Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Middelburgsche Commercie Compagnie ‧ 1721-1802

« Back to Projects Dashboard

Middelburgsche Commercie Compagnie ‧ 1721-1889 ‧

Geschiedenis

1720 : Middelburgse kooplieden verenigen zich in de Middelburgsche Commercie Compagnie. De MCC dreef aanvankelijk vooral handel op de Middellandse Zee en West-Indië. Er waren handelscontacten met de Oostzee, de IJszee, de Witte Zee, Frankrijk en het Iberisch schiereiland: Spanje & Portugal. Men dreef ook handel op West-Afrika, vooral Guinee en Angola voor aankoop van goud, ivoor en andere producten van het land. De compagnie hield zich ook kort bezig met vis-vangst & walvis-vaart

1730 : Wanneer de WIC het alleen-recht op slavenhandel tussen Afrika & Zuid-Amerika verliest, gaat de MCC zich daarmee bezig houden en rust men een eerste MCC-slaven-schip uit. Voor de terug-reis naar Nederland nam men nog geen retour-goederen mee.

1730-1803 : MCC legt zich toe op zgn. driehoeks-handel: slaven uit Afrika naar Midden-Amerika brengen, vervoer plantage-producten naar de Republiek en vervolgens weer naar Forten in Guinee, Ghana of welke haven later ook...

1732 : Eerste succesvolle driehoeks-reis MCC. Na een moeizame start werd dat type handel belangrijkste inkomsten-bron voor de MCC ‧ totaal 113 driehoeks-reizen.

1807 : Stopzetting slavenhandel en concentratie op scheeps-werf en lijn-baan.

1889 : Opheffing MCC.

Functies aan de wal

Directeuren - Raad van Toezicht - Aandeelhouders - etc.

DIRECTEUREN ‧ 1720-1869

De directeuren werden door de hoofdparticipanten bij meerderheid gekozen. Bij de oprichting bedroeg het aantal directeuren acht, op 12 januari 1729 werd het aantal bepaald op zes, op 6 september 1734 op zeven, op 8 maart 1842 op vijf. Tot 1842 werden directeuren voor hun leven gekozen, daarna was de zittingstijd vijf jaar. In de buitengewone algemene vergadering van hoofdparticipanten van 9 november 1869 traden de vijf directeuren af en werden zij vervangen door een Raad van Toezicht.

 • 1720-1724 : Willem van CITTERS ‧ ‧
 • 1720-1724 : Hermanus van de PUTTE ‧ ‧ ‧ ‧
 • 1720-1724 : Pieter de la RUE ‧ ‧ ‧ ‧
 • 1720-1722 : Hermanus CHRISTIAANSEN ‧ ‧ ‧ ‧
 • 1720-1724 : Jacobus SLUYTERS ‧ ‧ ‧ ‧
 • 1720-1721 : Jan ACKERMANS ‧ ‧ ‧ ‧
 • 1720-1733 : Cornelis SPELDERNIEUW ‧ ‧
 • 1720-1767 : Joost van HUYEN ‧ ‧
 • 1720-1754 : Casparus RIBAUT ‧ ‧
 • 1721-1732 : Izaak de NIJZE ‧ ‧
 • 1722-1727 : Philips BONQUET ‧ ‧
 • 1723-1728 : Pieter SANDRA ‧ ‧
 • 1724-1751 : Hendrik BOURSSE ‧ ‧
 • 1724-1728 : Jan de LAVER ‧ ‧
 • 1729-1730 : Petrus van den HEUVEL ‧ ‧
 • 1730-1734 : Jacobus WILS ‧ ‧
 • 1733-1749 : Abraham CLAUDORÉ ‧ ‧
 • 1733-1749 : Abraham van den BUSSCHE ‧ ‧
 • 1734-1748 : Bartolomeus van de COPPELLO ‧ ‧
 • 1734-1755 : Daniël SCHORER ‧ ‧
 • 1749-1776 : Jacobus LANDSHEER ‧ ‧
 • 1749-1775 : Salomon REINDERS ‧ ‧
 • 1749-1769 : Evert BLONKEBIJLE ‧ ‧
 • 1752-1753 : Pieter de TIMMERMAN ‧ ‧
 • 1755-1780 : Willem MACQUET ‧ ‧
 • 1755-1769 : Daniel van BERLEKOM ‧ ‧
 • 1767-1773 : Michiel MOUNIER ‧ ‧
 • 1769-1777 : Hendrik de TIMMERMAN ‧ ‧
 • 1769-1789 : Cornelis VIS ‧ ‧
 • 1770-1772 : Jan JANSEN de JONGE ‧ ‧
 • 1771-1787 : Johannes Jacobus CAPPEINE ‧ ‧
 • 1772-1780 : Dirk WAGTELS ‧ ‧
 • 1773-1788 : Leendert BOMME ‧ ‧
 • 1776-1818 : Jan ACKERMAN ‧ ‧
 • 1777-1790 : Jan Joseph NEGRÉ ‧ ‧
 • 1780-1788 : Johannes Splinter STAVORINUS ‧ ‧
 • 1781-1797 : Jan BOUWENS ‧ ‧
 • 1787-1797 : Pr. Luc. GRIJMALLA ‧ ‧
 • 1788-1795 : Daniël DENIS ‧ ‧
 • 1789-1800 : Henricus van den VONDEL ‧ ‧
 • 1789-1812 : Jan STAVORINUS ‧ ‧
 • 1790-1822 : Johannes Hermanus WATERLANDER ‧ ‧
 • 1796-1808 : Jacobus MAREEUW Jzn ‧ ‧
 • 1797-1828 : David Isaäc SCHORER ‧ ‧
 • 1797-1823 : Johan Assuérus BECIUS ‧ ‧
 • 1803-1817 : Petrus Guill. SCHORER ‧ ‧
 • 1817-1843 : Pr. Johannes BODDAERT ‧ ‧
 • 1817-1855 : Johannes Jacobus SPRENGER ‧ ‧
 • 1822-1824 : Paulus Johannes van der MANDERE ‧ ‧
 • 1822-1853 : Pieter de STOPPELAAR ‧ ‧
 • 1824-18-x : Servaas BOMME ‧ ‧
 • 1828-1851 : Hr du BUISSON BECIUS ‧ ‧
 • 1843-1869 : Pieter Damas van SITTERS ‧ ‧
 • 1848-1858 : Willem Reinbrand BODDAERT ‧ ‧
 • 1852-1860 : Hendr. Adr. ABRAHAMS ‧ ‧
 • 1854-1856 : Steven LUTEYN ‧ ‧
 • 1856-1860 : Zacharias SNIJDER ‧ ‧
 • 1857-1869 : Hendrik Jacobus van DEINSE ‧ ‧
 • 1858-1869 : Adriaan Marinus BECIUS ‧ ‧
 • 1860-1869 : Thomas Adriaan LAMBRECHTSEN ‧ ‧
 • 1860-1869 : Johannes Didericus Marinus de STOPPELAAR ‧ ‧

Scheeps-Bemanningen ‧ 1770-1793

Functies aan boord

Zie ook AMBACHTEN & Beroepen : KAPITEIN ‧ opper-stuurman ‧ onder-stuurman ‧ opper-meester ‧ onder- meester ‧ opper-chirurgijn ‧ CHIRURGIJN ‧ opper-kuiper ‧ KUIPER ‧ opper-timmerman ‧ TIMMERMAN ‧ BOTTELIER ‧ botteliers-maat ‧ BOOTS-MAN ‧ bootsmans-maat ‧ ZEIL-MAKER ‧ MATROOS ‧ oploper ‧ jongen ‧ et-Cetera.

KAPITEINS

—A— —B—

 • Johannes BAKKER ‧ ‧
 • Evert BLONKEBIJLE ‧ ‧
 • Gideon de BONREPO ‧ ‧

—C— —D— —E—

 • Hendrik van ENS ‧ ‧
 • Hendrik van ENS ‧ ‧ •

—F— —G—

 • Arnoldus GARGON ‧ ‧
 • Jan GREUSILIER ‧ ‧

—H—

 • Jacobus HOLLEN ‧ ‧

—I— —J— —K—

 • Klaas KUIPER ‧ ‧

—L—

 • Anthonij LAARMAN ‧ ‧
 • Francois van LANGEVELD ‧ ‧

—M—

 • Claas MATTHIJSEN ‧
 • Dirk MEGEM ‧ ‧ ‧
 • Olfert MICHIELSEN ‧ ‧

—N— —O— —P— —Q— —R—

 • Daniel ROULEAU ‧ ‧

—S— —T— —U— —V— • Pieter VENDEVIJLE ‧ ‧

—W— —X— —Y— —Z—

 • Pieter de JONGH ‧ ‧
 • Jan VERGOUWE ‧ ‧
 • Joos VERGOUWE ‧ ‧
 • Jan VRIJ ‧ ‧

Schepen van de MCC

— —

FREGATTEN

 • • Afrikaansche Galey ‧ 1733-1752 ‧ • Aurora ‧ 1771-1781 ‧ • Beurs van Middelburg ‧ 1724-1741 ‧ • Catharina ‧ 1722-1724 ‧ • Commercie Compagnie van Middelburg ‧ 1721-1723 ‧ • Concordia ‧ 1721-1722 ‧ • Don Carlos ‧ 1724-1747 ‧ • Don Louis ‧ 1724-1727 ‧ • Eendracht ‧ 1726-1742 ‧ • Geertruyda en Christina ‧ 1767-1786 ‧ • Grenadier ‧ 1741-1754 ‧ • Groot Prooyen ‧ 1742-1749 ‧ • Haast U Langzaam ‧ 1764-1781 ‧ • Hof van Zeeland ‧ 1725-1748 ‧ • Jonge Jacob ‧ 1723-1747 ‧ • Jonge Pieter Galey ‧ 1746 ‧ • Jonge Wilhem ‧ 1745-1752 ‧ • Keulsche Galey ‧ 1723-1731 ‧ • Leliëndaal ‧ 1730-1735 ‧ • Middelburgs Welvaren ‧ 1721-1723 ‧ • Middelburgs Welvaren ‧ 1752-1764 ‧ • Petronella Johanna ‧ 1721-1724 ‧ • Philadelphia, 1750-1768 ‧ • Prins van Orange, 1747-1750 ‧ • Prins Willem de Vijfde ‧ 1749-1773 ‧ • Raadhuis van Middelburg ‧ 1731-1748 ‧ • Spaansche Coopman ‧ 1722-1726 ‧ • Standvastigheid ‧ 1790-1805 ‧ • Vergenoegen ‧ 1786-1799 ‧ • Victoria ‧ 1722-1724 ‧ • Vis ‧ 1774-1781 ‧ • Vrouw Johanna Cores ‧ 1751-1772 ‧ • Vrijheid ‧ 1737-1753 ‧ • Watergeus ‧ 1773-1791 ‧ • Wilhem ‧ 1736-1744 ‧ • Winchester Galey ‧ 1723-1726 ‧ • Zeemercuur ‧ 1787-1801 ‧ • Zorg ‧ 1777-1781 ‧ •

HOEKERS

 • • Anna Catharina ‧ 1721-1724 ‧ • Brandenburg ‧ 1780-1795 ‧ • Maria Elisabeth ‧ 1721-1734 ‧ •

BARKEN

 • • Commercie Compagnie [van Middelburg] ‧ 1850-1864 ‧ • Guineesche Galey ‧ 1740-1749 ‧ • Walcheren ‧ 1851-1852 ‧ • Westkapelle ‧ 1852-1853 ‧

FLUITEN

 • • Cornelia ‧ 1721-1727 ‧ • Nieuwerwerf ‧ 1722-1725 ‧ • Surinaamse Galey ‧ 1723-1726 ‧ •

SNAUWEN

 • • Drie Gezusters ‧ 1755-1766 ‧ • Eenigheid ‧ 1759-1768 ‧ • Jonge Willem ‧ 1769-1782 ‧ • Mercurius ‧ 1752-1760 ‧ • Nieuwe Hoop ‧ 1762-1786 ‧ • Vigilantie ‧ 1778-1791 ‧ • Vliegende Faam ‧ 1753-1774 ‧ • Welmeenende ‧ 1769-1774 ‧ • Worstelaar ‧ 1754-1760 ‧ • Zanggodin ‧ 764-1778 ‧

SCHEPEN

 • • Hammonth Galley ‧ 1729 ‧ • Jager Galey ‧ 1744 ‧ • Moscovische Galey ‧ 1740 ‧ • Nehalennia ‧ 1746 ‧ • Phoenix Galey ‧ 1724 ‧ • Princes van Oranje ‧ 1748-1752 • • Stad Conjacq ‧ 1735 ‧ •

JACHTEN

 • • Postlooper ‧ 1807-1825 ‧ •

WALVIS-VAARDER

 • • Den Vergulden Walvis ‧ 1735 ‧ •

KAT-SCHEPEN

 • • Zeeuwse Kat ‧ 1722-1723 ‧ •

Meer informatie

 • W.S. UNGER ‧ archivaris ‧ inventarisatie MCC in jaren 1945-1950
 • bemanningsleden uit Zeeland-NL ‧ Duitsland ‧ Scandinavie ‧
 • P.F. POORTVLIET ‧ archivaris ‧ namen bemanningsleden schepen MCC uit monsterrollen en soldijboeken: 1995 publicatie door Werkgroep Prae1600Club afd. Zeeland Ned. Genealogische Vereniging : De bemanningen der schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie 1721-1803 ‧ Zeeuws Archief: NADT 161 ‧
 • dhr. POORTVLIET stelde digitale bestand beschikbaar aan het Zeeuws Archief, waar het is bewerkt en toegevoegd aan de website Zeeuwen Gezocht

2012-aug-23-11:03+GMT-summer~time---jMu-