Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norske Helgener - Saints of Norway

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Håkon V, king of Norway (1270 - 1319)
  DIS-Norge gravsted Akershus slott Oslo: Ble gravlagt i en murt grav under gulvet i Mariakirken i Oslo. Under arkeologiske utgravninger av kirkens ruiner i 1868 ble alle rester av begravelser tatt o...
 • St. Hallvard Vebjørnsson (c.1020 - 1043)
  Han var født Hallvard Vebjørnsson i Lier og var sønn av storbonden Vebjørn på Husaby og hans kone Thorny som var kusinen til Olav den hellige; hun var datter av søsteren til Åsta Gudbrandsdatter, Olav ...
 • Saint Olaf II, King of Norway (c.995 - 1030)
  Olav II Haraldsson «the Saint/Digre» den Hellige, king of No
 • St Magnus (Jarl of Orkney) Erlendsson, Orknøyjarl (c.1076 - 1115)
  Den hellige Magnus Erlendsson ble født ca 1076 på Orknøyene nord for Skottland og var av norsk ætt. Hans far het Erlend og han styrte Orknøyene sammen med sin tvillingbror Pål etter faren Torfinns død ...
 • Saint Ragnvald III, jarl of Orkney (c.1100 - 1158)
  Saitn Rögnvaldr III "Kali" (the Holy), jarl of Orkney (c1100-1158), warrior chieftain in the Orkney Islands, Scotland. According to tradition, he made a vow to build a church, fulfilling the pledge by ...

Målet er å lage en oversikt over Geni profiler av norske helgener, eller andre som er kjent for sin tilknytning til Norge. The goal is to collect and maintain Geni profiles of the Norwegain saints or saints with a connection to Norway

Norske Helgener - Saints of Norway

Den katolske tradisjon har tusenvis av helgener, og det finnes 7 "Norske": The official list contains only 7 names.

I tillegg kommer Håkon V, som ifølge senere års forskning ble regnet som hellig inntil Reformasjonen. Han var ikke formelt helligkåret, men skikken i den katolske kirke er at dersom det finnes en gammel helgenkult kan en person æres som helgen også uten dette. I de senere år har han derfor blitt tatt med i liturgien når det feires katolsk messe i Akershus slottskirke, der han har ligget begravet i krypten siden 1982.

Kilder - Resources