes. 1876-1877 fick staden järnvägsförbindelser med Nyköping och 1895 med Södertälje.[7] Eskilstuna växte och blev en av Sveriges viktigaste industristäder. Industrier som genom olika epoker varit viktiga för Eskilstuna är Rademachersmedjorna, AB Separator, AB C. O. Öberg & co., Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB), Eskilstuna Jernmanufaktur, Nickelfabriks AB Gottfrid Carlsson, Gense, L. F. Ståhlberg & Co bordknifsfabrik, Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo Construction Equipment), August Stenman (senare ASSA) och CE Johansson (Mått-Johansson).

Industrialiseringen innebar en stor bostadsbrist i Eskilstuna. Redan på 1830-talet överläts delar av Kungsladugårdens mark till staden för bostadsbyggande men utvecklingen gick långsamt. Kring sekelskiftet 1900 byggdes enstaka nya stenhus bland den gamla trähusbebyggelsen i centrum. Först sedan Nyfors municipalsamhälle och Fors och Klosters landskommuner inkorporerats 1907 kom bostadsbyggandet i gång i stor skala. Särskilt under mellankrigstiden var byggnationen intensiv. Även under 1940- och 1950-talen förekom en intensiv byggnation.[7]

Sveriges första elektriska brandbil levererad till staden i december 1902.[10]

Cykelparkering på Kriebsensgatan, Eskilstuna blev årets cykelstad 2000.
Under 1970-talet hade Eskilstuna en tillbakagång då många industrier lades ner. I slutet av 1990-talet då Svealandsbanan mellan Valskog och Södertälje tillkom bröts tillbakagången.

Natten till den 25 februari 2009 utbröt en stor brand på Quality Hotel Statt (numera Stadshotellet Elite), vilket var en av de största bränderna i Eskilstuna genom tiderna.[11]
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna