Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Maritz Rebellie 15 September 1914 - 4 Februarie 1915

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 10

Profiles

 • Nicolaas (Siener) van Rensburg b4c1d1e1f1g3 (1864 - 1926)
  VAN RENSBURG, NICOLAAS PIETER JOHANNES JANSE. Identifier: TAB MHG_0_59760_1 Start Date: 1925 End Date: 1925 Type and Form of Archive: Correspondence File Repository: National Archives Repos...
 • Genl. Jacobus Herculaas (Koos) de la Rey (1847 - 1914)
  General Jacobus Herculaas de la Rey (22 October 1847 - 15 September 1914), known as Koos de la Rey was a Boer general during the Second Boer War and is widely regarded as being one of the strongest mil...
 • Jacobus Francois Joubert (1874 - 1979)
  Toe hy 26 jaar oud was met die Anglo Boere Oorlog veg hy onder genl De La Rey en vkdt Cronje. By Magersfontein is 2 van sy broers (Gert Louis en Casper Hendrik) langs hom doodgeskiet en hy was lig gewo...
 • Mathys Johannes Herbst, a5b3c8d4 (1859 - 1932)
  c8 Sarel Coenraad Petrus * 11.5.1825 = Graaff-Reinet 12.6.1825 † Burghershoop Concentration Camp, Krugersdorp 1902 x Smithfield 24.07.1851 Petronella Johanna Cornelia Lourens d4 Mathys Johannes * 30 ...

From Wikipedia, the free encyclopedia

Date 15 September 1914 – 4 February 1915

Die 1914-rebellie was ‘n Suid-Afrikaanse opstand wat in 1914 plaasgevind het. Ten spyte van die stigting van die Unie van Suid-Afrika het aansienlike verbittering weens die Tweede Vryheidsoorlog in die hart van baie Afrikaners bly voortleef. Toe Groot-Brittanje in 1914 oorlog teen Duitsland verklaar, het baie voormalige Republikeine nie hulle weg oopgesien om aan die kant van die Geallieerdes te veg nie. Aangevuur deur vertellings van visioene van Siener van Rensburg, wat die ondergang van die Britse Ryk voorspel het, het teenstand teen enige militêre verpligting begin vorm aanneem.

Die saak is op die spits gedryf in September 1914 toe die eerste minister, genl. Louis Botha, bekendgemaak het dat Suid-Afrika van voorneme was om Duits Suidwes-Afrika in te val. Teenstemme het in talle dele van die land opgeklink, maar daar was min koördinasie tussen die groepe onder aanvoering van genls. Manie Maritz in Noordwes, Christiaan Frederik Beyers, bevelvoerder van die Uniale Weermag in die Transvaal, kaptein Jopie Fourie en genl. Christiaan de Wet.

Daadwerklike pogings deur die Nederduitse Gereformeerde Kerk, president M.T. Steyn en ander kragtige magte om vyandigheid te voorkom, het misluk en gevegte het byna gelyktydig in die Transvaal, in die Kaapprovinsie naby Upington en in die Vrystaat uitgebreek. Genl. Louis Botha het die nuutgestigte Unieverdedigingsmag opgeroep en ‘n beroep op lojale burgers gedoen om die regering te ondersteun.

Genl. Christiaan de Wet is in die Vrystaat verslaan en het in Betsjoeanaland (Botswana) gaan skuil, waar hy later gevange geneem is. Genl. Beyers het verdrink terwyl die Vaalrivier probeer oorsteek het en Jopie Fourie is in hegtenis geneem en deur ‘n vuurpeloton ingevolge Krygswet om die lewe gebring.

Die laaste Rebelle het hulle vroeg in 1915 oorgegee, van wie baie gevangenisstraf opgelê is. Pogings is deur die Duitse bewindhebbers in Suidwes-Afrika aangewend om die Rebellie aan te vuur deur ‘n sogenaamde verdrag met genl. Manie Maritz te sluit, wat hom die vestiging van ‘n republiek in die Unie gewaarborg het.

More info: http://rebellie2014.co.za

How to Participate

If you have an ancestor who participated in this rebellion

Get yourself added as a collaborator Navigate to your ancestor's profile Under the "More Actions" link choose "Add to Project" Select the Marits Rebellie project How to add a link is explained in the attached document - Adding links to Geni profiles to projects.

Optional:

Include in the "About Me" section of each person a brief biographical sketch of their lives. Also include their Settler party and ship name and arrival date if known Include a photograph/painting of your ancestor if one exists. Your ancestor's profiles should be marked as "public" and not "private". All included profiles should include full identifying information including birth and death dates as well as birth and death locations. It would also be very helpful if the immediate family of your pioneer ancestor, (their parents, siblings and children) profiles were public profiles also. Do not make public any profiles of living people.

A

 • Hermanus Jacobus van Aswegan

B

 • Zacharias Johannes de Beer
 • Willem Adam Bester
 • Gerhardus Johannes Beukes
 • Christiaan Frederik Beyers 1869 - 1914
 • Gert Schalk Botha
 • Frederick Jacobus Botha
 • Johannes Hendrik Blignaut
 • Johannes Jacobus Britz
 • Wessels Johannes Hendricus Brand

C

 • Barend Celliers
 • Christoffel Petrus Celliers
 • David Hercules van Coller

D

E

 • Johannes Marthinus Els
 • Daniel Jacobus Erasmus
 • Pieter Willem Erasmus

F

 • Jopie Fourie 1878 - 1914
 • Johannes Marthinus Fourie
 • Philippus Albertus Froneman

H

J

K

L

 • Jan Hendrik Christoffel Labuschagne
 • John Tobias de Lange
 • Willem Jacobus Lourens
 • George Lyon

M

 • Daniel Jacobus Johannes Malan
 • Johannes Lodewicus Marais
 • Manie Maritz 1876 - 1940
 • Johannes (Hans) Meyer
 • Johannes Myburg

N

 • Johannes Albertus van Niekerk
 • Benjamin Francois Wilhelm van Niekerk
 • Adrian Pieter Cornelius van Niekerk

O

P

 • Jan Christiaan Pretorius
 • Willem Jurgens Pretorius
 • Christoffel Petrus Prinsloo
 • Gert Hendrik Prinsloo
 • Frans Engelbertus Potgieter

R

 • Marthinus Hendricus Raath (VAB MHG 41969)
 • Paul jacobus David van Rooyen

S

 • Gert Petrus Jacobus van Schalkwyk
 • Cornelius Tobias van Schalkwyk
 • Hendrik Philippus Serfontein
 • Ignatius Michael Snyman
 • Arthur Wilmore Stead
 • David Johannes Steenkamp
 • John Hendrik Strauss

T

 • Jacobus Arnoldus Theron

V

 • Christiaan Hattingh Venter
 • Rocco de Villiers

W

 • Christiaan Rudolf de Wet 1854 - 1922
 • Gert Cornelius de Wet
 • Hendrik Petrus Daniel van Wyk
 • Wessels Jacobus Wessels
 • Andries Barend Wessels
 • Bernardus Poortman Wessels
 • Hans Jacob Wessels