Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nylands infanteriregemente

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Matts Söderfeldt (c.1732 - 1797)
  Soldat i Nylands Infanteriregemente, Borgå kompaniet, rota nr.24 Söderveckoski, från 13.5.1751 till 3.7.1782. Deltagit i Pommerska kriget.
 • Johan Zachrisson Flycht (1757 - 1789)
  Soldat vid Nylands Infant. regem. n:o 84 Rösund Pernå Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti, Pääkatselmusluettelo 1743-1790, Lif compagniet 1785 GMR, 84 Pernajan seurakunnan arkisto, Rippikirjat 1772...
 • Överste Mårten Fock (1614 - d.)
 • Petter Färm (1772 - 1808)
  Soldat i Nylands infanteriregemente, livkompaniet på rota nr. 78 i Övitsböle, Mörskom.
 • Carl Eriksson Stelling (Stellingh) (1669 - 1729)
  Vihitty Tammelassa Maria Isaksdotter Tammelinuksen kanssa 16.2.1696, lähde Hiski Korpraali Kalle Carl Eerikinpoika Stelling ¥ 16.02.1696 Tammela 1669, Lohja, †1729, Lempäälä Maria ja Kalle on...

Nylands regemente tillkom 1626, då åtta fältregementen uppsattes i Finland. Regementet deltog 1621-29 i fälttåget i Livland, i trettioåriga kriget i Tyskland och i Karl X Gustavs polska krig i Baltikum 1655-60. Från 1633 var N. uppdelat på ett västnyländskt och ett östnyländskt regemente. De förenades under Karl XI:s tid och deltog som N. i striderna i Skåne 1675-79. Indelat på 1 025 rotar var regementet under stora nordiska kriget med bl.a. vid Narva och Poltava. På nytt uppsatt kämpade det vid Napo 1714 och deltog i Armfelts ödesdigra fälttåg mot Norge. Likaså stred regementet i pommerska kriget och 1788-90 års krig samt slutligen i 1808-09 års krig bl.a. vid Lappo, Ruona och Salmis.

SSHY Nylands infanteriregemente mönsterrullor och förteckningar

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nylands_infanteriregemente

Arméns rulla 1684: Officerare till häst och fot

http://www.algonet.se/~hogman/indelningar_sf_reg.htm#Nylands%20infanteriregemente

http://personal.inet.fi/koti/saarpippa/UJR%20Seurakunnat/html/ujr.html

Kompanier

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Borgå kompani
 • Helsinge kompani
 • Lojo kompani
 • Ingå kompani
 • Karis kompani

Regementschefer

Östra Nylands infanteriregemente

Västra Nylands infanteriregemente

Nylands infanteriregemente