Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Knut Kurck, till Ekensholm (1761 - 1831)
  Knut Kurck, till Ekensholm , Björndammen, Mora och Stålboga, alla i Dunkers socken , Vilsta i Klosters socken och Rosenberg i Fors socken (alla i Södermanlands län.). Född 1761-01-20 på Hedensö . ...
 • Maria Christina Bergengren (1725 - 1812)
  Maria Christina Bergengren , född 1725-11-09 i Dunkers socken, Södermanlands län, död 1812-01-02 i Stockholm. Gift 1765-12-29 i Stockholm med komministern i Glanshammars förs., Strängnäs stift Carl G...
 • Carl Bergqvist (1711 - 1781)
  Carl Erik Bergqvist , född 13 november 1711 i Helgesta, Södermanland, död 3 december 1781 i Stockholm, var en svensk kopparstickare. Biografi Han var son till komministern i Helgesta Johannes Berg...
 • Per August Forsman (1873 - 1938)
 • Kurt Fredrik Forsman (1909 - 1975)

Flen, Södermanland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Flen, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Municipality of Flen

Flen Municipality (Flens kommun) is a municipality in Södermanland County in the Province of Södermanland, southeast Sweden. The seat is of the municipality is located in the town of Flen. The municipality has roughly about 17,000 residents.

The present municipality was formed in 1971 through the amalgamation of the town of Flen (instituted in 1949), the market town Malmköping and the surrounding rural areas of Hälleforsnäs, Sparreholm, Skebokvarn, Mellösa, Bettna, and Vadsbro.

Trivia:

 • Against commonly widespread belief, Flen is not Swedish for something that comes out of your nose at the worst possible time. It only sounds like it.
 • Famous artists, records by whom have been played in Flen, include Elvis, Frank Sinatra and Kanye.
 • The historical Systembolaget of Flen can be found at Götgatan 1.

//media.geni.com/p13/32/c8/a6/a8/534448579e1f46f0/flen_4_large.jpg?hash=ce57b6473e5e25b9614cbfab0b8f733804b9479651f297870ace8fffb65a3df1.1721199599Flen has gotten rid of carbohydrate emissions
Est'd 2020-07-28

Flen, Södermanland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Flens kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Flens kommun

Flens kommun är en kommun i Södermanlands län. Kommunen är belägen i de västra delarna av landskapet Södermanland. Centralort är Flen. Kommunen har drygt 17 000 invånare.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Bettna, Blacksta, Dunker, Flen, Forssa, Helgesta, Hyltinge, Lilla Malma, Mellösa, Vadsbro och Årdala. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Inom området fanns även från 1863 Malmköpings köping. I området fanns mellan 31 december 1901 och 31 december 1948 Flens municipalsamhällehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Flen samt mellan 23 mars 1918 och 31 december 1952 Sparreholms municipalsamhälle. Flens stad bildades 1949 genom en ombildning av Flens landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Bettna (av de tidigare kommunerna Bettna, Blacksta, Forssa, Husby-Oppunda, Vadsbro och Vrena) och Sparreholm (av Helgesta, Hyltinge och Årdala) samtidigt som landskommunerna Dunker och Lilla Malma uppgick i Malmköpings köping medan Mellösa landskommun samt Flens stad förblev opåverkade. År 1965 inkorporerades Sparreholms landskommun i Flens stad.

Flens kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Flens stad, Malmköpings köping, Mellösa landskommun samt Bettna landskommun (utan Vrena och Husby-Oppunda som inkorporerades in Nyköping).

Vid tätortsavgränsningen av Statistiska centralbyrån den 31 december 2015 fanns det åtta tätorter i Flens kommun: Flen, Malmköping, Hälleforsnäs, Sparreholm, Mellösa, Bettna, Orrhammar och Skebokvarn.

Att kolla ut

//media.geni.com/p13/32/c8/a6/a8/534448579e1f46f0/flen_4_large.jpg?hash=ce57b6473e5e25b9614cbfab0b8f733804b9479651f297870ace8fffb65a3df1.1721199599Flen har blivit bil-fri
Skapad 2020-07-28

Flen, Sörmlanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Flen-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Flenin kunta

Flenin kunta (ruots. Flens kommun) on Södermanlandin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Sörmlantiin. Kunnan keskustaajama on Flen. Kunnan asukasluku on noin 17 000.

Kuntajaon kehitys

Malmköpingin kauppala on yksi kahdeksasta kauppalasta, jotka perustettiin Ruotsiin heti vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan. Nykyisen Flenin alueella sijaitsi Malmköpingin lisäksi 11 pitäjää, joista tuli maalaiskuntia. Vuonna 1901 Flenin rautatieasempaikasta tehtiin ŧaajaväkinen yhdyskunta ja vuonna 1918 Sparreholmille tehtiin samoin. Vuonna 1949 Flenin maalaiskunnasta tuli kaupunki, jolloin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa Flenin alueelle perustettiin neljä "suurkuntaa":

 • Bettna (Bettna, Blacksta, Forssa och Vadsbro samt Husby-Oppunda ja Vrena)
 • Malmköpingin kauppala (Malmköping, Dunker ja Lilla Malma)
 • Mellösa (ei muutosta)
 • Sparreholm (Helgesta, Hyltinge ja Årdala)

Flenin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Sparreholmin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin vuonna 1953, ja vuonna 1965 koko kunta liitettiin Flenin kaupunkiin. Nykyinen Flenin kunta muodostettiin vuonna 1971 yhdistämällä kaupunkiin Malmköpingin kauppala, Mellösan maalaiskunta ja Bettnan maalaiskunta (poislukien Vrena ja Husby-Oppunda, jotka liitettiin Nyköpingin kuntaan).

//media.geni.com/p13/32/c8/a6/a8/534448579e1f46f0/flen_4_large.jpg?hash=ce57b6473e5e25b9614cbfab0b8f733804b9479651f297870ace8fffb65a3df1.1721199599Viiden ruuhkaa Flenskussa
Luotu 2020-07-28