Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Karl Erik Odal Bolin (1898 - 1987)
  Name : Karl Erik Odal Bolin Birth : Jan 30 1898 Visby, Gotlands län, Sverige Marriage to: Britta Elin Bolin (född Holmqvist) Oct 2 1976 Death : Dec 20 1987 Östertälje, Södertälje, Stockholms län, Sv...
 • Jan Bonde (1921 - 2005)
  Jan Carlsson Bonde af Björnö , född 1921-05-15 i Mörkö förs., Södermanlands län. Studentexamen 1941 . Civilekonom (DHG) 1948. Gift 1:o 1953-06-30 på Svenska ambassaden i Paris (S:t Jacobs förs. i ...
 • Carl Bonde (1872 - 1957)
  Carl Bonde Wikipedia Carl Gustaf Bonde af Björnö was a Swedish Count, Army officer, equerry and horse rider who competed at the 1912 and 1928 Olympics. Military career Bonde was born in Stockho...
 • Nanny Carlsson (1864 - 1930)
  Antoinetta Christina Charlotta ( Nanny ) Ihre , född 1864-12-12, på Hagaberg. Död 1930-04-15 i Huddinge förs, Stockholm (db 27). Gift 1889-01-20 i Stockholm med godsägaren, RVO, Lars Birger Carls...
 • Anna Wrede (1863 - 1945)
  Anna Sofia Ihre , född 1863-09-20 Hagaberg. Gift 1892-01-12 i Stockholm med häradshövdingen, friherre Casper Hjalmar Wrede af Elimä , född 1849, död 1912. Anjala rippikirja 1909-1919 (AP I Aa:7) Si...

Södertälje Municipality

This is a regional project in Geni for the Municipality of Södertälje, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Södertälje Municipality

Södertälje Municipality (Södertälje kommun) is a municipality in Stockholm County in east central Sweden in not-at-all historical province of Södermanland. The seat of the municipality is located in the town of Södertälje. The population of the municipality is about 100,000 out of whom some 75,000 live in the town of Södertälje.

//media.geni.com/p13/9b/e3/4c/fe/5344485c873a3c42/sodertalje_2_large.jpg?hash=3ad8dd4ba425269045a3c0f1b98a350c7dfa95f1075b5df9aa5d5d878144910a.1701244799

The municipality was created 1967-1971 through the amalgamation of the former town of Södertälje with large rural and suburban areas surrounding it. For specifics, please consult the page in Swedish. In 1999, there was a divorce, a new municipality of Nykvarn was formed, leaving the municipality of Södertälje behind.

 • Södertälje has the fifth largest number of Finnish-speaking Sweden Finns in Sweden: some 11,000, or around 13 per cent of the city population.
 • Björn Borg, not a Finn, is from Södertälje.

//media.geni.com/p13/ce/ad/ec/b4/5344485c873a3c43/sodertalje_3_large.jpg?hash=55453536714410afad3792c163d329664e154ce4f252949fbe1db0907efe868c.1701244799
Est'd 2020-12-18

Södertälje, Sörmlanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Södertälje-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Södertäljen kunta

Söderäljen kunta (ruots. Södertälje kommun) on Tukholman läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Sörmlantiin. Kunnan keskustaajama on Södertälje. Kunnan asukasluku on pyöreät 100 000. Södertälje on Ruotsin viidenneksi suurin suomalaiskaupunki. Enemmistö, noin 55%, Södertäljen asukkaista on ulkomaalaistaustaisia.

//media.geni.com/p13/9b/e3/4c/fe/5344485c873a3c42/sodertalje_2_large.jpg?hash=3ad8dd4ba425269045a3c0f1b98a350c7dfa95f1075b5df9aa5d5d878144910a.1701244799

Kuntajaon kehitys

Ruotsin vuoden 1862 kunnallislait muutivat entiset pitäjät maalaiskunniksi ja Södertäljen kaupunki sai ensimmäisen kaupunginvaltuustonsa. Vuonna 1911 Överjärnan kuntaan perustettiin Järnan taajaväkinen yhdyskunta ja vuonna 1924 Östertäljen kuntaan Igelstan taajaväkinen yhdyskunta. Ensimmäinen kuntaliitos tapahtui 1946, kun Västertäljen kunta liitettiin Södertäljen kaupunkiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa Södertäljen alueelle muodostettiin viisi maalaiskuntaa, ja osa nykyisen kunnan alueesta kuului kahteen kaupunkiin:

 • Enhörnan maalaiskunta (aiemmat Ytterenhörna ja Överenhörna)
 • Hölön maalaiskunta (aiemmat (Hölö ja Mörkö)
 • Järnan maalaiskunta (aiemmat Vårdinge, Ytterjärna ja Överjärna
 • Östertäljen maalaiskunta (aiemmat Tveta ja Östertälje)
 • Turingen maalaiskunta (aiempi Turinge)
 • Södertäljen kaupunki (aiempi Södertälje), ja
 • Mariefredin kaupunki (aiempi Mariefred sekä Kärnbon ja Taxingen kunnat)

Seuraava kuntauudistus toteutettiin vaiheittain vuosina 1963-1971. Ensimmäinsenä, vuonna 1963 Östertäljen maalaiskunta liitettiin Södertäljeen. Sen jälkeen, vuonna 1967, Enhörnan maalaiskunta siirrettiin Södermanlandin läänistä Tukholman lääniin ja liitettiin Södertäljen kaupunkiin. Vuonna 1971 Södertäljen kunta muodostettiin yhdistämällä Södertäljen kaupunki, Hölön, Järnan ja Turingen maalaiskunnat sekä Taxingen seurakunta, joka erotettiin Mariefredistä. Loput Mariefredistä liittyi Strängnäsiin.

