Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Paikkakunta Taivassalo Halesmäki talo

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Halesmäki Inkeranta Taivassalo

Sukutila, ollut suvulla vsta 1670... Yksinäistila, sijaitsee Turku—Kustavi tiestä 2,5 km Isosärkilän tietä, talouskeskus on kalliolla meren ja peltoaukean välissä 0,7 km meren rannasta Lähde: Sukutilat Webissä, sarka.fi

Lähteitä

Voit liittyä projektiin yhteistyökumppaniksi, kohdasta Toiminnot > Liity yhteistyökumppaniksi. Tämän jälkeen voit hyväksyä myös uusia yhteistyökumppaneita tai kutsua heitä mukaan. Voit liittää ylläpitämiäsi Halesmäen sukuun liittyviä profiileita projektiin, kts. mukana olevien profiilien listaus.

Toivomuksena on, että projektiin liitettäviin profiileihin liitettäisiin sellaiset lähdetiedot, joista muut käyttäjät pystyvät yksiselitteisesti tunnistamaan profiilihenkilön henkilöllisyyden. Kun lisäät profiilin projektiin, tarkista että syntymäpaikkatiedot oikeassa kohdassa, kts. kuva Paikkatiedon tallennus profiiliin. Tämä helpottaa jatkossa projektiin liitettyjen profiilien tarkastelua ja lajittelua. Muita ohjeita Genin käyttöön liittyen löydät Käyttöohjeita, kts. myös täältä.