Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Märtlax fjärding/östra Pernå, före 1743

Project Tags

view all

Profiles

För Pernå (inklusive Liljendal) finns kommunionböcker från 1743 (lilla ofreden) och övriga böcker (födsel-, vigsel- och begravningsöcker) från 1736. Rekonstruktion av tiden efter stora ofreden är ofta vansklig att göra.

Till Märtlax (1633: Merttelax) fjärding hörde Fantsnäs, Köpbacka, Räfsby, Antby, Degerby, Gislom, Kuggom, Haddom, Påvalsby, Tavastby, Hommansby, Skinnarby och Andersby.

Det finns ett särskilt projekt för Liljendal som överlappar detta projekt angående Hommansby och Andersby. Vi begränsar därmed behandlingen av dessa byar genom att hänvisa till det andra projektet

Till en början läggs personer in som är födda före 1729 och deras eventuellt yngre makar.

För bondefamiljer i projektet används standardiserade stavningsformer i för- och mellannamnsfälten. Hemmansnamn kan användas som hjälpmedel tillfälligt under projektets uppbyggnad, som specificerat nedan.

Vi sätter namnen som följer:

"Förnamn": Förnamn

"Andranamn": Patronym i standardiserad eller ursprunglig stavform.

"Efternamn" lämnas tomt om inte personen använt släktnamn, soldatnamn eller annat tillnamn,

Under projektets uppbyggnad kan dessutom följande fält användas:

"Suffix" Hemmanet där personen bildat familj och fått barn, i standardiserad stavform

"Född, efternamn": Hemmanet där personen själv fötts, i standardiserad stavform

I den mån hemmansnamn inte har motsvarighet i källorna rekommenderas att de (tas bort eller) flyttas till "alias" -fältet vartefter övriga data blir tillräckligt kompletta. Eftersom hemmansnamn är allmänna i källorna både på 1600-talet och i slutet på 1800-talet kan ma anta att de har haft en funktion i folkmun också på 1700-talet. Hemmansnamnen i aliasfältet lönar sig att standardisera enligt modern stavning för att profilen skall vara lätt att hitta men Genis sökfunktion.

Se även genis allmänna rekommendation: http://wiki.geni.com/index.php/Patronymics#Finnish_Names_on_Geni

Som kompletta data kan anses födelsedatum, dödsdatum, föräldrar och alla kända makar samt flertalet av barnen, företrädesvis de barn som uppnått vuxen ålder.

Antby

Fogdas

Storskrapis

Smeds

Lillskrapis

Pesurs

Petas

Fantsnäs

Weckas

Smeds

Gislom

Skrifvars

Ollas

Krogars

Mattas

Ers

Lassas

Antas

Mickos

Nybondas

Baijars

Haddom

Thomasas

Krogars

Yrjäs

Bengts

Petuls

Nybondas

Kuggom

Mattas

Eskils

Köpbacka

Skeppars

Ers

Hartikas

Påvalsby

Evalds

Rosas

Petas

Ollas

Jordas

Jäppas

Räfsby

Baijars

Jordas

Barsas

Husas/Hoos

Mickos

Trumpetas

Skinnarby

Lobbas

Nissas

Smeds

Smeds2 från sent 1700-tal

Björns

Skoddas

Jobst

Tavastby

Pinkas

Meickas

Impos1

Impos2

Lassas

Bläsas1

Bläsas2

Helpetas

Helpetas1

Helpetas2

Ollas

Gräggas1

Gräggas2

Knuts