Yhteiselo ei kuitenkaan ollut kitkatonta. Vuonna 1999 aiemmat Taxingen ja Turingen kunnat erosivat Södertäljestä muodostaen uuden Nykvarnin kunnan.

Kunnassa on 12 taajamaa: Södertälje (pop. ~ 75 000), Järna, Pershagen, Hölö, Mölnbo, Ekeby, Viksäter, Östra Kallfors, Sandviken, Vattubrinken, Tuna ja pieni osa Gnestaa (suurin osa kuuluu Gnestan kuntaan

Pientaajamia kunnassa on 22 kappaletta: Almvik, Billsta, Glastäppan, Hall, Hansätter och Lidsätter och Björnberga, Lerhaga, Lindängen och Viksberg, Ljumstaberg, Norrvrå, Oaxen, Ogan, Risbo, Skilleby, Skogsbrynsbyn och Ulvåsa, Solberga och Solåkrabyn, Stjärna och Aska, Söräng, Viksberg Holmen, Viksäter, Vreten och Furulund, Ytterjärna ja Åkerby. Entisiä pientaajamia ovat Finkarby, Mikaelsgården, Persboda och Solvik, Saltå, Sandviken, Tuna, Vreten och Furulund ja Östra Kallfors.

Björn Borg on kotoisin Södertäljelstä.

//media.geni.com/p13/ce/ad/ec/b4/5344485c873a3c43/sodertalje_3_large.jpg?hash=55453536714410afad3792c163d329664e154ce4f252949fbe1db0907efe868c.1701244799

Luotu 2020-12-17

Södertälje kommun

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Södertälje kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Södertälje kommun

Strängnäs kommun är en kommun i Stockholms län. Kommunen är belägen i de norra delarna av linte alls historisk landskapet Södermanland med Mälaren i norr och Östersjön i öster; dessa förbinds av Södertälje kanal. Nordöstra delen av kommunen, Östertälje distrikt, ligger på ön Södertörn. Kommunen har circa 100 000 invånare av vilka ca. 75 000 bor i kommunens centralort Södertälje.

//media.geni.com/p13/9b/e3/4c/fe/5344485c873a3c42/sodertalje_2_large.jpg?hash=3ad8dd4ba425269045a3c0f1b98a350c7dfa95f1075b5df9aa5d5d878144910a.1701244799

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Hölö, Mörkö, Salem (mindre del), Tveta, Vårdinge, Västertälje, Ytterenhörna, Ytterjärna, Östertälje, Överenhörna och Överjärna. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Södertälje stad som 1863 bildade en stadskommun.

Igelsta municipalsamhälle inrättades 12 december 1924 och upplöstes 30 juni 1953. Järna municipalsamhälle inrättades 8 september 1911 och upplöstes vid utgången av 1955. År 1946 införlivades Västertälje landskommun i Södertälje stad. Enhörna landskommun bildades 1948 av Ytterenhörna och Överenhörna landskommuner.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Hölö (av de tidigare kommunerna Hölö och Mörkö), Järna (av Vårdinge, Ytterjärna och Överjärna) samt Östertälje (av Tveta och Östertälje) medan Enhörna landskommun samt Södertälje stad förblev opåverkade.

År 1963 införlivades Östertälje landskommun i Södertälje stad. 1967 införlivades Enhörna landskommun i Södertälje stad samtidigt som områdets länstillhörighet ändrades från Södermanlands län till Stockholms län. Södertälje kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Södertälje stad och landskommunerna Järna, Turinge, Hölö och ett område ur Mariefreds stad (Taxinge församling) där de två senare områdenas länstillhörighet samtidigt ändrades från Södermanlands län till Stockholms län. 1974 införlivades en mindre del ur den då upplösta Salems kommun.

År 1999 utbröts ur Södertälje kommun församlingarna Taxinge och Turinge samt en mindre del av den tidigare Västertälje socken till den då bildade Nykvarns kommun.

Tätorterna inom kommunen är Södertälje, Järna, Pershagen, Hölö, Mölnbo, Nibble, Ekeby, Sandviken, Tuna, Vattubrinken, Viksäter och Kallfors.

//media.geni.com/p13/ce/ad/ec/b4/5344485c873a3c43/sodertalje_3_large.jpg?hash=55453536714410afad3792c163d329664e154ce4f252949fbe1db0907efe868c.1701244799
Skapad 2020-12-18