Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Romas Viktoras Šležas (1938 - 2019)
  OBITUARY published by The Boston Globe (Boston, Massachusetts), April 25-26, 2019 : SLEZAS, Romas V. Documentary Film Maker Died at his home in Boston, on Monday, April 15, 2019, at the age of 80, afte...
 • Paulius Lileikis, 2018
  Adolfas Mekas (1925 - 2011)
  Wikipedia: Adolfas Mekas was a Lithuanian-born American filmmaker, writer, director, editor, actor and educator.
 • Edward Walter "Moose" Krause (1913 - 1992)
  Wikipedia: Moose Krause was an American football, basketball, and baseball player, track athlete, coach, and college athletics administrator.
 • Feliksas Kriauciunas (Phil Krause) (1911 - 1977)
  Wikipedia: Feliksas Kriaučiūnas was a Lithuanian American basketball player and coach. He won two gold medals with Lithuania national basketball team and silver medal with Lithuania women's national ba...
 • Frank Konstant Talz (1913 - 1984)
  Wikipedia: Pranas Talzūnas (Frank Talz, Talzunas) was a Lithuanian American basketball player. He won a gold medal with the Lithuania national basketball team during the EuroBasket 1937, held in Riga.

Lithuanian Americans who are Americans by citizen but are of Lithuanian descent or were born in Lithuania.

Lithuanians began coming to the US as early as 17th century. Until about 1870s immigrants from the Lithuanian territory were mostly noble. Towards the end of 19th century peasant Lithuanians started to settle in the mining areas of the US such as Pennsylvania and other industrial areas like Chicago. Upton Sinclair's book "The Jungle" (1906) portrays daily life of early Lithuanian immigrants to Chicago. Only after declaration of the independence of Lithuania, Lithuanians could be registered as Lithuanians in official documents in the US. Before 1918, Lithuanians were often listed as Russians or Polish as the country was part of the Russsian Empire.

There are over 600,000 Lithuanian Americans in the US (2014).

Please add only public profiles to the project. Profiles should have biography and/or links to biography.

Wikipedia article: Lithuanian Americans

Global True Lithuania: Lithuanian heritage in the US and Canada

Wikipedia list: American people of Lithuanian descent

Book: Lithuanians of USA, 1998

Amerikos lietuviai yra Amerikos piliečiai, kurie yra lietuvių kilmės arba yra gimę Lietuvoje.

Lietuvių imigraciją į JAV prasidėjo net 17 - ame amžiuje. Iki maždaug 1870 metų lietuviai įmigravę į JAV buvo daugiausia bajorai. Maždaug nuo 1870 - ųjų Lietuvos valstiečiai pradėjo apsigyventi anglių kasyklomis turtingose teritorijose kaip Pensilvanija ar kituose industriniuose miestuose kaip Čikaga. Uptono Sinclair'o knyga "Džiunglės" (1906) parodo kasdieninį lietuvių imigrantų gyvenimą Čikagoje. Tik po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, lietuviai galėjo oficialiai naudoti Lietuvos vardą oficialiuose dokumentuose JAV. Iki 1918 metų lietuviai dažnai buvo pristatomi kaip rusai ar lenkai, nes iki tų metų Lietuva buvo Rusijos Imperijos dalimi.

JAV gyvena daugiau nei 600,000 Amerikos lietuvių (2014)

Pridėkite tik viešus profilius prie projekto. Profiliai turėtų turėti biografiją arba/ir nuorodas į biografiją.

Vikipedijos straipsnis: Amerikos Lietuviai

Global True Lithuania: Lietuviškas paveldas JAV

Vikipedijos sąrašas: Amerikos Lietuviai

Knyga: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai, 1998